UutisiaValtakunnalinen media & Päätöstenteko mottorikelkkareiteistä
 
 Lue lis

Maastoliikenneonnettomuudet ja vakuutuskorvaukset
 
 Lue lis

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Juankoskella
 
 Lue lis

Videolinkkejä Moottorikelkkailusta ja moottorikelkkareittien pakkorakentamisesta yksityisten maille
 
 Lue lis

MAASEUDUN TULEVAISUUS -Lehti
 
 Lue lis

MAASTOLIIKENNELAIN JOUKKOISTAMISESTA v. 2013
 
 Lue lis

Lapin alueen lehdistä
 
 Lue lis

Pohjois-Savon lehdet
 
 Lue lis

Investigation reports
 
 Lue lis

Tutkimusdokumentteja
 
 Lue lis

Vaihtoehtoisia Extrime -harrastuksia moottorikelkkailulle
 
 Lue lis

Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® ja sen soveltamisohje: Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO
 
 Lue lis

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Kaavilla / Juankoskella
 
 Lue lisPohjois-Savon lehdet2023-11-03 12:37
 
 

 

Yhteydenotot yhdistyksen asiantuntijoihin ja toimitukseen  toimitus@maastoliikenne.fi

Tervetuloa toimintaan!

 

 

Pohjois-Savon lehdet

 

 

 

    

Teppo Komulainen   

 

KAAVI  

Koillis-Savo 17.12.2020 (p.9) Talousarvio: Kelkkareiteistä päänvaivaa   Lataa

Koillis-Savo 5.1.2021 (p.5)  Moottorikelkkareitti Kaaville - Pitääkö olla huolissaan?    Lataa

Koillis-Savo 14.1.2021 (p.5)  Moottorikelkkareitti Kaaville - Ollako vai ei huolissaan?    Lataa

Koillis-Savo 28.1.2021 (p.5)  Sanonpahan   Lataa

”Alueiden metsien vastuuton hävittäminen on aihe, josta meidän kaikkien on syytä olla huolissamme ilmaston muutoksen vastaisen kamppailun vuoksi.

 

     –lehdessä julkaistavaksi tarkoitettu yhteenveto  Lataa

Kuopion ja Kaavin moottorikelkkailun edistämishankkeista yksityisten maille ja metsiin vastoin maanomistajien suostumusta

 

     

Anna Kaasinen

TUUSNIEMI

K-S  2.4.2020 Joutavalla jottain    Lataa 

K-S  2.4.2020 Prosessi aloitettava alusta   Lataa

 

  

Kuuma peruna     

26.11.2009 JUHA THITZ

Yksityisen omaisuuden suojaa pitää kunnioittaa    Lataa

 

 

 

 

 

 

 

 

   Luontomatkailua ja vieraslajin pesiytyminen Koillis-Savon luontoon    Lataa

 

 

 

ETUSIVU » SAVO 11.01.2022 12:05 | Päivitetty 13:17

ETUSIVU 11.01.2022 Kiistelty kunnanjohtaja eläkkeelle kultaisella kädenpuristuksella      Lataa

 

 

  

 K-S 13.1.2022 Kaavin kunnanjohtaja Ari Sopanen jättää virkansa  → Lataa

 Kiistelty kunnanjohtaja saateltiin eläkkeelle + kommentit  → Lataa

"Parempi on tässä vaiheessa lähteä eri suuntiin"

 

- K-S ETUSIVU 3.2.2022 Armotonta menoa Kaavilla →  Lataa

 

Koillis-Savo  23.12.2021 (p.8) Kaavin valtuusto piti tieavustukset ennallaan    Lataa


- K-S ETUSIVU 22.12.2021 Kaavin valtuusto löysi ratkaisun moottorikelkkareitin kustannuksiin  →  Lataa

 

Ps.

Tämän lisäksi Kaavilla puuttuu vielä aivan aluksi tarvittavat luvat moottorikelkkareitin rakentamiseksi yksityisiltä maanomistajilta heidän maille ja metsiin.

 

Maanomistajien suostumuksia moottorikelkkareittien rakentamiseksi ei löydy, eikä myöskään sellaisia Kaavin kunnan päätöksiä pöytäkirjoista, että:

 

1)  Moottorikelkkareitti tehdään ilman maanomistajan suostumusta ja että

2)  Moottorikelkkareitti tehdään Maastoliikennelain vastaisesti, niin laadultaan kuin myös lain soveltamisohjeen vastaisia rakentamismenetelmiä käyttäen.

 

Sellaiset puuttuvat maanomistajaluvat tai päätökset Kaavilla siis vielä tarvitaan ensin, ennen kuin voidaan mennä moottorisahan ja kaivinkoneen kanssa raivaamaan yksityisomisteista metsää jokamiehen oikeudesta poikkeavaan ja moottoriajoneuvojen käyttötarkoitukseen.

 

Asiaan liittyvä Maastoliikennelaki ja sen soveltamisohje:

 Voimassa oleva Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®  →  https://maastoliikenne.fi/tiedostot/tied149.pdf

♦ Lain soveltamisohje Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO → https://maastoliikenne.fi/tiedostot/tied151.pdf

 

Eikä siinä vielä kaikki kustannuksista !

Kaavin on syytä varautua myös muihin kelkkareitin pätkän aiheuttamiin lisäkustannuksiin:

- Kunnan rasitteena virallisen moottorikelkkareitin ylläpito-, huolto- ja tamppauskulut vuosittain 1000 - 1200 €/ km 

Trafi:n tilastojen mukaiset moottorikelkkailusta yhteiskunnalle aiheutuneet vuosittaiset henkilövahinkokustannukset ovat olleet 16000 € reittikilometriä kohti, tai reilu 3500 € rekisteröityä kelkkaa kohti vuosittain.

 

Niinpä myös Kaaville on odotettavissa reitinpätkästä merkittäviä kustannuksia erilaisten tapaturmien, menetettyjen työpäivien ja hoitokustannusten muodossa.

 

Viite:

Trafin tutkimuksia 15-2015  →   Lataa

Ks.  Printti versio  s. 40 ( .pdf sivu: 49/105)

”Henkilövahinkoon johtaneiden moottorikelkkaonnettomuuksien kustannukset olivat keskimäärin 320 miljoonaa euroa vuodessa ja mönkijäonnetto-muuksien vastaavasti 369 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteensä mönkijä- ja moottorikelkkaonnettomuuksien kustannukset olivat siten lähes 690 miljoona euroa vuodessa.

Ks. Printti versio  s. 68 ( .pdf  sivu: 77/105)

”Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuvat taloudelliset ja inhimilliset menetykset ovat varsin merkittäviä. Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista aiheutui yhteiskunnalle vuosittain lähes 700 miljoonan euron kustannukset.”

 

LUE LISÄÄ: Maastoliikenneonnettomuudet ja vakuutuskorvaukset  →   https://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=125

 

 

 

 

 -Lehti 1-2022   Luvaton kelkkailu voi tulla kalliiksi

Moottorikelkkailu vaatii maanomistajan luvan →  Lataa


 

 

 

 

     lehden Kymppi-Uutiset 16.12.2021  

KAAVI

Kaavin "Taloustilanne jatkuu tiukkana…"     Lataa

Siitä huolimatta Kaavi haluaa käyttää 300 000 euroa moottorikelkkareittien rakentamiseen.

 

Tästä tulee kaavilaisille maksettavaa yli 3700 euroa jokaista kaavilaista liikennekäytössä olevaa moottorikelkkaa kohti.

 

Tämän tarkoituksena on mahdollistaa muutaman harvan huvi, joka kuitenkin vaatii metsän kaatamista yksityisten mailta ilman maanomistajan lupaa   Lataa

 

Koillis-Savo 28.2.2019  Moottorikelkkailun edistäminen - yleinen etu? →  Lataa

Kuopion kaupunginvaltuuston strategia-aloitteen (22.10.2018) tavoitteena on viisas liikkuminen, energiatehokkuus ja uusiutuvien polttoaineiden lisääminen.


 

 

KAAVI

KAAVI kh 31012022_esityslista   Lataa

KAAVI kh 31.1.2022_pöytäkirja →  Lataa

 

 

Kaavin Valtuusto, esityslista 21.12.2021 klo 17.00-.pdf     Lataa

Liitteenä on Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus 2022-2024.

Liite n:o 60.    Lataa

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen n:o 60 mukaisen talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman 2022–2024 ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Puheenjohtajan avaaman keskustelun jälkeen kunnanjohtaja (Ari Sopanen) päätti tehdä muutetun päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2024 ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi, että tiehoitokuntien määrärahaa vähennetään 25 % ja kalliotien investointia siirretään eteenpäin.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ps. Lineekö tällä muutoksella kunnanjohtajan   tarkoitus pelastaa Kaavin talous

rakentamalla Kaavilta joillekin valituille moottorikelkkareitti Taivaaseen

 

Kaavilla on kaikkiaan alle 100 moottorikelkkaa. Hankkeen myötä jaettu hyöty jokaista hallituksessa tai valtuustossa olevaa moottorikelkan omistajaa kohti on 3000 euroa.
Nähdäksemme tällä perusteella  syntyy jääviys jo kelkan omistamisen näkökulmasta - Kaavin kunnanjohtajasta alkaen
.

 

Kaavin valtuuston kokous 21.12.2021 klo 17.00

https://www.youtube.com/watch?v=dyxDieNX4-Y

 

Re. Kaavin kunnan hallituksen ja valtuuston päätökset  tuhlata moottorikelkkailun tukemiseen 300 000 euroa

- Kh 13.12.2021, pöytäkirja

- Valtuuston kokous 21.12.2021

 

 

 

     –lehdessä julkaistavaksi toimitettu yhteenveto   Lataa

Kuopion ja Kaavin moottorikelkkailun edistämishankkeista yksityisten maille ja metsiin vastoin maanomistajien suostumusta.

 

Ari Sopanen

 

   Kaavin kunnanhallitus ptk ote 25.02.2013 Moottorikelkkareiteille tarvitaan maanomistajien suostumus  Lataa

Huom. Ko. kokouksessa kunnanjohtaja toimi esittelijänä ja hallintojohtaja pöytäkirjanpitäjänä.

Vain vajaa kuukausi aikaisemmin (25.2.2013) kunnanhallituksen päätösten vahvistamisesta Kaavin kunnanjohtajan ja hallintojohtajan 19.3.2013 alllekirjoittivat sopimuksen, jossa ei otettu 25.2.2013 päätettyjä ehtoja huomioon.


Alla Kuopion kanssa Kaavin kunnanjohtajan ja hallintojohtajan 19.3.2013 allekirjoittama sopimus:

    Kaavin 19.3.2013 Kuopion kanssa allekirjoittama SOPIMUS moottorikelkkareittien rakentamisesta  → Lataa 

- Sopimus on allekirjoitettu vastoin Kaavin kunnan 25.2.2013 tekemää päätöstä, jossa edellytetään reittien rakentamiselle maanomistajien lupaa.

 

    Kaavin kunnanhallitus ptk ote 25.02.2013 Moottorikelkkareiteille tarvitaan maanomistajien suostumus  Lataa

Kaavi on kuitekin teettänyt moottorikelkkareittitoimituksia yksityisten maille ilman lupaa ja vastoin maanomistajien yleistä tahtoa!

Katso myös:

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Kaavilla   http://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=111

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Juankoskella →   http://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=123

 

 

Huom.

Rautavaaran mallin mukaan Kuopion ja muiden viihdeyrittäjien kannattaisi suunnitella kelkkailuun liittyvä yritystoiminta omille mailleen, niin asioiden lakisääteinen hyväksyntä olisi ehkä helpompaa.

 

 8.4.2021(p.14)   

 Kuopio-Tahko-reitit pitää käsitellä uudelleen   Lataa

.

  Vastuullisen journalismin periaatteen vuoksi edelliseen lähetetty: Vastine  Lataa

Jukka Patrakan 8.4.2021 ja 9.11.2020 kirjoituksiin korjauksena Pitäjäläinen-lehteen julkaistavaksi lähetetty vastine.

- Hallinto-oikeus kaipasi perusteluita päätöksilleen 

- Hallinto-oikeuden arvion mukaan perustelu yleisen tarpeen puuttumisesta on lähtökohtaisesti sellainen oikeudellinen peruste, jolla on merkitystä moottorikelkkareitin perustamisen oikeudellisia edellytyksiä arvioitaessa.

 

 

 

Viikon Viännös, Pitäjäläinen 29.4.2021   → Lataa   

Luontomatkailua Jari 2004   Lataa

Pitäjäläinen 6.4.2021 Kuopio–Tahko-moottorikelkkareitille jarruja & Kommentit  → Lataa

PAIKALLISET 9.11.2020  "Haluan käyttää metsääni muuhun tarkoitukseen"  → Lataa

 

 

 

    

Teppo Komulainen   

 

KAAVI  

Koillis-Savo 17.12.2020 (p.9) Talousarvio: Kelkkareiteistä päänvaivaa   Lataa

Koillis-Savo 5.1.2021 (p.5)  Moottorikelkkareitti Kaaville - Pitääkö olla huolissaan?    Lataa

Koillis-Savo 14.1.2021 (p.5)  Moottorikelkkareitti Kaaville - Ollako vai ei huolissaan?    Lataa

Koillis-Savo 28.1.2021 (p.5)  Sanonpahan   Lataa

”Alueiden metsien vastuuton hävittäminen on aihe, josta meidän kaikkien on syytä olla huolissamme ilmaston muutoksen vastaisen kamppailun vuoksi.

 

     –lehdessä julkaistavaksi tarkoitettu yhteenveto  Lataa

Kuopion ja Kaavin moottorikelkkailun edistämishankkeista yksityisten maille ja metsiin vastoin maanomistajien suostumusta

 

     

Anna Kaasinen

TUUSNIEMI

K-S  2.4.2020 Joutavalla jottain    Lataa 

K-S  2.4.2020 Prosessi aloitettava alusta   Lataa

 

  

Kuuma peruna     

26.11.2009 JUHA THITZ

Yksityisen omaisuuden suojaa pitää kunnioittaa    Lataa

 

Aikojen takaa

Mikä tilanne tuossa on meneillään? Muistuuko kellekään mieleen?

Jos ei, niin asia selviää alla olevasta Koilli-Savo -lehdestä arkistoidussa jutussa.

 

Koillis-Savo 17.5.2010

Mielenosoitus 12.5.2010  

Maanomistajien mitta tuli täyteen    →  Lataa

 

 

 

 

 

    

 

Aikojen takaa

Mikä tilanne tuossa on meneillään? Muistuuko kellekään mieleen?

Jos ei, niin asia selviää alla olevasta Pitäjäläinen-lehdestä arkistoidussa jutussa:

Pitäjäläinen 28.2.2011   Kelkkaillassa peräänkuulutettiin parempaa neuvottelukulttuuria     Lataa

 

 

 

       ??     https://vastuullistajournalismia.fi/

Jukka Patrakka: 12.11.2020 (p.4) Turvallisista kelkkareiteistä eripuraa    Lataa

 

Jorma Miettisen vastine 3.12.2020 Jukka Patrakan kirjoitukseen 12.11.2020

TORSTAINA 3.12.2020 / PITÄJÄLÄINEN  3 /Vapaa sana

Eripuraa vai sanelua – miten on?     Lataa

 

 

     

 

Kuopio: Hyvä kelkkakausi - ja harminpaikka

Pitäjäläinen 15.4.2021 (p.8-9) Hyvä kelkkakausi – ja harminpaikka  → Lataa

Ps. On osoittautunut, että suorilla ja tasaisilla kelkkareiteillä "turraaminen" ei virkistäytymisenä kelkkailijoita juuri kiinnosta.

 

 

   

Moottorikelkkailun vapaa-ajoalue   https://www.rautavaara.fi/asukkaille/vapaa-aika/ulkoilu-ja retkeily/moottorikelkkailu/vapaa-ajoalue/ 

Rautavaara: Rautavaaran moottorikelkkareitit ovat keränneet kiitosta tänä talvena.

Vauhdin hurmaa ja talven riemuja Rautavaaralla!  Moottorikelkkailun vapaa-ajoalue

Rautavaaran kunnan moottorikelkkailun vapaa-ajoalue sijaitsee Rehvonsuon alueella ja sen pinta-ala on noin 60 ha. Alue on rajattu keltaisin rajanauhoin. Maastoltaan monipuolinen alue sijaitsee  kelkkareitin varrella.

 

Rautavaaran kunta myy ajoluvat alueelle, muuten kelkkailija toimii maastoliikennelain mukaisesti. 

Lupa on ostettavissa viimeistään edellisenä päivänä ennen sen voimaan astumista.

 

 

 

 

 

MARKO HAPPO

Jukka Patrakka:  Nilsiän Tahkon alueella moottorikelkkailu kuuluu matkailupalveluihin.

Tavoitteena on avata pysyvä kelkkailuväylä Kuopioon saakka. 

 

Kuopion ja Tahkon välille suunniteltu moottorikelkkareitti takkuaa:

"Haluan käyttää metsääni muuhun tarkoitukseen" →  https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/3153250 

Moottorikelkkareitin rakentaminen Kuopion ja Tahkon välille ei ole edennyt suunnitellusti...SS Ti 17.4.2012 Moottorikelkkareittien tukeminen ei edistä kestävää kehitystä   →   LataaPuhos ja Siilinjärvi uuden jäänmurtajakeulan ensimmäiset osoitteet – tavoitteena pitää syväväylät auki läpi vuoden

Laivaliikenne https://yle.fi/uutiset/3-11681611

Tekevätkö entistä lauhemmat talvet ja Väyläviraston tavoitteen mukaiset avonaiset syväväylät moottorikelkkaseikkailun Kuopion ja Tahkon välisillä väylillä yhä mielenkiintoisemmaksi?

 

 

Puhos ja Siilinjärvi uuden jäänmurtajakeulan ensimmäiset osoitteet – tavoitteena pitää syväväylät auki läpi vuoden

Syväväylien ympärivuotinen käyttö mahdollistaisi suoraan ainakin 25 prosentin kasvun laivaliikenteelle.

Talvimerenkulku 3.12. 13:02 Päivitetty 3.12. 14:10  https://yle.fi/uutiset/3-11679249 

Laivaliikenne https://yle.fi/uutiset/3-11681611

 

Mikäli ei hallitse kelkkaansa kuvien mukaisella tavalla, lienee viisainta pysyä erossa näiltä Kuopion suunnittelemilta sulien ja syväväylien ylittäviltä virallisilta moottorikelkkareiteiltä matkailessaan saavuttamaan Tahkon palveluja tai ostoksille Kuopioon.

Jukka Patrakka: (SS 9.11.2020) Nilsiän Tahkon alueella moottorikelkkailu kuuluu matkailupalveluihin.

 

JUKKA PATRAKKA    Moottorikelkoilla seikkailu Kuopion vesistöillä ja syväväylien yli matkailuvalttina kuitenkin mietityttää.

   

PitäjäläinenTo 7.11. 2013

Ulkoilu- ja talviliikuntapaikkojen kehittäminen/Kalle KelkkanenRyönänlahti  Lataa

 

VIIKKO SAVO 8. 4.2015  mielipiteet

Liikuntapaikkojen kehittämisestä /Tarmo Telamatto, Ryönänlahti  Lataa

 

  Tavoitteena on avata pysyvä kelkkailuväylä Kuopioon saakka. 

9.11.2020 SS kirjoitus: Kuopion ja Tahkon välille suunniteltu moottorikelkkareitti takkuaa: 

→  https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/3153250 

Väyläviraston tavoitteen mukaiset avonaiset syväväylät ja entistä lauhemmat talvet voivat tehdä moottorikelkkaseikkailun Kuopion ja Tahkon välisillä vesitöillä ja väylillä yhä mielenkiintoisemmaksi.

Jukka Patrakan 9.11.2020 SS kirjoitukseen Jorma Miettisen 29.11. vastine:  Eripuraa vai sanelua moottorikelkkailun reittejä perustettaessa?

PÄÄKIRJOITUS & MIELIPIDE 29.11.2020 →  Lataa 

 

 

   

Kuva: ILMARI TENHUNEN

Kelkkailu-kausi oli onnistunut – ainakin pääosin…?! → Lataa  

Entistä lauhemmat talvet saattavat uhata myös moottorikelkkaharrastusta. 

 

 

Lukijan Sanomat 26.11.2019 02:00

Moottorikelkkareitit

Onko haittoja otettu huomioon suunnittelussa?

     https://www.savonsanomat.fi/mielipide/lukijan-sanomat/Onko-haittoja-otettu-huomioon-suunnittelussa/1473273

 

 Virallisten reittien ulkopuolella moottorikelkkailulle tarvitaan maanomistajan tai kelkkauran ylläpitäjän lupa.

Kuva: Heli Hyttinen

 

Huom.

- Virallisten kelkkareittien rakentamiseen tarvitaan vastaavasti maanomistajan lupa, kun reitti ei ole yleisen kulkuyhteyden kannalta tarpeellinen (esim. yleinen maantieverkosto alueella on käytettävissä myös lumisena aikana).

- Jos Kuopion reittisuunnitelmissa mainitut moottorikelkkailun haitat eivät  ole lumisena aikana yleisen virkistyskäytön (esim. hiihtoharrastus) kannalta tarpeellisia, niin silloin moottorikelkkareittiä ei voida perustaa yksityisten maille ilman maanomistajan suostumusta.

- Kuopion haaveilema moottorikelkkamatkailu palveluna ei myöskään ole Maastoliikennelain mukainen peruste ottaa yksityisten maita yleiseen käyttöön moottoriajoneuvoilla ajeluun ilman maanomistajan lupaa.


Kuopion ratkaisujen perusteita alueen talouden ja asukkaitten virkistäytymisongelmiin:

Kaikissa Ely-keskuksen ja Kuopion projektiryhmän MoViRa- moottorikelkkareittisuunnitelmissa on selvitetty  erilaisin sanakääntein alla maituja moottorikelkkareittien ominaisuuksia  ympäristövaikutuksineen, kuten esimerkiksi:

KUOPION MOOTTORIKELKKAREITIT

Reittisuunnitelma; Huosioinen–Lapinmäki II  http://publish.kuopio.fi/kuulutus/6367796586870966941.9.PDF

 

-Moottorikelkkojen polttoainejärjestelmässä tapahtuvan epätäydellisen palamisen seurauksena reittien lähituntumassa voi esiintyä epäterveellisiä hiukkas- ja häkäpäästöjä.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Haitta kohdistuu pääasiassa itse kelkkailijaan tai kelkan/reen kyydissä olevaan henkilöön.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Merkittävin vaikutus on pakokaasuista syntyvä epämiellyttävä katku, joka voi hetkellisesti häiritä alueella samaan aikaan liikkuvia.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Reittien liikennemäärät huomioon ottaen päästöt ovat niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu varsinaisia terveyshaittoja.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Kelkkailun aiheuttamat päästöt ovat merkityksettömiä kelkkailun liikennesuoritteen ollessa 0 % kokonaisliikennesuoritteesta.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tarpeellinen?)

 

- Suunniteltu reitti on lisäksi arvioitu vähäliikenteiseksi, joten päästöillä ei ole käytännössä merkitystä. Kelkkamäärien arvioidaan jäävän suunnitellulla reitillä vähäisiksi.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tarpeellinen?)

 

-Suunniteltu reitti on arvioitu yhdeksi vähäliikenteisimmäksi, joten päästöjen merkitys on hyvin vähäinen verrattuna muuhun liikenteeseen.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi, tai yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Moottorikelkkailun ympäristövaikutuksista merkittävimpiä ovat meluhaitat.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Meluhaitan merkitystä korostaa moottorikelkkojen käyttö muutoin hiljaisessa ympäristössä.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

- 7.1 Puuston poisto ja tasaus

Uuden reitin rakentaminen aloitetaan puuston poistolla. Tämän jälkeen reittipohja tasataan kannoista, kivistä ja mättäistä 6 m leveydeltä.

(Vähäisiä luonnonesteitä?) Huom. Maastoliikennelaissa 2 luku 19 §  sanotaan: Reitin pitäjällä on oikeus poistaa reitiltä ajoa haittaavia puita, pensaita sekä muita vähäisiä luonnonesteitä.

 

- Maasto on paikoin hyvin kivikkoinen ja saattaa edellyttää räjäytystöitä mikäli kiviä ei pysty rikkomaan muutoin.

(Vähäisiä luonnonesteitä?) Huom. Maastoliikennelaissa 2 luku 19 §  sanotaan: Reitin pitäjällä on oikeus poistaa reitiltä ajoa haittaavia puita, pensaita sekä muita vähäisiä luonnonesteitä.

 

-Muilla moottoriajoneuvoilla kuin moottorikelkoilla liikkuminen virallisella reitillä on laitonta. Reitin muuta käyttöä erityisesti kelkkailukaudella on seurattava ja tarvittaessa puututtava siihen. Suunniteltu reitti sijaitsee taajama-alueiden ulkopuolella, joten reitin muu käyttö jää todennäköisesti hyvin vähäiseksi. 

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tarpeellinen?)

 

    Kuopion havittelema pakkomielteinen matkailuvaltti moottorikelkkailulla: TM kirjoituksessa  (TM 3/2006) päätelty moottorikelkkasafareilla virkistäytyminen
Erityisesti safariajossa kelkalla ajavat joutuvat haistelemaan edellä kulkevien pakokaasuja(TM 3/2006)      Lataa

<><><>

 

Tahkosafarit iisalmelaiseen omistukseen

Seikkailu Kuopio myy Tahkosafarien ohjelmapalvelutoiminnan ja kaluston.

https://yle.fi/uutiset/3-11676517

 

 

Mieluummin kouluja kuin kelkkareittejä     https://blogit.savonsanomat.fi/minnan-kantilta/mieluummin-kouluja-kuin-kelkkareitteja/

16.10.2020  13:42  0  0  Minna Reijonen  

 


 

     

Pitäjäläinen 28.10.2013

Kelkat pois keskustasta

→ 

Lataa

Pitäjäläinen 31.10.2013

Kelkkailijan paratiisi

 → 

Lataa

 

     

PitäjäläinenTo 7.11. 2013  Ulkoilu- ja talviliikuntapaikkojen kehittäminen / Kalle KelkkanenRyönänlahti  Lataa

 

 

 

VIIKKO SAVO 18.2.2015_s.6  MOOTTORIKELKKAREITIT: Kattava reitistö olisi kaikkien etu  

TOIVEISSA PSYVÄ, Hannu Pöllä   Lataa

 

VIIKKO SAVO 8. 4.2015  mielipiteet  Liikuntapaikkojen kehittämisestä   Lataa

Tarmo Telamatto, Ryönänlahti 

Eripuraa Kuopion markkinoimista ”Turvallisista reiteistä” moottorikelkkailun edistämiseksi sulien ja syväväylien yli ratkaisuna Kuopion virkamiesten huoliin kuntalaisten hyvinvoinnista ja ympäristön suojelusta.

 

 

Tätä mieltä Kuopion Keskustan edustajat ovat olleet v. 2017 moottorikelkkareittien tarpeesta Kuopiolle: Vastaukset è Lataa


-  Hannu Kananen 
(kesk) mielestä: "Onneksi meillä on yksityisten maita, eikä ajella missä sattuu".

 

 

 

Tavoiteverkon vaihtoehto 1 Kuva 22.           Lataa   (Täysikokoinen kartta  YMra 3/2009 sivu: 39 )

 

Kartan kuvassa on mukana kattavammin myös eteläiseen Suomeen yksityisten maille

 

rakennettavaksi ajatellut moottorikelkkareitit.

 

   Tutkimuksen mukaan:  YMra 3/2009 Moottorikelkkaväylien tavoitteen mukaisella liikennöinnillä:  
     Pahimmillaan 1 km moottorikelkalla ajosta aiheutuvat päästöt ovat samaa luokkaa, kuin henkilöautolla edestakaisin Suomen päästä päähän!  (TM 3/2006)   →  Lata

 

 

Kuopion Kaupunkilehti 3.12.2016_s.19

KUOPION MOOTTORIKELKKAREITIT, REITTISUUNNITELMA TERVON RAJA-RYÖNÄNLAHTI

 

Lataa

 

Tanja Leppänen

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen (Nyk. nim.  Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen)
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

KEVYEKSI LOPUKSI  

-11.1.2020  (p.28) Tanja Leppänen â–  Kuopion kaupungin ympäristöjohtaja    Lataa  

Paras piirteeni:  Jämpti ja jämerä järki-ihminen, mutta hurahtaa sopivasti johonkin ihan satasella.”

Murehdin: Ympäristöasioita ja tulevaisuutta muutenkin kuin työn puolesta.”

 

-13.9.2020 Tanja Leppänen ottaisi  mukaan ... Lataa 

Bravyyrini keittiössä: (viinin lipitystä ei lasketa)."

 

Välttelen oppimiskeskusteluja"

”Olen itse tehokas ja siksi tuskastunut, kun töissä asiat etenevät puuduttavan hitaasti”

Viimeisin villitykseni: Pokemon Go.”

 

Tanja Leppänen

 

VIIKKO-SAVO 13.1.2021 Tanja  Ahonen LOPUKSI  → Lataa 

Joudut edelleen selittelemään nimenvaihtoasi, Tanja Ahonen?

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen (ent. Leppänen)

Alueellinen ympäristönsuojelu 

 

Tätä minusta ei tiedetä: En käytä alkoholia muuten kuin työasioissa. Vapaa-ajalla ei maistu." 

(Ps. Ei ihme, että millaisia ajatuksia virkamiehillä pyörii päisssään ja millaisia päätöksiä sitten syntyy moottorikekkareiteistä veronmaksajien laskuun ja maanomistajien riesaksi!)

 

 

Näillä eväillä Tanja (Leppänen) nyk. Ahonen vie Kuopiossa päätöksiä eteenpäin (" ihan satasella " = 100k€/v → Lataa) alueellisen ympäristön viihtyvyyden, metsien kasvun ja ilmastonsuojelun torjuntaan liittyen!

 

 

Kuopio panostaa liikenteen kehittämisessä ponnekkaasti moottorikelkkailuun pakkorakentamalla ( = ilman maanomistajan suostumusta )  yksityisten maille ja metsiin 6 m leveitä moottorikelkkareittejä yhteiskunnalle ikuiseksi rasitteeksi veronmaksajien rahoilla: ”Varmistetaan vielä ettei rakentamisella ole loppupäivämäärää.” →  Lataa

 

 

 

DYNASTY TIETOPALVELU KUOPION KAUPUNKI Toimielin/Kokous   http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=&txt=kelkka&koh=2&pvm=&siv=50&dir=1&jar=1


 


Kuopion kaupungin virkamiehillä ei näytä olevan mitään muuta tekemistä ja keinoa kuin pyrkiä rakentamaan kiireellä kuopiolaisten hyvinvoinnin ja ilmastonmuutoksen edistämiseksi moottorikelkkareittejä koko Kuopion ja sen lähikunnissa oleville yksityisten maille ja metsiin.


Koillis Savo 28.1.2021 (p.5) Sanonpahan  Lataa

 Suomalaisten maa- ja  metsäalueiden vastuuttomasta hävittämisestä on syytä olla huolissaan  

 

<><><>

(MoViRa) ohry Ptk 09_28.11.2014     Lataa 

-Yleisiä kehittämishankkeita ei ihan helposti tueta, mutta jonkin yrityslähtöinen tai –keskeinen ratkaisu saattaisi mennä läpi.

-Koska infralle ei ole tarjolla rahoitusta tämänhetkisistä rahoituslähteistä, kannattaa uusi hanke ajaa matkailu ja elinkeinopolitiikka edellä.

-Jatkohankkeelle on keksittävä uusi toimintamalli, eri tulokulma.

- Kuopio varaa jatkossa vuosittain n.100 000 € reittitoimitusmaksuihin ja maanomistajakorvauksiin.

-Varmistetaan vielä ettei rakentamisella ole loppupäivämäärää.

 

------------------

 

 

 

SAVON SANOMAT,  Politiikka 04.10.2019

 

Keskustapuolueen itsensä hävittämistemppu    Lataa

 

Kaupunginvaltuusto on linjannut Kuopion tavoitteeksi olla hyvän elämän

pääkaupunki.

"... Yt-neuvottelut painavat päälle ja henkilöstön palkkakustannuksista pitäisi säästää. Kaupungin metsänhoitaja on kuitenkin ilmoittanut, että moottorikelkkailureittien rakentamiseen metsän hävittämiseksi riittää rahaa aina..."

 

Kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen


     Asukkaat eivät halua virallisia moottorikelkkareittejä mailleen:

  https://yle.fi/uutiset/3-10036803

Seppo Jauhiainen
Kaupunginmetsänhoitaja

Kuopion kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Maaomaisuuden hallintapalvelut / Metsät ja vesialueet
PL 1097 7011 Kuopio 0400-577330 seppo.jauhiainen@kuopio.fi
www.kuopio.fi

-----------------------------------------------

Hyvän elämän pääkaupunki

Virkisty kaupungin metsissä ja vesillä
-----------------------------------------------

"Virkisty kaupungin metsissä..", kun kaupunki ensin onnistuu tekemään yksityisomisteisissa metsissä jokamiehenoikeudella yleisen virkistäytymisen sietämättömäksi.

* Kuopion kaupungin ”kestävän kehityksen strategiana” on edistää moottorikelkkailua merkittävine melu- ja muine saasteineen/ haittoineen Koillis-Savoon parturoimalla yksityismetsät mottorikelkkareittien alle.

* Tarkoituksena on laillistaa laiton moottorikelkkailu yksityisten metsiin ja -maille väkisin ilman maanomistajien lupaa ikuiseksi rasitteeksi Kuopion veronmaksajille.

 

 

 

Pitäjäläinen 28.2.2011   Kelkkaillassa peräänkuulutettiin parempaa neuvottelukulttuuria     Lataa

 

Pitäjäläinen 2.4.2012   Moottorikelkkareitistöjen haitat saasteongelmineen    Lataa

Pitäjäläinen 28.10.2012   Kelkkareitististöjen virallistaminen etenee     Lataa

Pitäjäläinen 20.10.2016   Moottorikelkkareittitoimitukset Koillis-Savon alueelle lähestyvät    Lataa

 

 

 

SS 27.6.2012  MIELIPIDE / Investointia pärinään ja öljynkatkuun       Lataa

 

SS 1.6.2012   Virkamiehet humoristisina   Lataa

SS 26.4.2012  MIELIPIDE / Kelkkailu ei ole luontomatkailua    Lataa

 

SS 21.4.2012  MOOTTORIKELKKAREITTIEN TUKEMINEN Lisää luontomatkailua    Lataa  

Pohjois-Savon eilikeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

SS B5  14.04.2019  Lautakunnan painostaminen melko mahdotonta      Lataa

SS  25.04.2019   Erikoista päätöksentekoa  →  Lataa

 

 

SAVON SANOMAT  A4   28.8.2019

Luvassa leikkauksia ja uusia tulonlähteitä  Lataa

Kuopion talous kuralla ?

 

Luontomatkailua Jari 2004   Lataa    Pitäjäläinen 29.4.2021   → Lataa 

 

Kuopion virkamiesten ratkaisu edellä tiedostettuihin ongelmiin:

Moottorikekkareitistön rakentaminen kattavasti koko Kuopion ja sen lähinkunnissa

yksityisomistuksessa oleville maille ja metsiin:

http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=&txt=kelkka&koh=2&pvm=&siv=50&dir=1&jar=1

 

 

     Kuopion havittelema pakkomielteinen matkailuvaltti moottorikelkkailulla: TM kirjoituksessa  (TM 3/2006) päätelty moottorikelkkasafareilla virkistäytyminen
Erityisesti safariajossa kelkalla ajavat joutuvat haistelemaan edellä kulkevien pakokaasuja(TM 3/2006)      Lataa

 

Maastoliikennelaissa 22.12.1995/1710 sanotaan:

2 luku 4 § 

Maastoliikenteen haittojen ehkäiseminen 

Oikeus liikkua maastossa

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maaalueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita:

1) poliisin, tullilaitoksen tai rajavartiolaitoksen virkatehtäviin tai sairaankuljetukseen taikka palo ja pelastustoimen tehtäviin

 

3 luku 16 §

Moottorikelkkailureitin perustaminen

-Moottorikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuisi luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa-ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa.

 

-Moottorikelkkailureitti voidaan perustaa riippumatta maaalueen tai vesialueen omistajan tai haltijan suostumuksesta, jos reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta eikä reitistä aiheudu maa-alueen omistajalle tai haltijalle eikä poronhoidolle huomattavaa haittaa.

 

 

Kuopion virkamiehille moottorikelkkareitttisuunnitelmissa edellä esiin tuotujen haittavaikutusten lisäksi Kuopiolle ja yhteiskunnalle moottorikelkkareiteistä aiheutuvia muita vaikutuksia lisäkustannuksineen:

-Todelliset rakentamiskustannukset alueen rettihankkeissa ovat olleet n. 10-12 000 eur/km (Reittisuunnitelmissa arvoidut kustannukset 5-7 000 eur/km)

-Kuopion kaupungin on pidettävä virallistamansa moottorikelkkareitit kunnossa, vaikka rakennettujen reittien käyttö olisi suunnitelmien mukaisesti vain vähäistä tai tarve yleisen kulkuyhteyden vuoksi olematonta.

 

-Ympäristöministeriö on arvioinut vuosittaisten ylläpitokustannusten olevan n. 10% reitin rakentamiskustannuksista, eli 1000 – 1200 eur/km vuosittain.

 

-Moottorikelkkailu reitteineen ei palvele millään tavalla ilmaston suojelua eikä liikenneturvallisuutta.

-Moottorikelkan polttoaineenkulutus on vain n. 6-kertainen henkilöautoon verrattuna, mutta saastuttaminen häkä-, hiilivety- ja muinepäästöineen jo yli 1000-kertainen.

 

-Trafin tilaston mukaan erilaiset moottorikelkkailun onnettomuudet henkilövahinkoineen ovat aiheuttaneet yhteiskunnalle 320 miljoonan euron vuotuiset kustannukset.

-Kun moottorikelkkareittejä ja -uria on Suomessa noin 20 000 kilometriä, onnettomuuksista aiheutuneet kustannukset ovat 16 000 euroa kilomertiä kohden tai liikennekäyttöön rekisteröytyä kelkkaa kohti reilu 3500 euroa vuosittain.

-Tämän lisäksi maanomistajalle aiheutuva metsän tuoton menetys vuosittainen on  n. 200 eur/km

  

 

Aikaisempia SS-kirjoituksia ja mielipiteitä taustatietona Kuopion intresseistä:

 

Latujen ja lusteluratojen kunto hekkenee

Säästöt: Liikuntapaikat ja lasten leikkipaikat vähenevät, mutta maksut nousevat

SS 21.10.2013   Kuopio satsaa Tahkon puistoon 1,8 miljoonaa    Lataa

SS 17.11.2013  Tahkolle lähes kahden miljoonan euron puisto - Keskustelu - Savon Sanomat    Lataa

Tahkolle lähes kahden miljoonan euron puisto

”Kuopion kaupunki satsaa matkailuun rakentamalla Tahkon ytimeen mittavan lähiliikuntapuiston. Hintalappu on 1,8 miljoonaa euroa. Kaupunki varautuu jo ensi vuoden talousarviossa puiston rakennustöihin. Tahkon puisto nielee puolet urheilu- ja virkistysalueiden investointivaroista.”

”Ei tämä nyt ihan oikein mene. Lasten lähiliikuntapaikkoja karsitaan, mm. luistinratoja jätetään jäädyttämättä - kustannussyistä.”

 

 

 

<><><><>

 

SS 24.2.2019 B5

Moottorikelkkailu  Onko edistäminen yleinen etu?     Lataa

"Kuopion on syytä ryhtyä kiireellä panostamaan moottorikelkkailulle

tehtyjen ajoväylien palauttamiseen alkuperäiseen talousmetsä- ja virkistyskäyttöön"

 

SS B5 2019-04-14   Lautakunnan painostaminen melko mahdotonta    Lataa

SS 25.04.2019 - Erikoista päätöksentekoa.

26.04.2019  

Lataa

 

Savo 08.03.2020 14:09

Kuskiton moottorikelkka viiletti kilometrejä jäällä

https://www.savonsanomat.fi/savo/Kuskiton-moottorikelkka-viiletti-kilometrej%C3%A4-j%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4/1523336

 

SS Pe 11.1.2019   Moottorikelkkareitit

Moottorikelkkareitit - Kuopiolainen ilmastoteko?    Lataa

Kuopion päättäjillä onkin nyt kiire saada loppuun ilmastotavoitteensa Kuopion veronmaksajien rahoilla

"Kuopion tavoite lieneekin, että ilmasto lämpenisi pohjolassa niin, että alueelle syntyisi trooppinen ilmasto."

 

SS 16.11.2018   

Kelkkareitit SAVON SANOMAT   B5

Kelkkareitit  - Ympäristöntuhontaa verovaroin    Lataa

 

SAVON SANOMAT  13.11.2018 

Pääkirjoitukset 

Moottorikelkoille on viisasta rakentaa reittejä 13.11.2018  ... kommentteineen 16.11.2018 B5     Lataa

 

 

 

Juha Thitz

   PAIKALLISLEHTI   25.10.2018  HARAVA ON PAREMPI VAIHTOEHTO     Lataa

 

 

  

Kuuma peruna     

26.11.2009 JUHA THITZ

Yksityisen omaisuuden suojaa pitää kunnioittaa    Lataa

 

 

Iisalmen Sanomat Ke 29.6.2011  Maaoikeus tyrmäsi valituksen kelkkareitistä     Lataa

 

 

 

 Vieraslajin pesiytyminen Koillis-Savon luontoon    Lataa

 

 

 

<><><>

 

Pohjois-Savon lehtiä

 

Matti ja Liisa (Lapinlahti) 
Miilu (Sonkajärvi) 
Pielavesi-Keitele (Pielavesi) 
Pitäjäläinen (Nilsiä) 
Savon Sanomat (Kuopio) 

Soisalon Seutu (Leppävirta)

Sisä-Savo  PAIKALLISLEHTI (Suonenjoki) 

http://www.sisa-savolehti.fi/  

Uutis-Jousi (Siilinjärvi) 
Viikkosavo (Kuopio) 
Warkauden Lehti (Varkaus)

Lähde: Sanomalehtien liitto