UutisiaValtakunnalinen media & Päätöstenteko mottorikelkkareiteistä
 
 Lue lis

Maastoliikenneonnettomuudet ja vakuutuskorvaukset
 
 Lue lis

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Juankoskella
 
 Lue lis

Videolinkkejä Moottorikelkkailusta ja moottorikelkkareittien pakkorakentamisesta yksityisten maille
 
 Lue lis

MAASEUDUN TULEVAISUUS -Lehti
 
 Lue lis

MAASTOLIIKENNELAIN JOUKKOISTAMISESTA v. 2013
 
 Lue lis

Lapin alueen lehdistä
 
 Lue lis

Pohjois-Savon lehdet
 
 Lue lis

Investigation reports
 
 Lue lis

Tutkimusdokumentteja
 
 Lue lis

Vaihtoehtoisia Extrime -harrastuksia moottorikelkkailulle
 
 Lue lis

Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® ja sen soveltamisohje: Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO
 
 Lue lis

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Kaavilla / Juankoskella
 
 Lue lis

Koillis-Savo -lehden uutisia, kirjoituksia moottorikelkkareitin reittitoimituksista 2019 - 2016 Kaavilla ja Juankoskella
 
 Lue lisMoottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Kaavilla / Juankoskella2023-10-25 11:30
 
 

 

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Kaavilla

 

 

 

KAAVI

KAAVI kh 31012022_esityslista   Lataa

KAAVI kh 31.1.2022_pöytäkirja →  Lataa

   https://www.kaavi.fi/kunnanhallitus

   https://www.kaavi.fi/tekninen/ymparistolautakunta

   https://www.kaavi.fi/valtuusto

 

 

OIKEUSVALTIOPERIAATE JA KORRUPTIO 

  http://www.vapaajuankoski.ehdolla.fi/keskustelu.html/281098?p=&c=

 

Kaavilla yksimielinen päätöksenteko viety hyvin pitkälle

  http://www.vapaajuankoski.ehdolla.fi/keskustelu.html/265644?p=&c=

 

 

 

 

    

 

Koillis-Savo  23.12.2021 (p.8) Kaavin valtuusto piti tieavustukset ennallaan    Lataa

- K-S ETUSIVU 22.12.2021 Kaavin valtuusto löysi ratkaisun moottorikelkkareitin kustannuksiin  →  Lataa

Ps.

Kaavin valtuuston 21.12.2021 kokouksen kulusta päätöksineen ja edustajan Satu Viljamaa-Dirks huoli kunnan toiminnan epäluotettavuudesta tekemistään päätöksistä/sopimuksista kompromissiehdotuksineen.

 

Huom. Valtuuston kokouksessa tuotiin esiin kunnanjohtajan näkemys moottorikelkkailureitin perustamisesta. Miksi hän on kuitenkin mennyt tekemään Kuopion kanssa SOPIMUKSEN ilman mitään varauksia ja vastoin kunnan tekemiä päätöksiä reunaehtoineen. Tämä tekee Kaavin kunnan ja kunnanjohtajan toiminnan ja päätöksenteon epäluotettavaksi.

 

 

 

     

♦ K-S ETUSIVU 11.1.2022 Kiistelty kunnanjohtaja saateltiin eläkkeelle kultaisella...     Lataa

♦ Yle & SS 13.-14.1.2022 Kaavin kunnanjohtajan erokorvaus saattaa olla laiton...  →  Lataa

♦ SS ETUSIVU 16.1.2022 Kaavin kunnanjohtajan Ari Sopasen selvästä asiasta saa sotkun...  → Lataa

 

   ♦ K-S ETUSIVU 20.1.2022 Ari Sopasen eron syy kirjattiin... → Lataa

 

 

 

 

    10.2.2022 (p.12) + 17.2.2022 ja 13.4.2022 TEKSTARIT (p.5)

 

KAAVI, Kunta reagoi valitukseen kelkkareitistä   → Lataa  + TEKSTARIT    Lataa     Lataa

 

 

 

Koillis-Savo 4.10.2018

Rakentaako Kaavi rahavaikeuksissa  kelkkareittejä vaikka väkisin?      Lataa

JOUKKO KAAVILAISIA 

 

 

Koillis-Savo 27.9.2018

Moottorikelkka-

reittitoimituksista Kaavilla     Lataa

JOUKKO KAAVILAISIA

 

 

Koillis-Savo 11.10.2018 

Mummo  pelastaa  maailman       Lataa

Mnna-Liisa Mathalt    & Tekstarit:  Onks mitään järkee…ilmastotalkoiden henkeen rakentaa kelkkareittejä ...

 

 

  

 

Linnansaaren kansallispuistossa Rantasalmella voi tavata vanhoja, paljon kokeneita mäntyjä. 

     https://www.hs.fi/tiede/art-2000009053236.html?share=c7562e2e3383911823e5676b7dae2230?utm_source=email&utm_medium=toimitus&utm_campaign=hs_uk_tiede

"Tätä nykyä vanhimpia puita kannattaa suojella aivan erityisesti, painottavat nyt yhdysvaltalaiset, italialaiset ja espanjalaiset tutkijat."

HS Ympäristö | Valtion yli 120-vuotiaat metsät pitää asettaa hakkuu­kieltoon, vaatii Luonto­paneelin puheen­johtaja: ”Valtio hakkaa edelleen vanhoja metsiään paljon”:

      https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008433945.html?share=2750112cb21f56aa432e9808ef7d2bdc

 

Yleisövihjeiden perusteella: 

- Onko virallisten kelkkailureittien suunnittelu rakentamisineen pakolla yksityisten maille ilman maanomistajan lupaa yhteiskunnan varojen haaskausta lällärihommiin?

- Moottorikelkkareittien ylläpidosta tulee kunnalle myös taloudellinen pakkorasite: (10000-12000) €/km ylläpitokulu vuosittain, vaikka reittiä ei käyttäisi kukaan. 

- Tasaisilla virallisilla moottorikelkkareiteillä "turraaminen" ei moottorikelkkailijoita enää juurikaan kiinnosta.

- Kaipaako kelkkailijatkin lyhyen talven myötä ehkä jotain muuta tarvitsematta 6 m leveitä tasaiseksi lanattuja teitä ilman haasteita?

<><><>

 

EAKR - Moottorikelkkareittien A32030 Loppuraportit tuloksista ja kustannuksista:

Kuopion EAKR (MoViRa)- moottorikelkkareittien projektiryhmä kehuu 1,8 miljoonalla eurolla onnistuneita saavutuksiaan työn ja työpaikkojen suhteen:


Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama EAKR-projekti  A32030

Projektikoodi: A32030 Projektin nimi: Kuopion, Siilinjärven ja Koillis­Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen Ohjelma: Itä­Suomi 

 

♦  EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI A32030 Ohjelmakausi 2007 - 2013   →   Lataa

♦  RR-tietopalvelu EAKR-projektikuvaus ja  Loppuraportin  A32030  tiivistelmä  ( 31.12.2014 )  →   Lataa  

 

Loppuraportissa olevan tiivistelmän perusteella uusia yrityksiä tai työpaikkoja ei valitettavasti ole onnistuttu synnyttämään AINOATAKAAN moottorikelkkailun edistämiseksi uhratusta panostuksesta huolimatta.

Kuopio on kuitenkin luvannut pitää  jatkossa huolen, että raha riittää moottorikelkkareittien rakentamiseen ja moottorikelkkailun edistämiseen alueelle.

<><><>

Kaavin ja Kuopion kannattaisi ottaa mallia myös Parikkalasta:

   https://www.facebook.com/watch/?v=544351716429332

 

Parikkalan snowcross rata

Seuraa

Radalla on tosi hyvät valot, joten ajoa voi jatkaa aina ilta kahdeksaan saakka. Ratamaksu 70€/pv, maksutiedot löytyy radalta, huoltorakennuksen seinästä. Tervetuloa! 

https://www.facebook.com/snxparikkala/

 

 

 

 

 -Lehti 1-2022   Luvaton kelkkailu voi tulla kalliiksi

Moottorikelkkailu vaatii maanomistajan luvan →  Lataa

 

        

    LAPPI PUHUU 11.2.2022 Maastossa kelkkailu kuriin    Lataa

 

 

 

 

 

 →  Vertaa ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 21/0029/3  25.3.2021

Kuopion kaupungilta on vaadittu Maastoliikennelain edellyttämä perusteltu selvitys moottorikelkkareitin yleisestä tarpeellisuudesta.

Ote: IsHaO 25.3.2021 Päätös 21/0029/3  Lataa

 

Säännöksestä ilmenee, että reitin perustamisen edellytyksenä on yleinen tarve, joka liittyy joko kulkuyhteyden luomiseen tai yleiseen virkistyskäyttöön.

Hallinto-oikeuden arvion mukaan perustelu yleisen tarpeen puuttumisesta on lähtökohtaisesti sellainen oikeudellinen peruste, jolla on merkitystä moottorikelkkareitin perustamisen oikeudellisia edellytyksiä arvioitaessa.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan olisi tullut Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen hylätessään antaa siihen ainakin tältä osin lainmukaisesti perusteltu vastaus. Tämä tarkoittaa, että päätöksen perusteluista käy ilmi, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun, miten niitä on arvioitu ja mihin säännöksiin perustuen asia on ratkaistu.

Seikoista ja selvityksistä tulee mainita ne tosiasiat ja niitä tukevat selvitykset, jotka ovat ratkaisun kannalta relevantteja. Tosiseikat ja selvitykset tulee selostaa riittävän laajasti.”

 

 

Kuopion moottorikelkkailun ohjausryhmä on 28.11.2014 tunnustanut, että reittien tarve on keksitty (ei siis todellinen) ja että jatkohankkeelle:

on keksittävä uusi toimintamalli, eri tulokulma”, joka ”saattaisi mennä läpi ”    Lataa 

Huom. Pöytäkirjassa mainittu uusi keksittävä ratkaisu/toimintamalli ja tulokulma ovat päättäjiä harhauttavasti myös Maastoliikennelain vastaisia.

 

Kuopion EAKR (MoViRa)- moottorikelkkareittien projektiryhmä kehuu 1,8 miljoonalla eurolla onnistuneita saavutuksiaan työn ja työpaikkojen suhteen:

Loppuraportti A32030(k)   ( Ohjelmakausi 2007 - 2013 )      Lataa  

RR-tietopalvelu -projektikuvaus ja  Loppuraportin  A32030  tiivistelmä  ( 31.12.2014 )     Lataa  

Loppuraportissa olevan tiivistelmän perusteella uusia yrityksiä tai työpaikkoja ei valitettavasti ole onnistuttu synnyttämään AINOATAKAAN moottorikelkkailun edistämiseksi uhratusta panostuksesta huolimatta.

 

Kuopio pitää jatkossa myös huolen, että raha riittää moottorikelkkareittien rakentamiseen ja moottorikelkkailun edistämiseen alueelle.

 

 

SS 16.11.2018 / B5  Kelkkareitit  - Ympäristöntuhontaa verovaroin    Lataa

SS 11.1.2019 / B5  Moottorikelkkareitit - Kuopiolainen ilmastoteko?    Lataa

SS 24.2.2019 / B5  Moottorikelkkailu - Onko edistäminen yleinen etu?     Lataa

 

 

Kaavi / Kunnanhallitus

Julkaistu verkossa 15.12.2021
Kh 13.12.2021, pöytäkirja
liitteineen

https://www.kaavi.fi/-/kh-13-12-2021_esityslista#agenda

 

 

Kaavi / Kunnan valtuusto

Julkaistu verkossa  22.12.2021
Valtuusto 21.12.2021, pöytäkirja liitteineen

https://www.kaavi.fi/valtuusto/-/asset_publisher/evonp4fUPvMx/content/valtuusto-21-12-2021_esityslista?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.kaavi.fi%2Fvaltuusto%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_evonp4fUPvMx%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2#agenda

 

 

Huom. Edelleenkään ei ole otettu huomioon päätöksien teon edellyttämiä ja tarvittavia maanomistajien suostumuksia moottorikelkkareitin rakentamiseksi yksityisten maille.  Lataa  Lataa

 

 

    Kaavin kunnanhallitus ptk ote 25.02.2013 Moottorikelkkareiteille tarvitaan maanomistajien suostumus  Lataa

 

Vain vajaa kuukausi aikaisemmin (25.2.2013) kunnanhallituksen päätösten vahvistamisesta päätöksistä poiketen Kaavin kunnanjohtaja ja hallintojohtaja 19.3.2013 alllekirjoittivat Kuopion kanssa sopimuksen (→ Lataa),  ottamatta huomioon 25.2.2013 kunnan päättämiä ehtoja.

 

Kunnanjohtajan reittitoimituksessa ( 27.5.2013   Lataa ) vahvistamat kunnan päätökset tekee kuitenkin kunnanjohtajan jatkotoiminnan omavaltaisine ja ristiriitaisine toimineen enemmän kuin kyseenalaiseksi ja epäluottamusta herättäväksi.

 

Muistin virkistämiseksi kyseiseisestä MoKe-reitin käsittelystä:

Reittitoimitus 27.5.2013  pöytäkirja

Kaavin moottorikelkkailureitti Kotakylä - Heinäjoentie (Kaavi)

Toimitusnumero 2010-352881

Pöytäkirja MMLm/11341/33/2010     https://maastoliikenne.fi/tiedostot/tied226.pdf

josta  pari otetta:

 

*  Kaavin kunnanhallitus on vuonna 2006 päättänyt Pohjois-Savon ely-keskuksen hallinnoimaan reittihankkeeseen osallistumisesta. Kunnanhallitus on vuosina 2011-13 päättänyt osallistua nyttemmin Kuopion kaupungin vetämään hankkeeseen.

Sopanen kertoi lisäksi, että Kaavin kunnanhallitus on tehnyt myös päätöksen, jonka mukaan Kaavin kunnan osallistuminen hankkeeseen edellyttää maanomistajien suostumusta reitin perustamiseen.

 

* Kaavin kunnanjohtaja Ari Sopanen Kaavin kunnasta ilmoitti asiasta käydyn seikkaperäisen keskustelun jälkeen, että kunta luopuu reitin perustamisesta Kaavin kirkonkylältä pohjoiseen. Etelään johtavan reitin osalta kunta pyytää toimituksen hakijana, että toimitus keskeytetään sen selvittämiseksi, voidaanko reitti linjata sellaiseen kohtaan, jossa maanomistajat voivat hyväksyä reitin.

 

Huom.

Kaavi toimitti sittemmin ko. reitin 3v kuluttua lupia kyselemättä ja selvittämättä reitin muuta linjausta.

 

Ps. Kun ratkaisu rahoitukseen on nyt 21.12.2021 löytynyt, niin tarvitaan vielä päätösten mukaiset luvat maanomistajilta Kaavin suunnitelman mukaiselle reitille.


Jos muuta linjausta ei tutkita ja mikäli maanomistajat eivät voi hyväksyä alkuperäisen suunnitelman mukaista reittiä mailleen, niin reittiä ei silloin voida toteuttaa ollenkaan kunnan hallituksen päätösten mukaisesti, jonka kunnanjohtaja on myös vahvistanut reittitoimituksessa.


Kaavi ei ole tehnyt sellaista päätöstä, että ko. moottorikelkkareitti tehdään pakkotoimin.

Kaavi ei ole myöskään tehnyt päätöstä, että reitin tekemiseen yksityisten maille ja maiden käyttöönottoon ei tarvita maanomistajien lupaa.

 

Huom.

Esimerkiksi Tuusniemi luopui v. 2020 maanomistajille tarpeettoman moottorikelkkareitin toimittamisesta: Soittu-Juojärvi-Heinäveden raja 


Malliksi tästä Tuusniemen veronmaksajille ja maanomistajille viisaasta ratkaisusta on myös Kaavin syytä ottaa opia.

 

 

   Vieraslajin pesiytyminen Koillis-Savon luontoon    Lataa

 

 

 

Ykkösaamun kolumni

 

Pekka Juntti: Kirje vuoteen 2100 joko kuuset ovat kuolleet?

→  https://areena.yle.fi/1-4553161

 

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus Ptk 20.8.2018/ Asia 5. MOOTTORIKELKKAREITIN RAKENTAMINEN JUAKOSKI-KAAVI-TUUSNIEMI  →   Lataa

 

Kaavin kunnanhallituksen pöytäkirja 4.5.2015 moottorikelkkareittien rakentamisesta ja osallistumisperiaatteista

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA KOILLIS-SAVON MOOTTORIKELKKAREITTIEN VIRALLISTAMISHANKEESEEN  →  Lataa

 

 

 

    Kaavin kunnanhallitus ptk ote 25.02.2013 Moottorikelkkareiteille tarvitaan maanomistajien suostumus  Lataa

Huom. Ko. kokouksessa kunnanjohtaja toimi esittelijänä ja hallintojohtaja pöytäkirjanpitäjänä.

Vain vajaa kuukausi aikaisemmin (25.2.2013) kunnanhallituksen päätösten vahvistamisesta Kaavin kunnanjohtajan ja hallintojohtajan 19.3.2013 alllekirjoittivat sopimuksen, jossa ei otettu 25.2.2013 päätettyjä ehtoja huomioon.


Alla Kuopion kanssa Kaavin kunnanjohtajan ja hallintojohtajan 19.3.2013 allekirjoittama sopimus:

    Kaavin kunnanjohtajan (Ari Sopanen)19.3.2013 Kuopion kanssa allekirjoittama SOPIMUS moottorikelkkareittien rakentamisesta  → Lataa 

Huom! Kyseinen SOPIMUS on Kaavin kunnahallituksen päätösten vastainen.

 

Kaavin Kh Ptk_17062013, nro 9(k)

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013

 

Lataa

 

Kunnanhallitus Kaavi 4.5.2015 (7_04052015_pöytäkirja)

 

Kunnanhallitus Kaavi 4.5.2015 (7_04052015_pöytäkirja)

 

Lataa

 

Ari Sopasen ja Jouko Korhosen selitys 8.7.2016

 

Ari Sopasen ja Jouko Korhosen keskenään antama selitys 8.7.2016 kunnan hallituksen nimissä käräoikeudelle.

 

Lataa

Huom.

- Ari Sopasen ja Jouko Korhosen vilpillisistä selityksestäLataa ] kunnanhallituksen nimissä käräjäoikeudelle: 

Kunnanhallituksen pöytäkirjassa 4.5.2015  [ Lataa näkyy Sopasen peittelevistä selityksistä huolimatta myös aikaisemmat kunnan päätökset tarvittavista maanomistajaluvista.  

 

 

K-S Torstai 18.8.2016 Suora Linja

K-S Torstai 18.8.2016 Suora Linja

"NÄKYY Kaavi kunnanhallitus jo käräjöivän maanomistajia vastaan moottorikelkkareittiasiassa...

Lataa


 

 


MML Kaavin reittitoimitus 27.5.2013

Kohde: Kaavin moottorikelkkailureitti Kotakylä - Heinäjoentie (Kaavi)

Lataa

MML Kaavin reittitoimitus 1.3.2016

Reittitoimitus, Jatkokokous Kohde: Kaavin moottorikelkkailureitti Kotakylä - Heinäjoentie (Kaavi)

 

Lataa


 

Moottorikelkkareitti Juankoskelta Kaavin kautta Tuusniemelle lykkääntyy  Lataa ]

→  https://yle.fi/uutiset/3-10471649

 

     –lehdessä julkaistavaksi tarkoitettu yhteenveto   Lataa

Kuopion ja Kaavin moottorikelkkailun edistämishankkeista yksityisten maille ja metsiin vastoin maanomistajien suostumusta.

 

 

Koillis-Savo -lehden uutisia, kirjoituksia moottorikelkkareitin reittitoimituksista 27.5.2013 ja 1.3.2016 Kaavilla:

 

 

Koillis-Savo 17.3.2016 ANNA KAASINEN  

Kotakylä-Heinäjoentie-reitin maanomistajat vastustavat tiukasti 

Kelkkareitti tehdään silti  →  Lataa

Koillis-Savo 17.3.2016

ANNA KAASINEN

 

 

Moottorikelkkavenkoilua Kaavilla → Lataa

Koillis-Savo 23.3.2016

JOUKKO KAAVILAISIA

 

 

Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta    Lataa

Koillis-Savo 23.3.2016 ARI SOPANEN - kunnanjohtaja   

 

 

Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta    Lataa

Koillis-Savo 14.4.2016

JORMA MIETTINEN

Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry

 

 

 

 

 

Koillis-Savo 4.10.2018

Rakentaako Kaavi rahavaikeuksissa  kelkkareittejä vaikka väkisin?        Lataa

JOUKKO KAAVILAISIA 

 

Koillis-Savo 27.9.2018

Moottorikelkka-

reittitoimituksista Kaavilla     Lataa

JOUKKO KAAVILAISIA

 

Koillis-Savo 11.10.2018 

Mummo  pelastaa  maailman       Lataa

Mnna-Liisa Mathalt    

 

Tekstarit

Onks mitään järkee…ilmastotalkoiden henkeen

 

 

 

 

Tavoiteverkon vaihtoehto 1 Kuva 22.            Lataa   (Täysikokoinen kartta  YMra 3/2009 sivu: 39 )

 

Kartan kuvassa on mukana kattavammin myös eteläiseen Suomeen yksityisten maille

 

rakennettavaksi ajatellut moottorikelkkareitit.

 

   Tutkimuksen mukaan:  YMra 3/2009 Moottorikelkkaväylien tavoitteen mukaisella liikennöinnillä:  
     Pahimmillaan 1 km moottorikelkalla ajosta aiheutuvat päästöt ovat samaa luokkaa, kuin henkilöautolla edestakaisin Suomen päästä päähän!  (TM 3/2006)  →  Lata

 

 

   TM kirjoituksessa  (TM 3/2006) päätelty moottorikelkkasafareilla virkistäytymisen varjopuoli:

 "... Erityisesti safariajossa kelkalla ajavat joutuvat haistelemaan edellä kulkevien pakokaasuja. (TM 3/2006)      Lataa

 

 

(Moottorikelkkailun edistämisen yleinen tarpeellisuus Kuopion alueelle suunnitelmissa mainittuine ominaisuuksineen herättää myös kysymyksiä.)

 

-Moottorikelkkojen polttoainejärjestelmässä tapahtuvan epätäydellisen palamisen seurauksena reittien lähituntumassa voi esiintyä epäterveellisiä hiukkas- ja häkäpäästöjä.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

 

-Merkittävin vaikutus on pakokaasuista syntyvä epämiellyttävä katku, joka voi hetkellisesti häiritä alueella samaan aikaan liikkuvia.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Haitta kohdistuu pääasiassa itse kelkkailijaan tai kelkan/reen kyydissä olevaan henkilöön.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Reittien liikennemäärät huomioon ottaen päästöt ovat niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu varsinaisia terveyshaittoja.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Kelkkailun aiheuttamat päästöt ovat merkityksettömiä kelkkailun liikennesuoritteen ollessa 0 % kokonaisliikennesuoritteesta.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tarpeellinen?)

 

- Suunniteltu reitti on lisäksi arvioitu vähäliikenteiseksi, joten päästöillä ei ole käytännössä merkitystä. Kelkkamäärien arvioidaan jäävän suunnitellulla reitillä vähäisiksi.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tarpeellinen?)

 

-Suunniteltu reitti on arvioitu yhdeksi vähäliikenteisimmäksi, joten päästöjen merkitys on hyvin vähäinen verrattuna muuhun liikenteeseen.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi, tai yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Moottorikelkkailun ympäristövaikutuksista merkittävimpiä ovat meluhaitat.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Meluhaitan merkitystä korostaa moottorikelkkojen käyttö muutoin hiljaisessa ympäristössä.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

- 5.1 Puuston raivaus ja ja pohjan tasaus

Uuden reitin rakentaminen aloitetaan puuston poistolla. Puusto poistetaan reitiltä ja pohja tasataan kannoista, kivistä ja mättäistä ja suurista epätasaisuuksista 6 m leveydeltä.

(Vähäisiä luonnonesteitä?) Huom. Maastoliikennelaissa 2 luku 19 §  sanotaan: Reitin pitäjällä on oikeus poistaa reitiltä ajoa haittaavia puita, pensaita sekä muita vähäisiä luonnonesteitä.

 

- Maasto on paikoin hyvin kivikkoinen ja saattaa edellyttää räjäytystöitä mikäli kiviä ei pysty rikkomaan muutoin.

(Vähäisiä luonnonesteitä?) Huom. Maastoliikennelaissa 2 luku 19 §  sanotaan: Reitin pitäjällä on oikeus poistaa reitiltä ajoa haittaavia puita, pensaita sekä muita vähäisiä luonnonesteitä.

 

-Muilla moottoriajoneuvoilla kuin moottorikelkoilla liikkuminen virallisella reitillä on laitonta. Reitin muuta käyttöä erityisesti kelkkailukaudella on seurattava ja tarvittaessa puututtava siihen. Suunniteltu reitti sijaitsee taajama-alueiden ulkopuolella, joten reitin muu käyttö jää todennäköisesti hyvin vähäiseksi. 

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tarpeellinen?)

 

Joitakin tilastoituja moottorikelkkailun ja reittien ominaisuuksia haittoineen:

- Moottorikelkkareittien ylläpitokustannukset n.1000-1200 eroa kilometriä kohti vuosittain vähäiseksi arvioidusta liikenteestä huolimatta. (Ympäristöministeriön arvio)

- Moottorikelkkareittien alle tuhottujen metsien hiilinielun menetys, joka vastaa n. 1 tonni kilometriä kohti joka ikinen vuosi.

- Yksityisille maanomistajille aiheutuvat taloudelliset vuosittaiset menetykset ja muut haitat ovat merkittäviä.

 

Trafi- selvityksessä sanotaan:

Trafin tilaston mukaan erilaiset moottorikelkkailun onnettomuudet henkilövahinkoineen ovat aiheuttaneet yhteiskunnalle 320 miljoonan euron vuotuiset kustannukset.

Kun moottorikelkkailureittejä ja -uria Suomessa on noin 20 000 kmonnettomuuksista aiheutuvat kustannukset vuosittain ovat 16 000 euroa kilometriä kohden tai liikennekäyttöön rekisteröityä kelkkaa kohti reilu 3 500 euroa.

 

Ps. Onneksi kelkkailukausi Suomessa jää lyhyeksi.