UutisiaValtakunnalinen media & Päätöstenteko mottorikelkkareiteistä
 
 Lue lis

Maastoliikenneonnettomuudet ja vakuutuskorvaukset
 
 Lue lis

Moottorikelkkareittitoimitukset Koillis-Savon alueelle lähestyvät
 
 Lue lis

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Juankoskella
 
 Lue lis

MAASTOLIIKENNELAIN JOUKKOISTAMISESTA v. 2013
 
 Lue lis

Pohjois-Savon lehdet
 
 Lue lis

Investigation reports
 
 Lue lis

Tutkimusdokumentteja
 
 Lue lis

Vaihtoehtoisia Extrime -harrastuksia moottorikelkkailulle
 
 Lue lis

Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® ja sen soveltamisohje: Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO
 
 Lue lis

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Kaavilla / Juankoskella
 
 Lue lis

Koillis-Savo -lehden uutisia, kirjoituksia moottorikelkkareitin reittitoimituksista 27.5.2013 ja 1.3.2016 Kaavilla
 
 Lue lisValtakunnalinen media & Päätöstenteko mottorikelkkareiteistä2019-08-19 19:49
 
 

 

 

 

Valtakunnalinen media & Päätöstenteko mottorikelkkareiteistä

 

 

 

Lapin Kansa  A4 // 15.5.2019 UUTISET

Kelkkailuväylien korjausvelka on...    →    Lataa

Lapin Kansa  02 // MIELIPIDE

Tiistaina 19. maaliskuuta 2019   

LAPPI PUHUU

Onko moottorikelkkailu yleinen etu vai haitta   Lataa

Ossi Pehkonen

Sihteeri

Kansalaisten maastoliikenne-

valvontayhdistys ry 

 

 

  SS 25.04.2019

Moottorikelkkareitti

Erikoista päätöksentekoa  →  Lataa

Antti Ahonen

Veronmaksaja, opettaja,

maanomistaja

Kuopio

 

 

 

  SS B5 14.4.2019

MOOTTORIKELKKAREITTI

Lautakunnan painostaminen melko mahdotonta   →   Lataa

Jorma Miettinen

Veronmaksaja

Kuopio

 

 SS 5.6.2015

Merkillistä rahan paljoutta

Kuopio on siirtynyt moottorikelkkareittien rakentamisessa sanoista tekoihin.    Lataa

Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta on päättänyt hyväksyä...

Maanomistajat

Kari  Hämäläinen, Kuopio

Sinikka Mikkonen, Juankoski

Katri Oksanen, Kaavi

 

 

SS  Lukijan Sanomat 

Kelkkailu harrastuksena on Kuopion lempilapsi     Lataa

Maanomistajat esittivät (SS 5.6.) erittäin aiheellisen kysymyksen siitä, miksi Kuopio haluaa...

Minna Reijonen

https://www.minnareijonen.com/blogi/2015/07/09/77

 

 

  

SS 24.01.2014 Moottorikelkkareitti äänestettiin nurin   Lataa     

Asukkaiden mielipide huomioitiin lautakunnassa, sillä Juurusvesi-Suur-Pieksä -

välille kaavailtu moottorikelkkareitti äänestettiin nurin.

 

 

Dynasty tietopalvelu

Kuopion kaupunki

Oikaisuvaatimukset Juurusvesi - Suuri-Pieksä    http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019553923-5

Kuopion kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta 

Pöytäkirja 28.03.2019/Pykälä 25        Lataa

Kuopion kaupungin Nilsiän alueen moottorikelkkareittsuunnitelman hyväksyminen / Juurusvesi - Suuri-Pieksä

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

Yle Uutiset 29.3.201    https://yle.fi/uutiset/3-10712411   

Uusi käänne: Kuopion ja Nilsiän välinen kiistelty moottorikelkkareitti kumottiin   Lataa

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta kumosi torstaina oman lokakuisen päätöksensä, jossa se oli hyväksynyt moottorikelkkareitin.

Asia oli lautakunnan käsittelyssä, sillä päätöksestä oli jätetty 12 oikaisuvaatimusta

Moottorikelkkareitti hylättiin lautakunnassa äänin 2–5.

Päätöksestä voi vielä valittaa hallinto-oikeuteen.

 

  

 

Riitely Nilsiän ja Kuopion välisestä moottorikelkkareitistä jatkuu – lautakunta valittaa toisen lautakunnan päätöksestä torpata reitti

Kuopio10.4.2019 klo 17:20      https://yle.fi/uutiset/3-10732707 

 

Kuulutus 2019/2239

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19/0134/3 moottorikelkkailureittisuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus

Moottorikelkkailureittisuunnitelman Juurusvesi - Suuri - Pieksä hyväksymistä koskeva valitus

→ http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6369724576299778521

Lähettäjä: Kaupunginkanslia
Julkaistu: 27.06.2019

 

<><><>

 

Annamarintie - Suuri-Pieksä moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus

ISHO päätös 6.5.2019 Annamarintie - Suuri-Pieksä    Lataa

 

Muutoksenhaku ympäristö- ja rakennuslautakunnan tekemään päätökseen koskien Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkasuunnitelman hylkäämistä (28.3.2019 § 25)

→ http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019560850-4


 

Kuopion ajatuksia (ao. linkki) moottorikelkkailun edistämisestä ja vuosia jatkunut sinnikkyys kelkkareittien rakentamistarpeen
markkinoinnista yksityisten maille ja metsiin ilman maaomistajien lupaa.

Uusimpana päätöksenä (10.04.2019/ ao. linkki), jossa kaupunki kiistelee asiasta jo itsensä kanssa:
 Kuopion kaupunki • Toimielimet: Haun tulos [1-49/49] 

- Kaupungin toimielimien pöytäkirjoja selaamalla (ko. linkki) näyttää siltä, ettei Kuopion virkamiehillä ole muuta tekemistä kuin pyrkiä edistämään moottorikelkkailua
yksityisten maille ja metsiin rahoittamalla moottorikelkkareittien rakentamista kuntalaisten piikkiin.

-Kuopio markkinoi moottorikelkkailua sinnikkäästi asukkailleen yleisesti tarpeellisena kulkemistapana ja ”virkistyskäyttöön” yksityisten mailla muun muassa seuraavilla reittisuunnitelmista lainatuilla argumenteilla:

 

-Moottorikelkkojen polttoainejärjestelmässä tapahtuvan epätäydellisen palamisen seurauksena reittien lähituntumassa voi esiintyä epäterveellisiä hiukkas- ja häkäpäästöjä.

-Haitta kohdistuu pääasiassa itse kelkkailijaan tai kelkan/reen kyydissä olevaan henkilöön.

-Kelkkamäärien arvioidaan jäävän suunnitellulla reitillä vähäisiksi.

-Merkittävin vaikutus on pakokaasuista syntyvä epämiellyttävä katku, joka voi hetkellisesti häiritä alueella samaan aikaan liikkuvia.

-Reittien liikennemäärät huomioon ottaen päästöt ovat niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu varsinaisia terveyshaittoja.

-Suunniteltu reitti on arvioitu yhdeksi vähäliikenteisimmäksi, joten päästöjen merkitys on hyvin vähäinen verrattuna muuhun liikenteeseen.

-Moottorikelkkailun ympäristövaikutuksista merkittävimpiä ovat meluhaitat.

-Meluhaitan merkitystä korostaa moottorikelkkojen käyttö muutoin hiljaisessa ympäristössä.

 

Maanomistajille ja muille haitankärsijöille on siis pyritty vähättelemään moottorikelkkailusta aiheutuvia haittoja selityksissä ja vastineissa reitillä arvioidun liikenteen vähäisyydestä johtuen.
- Kuopio on perustellut toimiaan moottorikelkkareiteistä työllistävällä vaikutuksella ja että näihin hankesuunnitteluihin on jo käytetty paljon rahaa.
- Jatkohankkeelle on keksittävä tarve...  Kuopio varaa jatkossa reittitoimituksiiin vuosittain lisää rahaa "Varmistetaan vielä ettei rakentamisella ole loppupäivämäärää”.  Lataa 

- Asiakirjojen perusteella Kuopion virkamiesten sinnikkyys näyttää työllistävän ainakin oikeuslaitoksia Kuopion veronmaksajien piikkiin, jos ei muuta.

- Kyseisen kaltaista virkistäytymistapaa reitteineen eivät kuntalaiset, eikä maanomistajat ole halunneet itselleen riesaksi missään vaiheessa, kun kaupunki
on moottorikelkkahankkeita heille suunnitelmineen tyrkyttänyt.
- Mikä lienee muu paikallinen ja yhteiskunnallinen taloudellinen saldo moottorikelkkailusta?
- Lineekö Kuopio edes kysynyt virkamiesten keksimästä moottorikelkkareittien yleisestä tarpeesta kuntalaisten ja veronmaksajien mielipidettä?
- Löytyyneekö mielipidemittauksista tilastoja?

Onko Kuopion päättäjillä ollut käytettävissä edes seuraavat faktaan perustuvat tiedot moottorikelkkareittien yleisen tarpeen arvioinnin pohjaksi:

-Vuodesta 2007 lähtien liikennekäyttöön rekisteröityjen moottorikelkkojen huomattava väheneminen:    Lataa

-Rovaniemen sairaalassa hoidetaan jo enemmän kelkkailussa kuin tieliikenteessä loukkaantuneit  Lataa

-Trafi 5-2015   Maastoliikenteen onnettomuudet /Onnettomuuskustannukset. (sivu 40)  Lataa

-LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS VALT MOOTTORIKELKKARAPORTTI 2016    Lataa

-Moottorikelkkailussa 11 kuolonuhria viime vuonna      Lataa
-Moottorikelkkailu - Onko edistäminen yleinen etu?  Lataa
-Ympäristöntuhontaa verovaroin    Lataa
-Kuopiolainen ilmastoteko?  Lataa

<><><><>

 

HS 5.6.2011 [A11]

Sampsa Oinaala 

Kilometrin moottorikelkkareitistä maksetaan 150 euron korvaus 

Poliisi suojelee raivausta

Kiuruvedellä 1.6.2011  →   Lataa 

 

   

 

Tapauksesta n. 7 min videokooste    Lataa 

(34,8 Mt)  http://maastoliikenne.fi/tiedostot/video2.mov 

-Kiuruvedellä moottorikelkkareitti pakkorakennettiin matkailun edistämiseksi  ja ”Yleiseksi eduksi”  maanomistajan metsäalueelle väkisin 25.3.2011 – 1.6.2011 turvallisena

kuluyhteytenä jo olevan maantien ja rautatien väliin. (Syrjäseuduilla eksymisvaara on todellinen: Pekka Tuunanen/ Powerpoint LEVI 4 2 2011)

-Tässä esityksessä (LEVI 4 2 2011) ja kuntien vastineissa moottorikelkkailun haittojen vähättelynä on sanottu moottorikelkkailun liikennesuoritteen olevan 0%

-Tunnustettu olematon (0%) liikennesuorite osoittaa myös tarveharkintaan perustuneen moottorikelkkareitin pakkorakentamisen olleen yksityisten maille

jo olevien yleisten kulkuyhteyksien väliin yleisenä tarpeena keksitty!

 

 

Iisalmen Sanomat_Ke_29.6.2011 Maaoikeus tyrmäsi valituksen kelkkareitistä       Lataa

 

 

HS Ti 7.6.2011 [C]

Kiuruvedellä perusoikeudet jäivät telamaton alle         Lataa

Harri Impola

insinööri, lehtori

Lohja  

 

 

HS Kotimaa 20.3.2019

Poliisi selvittää         Lataa

safariyrittäjän vastuuta Lapissa

 

 

 Uutiset 19.02.2013

Kelkkailijat huomasivat viimeisenä ajaneen uupuvan joukosta

 

 

Nainen kuoli kelkkasafarilla     http://m.iltalehti.fi/uutiset/2013021916696442_uu.shtml

”…oli huomattu, että porukassa viimeisenä ollut kelkkailija puuttui joukosta. Kadonnut nainen löytyi…”

 

 

 

    http://yle.fi/uutiset/3-9440429

”…mies ajoi moottorikelkalla letkassa ja toistaiseksi tuntemattomasta syystä kaartoi pois reitiltä ja törmäsi puuhun.”


    Lieneekö edellä mainittuihin tapauksiin myötävaikuttanut TM kirjoituksessa  (TM 3/2006) päätelty moottorikelkkasafareilla virkistäytymisen varjopuoli:
"Erityisesti safariajossa kelkalla ajavat joutuvat haistelemaan edellä kulkevien pakokaasuja... (TM 3/2006)      Lataa

Tätä seikkaa tukee myös Kuopion moottorikelkkailun edistämiseksi laadituista reittisuunnitelmista suoraan lainatut ”virkistyskäyttöä” markkinoivat argumentit:

-Moottorikelkkojen polttoainejärjestelmässä tapahtuvan epätäydellisen palamisen seurauksena reittien lähituntumassa voi esiintyä epäterveellisiä hiukkas- ja häkäpäästöjä.

-Haitta kohdistuu pääasiassa itse kelkkailijaan tai kelkan/reen kyydissä olevaan henkilöön.

 


 
 

 

 

The Influence of Snowmobile Emissions on Air Quality and Human Health 

Posted on September 13, 2007

Scenes of Yellowstone Park Rangers wearing gas masks brought national attention to snowmobile pollution….

- The effects of snowmobile emissions on health
- Hydrocarbons (HC)
- Carbon Monoxide (CO)
- Particulate Matter (PM)

 

 

Why You Must Ditch the Snowmobile

You probably guess that snowmobiles are bad for the environment. Here are the reasons why.


Snowmobiles would be totally sweet if it wasnt for the noise and the pollution. Did you know that one snowmobile--of a particular dubious type I suspect--operating

for one hour may emit as much pollution as 100 cars do in the same amount of time? Thats a pretty good reason not to use one. Here are some other reasons.

1. Pollution
Snowmobiles generate a ton of CO2 emissions. Off-road vehicles are held to looser standards than regular cars and truck.

2. Health:
Snowmobiles can cause health problems to the riders and to those who have…

3. Animals and Nature:
Snowmobiles can disrupt the habitats of wintering animals. It can change the path of wild herd animals. Animals have it rough in the winter time…

 

More on Eco-Friendly Winter Fun
Your Cross Country Ski Trip
The 10 Best and Worst Ski Destinations for the Eco-Conscious Skier
Take a Dog Sled Tour

 

 

ENVIRONMENTAL IMPACTS FROM SNOWMOBILE USE

     https://winterwildlands.org/wp-content/uploads/2014/05/Environmental-Impacts-from-Snowmobile-Use.pdf

 

From a Yellowstone National Park that a decade ago looked, smelled and sounded more like a wild west race track…

   https://winterwildlands.org/wp-content/uploads/2013/12/Newsletter-Winter-2014.pdf

  

Environmental Health News

Published by Environmental Health Sciences

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es900449x

 

Little snowmobiles can be big polluters in the Arctic
Air pollution in a remote Arctic community in Norway approaches levels seen in larger European towns due to the springtime use of snowmobiles.

The pollution - specifically, chemicals called aromatic hydrocarbons - is 100 times higher during the spring snowmobile season than during the summer when only cars and large coal trucks are used in the remote area.

Older snowmobiles with outdated, 2-stroke engines contribute the most to the excessive levels in the spring. Aromatic hydrocarbons result from incomplete fossil fuel combustion in vehicle engines.

 

 

Winter Motor-Vehicle Emissions in Yellowstone National Park

Environmental Science & Technology

 and 

2006 40 (8), pp 2505–2510

Abstract | PDF w/ Links | Hi-Res PDF

Article

Severe Aromatic Hydrocarbon Pollution in the Arctic Town of Longyearbyen (Svalbard) Caused by Snowmobile Emissions


 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]


    Yhden moottorikelkan polttoaineen kulutus on vain kuusinkertainen autoon verrattuna,
mutta saastuttaminen häkä- ja hiilivetypäästöineen jo yli tuhatkertainen henkilöautoon verrattuna (TM 3/2006)      Lataa
    Samassa TM kirjoituksessa pääteltiin moottorikelkkasafareilla virkistäytymisen varjopuolista:
Erityisesti safariajossa kelkalla ajavat joutuvat haistelemaan edellä kulkevien pakokaasuja.

 

Edellisistä tutkimusartikkeleista piittaamatta Kuopio markkinoi sinnikkäästi moottorikelkkailua asukkailleen yleiseksi kulkemistavaksi ja ”virkistyskäyttöön”  yksityisten mailla muun muassa seuraavilla reittisuunnitelmista suoraan lainatuilla argumenteillajollainen toiminta vaatisi kelkkailijoiden lisäksi muilta lähistöllä liikkujilta kaasunaamareiden ja kuulosuojaimien käyttöä:

 

-Moottorikelkkojen polttoainejärjestelmässä tapahtuvan epätäydellisen palamisen seurauksena reittien lähituntumassa voi esiintyä epäterveellisiä hiukkas- ja häkäpäästöjä.

-Haitta kohdistuu pääasiassa itse kelkkailijaan tai kelkan/reen kyydissä olevaan henkilöön.

-Merkittävin vaikutus on pakokaasuista syntyvä epämiellyttävä katku, joka voi hetkellisesti häiritä alueella samaan aikaan liikkuvia.

-Reittien liikennemäärät huomioon ottaen päästöt ovat niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu varsinaisia terveyshaittoja.

-Suunniteltu reitti on arvioitu yhdeksi vähäliikenteisimmäksi reitiksi.

-Päästöjen merkitys on hyvin vähäinen verrattuna muuhun liikenteeseen.

 

-Kelkkailu keskittyy viikonloppuihin ja kelkkamäärien arvioidaan jäävän suunnitellulla reitillä vähäisiksi. 

-Moottorikelkkailun ympäristövaikutuksista merkittävimpiä ovat meluhaitat.

-Meluhaitan merkitystä korostaa moottorikelkkojen käyttö muutoin hiljaisessa ympäristössä.

 

 

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]  Kuopion tuoreimmat ajatukset ja vuosia jatkunut sinnikkyys moottorikelkkareittien rakentamistarpeesta:

• Kuopion kaupunki

• Toimielimet

Haun tulos [1-49/49]

       http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=&txt=kelkka&koh=2&pvm=&siv=50&dir=1&jar=1

 

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

 


 

 

Rovaniemen sairaalassa hoidetaan jo enemmän kelkkailussa kuin tieliikenteessä loukkaantuneita 15.1.2019

"Jos huvipuistoissa loukkaantuisi yhtä paljon, olisikohan kaikki huvipuistot jo suljettu ?"

 

       https://yle.fi/uutiset/3-10595808        

 

Yle 15.1.2019 UUTISET

Rovaniemen sairaalassa hoidetaan jo enemmän kelkkailussa kuin tieliikenteessä loukkaantuneit       Lataa

 

Ajankohtaista LVK:n & OTIn tiedotteet ja uutiset         Lataa

12.3.2019

 

Moottorikelkkailussa 11 kuolonuhria viime vuonna – Kelkkailun turvallisuuden eteen tehtävissä paljon       Lataa

 

Moottorikelkka puuta päin - nainen loukkaantui vakavasti

https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2010022411187930

 

  LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS VALT MOOTTORIKELKKARAPORTTI 2016          Lataa

Raportissa tarkastellaan onnettomuuksia, joissa on ollut mukana moottorikelkka.

Aineistona on käytettyliikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia onnettomuuksia ja lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvattuja vahinkoja

 

 

 

 Trafi 5-2015   Maastoliikenteen onnettomuudet          Lataa

- Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuu merkittäviä kustannuksia yhteis-kunnalle. Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksien tilastointi on

Suomessa hajanaista ja osa onnettomuuksista jää kokonaan tilastojen ulkopuolelle.

- Lisäksi tutkittiin tarkemmin Lapissa ja erityisesti Rovaniemen alueella tapahtuneita onnettomuuksia ja niissä syntyneitä vammoja hyödyntäen Lapin alueelta

kerättyä ainutlaatuista sairaala-aineistoa sekä safariyritysten onnettomuusraportteja.

 

 

"• Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuvat taloudelliset ja inhimilliset menetykset ovat varsin merkittäviä.

Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista aiheutui yhteiskunnalle vuosittain lähes 700 miljoonan euron kustannukset."

Trafin tutkimuksia 15-2015 (sivu 40)     Lataa

 

 

 Maastoliikenteen onnettomuudet

Lapin liikenneturvallisuusfoorumi, Rovaniemi 12.11.2015

Trafi Liikenne Vakuutuskeskus    Lataa

 

 

HS 14.12-15.12.2010 Helvi Heinonen-Tanski ja Tom Nordman aiheesta: 

Maastoliikennereittien loppuhinta on tuntematon        Lataa

Maaseudun Tulevaisuus 29.12.2010

Lakiuudistus helpottaa pakkokeinon käyttöä       Lataa

Timo Heikkinen

 

 

 

HS 5.12.2010 [C] 

Hiljaisuuden brändi hukkuu moottorikelkkojen pärinään       Lataa

Timo Heikkinen

 

<><><>

 

HS 6.5.2013 [A14]

Hiljaisuus himottaa turistia       Lataa

 

 

    https://yle.fi/uutiset/3-10881577

Ekomatkailusta povataan matkailun seuraavaa suurta ilmiötä – entistä useampi turisti etsii aitoja elämyksiä

 

 

 

 

Pro gradu:

Kestävyyttä, hiljaisuutta ja kiireettömyyttä mukaan Lappi-brändin ja matkailun

tuotteistamiseen        Lataa

 

 

 

 

 

  IS 26.11.2010

 

Näin syntyy unelma-Suomi!

 

SUOMIKUVA Brandivaltuuskunnan loppuraportti   Lataa

 

<><><>

 

 

HS 11.02.2011 [A] 

Maanomistajat pelkäävät uusia kelkkareittejä        Lataa

 

 

HS 21.3.2011

Ympäristöasiat näyttävät unohtuneen moottorimatkailun edistäjiltä       Lataa          

Hannu Hyvönen

domementaristi ja ympäristötoimittaja

Iisalmi

Jouni Laaksonen

erä- ja luontotoimittaja ja tietokirjailija

Kuhmo

 

<><><>

 

 

  IS TALOUSSANOMAT 18.11.2017

Näin 100 hehtaarin metsä tuottaa vuodessa eri maakunnissa          Lataa

 

<><><>

 

ilmastonmuutos

 

29.3.2019 klo 11:53päivitetty 29.3.2019 klo 13:42

Lämpöhuippuja yhä enemmän viime vuosina        https://yle.fi/uutiset/3-10712926  

 

Maaseudun Tulevaisuus 29.10.2018

Tutkimus: Ilmastonmuutos vaikuttaa saamelaisiin yhä kielteisemmin        Lataa

 

 

KUOPIO Valtuustoaloite 22.10.2018 2018           Lataa

  

KUOPIO Valtuustoaloite Pöytäkirja  22.10.2018  Kuopion kaupunki           Lataa

-Metsien tulee säilyä ja kehiyä myös hiilinieluna.

-Hakkuiden lisääntymistä voidaan kompensoida yksityisomisteisten sekä yhteisöjen ja kuntien omistamien metsien vapaaehtoisella suojelulla

-Strategiaan on kirjau myös viisas liikkuminen, energiatehokkuus ja uusiutuvien poloaineiden lisääminen.

-Ilmastonmuutos on vakava asia, joka ei saa uhata "Hyvän elämän pääkaupunkia".

 

Kuopion Ilmastopoliittinen ohjelma vuosille 2009 - 2020         Lataa   

https://www.kuopio.fi/ilmastopoliittinen-ohjelma        Lataa

 

 

Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki 7.1.2019          Lataa


Moottorikelkkareittien rakentamishankkeet   
     http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=&txt=kelkka&koh=2&pvm=&siv=50&dir=1&jar=1

Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki 7.1.2019 Kuopion kaupungin tavoitteet/näkemykset "viisaan ja energiatehokkaan liikkumistavan kehittämisestä ja yksityismetsien suojelusta": 

 


Oikaisuvaatimukset Juurusvesi - Suuri-Pieksä     Lataa

Oikaisuvaatimukset / Kuopion kaupungin Nilsiän alueen moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Juurusvesi - Suuri-Pieksä

29.03.2019 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

Alueellinen ympäristönsuojelu

    http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019553923-5


 

SAVON SANOMAT A2 SUNNUNTAINA 11.11.2018  

Tiukka vastarinta elää kylällä

Murtolahdessa linjaukselle ei heru tukea     Lataa 

 

 

 

 →  https://yle.fi/uutiset/3-7049542

yle.fi UUTISET  24.1.2014

Vastusta herättänyt kelkkareitti Kuopion ja Tahkon välillä hylättiin      Lataa

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti torpata reittisuunnitelman äänin 6-5 

Kyseessä oli kymmenen kilometrin osuus Juurusvesi-Suur-Pieksä- välillä.

 

 

  → https://yle.fi/uutiset/3-10712411

Yle Uutiset 29.3.2019

Uusi käänne: Kuopion ja Nilsiän välinen kiistelty moottorikelkkareitti kumottiin      Lataa

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta kumosi torstaina oman lokakuisen päätöksensä, jossa se oli hyväksynyt moottorikelkkareitin.

Asia oli lautakunnan käsittelyssä, sillä päätöksestä oli jätetty 12 oikaisuvaatimusta

Moottorikelkkareitti hylättiin lautakunnassa äänin 2–5.

Päätöksestä voi vielä valittaa hallinto-oikeuteen.

 

 

Antero Vartia tajusi, ettei ilmastonmuutosta ratkaista politiikalla

– "Asiat voivat mennä niin pahasti pieleen, ettei ihmiskuntaa enää ole"       https://yle.fi/uutiset/3-10674175

 

 13.11.2018 

SAVON SANOMAT PÄÄKIRJOITUKSET -

Moottorikelkoille on viisasta rakentaa ...         Lataa

13.11.2018  ... kommentteineen 16.11.2018 B

 

 

 

  SS Pe 11.1.2019 

Kuopiolainen ilmastoteko?        Lataa

Jorma Miettinen

Veronmaksaja

Kuopio

 

  SS 16.11.2018 

Kelkkareitit

Ympäristöntuhontaa verovaroin     Lataa

Erkki Kuusisto

Kuopio

 

SS 23.1.2019 A3

Moottorikelkalla sattunut jo vahinkoja     Lataa

 

 SS 24.2.2019 B5

Moottorikelkkailu

Onko Edistäminen yleinen etu        Lataa

Ossi Pehkonen

Kansalaisten maastoliikenne-

valnonta ry

 

 

    SS 15.12.2016

Turhuuteen taas 320 000 euroa       Lataa 

Kuopion kaupunki veti joitakin vuosia sitten moottorikelkkareittihankkeen,

johon upposi 1,64 miljoonaa euroa rahoittajina kunnat, valtio ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Helvi Heinonen-Tanski

Kuopio

 

 

* Mottorikelkkareittejä pakolla-Yle.fi-Radio Savo-uutiset 28.12.2010        Lataa

* Kuopion talous tiukalla -radio-savo-yle-uutiset-savo-18.05.2015    Lataa

 

 

 8.4.2015_mielipide

Liikuntapaikkojen kehittämisestä      Lataa

Tarmo Telamatto

Ryönänlahti

 

VIIKKO SAVO  18.2.2015_s.6

MOOTTORIKELKKAREITIT: Kattava reitistö olisi kaikkien etu Toiveissa pysyvä yhteys Tahkolle       Lataa

 

VIIKKO SAVO   Keskiviikko 28.9.2016

Moottorikelkkareittitoimitukset lähestyvä     Lataa

Moottorikelkkareittitoimitukset lähestyvät Kelkkareittien rakentamiseen varatut 1,7 miljoonaa euroa on käytetty, mutta verovarojen mättäminen kyseiseen hullutukseen jatkuu...

 

 

  

Maaseudun Tulevaisuus 28.09.2012

Moottorikelkkareittejä perustellaan oudosti     Lataa

 

 

 

 

Koillis-Savo 17.3.2016

Kotakylä-Heinäjoentie-reitin maanomistajat vastustavat tiukasti Moottorikelkkareitti tehdään silti    Lataa

ANNA KAASINEN

 

Koillis-Savo 23.3.2016

Moottorikelkkavenkoilua Kaavilla    Lataa

JOUKKO KAAVILAISIA

 

Koillis-Savo 31.3.2016

Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta   Lataa

ARI SOPANEN kunnanjohtaja

 

 

Koillis-Savo 14.4.2016

Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta  Lataa

JORMA MIETTINEN

Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry

 

 

Koillis-Savo  To 28.9.2016 

MoKe-venkoilusta    Lataa

Kansalaisten maastoliikenne-

valvontayhdistys ry 

 

Koillis-Savo To 15.3.2012

Järjetöntä rahan tuhlausta moottorikelkkailuun     Lataa

Ossi Pehkonen

 

Koillis-Savo Ma 28.3.2011

Moottorikelkkareitillä Ely-keskuksen moottorikelkkareittisuunnitelmista     Lataa

Tauno Kotiluoto, maanomistaja

Ahosenniemi

 

Koillis Savo 1.3.2010

Tilaisuus Ke 24.2.2010

Kansalaiskuuleminen Juankoskella 24.2.2010 Yksituumaisuutta etsittiin moottorikelkkareitteihin    Lataa

 

Juankosken kaupunginjohtaja Petri Kangasperkon lausunto Mon, Feb 15, 2010     Lataa

 

    26.11.2009

Suorat sanat

JUHA THITZ

Kuuma perunaperuna  

Yksityisen omaisuuden suojaa pitää kunnioittaa   Lataa

 

 

 

 

Koillis-Savo Ma 28.9.2009

Kelkkareittisuunnitelma kuumentaa tunteita Muuruvedellä     Lataa

 

 

 HILJAISUUDEN HINTA ! 

Koillis-Savo 17.5.2010

Maanomistajien mitta tuli täyteen        Lataa 

Maanomistajat vastustavat moottorikelkkareittien ulottamista mailleen Mielenosoitus Kaavin ympäristölautakunnan 12.5.2010 kokouksen aikana

Moottorikelkkareittiasia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi   

Kirjoitus/JUHA THITZ 

 

 

Koillis-Savo: Vuoden 2010 kuva         Lataa 

 

 

Koillis-Savo To 19.1.2012

Moottorikelkkareitti halutaan rakentaa nyt tuumaillen ja neuvotellen    Lataa

 

Koillis-Savo Ke 4.4.2012 

Rakentaako Juankoski moottorikelkkareittejä tuumaillen vai venkoillen?   Lataa

 

Koillis-Savo 12.-19.9.2011

Kelkkareiteista vielä lisäkuuleminen    Lataa

Ossi Pehkonen

 

 

Koillis-Savo_Ma 16.1.2012

Haluaako Ely-keskus yhä vääntää kättä Koillis-Savon kelkkareiteistä?   Lataa

 

Koillis-Savo 3.1.2011

Tilaisuus Ti 28.12.2010

Maastoliikennelain uudistus kiinnosti Juankoskella    Lataa

 

 

Koillis-Savo 24.1.2019 (s.3)

TuusniemenKelkkareitti johti kahteen valitukseen     Lataa

 

    SS 15.12.2016 

Turhuuteen taas 320 000 euroa Kuopion kaupunki veti joitakin vuosia sitten moottorikelkkareittihankkeen, johon upposi 1,64 miljoonaa euroa rahoittajina kunnat, valtio ja Euroopan aluekehitysrahasto...    Lataa

 

 

Katson myös  Pohjois-Savon lehdet       http://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=118

   

 

 

 

 

 

  

(MoViRa) OHJAUSRYHMÄN Ptk  09_28.11.2014

Jatkohankkeelle on keksittävä tarve...  →    Lataa

Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen -hanke  on myös ohjausrymän tunnustamana ollut "keksitty" tarve !

(MoViRa) OHJAUSRYHMÄN Ptk 09_28.11.2014 (Jatkohankkeelle on keksittävä jokin tarve, joka saattaisi mennä läpi...)

Suoria lainauksia pöytäkirjan tekstistä:

- Jatkohankkeelle on keksittävä uusi toimintamalli, eri tulokulma.

- Yleisiä kehittämishankkeita ei ihan helposti tueta, mutta jonkin yrityslähtöinen tai –keskeinen ratkaisu saattaisi mennä läpi.  

- Kuopio varaa jatkossa vuosittain n. 100 000€ reittitoimitusmaksuihin ja maanomistajakorvauksiin.

- Varmistetaan vielä ettei rakentamisella ole loppupäivämäärää.

 

 

Maaseudun Tulevaisuus 4.7.2011

KOLUMNI: AINO ÄSSÄMÄKI - Oikeat luontomatkailijat eivät pärise  →  Lataa

 

 Maaseudun Tulevaisuus 8.6.2011

Maaseudun Tulevaisuus 8.6.2011 UUTISET 

Kiista kelkkareiteistä kärjistyi YläSavossa

On syytä esittää kysymys, onko moottorikelkkailu yleisen edun vaatima.   Lataa

Johtaja Markku Tornberg, MTK

 


Maaseudun Tulevaisuus 7.11.2011

UUTISET - Vapaaehtoisuus pitää maanomistajat ja moottorikelkkailijat tyytyväisinä     Lataa

 

 

Maaseudun Tulevaisuus 12.12.2011  

Maastoliikennelain tulkinnat entistä sekavampia       Lataa

Tauno Kotiluoto, maanomistaja

Ahosenniemi

 

 

Maaseudun Tulevaisuus_15.6.2011 MIELIPIDE

Yleinen etu ei vaadi moottorikelkkareittejä    Lataa

Jorma Miettinen 

 

Maaseudun Tulevaisuus  28.11.2011 (Page4. Art 211769) 

Maaseudun Tulevaisuus_28.11.2011

Maastoliikennelaki on perustuslain vastainen      Lataa

Jorma Miettinen

 

 

Lapin Kansa

Näkökulma Sunnuntaina 15.1.2012

Maastoliikennelakiehdotus oli laiton   Lataa

Ossi Pehkonen

Jorma Miettinen

 

 

Ottaisitko kelkkareitin maillesi 5.1.2011 VIIKON KYSYMYS:   

Ottaisitko kelkkareitin maillesi? Julkaistu 5.1.2011 →   Lataa

 

 

  SS Ti 17.4.2012     

MIELIPIDE / MOOTTORIKELKKAREITTIEN TUKEMINEN Ei edistä kestävää kehitystä     Lataa

Helvi Heinonen-Tanski

Kuopio

 

 

 

Savon Sanomat  21.4.2012

MOOTTORIKELKKAREITTIEN TUKEMINEN

Lisää luontomatkailua    Lataa

Pohjois-Savon eilikeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Juha Kaipiainen, Strategiapäällikkö

Eeva Könönen, Hankeinsinööri

 

 

  SS 27.6.2012

MIELIPIDE Investointia pärinään ja öljynkatkuun      Lataa

Erkki Kuusisto

Tutkija

Kuopio

 

 

  SS 26.4.2012

MIELIPIDE / Kelkkailu ei ole luontomatkailua       Lataa

Tapio Koskinen

Maanviljelijä

Kuopio

 

 

 

 

Lapin Kansa 9.3.2012

Maastoliikennelaki vanhenee käsiin      Lataa

&

LAPIN KANSA Ma 14.3.2011

Lappi puhuu Kelkkailusta suurin numeroin      Lataa

Asko Keskinen

Suomen moottoriliiton

moottorikelkkamatkailun lajiryhmän 

puheenjohtaja

 

 

LAPIN KANSA  Ma 6.6.2011

NÄKÖKULMA

Lappi puhui kelkkailusta suurin numeroin       Lataa

Ossi Pehkonen

insinööri

Espoo / Helsinki

 

- Asko Keskisen mukaan moottorikelkkailu on hyvä veronmaksaja suuren polttoineen kulutuksen myötä (18 l/100 km) ja siksi yhteiskunnallisesti kannattavaa toimintaa.

- Keskisen tieto moottorikelkkojen suuresta polttoaineen kulutuksesta pitänee myös paikkansa. 

 

Vertaa:     (TM 3/2006)      Lataa


 

 


Maastoliikenneonnettomuudet ja vakuutuskorvaukset2019-07-14 11:51
 
 

 

Maastoliikenneonnettomuudet ja vakuutuskorvaukset

 

  Moottorikelkkaonnettomuus: tuoreimmat

    http://yle.fi/uutiset/18-51624

 

    https://yle.fi/uutiset/3-10768806

Kilvettömällä moottorikelkalla ajanut törmäsi autoon ja pakeni paikalta

Lyhyet

 

6.5.2019 klo 09:25

 

  Moottorikelkkailijoiden musta viikonloppu: Kaksi kuollutta, yksi kiidätetty kriittisessä tilassa sairaalaan

 

SU 7.4.2019 klo 8:30 (muokattu klo 9:44)

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/00f7b7ed-7f60-47a9-aef0-8c4c9832010f

 

 

Kolmen kelkkaonnettomuuden päivä Rovaniemellä

LAPPI

31.03.2019 16.33

https://www.lapinkansa.fi/lappi/kolmen-kelkkaonnettomuuden-paiva-rovaniemella-3510669/

Rovaniemellä tapahtui sunnuntaina loukkaantumisiin johtaneita

maastoliikenneonnettomuuksia. Ensimmäinen hälytys hätäkeskukselle tuli aamulla ennen

kymmentä, ja ambulanssi haki loukkaantuneen kelkkailijan. Puolen päivän aikaan nainen

törmäsi virallisella kelkkailureitillä puuhun Pöykkölässä ja hänet toimitettiin

keskussairaalaan jatkotutkimuksiin. Kolmen aikaan iltapäivällä kaksi turistia törmäsi

kelkalla puuhun Vennivaarassa, ja myös heidät toimitettiin jatkohoitoon.

 

Loukkaantuneiden vammojen vakavuudesta ei ole tietoa.

 

 

Lapin Kansa  A10 // UUTISET  Keskiviikkona 13.3.2019                   

Lapissa kuoli viime vuonna viisi kelkkailijaa

Moottorikekkaturmat sattuvat usein kuljettajalle tutussa ympäristössä.

                               

Lataa

 

 

Rovaniemen sairaalassa hoidetaan jo enemmän kelkkailussa kuin tieliikenteessä loukkaantuneita 15.1.2019

"Jos huvipuistoissa loukkaantuisi yhtä paljon, olisikohan kaikki huvipuistot jo suljettu ?"

 

              https://yle.fi/uutiset/3-10595808

 

 

 

 

Ajankohtaista LVK:n & OTIn tiedotteet ja uutiset

12.3.2019                                                                                                                

Moottorikelkkailussa 11 kuolonuhria viime vuonna – Kelkkailun turvallisuuden eteen tehtävissä paljon      

                     

Lataa

 

 

LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS VALT MOOTTORIKELKKARAPORTTI 2016

Raportissa tarkastellaan onnettomuuksia, joissa on ollut mukana moottorikelkka.

Aineistona on käytettyliikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia onnettomuuksia ja lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvattuja vahinkoja.

Lataa


 

 

Trafi 15-2015 Maastoliikenteen onnettomuudet

Maastoliikenneonnettomuuksien tilastointi on Suomessa hajanaista koska liikenneonnettomuustilastoja on kehitetty lähinnä tieliikenneonnettomuuksien näkökulmasta. Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuu kuitenkin merkittäviä kustannuksia yhteis-kunnalle. Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksien tilastointi on Suomessa hajanaista ja osa onnettomuuksista jää kokonaan tilastojen ulkopuolelle.

   

Lataa


Trafin tutkimuksia 15-2015 (sivu 68) -> Lataa

"• Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuvat taloudelliset ja inhimilliset menetykset ovat varsin merkittäviä.

Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista aiheutui yhteiskunnalle vuosittain lähes 700 miljoonan euron kustannukset."

 

 

 

Hurja onnettomuus Saariselällä – pojan moottorikelkka lensi ilmassa pakettiauton kylkeen   

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005172363.html

https://www.is.fi › Uutiset › Kotimaa

15.4.2017 - Moottorikelkkailijan kelkka ohjautui toistaiseksi tuntemattomasta syystä kelkkauralta paikkaan, jossa on pieni nyppylä. Kelkka lähti ilmalentoon ja törmäsi Laanilantietä ajaneen pakettiauton kylkeen. Epävirallinen ja merkitsemätön kelkkaura ylittää törmäyskohdassa Laanilantien. – Kelkan alaikäinen ...

 

 

Turistit törttöilivät moottorikelkoilla Lapissa: yksi törmäsi puuhun, toinen hiihtäjään

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/5fbd2407-120c-40c3-9f42-84d428295f9b

 

 

 

Turisti loukkaantui kelkkaonnettomuudessa

Onnettomuus sattui Rovaniemellä suositulla maisemareitillä.

Kelkkaonnettomuus 27.2.2019

https://yle.fi/uutiset/3-10665390


 

 

Lapin Kansa I Torstai 3.1.2019                                   

Turisteja loukkaantui

kelkkaturmissa

Kolarissa ja Levillä 

                            

Lataa

 

 

Moottorikelkkailija ajoi tutkaan liki tuplasti sallittua kovempaa Levillä

https://www.lapinkansa.fi/lappi/moottorikelkkailija-ajoi-tutkaan-liki-tuplasti-sallittua-kovempaa-levilla-200754922/

 

 

Mootto­ri­kelk­kailija ajoi seinään Siikajoella

https://www.raahenseutu.fi/urheilu/moottorikelkkailija-ajoi-seinaan-siikajoella-6.1.3378519.7ed553f6a2

 

 

Enontekiöllä sulaan ajanut moottorikelkkailija menehtyi

https://www.lapinkansa.fi/lappi/enontekiolla-sulaan-ajanut-moottorikelkkailija-menehtyi-2473775/

 

 

Sulaan ajanut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja pelastettiin Ounasjärvellä

https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/sulaan-ajanut-moottorikelkkailija-pelastettiin-ounasjarvella/809599/

 

 

Moottorikelkkailija ajoi vaijeriin ja loukkaantui

https://yle.fi/uutiset/3-5092160

 

Poliisi: Tunturi-Lapissa useita moottorikelkkaonnettomuuksia

Onnettomuuksia tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisina.

31.12.2018 klo 19:36

https://yle.fi/uutiset/3-10577450

 

 

Hallitus haluaa sallia nykyistä isommat moottorikelkat

Jos lakiesitys menee läpi, tietyillä kelkkareiteillä voisi ajaa enimmillään 800 kiloa painavia raskaita moottorikelkkoja eli moottorirekiä.

11.10.2018 klo 14:47

https://yle.fi/uutiset/3-10452139

 

Liperissä hukkui 48-vuotias moottorikelkkailija

Kaksi kelkkailijaa ajoi lauantai-iltana sulaan.

Pohjois-Karjala

15.4.2018 klo 02:57

https://yle.fi/uutiset/3-10160568

 

Moottorikelkkailija kuoli onnettomuudessa Muoniossa

Moottorikelkkailija törmäsi puuhun Tiurajärvellä eilen perjantaina.

Moottorikelkkaonnettomuus

17.2.2018 klo 09:38päivitetty 19.2.2018 klo 09:07

https://yle.fi/uutiset/3-10080444

 

 

Liuta tuoreimpia uutisia kelkkaonnettomuuksista 2018:

 

Moottorikelkkailija kuoli onnettomuudessa Muoniossa

Moottorikelkkailija törmäsi puuhun Tiurajärvellä eilen perjantaina.

Moottorikelkkaonnettomuus

17.2.2018 klo 09:38päivitetty 19.2.2018 klo 09:07

https://yle.fi/uutiset/3-10080444

 

 

Matkailija törmäsi moottorikelkalla puuhun Kolarissa – kuljettaja ja matkustaja vietiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan

LAPIN UUTISET 08.02.2018

https://www.lapinkansa.fi/lappi/matkailija-tormasi-moottorikelkalla-puuhun-kolarissa-kuljettaja-ja-matkustaja-vietiin-oulun-yliopistolliseen-sairaalaan-200730496/

 

 

Iissä Maalismaantiellä sattui tänään hieman ennen kello kahta henkilöauton ja moottorikelkan kolari.

Sunnuntai 11.2.2018 klo 17.54

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802112200736344_u0.shtml

 

 

Kaksi sairaalaan moottorikelkkaonnettomuudesta Äkäslompolossa

Tyypillinen onnettomuus moottorikelkalla: mies ajoi mutkassa päin puuta.

päivitetty 8.2.2018 klo 18:04

https://yle.fi/uutiset/3-10066658

 

 

Moottorikelkkailija vaaransi henkensä ja aiheutti kolarin Kaakkois-Suomessa - poliisi kyselee sovittelemaan syntejään

Maanantai 22.1.2018 klo 09.08

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201801222200686039_u0.shtml

 

 

Mies hukkui avantoon Kontiolahdella - moottorikelkka löytyi kahdensadan metrin päästä

Torstai 11.1.2018 klo 21.20

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201801112200662725_u0.shtml?_ga=2.33470520.761861802.1518437002-2071617018.1518437002

 

 

Moottorikelkka murjoi kauriin Sonkajärvellä – kelkkailija jätti eläimen kitumaan

Kotimaa 21.01.2018 Eija Mansikkamäki

Poliisi tutkii asiaa eläinsuojelurikoksena ja toivoo tietoja asiasta.

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/kotimaa/artikkeli-1.221617

 

 

Moottorikelkka ja auto törmäsivät Alavudella: Kelkkailija lensi kyydistä tielle ja loukkaantui

https://www.ilkka.fi/uutiset/poliisiuutiset/moottorikelkka-ja-auto-tormasivat-alavudella-kelkkailija-lensi-kyydista-tielle-ja-loukkaantui-1.2509263

 

 

§§§

 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneu-voverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

 

Lakiluonnos, kevyiden moottoriajoneuvojen verosta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

Lataa

 

"Vero ei koskisi myöskään raskaita moottoriajoneuvoja, kuten traktoreita ja työkoneita. Toisin kuin moottoripyörät, ne ovat pääosin ammattikäytössä olevia hyötyajoneuvoja.Veron ulkopuolelle jäisivät myös moottorikelkat.

- Ahvenanmaalla käytettävät moottorikelkat eivät kuulu rekisteröintivelvoitteen piiriin ja näiden osalta olisi siten luotava erillinen veroilmoitusmenettely.

- Veron valvonnan järjestäminen maastossa olisi myös vaikeaa.

 

Edellä mainituista syistä ja moottorikelkoista kerättävän vähäisen verokertymän vuoksi, ei ole tarkoituksenmukaista sisällyttää moottorikelkkoja veron piiriin."

 

Laki kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laki ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta - hallituksen esityksen valmistelu

Eri osapuolten ja järjestöjen lausunnot (136 asiakirjaa) dokumentoituna löytyvät osoitteesta:

http://vm.fi/hanke?selectedProjectId=23517   ð  Asiakirjat

Lataa

 


 

 Moottorikelkkailija törmäsi kauriiseen Savossa ja jätti sen kitumaan

 Kotimaa 21.01.2018 [ Lataa ]Moot­to­ri­kelk­ka sinkoutui ilmalentoon ja törmäsi pakettiautoon Saariselällä – nuori kuljettaja loukkaantui

KOMMENTOI24

POHJOIS-SUOMI 15.4.2017 8:04

KALEVA

 

Alaikäinen moottorikelkkailija törmäsi pakettiautoon ja loukkaantui Inarin Saariselällä perjantaina…

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/moottorikelkka-sinkoutui-ilmalentoon-ja-tormasi-pakettiautoon-saariselalla-nuori-kuljettaja-loukkaantui/757345/

 

 

 


 

Kohtalokas kelkkaturma Kuusamossa: Mies suistui tieltä ja törmäsi ...

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kelkkaturma-kuusamossa-mies-suistui-tielta-ja-tormasi-puuhun/6363918

25.3.2017 - Kohtalokas kelkkaturma Kuusamossa: Mies suistui tieltä ja törmäsi puuhun ... Mies kuoli rajussa turmassa – moottorikelkka lensi ilmassa ... Jo kolmas onnettomuus moottorikelkkasafarilla viikonloppuna: Kelkka tuli auton eteen Rovaniemellä

KOTIMAA26.02.2017

https://www.aamulehti.fi/kotimaa/jo-kolmas-onnettomuus-moottorikelkkasafarilla-viikonloppuna-kelkka-tuli-auton-eteen-rovaniemella-24304895/ 

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja raivostui häntä kuvanneelle hiihtäjälle – ajoi tahallaan päälle

KOMMENTOI205

KOTIMAA 4.2.2017 12:30 | PÄIVITETTY 4.2.2017 15:54

KALEVA

Tornion Kokkokankaan hiihtoladulla sattui erikoinen välikohtaus, kun… 


 http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/moottorikelkkailija-raivostui-hanta-kuvanneelle-hiihtajalle-ajoi-tahallaan-paalle/750839/

 

 

Rautavaaran moottorikelkkareitti 

Rautavaaran moottorikelkkareitin rakentamista

Pitäjäläinen 4.11.2013

Lataa

 


Moottorikelkkailija kuoli törmättyään puuhun

KOTIMAA JULKAISTU 09.01.2017 08:38

26-vuotias nurmeslainen mies kuoli sunnuntaina ajettuaan moottorikelkalla puuhun Rautavaaran Ylä-Luostolla.

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/moottorikelkkailija-kuoli-tormattyaan-puuhun/6256978

 


PÄIJÄT-HÄME 3.2.2017 Päivitetty: 3.2.2017

Humalainen moottorikelkkailija törmäsi jääesteeseen ja tippui kyydistä

Humalaisen moottorikelkkailijan matka pysähtyi jääesteeseen torstai-iltana Sysmässä. Poliisin mukaan mies ajoi Varontien lähistöllä järven jäällä ilman kypärää ja törmäsi jäähän. Sen seurauksena hän tippui kelkan kyydistä.

http://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2342379


 

Puuhun törmännyt moottorikelkkailija kuoli Hankasalmella

Maastossa liikkunut vuonna 1995 syntynyt uhri törmäsi kelkalla puuhun lauantaina päivällä.

Julkaistu: 21.1. 18:38

PIEKSÄMÄKELÄINEN mies kuoli moottorikelkkaonnettomuudessa Hankasalmella lauantaina.

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005055656.html


Jäille lähtenyt moottorikelkkailija kuoli Inkoon saaristossa

Viisikymppinen mies oli lähtenyt saaresta lauantaina illansuussa kokeilemaan vanhaa moottorikelkkaa. Meripelastuskopteri löysi miehen viitisen tuntia myöhemmin kuolleena avannon reunalta.

http://yle.fi/uutiset/3-9468680Moottorikelkkaonnettomuus: tuoreimmat

http://yle.fi/uutiset/18-51624

 


 

Kolme moottorikelkkaonnettomuutta ja viisi loukkaantunutta Lapissa viikonloppuna

Lapissa on tapahtunut kolme kelkkasafarionnettomuutta viikonlopun aikana.

Moottorikelkkaonnettomuus

27.2.2017 klo 11:39

http://yle.fi/uutiset/3-9481816


Matkailija loukkaantui vakavasti moottorikelkkaonnettomuudessa

Ranskalainen mies ajoi moottorikelkalla päin puuta Rovaniemellä Norvajärven maastossa.

Rovaniemi

3.2.2017 klo 12:54


Kaksi hollantilaista loukkaantui moottorikelkkaonnettomuudessa Inarissa

Auto törmäsi Nellimintietä ylittäneeseen moottorikelkkaan.

Nellim, Inari

1.2.2017 klo 05:09päivitetty 1.2.2017 klo 05:56


Moottorikelkkailija suistui reitiltä ja meni tajuttomaksi

Nainen vietiin helikopterilla Lapin keskussairaalaan.

Moottorikelkkailu

2.1.2017 klo 05:34päivitetty 2.1.2017 klo 08:26


Mies loukkaantui vakavasti moottorikelkkaonnettomuudessa Kuopiossa

Onnettomuus tapahtui moottorikelkkasafarilla perjantaina. Kuljettajalla ei ole enää välitöntä hengenvaaraa.

Tahko (matkailukeskus)

12.3.2016 klo 15:46 

 

The Influence of Snowmobile Emissions on Air Quality and Human Health     http://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=117

Posted on September 13, 2007

Scenes of Yellowstone Park Rangers wearing gas masks brought national attention to snowmobile pollution….

- The effects of snowmobile emissions on health
- Hydrocarbons (HC)
- Carbon Monoxide (CO)
- Particulate Matter (PM)

 


Uutisia:

http://m.iltalehti.fi/uutiset/2013021916696442_uu.shtml

”…oli huomattu, että porukassa viimeisenä ollut kelkkailija puuttui joukosta. Kadonnut nainen löytyi…”


http://yle.fi/uutiset/3-9440429

”…mies ajoi moottorikelkalla letkassa ja toistaiseksi tuntemattomasta syystä kaartoi pois reitiltä ja törmäsi puuhun.”

 

    Lieneekö edellä mainittuihin tapauksiin myötävaikuttanut TM kirjoituksessa  (TM 3/2006) päätelty moottorikelkkasafareilla virkistäytymisen varjopuoli:
Erityisesti safariajossa kelkalla ajavat joutuvat haistelemaan edellä kulkevien pakokaasuja(TM 3/2006)      Lataa

 
 


 

 

 
Moottorikelkkareittitoimitukset Koillis-Savon alueelle lähestyvät2019-08-19 15:34
 
 

 

 

 

 

 

Moottorikelkkareittitoimitukset Koillis-Savon alueelle lähestyvät !

 

 


 

RR-tietopalvelu -projektikuvaus A32030  

   

   

Lataa

 

 Loppuraportti A32030

  

  

Lataa

 

 

MoViRa ohry Ptk 09_28.11.2014 

  (Jatkohankkeelle on keksittävä uusi tulokulma)

25.02.2017

Lataa

 

Uusimmat päätökset  (15.08.2019ao. linkki) / Kuopion kaupunki • Toimielimet: Haun tulos [1-50/50] 

 

Dynasty KUOPION KAUPUNKI   Moottorikelkkareittihankkeita     tietopalvelu 7.1.2019 

KUOPION KAUPUNKI moottorikelkkareittihankkeita  17.09.2013--15.11.2018

      

Lataa
Muistio -Moottorikelkkareittien ja urien tilanne Kuopiossa

27.11.2017                                                                                                    

Kuopion kaupunki  

Kaupunkiympäristön palvelualue

Metsät ja vesialueet

 

Kaupunginmetsänhoitaja

Muistio - Seppo Jauhiainen

Kaupunginmetsänhoitaja

                 

Lataa
Moottorikelkkareittihankkeita 20.02.2013-20.04.2017  KUOPION KAUPUNKI 

KUOPION KAUPUNKI moottorikelkkareittihankkeita 20.02.2013-20.04.2017

Lataa

 

RR-tietopalvelu -projektikuvaus A32030, Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen

RR-tietopalvelu -projektikuvaus A32030, Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen

Lataa


 

 

 

OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 09 kertoo että Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen –hankkeen (MoViRa) yleinen tarve oli keksitty !

(MoViRa) ohry Ptk 09_28.11.2014 

(MoViRa) ohry Ptk 09_28.11.2014 ("Jatkohankkeelle on keksittävä uusi toimintamalli, eri tulokulma...") 

Lataa

 

 

REITTITOIMITUSHAKEMUS

AnnaMarintie-Rahasjoki 160909

 

Kuopion kaupunkiKaupunginjohtaja Petteri Parosen valtuuttamana palvelupäällikkö Hannu Pöllä on hakenut kuopiolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi Maanmittauslaitokselta moottorikelkkareitin AnnaMarintie-Rahasjoki toimitusta yksityisten maille ilman maanomistajien suostumusta. 

Huom. Tehdystä toimitushakemuksesta (julkiseksi luokiteltu asiakirja) reittikohde ei kuitenkaan ilmene.

Lataa


 

KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2018

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2021  [ Lataa ]

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2017/Pykälä 205


* 9126/2017 kelkkareitit ja urat 27112017  [ Lataa ]

 

Kuopion kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

Metsät ja vesialueet

Kaupunginmetsänhoitaja

9126/2017 Moottorikelkkaurat ja reitit selvitys 27112017

 

* Moottorikelkkareittien ja urien tilanne 7.11.2017 Kuopiossa  [ Lataa ]

 

 

KHO-1440_2014-140430

KHO-1440_2014-140430

 

Lataa

PTK-Kuopio-ymra-140612

PTK-Kuopio-ymra-140612

Lataa

REITTITOIMITUS-Ptk-AnnaMarintie-Rahasjoki-170328

REITTITOIMITUS-Ptk-AnnaMarintie-Rahasjoki-170328

Lataa

 

 

Tuorein Kuopion keksimä ja veronmaksajien kustannuksella toimitettu "yleisen kulkuyhteyden tarve" yksityisten maille Nilsiän alueella:

 

Kuopion kaupungin pyynnöstä Maanmittauslaitos on toimittanut  "yleisen kulkuyhteyden luomiseksi" Nilsiän alueelle ”Maastoliikennelain mukaisella reittitoimituksella” moottorikelkkareitin  AnnaMarintie-Rahasjoki (Kuopio).

 

Toimitetun reitin kummastakaan päästä ei moottorikelkalla pääse edes reitin toiseen päätepisteeseen!

Reitti päättyy molemmilta puoliltaan metsojen soidin alueeseen, joka on Kuopion hallinto-oikeuden ja KHO:n päätöksen mukaan kiellettyä. Kuopion kaupunki ei ole piitannut mitenkään oikeusasteissa vaadituista toimenpiteistä, eikä EAO:n antamista lausunnoista reitin perustamisen edellytyksille.

 

Kuopio on siis perustanut torson reittisuunnitelman perusteella moottorikelkkareitin  AnnaMarintie-Rahasjoki "toteutettavaksi jo kuluvana vuonna" edistämään kuopiolaisten yleistä virkistäytymistä moottorikelkkailulla ja "yleisen kulkuyhteyden luomiseksiyksityisten maille moottorikelkkareitin, josta kelkoilla ei pääse mihinkään.

 

Kaikki Kuopion moottorikelkkareittisuunnitelmat poikkeavat Maastoliikennelain määräyksistä ja Ympäristöministeriön antamista voimassa olevista virallisista ohjeistuksista virallisen moottorikelkkareitin perustamisen edellytyksistä.

Reittisuunnitelmissa esitetty kelkkareitin rakentamisen tapa ja  laatu  poikkeavat räikeästi maata muokkaavana ja metsän parturoimisena lain ja sen soveltamisohjeen antamista määräyksistä.

 

Moottorikelkkareitti tulisi olla Maastoliikennelain ja YM-ohjeen mukaan ainoastaan ns. "jälki lumessa puiden välissä", joka lumettomana aikana ei saisi näkyä muutoksina maastossa ja kasvillisuudessa:

- Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® è Lataa

- Lain soveltamisohje Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO è Lataa

 


Koillis-Savo 

To 6.4.2017

Mielipide

Moottorikelkkailun suosiminen on kohtuuttoman kallista

Lataa

 

 

Näin edustajat ovat vastanneet:

 

* Itsenäisyyspuolue /  Juhani Tanski / Nro. 54  Vastaukset  è  Lataa

 

* KD sit  / 

Sakari Pentikäinen / Nro. 305

  Vastaukset  è 

Lataa

 

* KOK /

Ilkka Raninen

Vastaukset è

Lataa

 

* KUOPION KESKUSTA

Vastaukset è

Lataa

 

Kuopion Keskustasta vastasivat:


- Veijo Karkkonen

- Hannu Kananen

 

 

Seuraavat Keskustan edustajat erikseen pyydettynä ovat toistaiseksi jättäneet kyselyyn vastaamatta:


- Antti Kivelä

- Markku Rossi

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Kysely kunnallisvaaliehdokkaille 2017

Moottorikelkkareittien rakentamistarve Koillis-Savon alueella (A-B)

Moottorikelkkareittien rakentamistarve Koillis-Savon alueella (A-B)

 

- Ehdokas voi myös vapaasti kommentoida kyselyn kaikkia kohtia.

- Ehdokas voi esittää myös muita perusteluja ja/tai toimintamalleja moottorikelkkailun edistämiseksi tai moottorikelkkailun haittojen vähentämiseksi.

- Ehdokas voi esittää myös omia näkemyksiään Maastoliikennelain käytännön soveltamisesta

 

 

Lataa

 

Otteita Maastoliikennelaista ja lain soveltamisohjeesta

Maastoliikennelaki ja lain soveltamisohje(B)

 

Maastoliikennelaki ja lain soveltamisohje(B)

 

 

 

 

 

Lataa

 

****

- Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® è Lataa

- Lain soveltamisohje Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO è Lataa

 

Lisätietoja sivulta:  è http://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=112

 

 


 

 

Moottorikelkkailun suosiminen on kohtuuttoman kallista

 

Kuopion kaupunki on toimillaan määrätietoisesti suosinut moottorikelkkailun edistämistä Koillis-Savon alueelle. Siksi kaupungin johto ja eräät lautakunnat ovat jatkaneet samaa linjaa tekemällä päätöksiä moottorikelkkareittien lisärakentamisesta ja niiden ylläpitämisestä kaupungin ja lähikuntien alueille yhä lyhenevistä talvista ja aiheutuvista kustannuksista piittaamatta.

Tuoreimpina esimerkkeinä Kuopion päätöksissä ovat moottorikelkkareitit AnnaMarintie-Suuri-Pieksä  ja AnnaMarintie-Rahasjoki.

 

Kuopion hyväksymissä reittisuunnitelmissa väitetään reittejä tarvittavan lisääntyneen moottorikelkkailun vuoksi. Todellisuudessa liikennekäyttöön rekisteröidyt moottorikelkat ovat vähentyneet jatkuvasti viimeisen kymmenen vuoden ajan ==> [ Lataa ] .

Näin reittisuunnitelmissa harhautetaan luottamusmiehiä, veronmaksajia ja maanomistajia. Samoin reittisuunnitelmissa kustannusarvioksi arvioidaan noin 3000 €/km, mutta toteutuneet kustannukset ovat olleet 11000 €/km.

 

Reittisuunnitelmien johdannosta päättäjille annettua harhaan johtavaa tietoa:

Moottorikelkkailun kasvun myötä on tullut tarve ohjata ja kanavoida kelkkailua tarkemmin. Perustamalla virallisia kelkkailijan kannalta mielekkäät ja hyvin hoidetut turvalliset reitit ... saadaan minimoitua haitat ... sekä tuotua kelkkailutoiminta paremmin virallisen valvonnan piiriin.

 

FAKTAA

* Koko Pohjois-Savon alueella liikennekäytössä olevien kelkkojen määrä on Trafi-tilastojen mukaan pudonnut rajusti. Esimerkiksi Kaavilla liikennekäyttöön rekisteröityjen kelkkojen väheneminen on ollut vuodesta 2007 lähtien jopa 41 % vuoden 2016 loppuun mennessä.


* Muutama vuosi sitten rakennettiin Koillis-Savoon 151 km moottorikelkkareittejä 1,7 miljoonalla eurolla (n. 11000 €/km). Tässä valtio ja kunnat maksoivat kaiken eikä moottorikelkkailijat mitään. Hanke ei tuonut valmistuttuaan yhtään työpaikkaa. Reittien vuotuinen ylläpitokustannus harvojen lyhytaikaiseksi huviksi on ympäristöministeriön arvion mukaan noin 10 % rakentamiskuluista, jonka kustantaa kunnan veronmaksajat.

 

Maanomistajat eivät pääsääntöisesti halua mailleen moottorikelkkareittejä ikuiseksi rasitteeksi, sillä reitti rajoittaa maa-alueen käyttöä ja korvaus sellaisesta rasitteesta on naurettavan pieni.

Kuopiossa reittisuunnitelmia on laadittu etukäteen väkisin tekeminen mielessä haluttomilta maanomistajilta lupia kyselemättä.

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS

VIIKON KYSYMYS: Ottaisitko kelkkareitin maillesi 5.1.2011                                      

Julkaistu 5.1.2011  Lataa


Nykyisen maastoliikennelain mukaan virallinen moottorikelkkareitti katsotaan tieksi ja suunnitteilla olevassa tieliikennelain uudistuksessa moottorikelkkareitti on moottorikelkkatie.

Kun veronmaksajat joutuvat maksamaan suunnitellun toisen mokoman moottorikelkkareittien tekemiset ylläpitokustannuksineen, jää yhä vähemmän rahaa kunnissa terveydenhoitoon, koulutukseen, katujen ja leikkikenttien ylläpitoon yms. tai verotaakkaa on nostettava.

 

Samassa Trafi- selvityksessä sanotaan:

"Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuvat taloudelliset ja inhimilliset menetykset ovat varsin merkittäviä. Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista aiheutui yhteiskunnalle vuosittain lähes 700 miljoonan euron kustannukset."

 

Koillis-Savon vähäinen moottorikelkkailu aiheuttaa Trafin tilaston mukaan Kuopion alueelle 14 miljoonan euron kansantaloudelliset tappiot vuosittain. Kun yhteistä talouttamme hoidetaan näin, ei ole ihme, että Kuopion talousalue voi huonosti.

 

Savon Sanomat on kertonut myös alueella jo sattuneista moottorikelkkailun vahingoista (SS 24.1.2019). Moottorikelkkailun onnettomuuskustannukset ovat huomattavat. Trafin tilaston mukaan erilaiset moottorikelkkailun onnettomuudet henkilövahinkoineen ovat aiheuttaneet yhteiskunnalle 320 miljoonan euron vuotuiset kustannukset.

 

Kuopion alueen moottorikelkkailua edistävissä reittisuunnitelmissa ja selvityksissä on korostettu uusilla reiteillä moottorikelkkailun arvioitua vähäisyyttä - ja erityisesti silloin, kun on puhuttu kelkkailun aiheuttamista haitoista sekä sanottu niiden kohdistuvan pääosin ainoastaan kelkkailijoihin itseensä ja kelkan tai reen kyydissä olevaan henkilöön.

 

Kun moottorikelkkailureittejä ja -uria Suomessa on noin 20 000 km, onnettomuuksista aiheutuvat kustannukset vuosittain ovat 16 000 euroa kilometriä kohden tai liikennekäyttöön rekisteröityä kelkkaa kohti reilu 3 500 euroa. Onneksi kelkkailukausi Suomessa jää lyhyeksi.

 

 

Valtuustossa istuva:

*  Oletko valmis lopettamaan moottorikelkkailun edistämisen Koillis-Savon alueelle ja sellaisesta syntyvien kustannusten, haittojen ja onnettomuuksien rahoituksen?

*  Uskotko ja luotatko kaikken, mitä virkamiesjohto ja puolueen pomot sanovat vai ajatteletko omilla aivoillasi? 

 

 


 

Alla suoria lainauksia Kuopion alueen uusista moottorikelkkareittisuunnitelmista selityksineen:

 

” Uuden reitin rakentaminen aloitetaan puuston poistolla. Tämän jälkeen reittipohja tasataan kannoista, kivistä ja mättäistä 6 m leveydeltä. Kelkkareitin pohjan tulee olla niin tasainen, että siinä pystyy ajamaan, kun tampattua lunta on vähintään 10 cm. Mitä tasaisemmaksi reitin maapohja saadaan, sitä helpompaa on reitin kunnossapito. Reittien sivukaltevuus ei suositusten mukaan saa ylittää 4 - 5 %. Liikennemäärien kasvaessa reittien lumipinta saattaa jäätyä, jolloin reitin pituuskaltevuuden tulisi olla alle 10 %. Reitin rakentamisvaiheessa tasattavat kannot ja kivet pyritään upottamaan reittialueelle.”

 

”Maasto on paikoin hyvin kivikkoinen ja saattaa edellyttää räjäytystöitä mikäli kiviä ei pysty rikkomaan muutoin.”

 

”Kelkkareittien vaikutukset maaperään ja kasvillisuuteen kohdistuvat vain reitin ja sen liitännäisalueiden maapohjaan. Reitin rakenne on kevyt ja kapea, joten se ei katkaise ekologista vyöhykettä tai estä kasvien leviämistä. Tutkimusten mukaan lumipeitteen aikana tapahtuva moottorikelkkaliikenne ei juuri vaikuta alueen maapohjaan, mutta ympäristöään syvemmältä jäätyvä reitti voi aiheuttaa kasveille kylmävaurioita. Epätasainen reittipohja joudutaan käyttöajan pidentämiseksi tasoittamaan koneellisesti, mikä muuttaa maaperän rakennetta ja kasvistoa reittialueella.”

 

”Moottorikelkkojen polttoainejärjestelmässä tapahtuvan epätäydellisen palamisen seurauksena reittien lähituntumassa voi esiintyä epäterveellisiä hiukkas- ja häkäpäästöjä. Reittien liikennemäärät huomioon ottaen päästöt ovat niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu varsinaisia terveyshaittoja. Haitta kohdistuu pääasiassa itse kelkkailijaan tai kelkan/reen kyydissä olevaan henkilöön. Merkittävin vaikutus on pakokaasuista syntyvä epämiellyttävä katku, joka voi hetkellisesti häiritä alueella samaan aikaan liikkuvia.”

 

”Kelkkailumäärät on arvioitu reitillä vähäisiksi. Tarkemmin kelkkamääriä ei ole tutkittu, mutta vilkkaimmillaan kelkkailu lienee hiihtolomakaudella. Tuolloin läntisen Kuopion alueella olevilla reiteillä voi kulkea parhaimmillaan noin 10–30 kelkkaa päivässä. Muutoin kelkkailu keskittyy reitillä talviviikonloppuihin. Yksittäisiä kelkkailijoita voi olla myös arki-iltoina.”

 

”Kelkkailu keskittyy viikonloppuihin ja kelkkamäärien arvioidaan jäävän suunnitellulla reitillä vähäisiksi.”

 

”Moottorikelkkailun ympäristövaikutuksista merkittävimpiä ovat meluhaitat. Meluhaitan merkitystä korostaa moottorikelkkojen käyttö muutoin hiljaisessa ympäristössä. Ottaen huomioon suunnitellun reitin arvioidut liikennemäärät, meluhaitat reitillä ovat hyvin vähäisiä.”

 

§ § §

 

Yllä mainittujen rettisuunnitelmien oikeellisuutta sekä reittien yleistä tarpeellisuutta Koillis-Savossa voi jokainen verrata voimassa olevaan Maastoliikennelakiin ja Ympäristöministeriön laatimaan Maastoliikennelain sen soveltamisohjeeseen (ote ==> Lataa  )

- Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® ==> Lataa

- Lain soveltamisohje Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO ==> Lataa

  

Kuopion moottorikelkkareittihankkeita  2013-2017

Kuopion moottorikelkkareittihankkeita 20.2.2013-28.02.2017 / Kaikki Kuopion toimielimet

Lataa

 

 

Pitäjäläinen -Torstaina 2.3.2017 / Kuopion kaupunki ja Maanmittauslaitos tiedottaa

1) MOOTTORIKELKKAREITIN HYVÄKSYMINEN

AnnaMarintie - Suuri-Pieksä, Kuopio


2) Kutsu maanmittaustoimitukseen

Nilsiän moottorikelkkailureitin AnnaMarintie - Rahasjoki reittitoimitus 

 

Lataa


 

 

REITTITOIMITUSHAKEMUS

Annamarintie-Rahasjoki 160909

 

Kuopion kaupunkiKaupunginjohtaja Petteri Parosen valtuuttamana palvelupäällikkö Hannu Pöllä on hakenut kuopiolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi Maanmittauslaitokselta moottorikelkkareitin Annamarintie-Rahasjoki toimitusta yksityisten maille ilman maanomistajien suostumusta. 

Huom. Tehdystä toimitushakemuksesta (julkiseksi luokiteltu asiakirja) reittikohde ei kuitenkaan ilmene.

Lataa


 

 

SAVON SANOMAT 5.6.2015

Merkillistä rahan paljoutta

 

Merkillistä rahan paljoutta

Kuopio on siirtynyt moottorikelkkareittien rakentamisessa sanoista tekoihin. Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta on päättänyt hyväksyä...

 

 

Lataa

 

 

 


Ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.02.2017

Moottorikelkkareitin hyväksyminen reitille Annamarintie - Suuri-Pieksä, Kuopio

==> [ http://publish.istekkipalvelut.fi/kokous/2017391991-6.HTM 

 

2012238-4-419_Rs. AnnaMarintie-Suuri-Pieksä

Nilsiän moottorikelkkailureitti

reittisuunnitelma AnnaMarintie-Suuri-Pieksä

Lataa

 

Reittisuunnitelman on tehnyt Pohjois-Savon ympäristökeskus

Reittisuunnitelmassa AnnaMarintie-Suuri-Pieksä sanotaan: 1 Johdanto

- ”Moottorikelkkailun kasvun myötä on tullut tarve ohjata ja kanavoida kelkkailua tarkemmin…”

 

 

 

- OIKEAA TIETOA  http://www.trafi.fi/ Trafi:n tilastoista koottuna 

 moottorikelkkojen ja liikennekäyttöön rekisteröityjen kelkkojen määrän kehityksestä v. 2000-2016 Pohjois-Savossa: ==> Lataa

 

 

 

Moottorikelkkailun edistämissuunnitelmia Koillis-Savoon:

Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen -hanke (MoViRa)

 

OHJAUSRYHMÄN Ptk 09 2014

  OHJAUSRYHMÄN Ptk 09 2014 / 28.11.2014

"- Jatkohankkeelle on keksittävä uusi toimintamalli, eri tulokulma. Yleisiä kehittämishankkeita ei ihan helposti tuetamutta jonkin yrityslähtöinen tai –keskeinen ratkaisu saattaisi mennä läpi."

 

Lataa


 


 

Kuopion yritys moottorikelkkailun tukemiseksi raukesi:

 

Kaupunginhallitus
  23.01.2017

 

  Oikaisuvaatimus / tapahtumatuki / SnowCross-kilpailu  

==> [http://publish.istekkipalvelut.fi/kokous/2017391660-6.HTM ]

 

Kunnan jäsen on tehnyt 28.12.2016 oikaisuvaatimuksen kaupunginjohtajan päätöksestä 13.12.2016 § 142, jolla on myönnetty tapahtumatukea Kuopio SM-SnowCross moottorikelkkakilpailulle. 

==>   http://publish.istekkipalvelut.fi/kokous/2017391660-6-1.PDF

 

Tapahtumatuen hakija on 11.1.2017 saapuneella ilmoituksella luopunut kilpailun järjestämisestä ja asian vireilläolo kaupungilla on päättynyt.

Samalla lausunnon antaminen oikaisuvaatimuksesta raukeaa.

 


 

Kuopion Kaupunkilehti 3.12.2016_s.19

KUOPION MOOTTORIKELKKAREITIT, REITTISUUNNITELMA TERVON RAJA-RYÖNÄNLAHTI

Lataa

Huom!

 Kuopion kaupungin sivuilta 3.12.2016 ilmoituksen mukaista reittisuunnitelmaa "TERVON RAJA-RYÖNÄNLAHTI"  asiakirjoineen ei kuitenkaan löytynyt mitääntai edes mainintaa asiasta!

Tiedusteltaessa asiaa Kuopion kaupungilta - kaupungin sivuille ilmestyi 8.12.2016 ==> [ https://www.kuopio.fi/web/ymparisto/maisematyoluvat ] 

"Maisematyölupia" koskeva kuulutus 8.12.2016  ==> Kuopion moottorikelkkareitit, reittisuunnitelma Tervon raja-Ryönänlahti

 

 

SS 15.12.2016 Turhuuteen

Turhuuteen taas 320 000 euroa

Kuopion kaupunki veti joitakin vuosia sitten moottorikelkkareittihankkeen, johon upposi 1,64 miljoonaa euroa rahoittajina kunnat, valtio ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Lataa


SS 15.12.2016 Säästöjä lasten hyvinvoinnista

Säästöjä lasten hyvinvoinnista

Ensi vuonna Kuopion kaupunki aikoo tehdä säästöjä ennen kaikkea sosiaalimenoja karsimalla. Säästöjä perustellaan kaupungille välttämättöminä viime vuosien velkaantumisen ja alijäämäisten budjettien kitkemiseksi.

Lataa

 

SS 21.10.2013 Latujen ja lusteluratojen kunto heikkenee 

SÄÄSTÖT: Liikkuntapaikat ja lasten leikkipaikat vähenevät, mutta maksut nousevat.

SS 21.10.2013 Kuopio satsaa Tahkon puistoon 1,8 miljoonaa - Kuopion kaupunki joutuu supistamaan liikuntapaikkojen määrää ja kunnossapitoa...


Huom. Haluaako Kuopio muuttaa liikuntapaikat moottorikelkkailuun suuntautuvaksi veronmaksajien kustannuksella yksityisten maille rakennettaville ja ylläpidettäville reiteille?
 

Lataa

 
Viikkosavo 8.4.2015_mielipiteet

Liikuntapaikkojen kehittämisestä

Tarmo Telamatto, Ryönänlahti

  

Lataa

Viikkosavo 18.2.2015_s.6

 

MOOTTORIKELKKAREITIT: Kattava reitistö olisi kaikkien etu

Toiveissa pysyvä yhteys Tahkolle

Viikosavo/ MILLA KAHELIN

Kuopio/ palvelupäällikkö Hannu Pöllä

  

Lataa


 

Pitsku To 7.11.2013

Ulkoilu- ja talviliikuntapaikkojen kehittäminen

Kalle Kelkkanen, Ryönänlahti

 

Lataa

 


Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Juankoskella2019-07-10 13:45
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Juankoskella

 

Kohde:  Moottorikelkkareitin Juankoski-Poutilanmäki reittitoimitus keskiviikkona 31.1.2018 klo 10:00 Juankoskella

 Entisen Juankosken kaupunginjohtajan Petri Kangasperko ja hallintojohtajan Kaisu Matiniemi 29.1.2015 hakema ”Muu toimitus” on nyt realisoitunut kutsuna  moottorikelkkareitin Juankoski-Poutilanmäki reittitoimitukseen 31.1.2018 klo 10:00 Juankoskelle.

 Paikka: Entisen Juankosken kaupungintalon auditorio, os. Juankoskentie 13 Juankoski

 

Hakija : Juankosken kaupunki

 

 

 

Juankoski_Kaupunginhallitus § 272 05.12.2011

Juankosken Kaupunginhallituksen päätös § 272 05.12.2011

Päätös: ”Kokouksessa esittelijä (Petri Kangasperko) täsmensi esitystään siten, että kaupunginhallituksen 14.2.2011 §:ssä 51 tekemä päätös tarkoittaa sitä, että kelkkareitistöä ei Juankosken alueelle synny.

Esittelijän esitykset hyväksyttiin.

 

 

Lataa

 

Loppuraportti  A32030 26.02.201

.EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI  A32030 / 26.02.2015  

"Juankoski vetäytyi hankkeesta yhteistyösopimuksen osalta."

 

Lataa

 

 

Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko ja hallintojohtaja Kaisu Matinniemi

ovat hakeneet Juankosken alueelle 29.1.2015 moottorikelkkareittitoimitusta: -> [ Lataa ]

 

 

Juankosken alueelle

on  haettu

moottorikelkkareittitoimitusta!

Juankosken alueelle on haettu 29.1.2015 moottorikelkkareittitoimitusta huolimatta kaupungin hallituksen päätöksistä -> [ Lataa ] ja Juankosken vetäytymisestä hankkeesta yhteistyösopimuksen osalta. -> [ Lataa ] 

 Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko ja hallintojohtaja Kaisu Matinniemi

ovat hakeneet Juankosken alueelle 29.1.2015 moottorikelkkareittitoimitusta huolimatta kaupungin hallituksen päätöksistä !

Huom. Tehdystä toimitushakemuksesta (julkiseksi luokiteltu asiakirja) reittikohde ei kuitenkaan ilmene.

    Lataa 

 

Juankoski_Rs. Juankoski-Poutilanmaki

Juankoske Moottorikelkkailureitti

reittisuunnitelma Juankoski-Poutilanmäki 

          

Lataa

 

 

·    Kaavin ympäristölautakunta (alueen korkein ympäristöviranomainen) otti kielteisen kannan 12.5.2010 moottorikelkkareitteihin.

Ympäristösihteeri Leena Karppinen asian esittelijänä antoi viranomaisen päätöksestä 12.5.2010 eriävän mielipiteensä!  [ Lataa ]

 

 

 

·      Ympäristösihteeri Leena Karppinen masinoi sitten jatkoksi kaupungin hallituksen kokouksen 17.8.2010

Kaupungin johtaja Petri Kangasperkon haastattelu pidetyn kokouksen 17.8.2010 päätyttyä. [ Lataa ]

 

·      Kaupunginhallituksen jäsen Martti Pohjolainen jätti myös heti tuoreeltaan raportin kokouksen 17.8.2010 kulusta. [ Lataa ]

(Kansalaisten kommentteja annetusta raportin jatkona.)

 

 

 

·      17.8.2010 pidetyn kokouksenkulusta seurasi kuitenkin annetuista ennakkotiedoista poikkeava pöytäkirja 06.09.2010 §143 [ Lataa ]

“Juankosken kaupunginhallitus esittää Kaavin ympäristölautakunnalle, että ympäristölautakunta:

Hyväksyisi Juankoski – Poutilanmäki välisen reittiosuuden reittisuunnitelman sellaisenaan, sillä mainittuun reittiosuuteen on kohdistunut keskimääräistä vähemmän huomautuksia tai tyytymättömyyttä.”

 

Huom.

Kyseisen reitin osalta oli kuitenkin kymmenien maanomistajien sekä kuntalaisten vastustavia allekirjoituksia. 

Kyseisen moottorikelkkareitin rakentamiseksi ilman maanomistajien lupaa  ei löydy maastoliikennelain edellyttämää yleisen kulkuyhteyden  tai yleisen virkistyskäytön tarvetta.

 

Kuviteltu tai todellinen yritystoiminnan luominen moottoriajoneuvoilla tai matkailun edistäminen ei ole Maastoliikennelain mukainen peruste rakentaa moottorikelkkareittiä yksityisten maille ilman maanomistajien lupaa.

 

Kaupunginhallitus (Kuopio)
Pöytäkirja 04.12.2017/Pykälä 205

 

Linkistä  http://publish.kuopio.fi/Kuopio/kokous/2017454376-3-1.PDF   ladattu kartta  ( 9126/2017 kelkkareitit ja urat 27112017täydennettynä kyseenalaisilla asioilla/Liite: [ Lataa

 

Re. Juankoski-Poutilanmäki alkava REITTITOIMITUS  (= moottorikelkkareitin perustaminen yksityisille maille ilman maanomistajien lupaa) entisen Juankosken kaupungin talossa 31.1.2018 klo 10:00

- Nimittäin Maastoliikennelain mukaista yleisen kulkuyhteyden tai yleisen virkistyskäytön tarvetta moottorikelkoilla ei kyseisille reiteille ainakaan löydy!

 

Kuopion kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

Metsät ja vesialueet

Kaupunginmetsänhoitaja

9126/2017 Moottorikelkkaurat ja reitit selvitys 27112017

* Moottorikelkkareittien ja urien tilanne 7.11.2017 Kuopiossa  [ Lataa ]

 

KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2021  [ Lataa

Herää kysymys, että mitä Moottorikelkkareittien ja urien tilannetta kertovassa pöytäkirjassa  27.11.2017  mainittuja rahoja (n. 1,7 M€) Kuopio aikoo käyttää, koska  KUOPION TALOUSARVIO  2018 ja TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  2018-2021  ei pidä sisällään moottorikelkkareittihankkeisiin varattuja rahoja?

 

 

KOILLIS-SAVO 28.9.2016

http://www.koillis-savo.fi/

MoKe-venkoilusta

KOILLIS-SAVO

Moottorikelkkareittitoimitukset Koillis-Savon alueelle lähestyvät

"Juankoskelle 29.1.2015 kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan hakeman reitin Juankoski– Poutilanmäki aloitus odottaa kunnan ilmoitusta käynnistää toimitus...

Lataa

 

 


 

UUTISIA

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilusta Juankoskella 

 

 


Koillis-Savo Ma 28.9.2009

Kelkkareittisuunnitelma kuumentaa tunteita Muuruvedellä     

 

Lataa

 

Koillis-Savo 26.11.2009 Kuuma peruna  Kuuma peruna JUHA THITZ Yksityisen omaisuuden suojaa pitää kunnioittaa        Lataa

 

  

Juankosken kaupunginjohtaja Petri Kangasperkon lausunto Mon, Feb 15, 2010 kaupungintalossa pidettävään tiedotustilaisuuteen 24.2.2010

(Vastaavasti tilaisuuteen pyydetty ympäristösihteeri (Leena Karppinen) ilmoitti n. 2h ennen kokousta sairastuneensa ja perui osallistumisensa.)

             

Lataa


 

Koillis-Savo 1.3.2010 

Kansalaiskuuleminen Juankoskella 24.2.2010 Yksituumaisuutta etsittiin moottorikelkkareitteihin

          

Lataa

 

Koillis-Savo Ma 17.5.2010 

Mielenosoitus 12.5.2010 Kaavin ympäristölautakunnan kokouksen aikana 

          

Lataa

 

    Kaavin ympäristölautakunta (alueen korkein ympäristöviranomainen) otti kielteisen kannan 12.5.2010 moottorikelkkareitteihin. [ Lataa ]

Ympäristösihteeri Leena Karppinen  asian esittelijänä ei kunnioittanut viranomaisen päätöstä, vaan esitti 12.5.2010 eriävän mielipiteensä!

 

Koillis-Savo 3.1.2011 

Tilaisuus Ti 28.12.2010 Maastoliikennelain uudistus kiinnosti Juankoskella

          

Lataa


Koillis-Savo To 19.1.2012

Moottorikelkkareitti halutaan rakentaa nyt tuumaillen ja neuvotellen

       

Lataa

 

Koillis-Savo Ke 4.4.2012

Rakentaako Juankoski moottorikelkkareittejä tuumaillen vai venkoillen?

        

Lataa

 

 

 

 

 

 

 


MAASTOLIIKENNELAIN JOUKKOISTAMISESTA v. 20132019-08-08 10:24
 
 

 

 

MAASTOLIIKENNELAIN JOUKKOISTAMISESTA v. 2013

 

 

Maastoliikennelain joukkoistaminen:

 

Ympäristöministeri Ville Niinistö kertoo, miten valtio joukkoistaa maastoliikennelain.mp4    

 

             

 

Ympristöministeri Ville Niinistön haastattelu maastoliikennelain joukkoistamisesta 15.1.2013

 

→   https://www.youtube.com/watch?v=YQDj8ugsBHU    

 

Julkaistu 20.1.2013

 

 

 

Joukkoistaminen toi satoja ideoita maastoliikennelain uudistamiseksi

Tiedote 28.6.2013 klo 11.50  http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Joukkoistaminen_toi_satoja_ideoita_maast(17093)

 

 

 

 

Maastoliikennelain joukkoistaminen: Tietoa arvioinnista Maastoliikennelain joukkoistaminen: Arviointi / Mistä on kysymys? Ympäristöministeriö yhdessä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa etsivät keväällä 2013 ideoita maastoliikennelain uudistamiseksi verkossa www.suomijoukkoistaa.fi-alustalla.
Lataa
Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita / Mitä on maastoliikenne?
Lataa
Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti eripuran sijaan ajatustenvaihtoa: – Tämä on lainsäädännössä paras idea pitkään aikaan,...
Lataa

 

 

>>>

 

 

Maastoliikennelain joukkoistaminen: Tietoa arvioinnista

Maastoliikennelain joukkoistaminen: Arviointi / Mistä on kysymys? Ympäristöministeriö yhdessä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa etsivät keväällä 2013 ideoita maastoliikennelain uudistamiseksi verkossa www.suomijoukkoistaa.fi-alustalla.

 

Lataa

Maastoliikenteen perusteita

Maastoliikenteen perusteita / Mitä on maastoliikenne?

 

Lataa

 

Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti

Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti eripuran sijaan ajatustenvaihtoa: – Tämä on lainsäädännössä paras idea pitkään aikaan,...

 

Lataa

 

 


 

♦ Voimassa oleva Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®   Lataa

 

♦ Lain soveltamisohje Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO   Lataa

 

 

ASIANTUNTIJAKYSELYN  YHTEENVETO MAASTOLIIKENNLAIN JOUKKOISTAMISESTA v. 2013

     http://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=120

 

♦  Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 1(2)a       Lataa

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 1(2)a  ♦ Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi 

Pyydetyt arvioinnit ideointina maastoliikenteeseen tarkoitettujen liikkumisväylien (reittien ja urien) sijaintiin.

 

♦  Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 2(2)b      Lataa  

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 2(2)b  ♦  Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi

 

 

Mobiilipalkkojen tulokset

 

 

 


Pohjois-Savon lehdet2019-08-21 03:40
 
 

 

Pohjois-Savon lehdet

Iisalmen Sanomat (Iisalmi) 
Kiuruvesi (Kiuruvesi) 
Koillis-Savo (Kaavi) 
Kuopion Kaupunkilehti (Kuopio) 
Matti ja Liisa (Lapinlahti) 
Miilu (Sonkajärvi) 
Pielavesi-Keitele (Pielavesi) 
Pitäjäläinen (Nilsiä) 
Savon Sanomat (Kuopio) 

Soisalon Seutu (Leppävirta)

Sisä-Savo  PAIKALLISLEHTI (Suonenjoki) 

http://www.sisa-savolehti.fi/  

Uutis-Jousi (Siilinjärvi) 
Viikkosavo (Kuopio) 
Warkauden Lehti (Varkaus)

Lähde: Sanomalehtien liitto

 


 

 

 

SS 24.2.2019 B5  

Moottorikelkkailu

Onko edistäminen yleinen etu?

Kuopion on syytä ryhtyä kiireellä panostamaan moottorikelkkailulle

tehtyjen ajoväylien palauttamiseen alkuperäiseen talousmetsä- ja virkistyskäyttöön.

   

Lataa

 

 

SS Pe 11.1.2019                            Moottorikelkkareitit     

    

Moottorikelkkareitit - Kuopiolainen ilmastoteko? 

Kuopion päättäjillä onkin nyt kiire saada loppuun ilmastotavoittensa Kuopion veronmaksajien rahoilla.    

Lataa


 

 

SS 16.11.2018   

Kelkkareitit        

 SAVON SANOMAT   B5         

Kelkkareitit  

Ympäristöntuhontaa verovaroin                                               

Lataa


 

 

SS 13.11.2018     

SAVON SANOMAT

Pääkirjoitukset  

Moottorikelkoille on viisasta rakentaa reittejä 13.11.2018  ... kommentteineen 16.11.2018 B5                                    

                 Lataa


 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Pitsku 28.2.2011

Kelkkaillassa peräänkuulutettiin parempaa neuvottelukulttuuria

 

Lataa

 

Pitsku 2.4.2012

 

Moottorikelkkareitistöjen haitat saasteongelmineen

 

 

Lataa

 

Pitsku 28.10.2012

 

Kelkkareitististöjen virallistaminen etenee

 

 

Lataa

 

Pitsku 20.10.2016 Moottorikelkkareittitoimitukset

 

Moottorikelkkareittitoimitukset Koillis-Savon alueelle lähestyvät

 

 

Lataa

   

 

Lataa

Pitsku 20.10.2019 Moottorikelkkareittitoimitukset(k)

 

Pitsku 20.10.2019 Moottorikelkkareittitoimitukset(k)

 

 

Lataa

 

Kuopion Kaupunkilehti 3.12.2016_s.19

 

 

KUOPION MOOTTORIKELKKAREITIT, REITTISUUNNITELMA TERVON RAJA-RYÖNÄNLAHTI

 

 

Lataa

Pitsku To 7.11. 2013

 

Ulkoilu- ja talviliikuntapaikkojen kehittäminen

Kalle Kelkkanen

Ryönänlahti

 

 

Lataa

Pitsku 28.10.2013

Kelkat pois keskustasta

 

Lataa

 

Pitsku 31.10.2013

 

Kelkkailijan paratiisi

 

 

Lataa

VIIKKO SAVO 8.4.2015 mielipiteet

 

Liikuntapaikkojen kehittämisestä

Tarmo Telamatto

Ryönänlahti

 

 

Lataa

VIIKKO SAVO 18.2.2015_s.6

MOOTTORIKELKKAREITIT: Kattava reitistö olisi kaikkien etu Toiveissa pysyvä yhteys Tahkolle

      

Lataa

 

 

   25.10.2018

 

HARAVA ON

PAREMPI VAIHTOEHTO     Lataa

 

 

 

 

 

 

 

 


Investigation reports2019-07-03 20:21
 
 

 

 

Investigation reports

 

In Finland

different administrative agencies are urging forward an idea of constructing a nationwide network of snow scooter routes. These routes are regularized to be built by force without local inhabitants will and landowners approval. "Need for general connections" is widely used as an excuse. Then the basis of the need can be seen as social, over private yards, cattle farms and forestry areas.

 

For instance, in Eastern Savo it has been decided to pay 1,8 million euros for a snow scooter route project. So far this project has already cost ca. 1,5 million euros public funds.

 

In North-Eastern Savo visiting tourists do not support the task of building new snow scooter routes, which is proved in recent report (2012) of FCG Finnish Consulting Group.

FCG Finnish Consulting Group report / Dowload ->


Lataa

 

Less than 4 percent of tourists are willing to use different kind of safaris, including SnowScooter safaris as well as dog, horse and reindeer safaris and floating with hovercraft vessels and other motorized programs.

 

There is much more demand for sporting activities like downhill skiing, snowboarding and cross country skiing.

 

***

 

Some similarity in pollution Strategy forced by EU money in Finland:

NEW ENVIRONMENTAL Strategy in North-Savo, Finland

 

In Finland, in the North Savo, including e.g. Kuopio and Siilinjärvi, land and lake areas in small villages have been decided to build up for purposes of tourism - by making snow scooter routes in private land property without permission of landowners.

 

It has been decided to pay 1,8 million euros EU money for this small, local project from the European Regional Development Fund (ERDF).

 

The project is called "Vipuvoimaa EU:lta" ("Gearing from EU" ). According to a bulletin 24.2.2012 by theRegional Council of North Savo:

 

"Vipuvoimaa EU:lta" moottorikelkkailun edistämiseksi Pohjois-Savon liiton tiedotteen 2.4.2012 mukaan:

Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareitit virallistetaan.

Tavoitteena on rakentaa Koillis-Savoon uusia kelkkareittejä...

 

New snowscooter routes in Kuopio, Siilinjärvi and Northeastern Savo are regularized.

Task of the project is to build new snowmobile routes in Northeastern Savo…

 

POHJOIS-SAVON

MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 - The Regional Scheme of North Savo 2030

POHJOIS-SAVON MAAKUNTASTRATEGIA - The Regional Strategy of North Savo

Download -> Lataa

Notes:

Local inhabitants and landowners are not willing to give their land for promoting such kind of smelling, noisy and disturbing snowmobilehobby or safaris for tourists. Local people dont want to lose the peaceful nature near their homes, which is also a source of their livelihood.

 

Additionally, it has been cleared that Eastern part of Finland have received totally 350 million euros EU funds for "development of tourism infrastructure".

 

Most of those development projects concern the planning and building of snowmobile routes during 4-5 years. For this purpose some organizations in Finland have decided to rob private land property by making secret agreements about land use without counceling the landowners.

 

Some questions about these secret plans and agreements have been aroused:

- Where did this idea come from?

- Who are involved into these secret agreements?

- Are those persons also possibly involved with these secret agreements in some kind of corruption into the Snowmobile Factory in Rovaniemi (BRP Finland) project, because of which mix up several politicians are at the moment passing in judgements?

 

Senior Environmental Advisor Mr. Pekka Tuunanen in Ministry of the Environment in Finland has confessed to be the father of idea of the plan to construct a nationwide network of snow scooter routes. According to the plan there should be built at least 8 000 kilometres 6 metres wide snow scooter routes to cover whole Finland. In addition to this network there should be limitless amount of smaller routes. This cant happen without taking private land property by force.

 

Mr. Tuunanen says also:

In Finland, snow scooter routes can be built without landowners approval, if the route is necessary for general communications i.e. the basis of the need for a route can be seen as social.

 

"It has not been tested in court in which cases the need for a route is NOT social", says Tuunanen.

 

"Landowners may not like this idea, but I dont understand, what would be the pain, if a snow scooter route will run somewhere in private forest, because a snow scooter route is just a trace in snow between trees - that is a snow scooter route."

Download Video: "Just a trace in snow": >> http://video.elonmerkki.net/jalkilumessa.mov

 

 

Mr. Tuunanen has also prepared in Ministry of the Environment a new law proposal for off road traffic to make it easier to build snow scooter routes regardless of landowners will.

 


 


 

The Influence of Snowmobile Emissions on Air Quality and Human Health
Posted on September 13, 2007

Scenes of Yellowstone Park Rangers wearing gas masks brought national attention to snowmobile pollution….

- The effects of snowmobile emissions on health
- Hydrocarbons (HC)
- Carbon Monoxide (CO)
- Particulate Matter (PM)

 

- -

Winter Motor-Vehicle
EMISSIONS in Yellowstone National Park

http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/es0626685

Air-pollution emissions from offroad recreational vehicles have risen in national importance, even as
emissions from these vehicles have declined (1)...

 

Gary a. Bishop
Daniel a. BurGarD
Thomas r. DalTon
DonalD h. sTeDman
University of Denver
John D. ray
National Park service

 


 

Environmental Health News

Published by Environmental Health Sciences

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es900449x

 

Little snowmobiles can be big polluters in the Arctic
Air pollution in a remote Arctic community in Norway approaches levels seen in larger European towns due to the springtime use of snowmobiles. The pollution - specifically, chemicals called aromatic hydrocarbons - is 100 times higher during the spring snowmobile season than during the summer when only cars and large coal trucks are used in the remote area. Older snowmobiles with outdated, 2-stroke engines contribute the most to the excessive levels in the spring. Aromatic hydrocarbons result from incomplete fossil fuel combustion in vehicle engines.

 

 

***

 

 

Publisher: Norwegian Barents Secretariat

Snowmobiles cause severe pollution on Svalbard
The extensive use of snowsmobile in the town of Longyearbyen on the Arctic archipelago Svalbard causes air pollution that approaches levels seen in larger European towns...
By Trude Pettersen
June 25, 2009

 

 

***

 

Winter Motor-Vehicle Emissions in Yellowstone National Park

Environmental Science & Technology

 and 

2006 40 (8), pp 2505–2510

 

Abstract | PDF w/ Links | Hi-Res PDF

 

 

***

Synopsis

Atmospheric measurements of aromatic hydrocarbons in the Arctic town of Longyearbyen (Svalbard) show severe pollution from snowmobiles during winter and less serious emissions from road vehicles in summer.

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es900449x


Environ Sci Technol. 2009 Jul 1;43(13):4791-5.
Reimann S, Kallenborn R, Schmidbauer N.
SourceSwiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research, Empa, Ueberlandstrasse 129, CH-8600 Duebendorf, Switzerland.

 

Norwegian Arctic Climate
Climate influencing emissions, scenarios and mitigation options at Svalbard
TA- 2552 2009

 

Severe Aromatic Hydrocarbon Pollution in the Arctic Town of Longyearbyen (Svalbard) Caused by Snowmobile Emissions

           

Related Content

 

           

http://pubs.acs.org/author/Reimann%2C+Stefan

http://pubs.acs.org/author/Kallenborn%2C+Roland

http://pubs.acs.org/author/Schmidbauer%2C+Norbert

 

[PDF]  Severe Aromatic Hydrocarbon Pollution in the Arctic Town of ...

Environ. Sci. Technol. 2009, 43, 4791-4795  →  Lataa
S T E F A N R E I M A N N
R O L A N D K A L L E N B O R N
A N D
N O R B E R T S C H M I D B A U E R

 

15 May 2009 - Pollution in the Arctic Town of. Longyearbyen (Svalbard) Caused by Snowmobile .... snowmobiles are frequently used for extensive tours in the ..
Received February 12, 2009.
Revised manuscript received April 21, 2009. Accepted April 28, 2009

 


 

Why You Must Ditch the Snowmobile

You probably guess that snowmobiles are bad for the environment. Here are the reasons why.


Snowmobiles would be totally sweet if it wasnt for the noise and the pollution. Did you know that one snowmobile--of a particular dubious type I suspect--operating for one hour may emit as much pollution as 100 cars do in the same amount of time? Thats a pretty good reason not to use one. Here are some other reasons.

1. Pollution
Snowmobiles generate a ton of CO2 emissions. Off-road vehicles are held to looser standards than regular cars and truck.

2. Health:
Snowmobiles can cause health problems to the riders and to those who have…

3. Animals and Nature:
Snowmobiles can disrupt the habitats of wintering animals. It can change the path of wild herd animals. Animals have it rough in the winter time…

 

More on Eco-Friendly Winter Fun
Your Cross Country Ski Trip
The 10 Best and Worst Ski Destinations for the Eco-Conscious Skier
Take a Dog Sled Tour

 

 

ENVIRONMENTAL IMPACTS FROM SNOWMOBILE USE

    https://winterwildlands.org/wp-content/uploads/2014/05/Environmental-Impacts-from-Snowmobile-Use.pdf

 

From a Yellowstone National Park that a decade ago looked, smelled and sounded more like a wild west race track…

   https://winterwildlands.org/wp-content/uploads/2013/12/Newsletter-Winter-2014.pdf

 


 

Lue myös Suomen olosuhteissa suoritettu moottorikelkkojen päästömittaustesti, joka on julkaistu TM numerossa 3/2006 s. 66-67 otsikolla: "Hauskanpitoa huonolla omallatunnolla" -> Lataa

 

Tämän kattavan testin voi myös tilata TM-arkistosta http://tekniikanmaailma.fi/arkisto/
Artikkelin mukaan mittauksissa on käytetty kolmea eri teknologiatasoa edustavaa kelkkaa. Perinteinen kaksitahtinen moottorikelkka, polttoainesuihkutuksella varustettu kaksitahtikelkka ja yhä enenevässä määrin markkinaosuutta kasvattava kelkkatyyppi, eli nelitahtinen.

 

Mittausten mukaan pahimmillaan moottorikelkan hiilivety- ja häkäpäästöt olivat yhden kilometrin (1km) matkalla samaa suuruusluokkaa, kuin auton vastaavat tuhannen kilometrin (1000 km) matkalla!

Polttoaineruiskutuksellakin varustettuun "puhtaan" 2-tahtikelkan hiilivetypäästöt (HC) olivat yli 1000-kertaiset autoon verrattuna.

 

Suomessa ei kelkkapäästöille ole tällä hetkellä mitään rajoja, mutta USA ja Kanada ovat niin suuri markkina-alue, että Suomessa myytävät kelkat täyttävät valtaosin EPA 2006, 2010 ja 2012 -normien mukaiset päästömääräykset.

 

The U.S. Environmental Protection Agency (EPA)


- - - 
- - - - - - - - -

 

 

Melun vaikutustutkimus

Aircraft Noise Characteristics and Metrics

Tutkimus lentokoneiden melusta ja sen tyypistä. Moottorikelkkamelusta ei ole tehty riittävää tutkimusta, jossa vastaavalla tavalla näkisi melun laadun.

 

Lataa

 

 

 

Moottorikelkkoihin ja moottorikelkkailuun liittyviä tutkimusdokumennttejä/ artikkelita:

 

Moottorikelkkojen pakokaasupäästöt

 

Moottorikelkkojen pakokaasupäästöt-Ahmasalo

 

 

 

Lataa


Moottorikelkkojen äänet ja päästöt

Moottorikelkkojen äänet ja päästöt TM_5-7_2011

 

Lataa

 

Hauskanpitoa huonolla omallatunnolla

 

Hauskanpitoa huonolla omallatunnolla TM_2006_3

 

Lataa

 

Turhaa riskinottoa

 

TM_2009_3_Turhaa_riskinottoa

 

 

Lataa

 
 


- - - 
- - - - - - - - -

 


Helvi Heinonen-Tanski

Ph.D.
Department of Environmental Science
University of Eastern Finland
POB 1627, 70211 Kuopio, Finland

http://www.uef.fi/microbiology

 

HS 14.12-15.12.2010 

HS 14.12-15.12.2010

Helvi Heinonen-Tanski ja Tom Nordman aiheesta: Maastoliikennereittien loppuhinta on tuntematon

 

Lataa

 

 

 

- - - - - - - - - - - -

 

 

 

 


Tutkimusdokumentteja2019-04-06 15:50
 
 

 

Tutkimusdokumentteja

 

 


 

 

 

HELSINGIN SANOMAT    Kotimaa

21.3.2019                                                                                   

Poliisi selvittää ensimmäistä kertaa safariyrittäjän vastuuta

turistin kelkkaturmasta Lapissa                                                                                           

                        

Lataa  

Lapin keskussairaalassa hoidettiin talvikaudella 2017–2018 yhteensä 338 potilasta, jotka olivat loukkaantuneet moottorikelkkailussa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan on arvioitu, että kelkkaturmissa loukkaantuneista noin puolet ovat saaneet vammansa safareilla.


 

 

Ajankohtaista LVK.n & OTI tiedotteet ja uutiset

12.3.2019                                                                                                                

Moottorikelkkailussa 11 kuolonuhria viime vuonna – Kelkkailun turvallisuuden eteen tehtävissä paljon      

                       

Lataa

 

 

 

LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS VALT MOOTTORIKELKKARAPORTTI 2016

Raportissa tarkastellaan onnettomuuksia, joissa on ollut mukana moottorikelkka.

Aineistona on käytettyliikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia onnettomuuksia ja lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvattuja vahinkoja.

Lataa


 

 

 

Trafi 15-2015 Maastoliikenteen onnettomuudet

Maastoliikenneonnettomuuksien tilastointi on Suomessa hajanaista koska liikenneonnettomuustilastoja on kehitetty lähinnä tieliikenneonnettomuuksien näkökulmasta. Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuu kuitenkin merkittäviä kustannuksia yhteis-kunnalle. Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksien tilastointi on Suomessa hajanaista ja osa onnettomuuksista jää kokonaan tilastojen ulkopuolelle.

   

Lataa

 

 


Trafin tutkimuksia 15-2015 (sivut 62--68)  Lataa

 

Trafi- selvityksen mukaan moottorikelkkateillä on maassamme välillä 2006 ja 2016 vuosittain sattunut 5-14 kpl kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Onnettomuuksien uhreista loukkaantui vakavasti sekä lievemmin miehiä, naisia, suomalaisia ja ulkomaalaisia.

 

Samassa Trafi- selvityksessä sanotaan:

"Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuvat taloudelliset ja inhimilliset menetykset ovat varsin merkittäviä. Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista aiheutui yhteiskunnalle vuosittain lähes 700 miljoonan euron kustannukset."

 

Koillis-Savon vähäinen moottorikelkkailu aiheuttaa Trafin tilaston mukaan Kuopion alueelle 14 miljoonan euron kansantaloudelliset tappiot vuosittain. Kun yhteistä talouttamme hoidetaan näin, ei ole ihme, että Kuopion talousalue voi huonosti.

 

Savon Sanomat on kertonut myös alueella jo sattuneista moottorikelkkailun vahingoista (SS 24.1.2019). Moottorikelkkailun onnettomuuskustannukset ovat huomattavat.

Trafin tilaston mukaan erilaiset moottorikelkkailun onnettomuudet henkilövahinkoineen ovat aiheuttaneet yhteiskunnalle 320 miljoonan euron vuotuiset kustannukset.

 

Kuopion alueen moottorikelkkailua edistävissä reittisuunnitelmissa ja selvityksissä on korostettu uusilla reiteillä moottorikelkkailun arvioitua vähäisyyttä - ja erityisesti silloin, kun on puhuttu kelkkailun aiheuttamista haitoista sekä sanottu niiden kohdistuvan pääosin ainoastaan kelkkailijoihin itseensä ja kelkan tai reen kyydissä olevaan henkilöön.

 

Kun moottorikelkkailureittejä ja -uria Suomessa on noin 20 000 km, onnettomuuksista aiheutuvat kustannukset vuosittain ovat 16 000 euroa kilometriä kohden tai liikennekäyttöön rekisteröityä kelkkaa kohti reilu 3 500 euroa. Onneksi kelkkailukausi Suomessa jää lyhyeksi.

 

 


 

 

P-Savo kelkkakanta 2000-2016 ja Kaavi

Liikennekäyttöön rekisteröidyt moottorikelkat / POHJOIS-SAVO Vuodesta 2007 lähtien liikennekäyttöön rekisteröityjen kelkkojen väheneminen on ollut 29,3 % vuoteen 2016 mennessä ja oli jo v. 2013 pienempi kuin v. 2000 rekisteröityjen kelkkojen kokonaismäärä.

 

KAAVI: Vuonna 2007 oli rekisterissä 166 moottorikelkkaa (Kaikki Kaaville rekisteröidyt kelkat). Liikennekäyttöön rekisteröitynä oli 31.12.2016 yhteensä 98 moottorikelkkaa. Vuodesta 2007 lähtien liikennekäyttöön rekisteröityjen kelkkojen väheneminen on ollut 41,0 % vuoden 2016 loppuun mennessä.


Lataa

 

 

23709-Ajoneuvokanta_-_liikennekaytossa_olevat_kunnittain_31122016

Ajoneuvokanta - liikennekaytössa olevat kunnittain 31.12.2016.xlsx

   

Lataa

27743-Ajoneuvokanta_-_liikennekaytossa_olevat_kunnittain_30092017

Ajoneuvokanta - liikennekaytössa olevat kunnittain 30.09.2017.xlsx

      

Lataa

 

 


 

YMra3_2009 Moottorikelkkavaylien tavoiteverkko   Lataa

 


Suomessa

on meneillään koko maan kattavan virallisen moottorikelkkareitistön rakentaminen. Reittejä ollaan toteuttamassa yleisen edun nimissä väkisin vastoin paikallisten asukkaiden ja maanomistajien tahtoa yksityisten maanomistajien pihapiireihin, karjatiloille ja metsäpalstoille EU-rahojen turvin.

 

Esimerkiksi Itä-Savossa moottorikelkkareittihankkeisiin on käytetty 1,8 miljoonaa euroa muutaman viime vuoden aikana vuoteen 2015 saakka. Julkisia varoja hankkeeseen oli sitä ennen käytetty jo noin 1,5 miljoonaa euroa.


Moottorikelkkailun edistäminen matkailuna ja sellaiseen toimintaan EU:n ja veronmaksajien rahojen uhraaminen miljoonilla euroilla ei myöskään puolla moottorikelkkailureittien rakentamista yksityisten maille ja muiden elinkeinojen ja virkistysmuotojen pilaamista moottorikelkkailulla. 

 

Koillis-Savossa Nilsiässä vierailevien matkailijoiden toiveet eivät myöskään tue reitistön rakentamista:

Tahko 2030 kehittämisen ohjausryhmän loppuraportti, FCG 2012  -> 


 

 

Lataa


Vähemmän kuin 4% turistien kaipaamista palveluista ovat erilaiset safarit, mukaan lukien moottorikelkkasafarit, koiravaljakot, hevos- ja poroajelut sekä pintaliitäjä- ynnä muut motorisoidut ohjelmapalvelut.

 

Enemmän haluttuja virkistys- ja liikuntamuotoja FCG-tutkimuksen mukaan ovat laskettelu, lumilautailu ja murtomaahiihto.

 


 

Moottorikelkkailun edistämistä ei myöskään Maabrändivaltuuskunnan loppuraportti tue ohjeistuksena päättäjille matkailun ja yritystoiminnan kehittämiseksi vuoden 2030 Suomea Maailman ongelmanratkaisijana.

Valtuuskunnan raportti "Tehtävä Suomelle" julkistettiin 25.11.2010 Helsingissä.

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=43863&contentlan=1&culture=fi-FI

- - -

 

Näin syntyy unelma-Suomi!

 

IS_26_11_2010_SUOMIKUVA_Brandivaltuusk_loppuraportti   Lataa

 

 

Huom.

Loppuraportissa ei mainita sanallakaan moottorikelkkailun edistämisestä tai moottorikelkkareittien rakentamistarpeesta, jotta Suomi saataisiin nousuun!

 


 

Melun vaikutustutkimus

Tutkimus lentokoneiden melusta ja sen tyypistä. Moottorikelkkamelusta ei ole tehty riittävää tutkimusta, jossa vastaavalla tavalla näkisi melun laadun.

 

Lataa

 

 

Moottorikelkkojen äänet ja päästöt

Moottorikelkkojen äänet ja päästöt TM_5-7_2011

 

Lataa

 

Hauskanpitoa huonolla omallatunnolla

 

Hauskanpitoa huonolla omallatunnolla TM_2006_3

 

Lataa

 

Turhaa riskinottoa

 

TM_2009_3_Turhaa_riskinottoa

 

 

Lataa

 

 

Moottorikelkkojen pakokaasupäästöt

 

 

Moottorikelkkojen pakokaasupäästöt-E.Ahmasalo & K.S.Mäkelä/VTT

 

 

 

Lataa

 SY29 2009 MTBE &TAME pohjavesiriskina Suomessa

MTBE &TAME pohjavesiriskina Suomessa - Bensiinin lisäaineiden, MTBE:n ja TAME:n, pohjavesiseurannan suunnittelu ja kehittäminen

 

Lataa

 

 

 

Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma_2009-2020

Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma_2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352

 

Lataa

 

 


<><><><><><>

 

 

Kuopion ilmastopoliittiseen tavoitteeseensa [Lataanähden Kuopion toimielimien päätöksillään [Lataaharjoittamaa ristiriitaista toimintaa, joihin päätöksiin myös KMLV ry on joutunut puuttumaan: 

 

Moottorikelkkareittihankkeita 20.02.2013-20.04.2017  KUOPION KAUPUNKI 

KUOPION KAUPUNKI moottorikelkkareittihankkeita 20.02.2013-20.04.2017

... kuopiolaisten "hyvinvoinnin" edistämiseksi !

Lataa

 

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma LAUSUNTOKIERROSLUONNOS_final

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma LAUSUNTOKIERROSLUONNOS_final

Lataa


www.lipasto.vtt.fi_yksikkopaastot_muut_maastoliikenne_kelkat_litra

Yksikkopaastot_muut_maastoliikenne_kelkat_litra

Lataa
Vaihtoehtoisia Extrime -harrastuksia moottorikelkkailulle2019-08-13 11:44
 
 

Yleisövihjeiden perusteella: 

 

- Onko virallisten kelkkailureittien suunnittelu rakentamisineen pakolla yhteiskunnan varojen haaskausta lällärihommiin?

- Kaipaako kelkkailijatkin lyhyen talven myötä ehkä jotain muuta tarvitsematta 6 m leveitä tasaiseksi lanattuja teitä ilman haasteita?

Moottorikelkkailua harrastuksena:  https://www.youtube.com/watch?v=sxkedh7hrMU

 

- - - - - - -

MOUNTAIN BIKING

- - - - - - -

Megavalanche 2018 - Damien OTON POV Winning run

→  https://www.youtube.com/watch?v=Dpnh6yLj_OA

 

Megavalanche Alpe dHuez 2018 - Official Movie

→  https://www.youtube.com/watch?v=GspN8lfdwlM

 

MEGAVALANCHE 2019 | Fighting for 1st place! | FULL RACE x Kilian BRON

→  https://www.youtube.com/watch?v=wKBBeRcFnDY

 

Megavalanche 2019 On A Hardtail! | Blake Samson Full POV Race Run

→  https://www.youtube.com/watch?v=eLYBr7EVDQ8

 

The Craziest Megavalanche Ever...

→ https://www.youtube.com/watch?v=m2gwFkCU1Q4

 

 

* They have wings Questi hanno dei Santi in paradiso Downhill da paura!!!

→ https://www.youtube.com/watch?v=pXqyIyJGz8A

 

 

WINTER is AWESOME || Freeride and Downhill MTB ready for winter Tribute || BikingNL

→ https://www.youtube.com/watch?v=TzSVI05H04g

 

 

* Snow Mountain Biking 720p HD

→ https://www.youtube.com/watch?v=vP9uwsUv4-8

 

 

Hardcore Downhill MTB Racing - Red Bull Hardline 2015

→ https://www.youtube.com/watch?v=fTbJ0kpiIZA

 

* Downhill Extreme Mountainbiking on SNOW DUBSTEP MTB HD 720p

→ https://www.youtube.com/watch?v=uTTVNuSG9jY#t=185.179464

 

 

* this is why we LOVE DOWNHILL & FREERIDE mountainbiking!!

→ https://www.youtube.com/watch?v=CmwkQikMsfc#t=141.996324

 

* ENDURO MTB - Forgive yourself. Breathe. And enjoy the ride

→ https://www.youtube.com/watch?v=wl5OYYdrk4A

 

* WINTER RIDING [MTB ENDURO VIDEO]

→ https://www.youtube.com/watch?v=sN5o3Od83Ng

 

* We Love Enduro MTB 2015

→ https://www.youtube.com/watch?v=1vZM9sK-Ygo

 

* Red Bull Rampage From Start to Finish

→ https://www.youtube.com/watch?v=Hv_DRJZZ2qI

 

- - - - - - -

ROAD & MOUNTAIN BIKING

- - - - - - -

* Amazing Road Bike Stunt Riding / Martyn Ashton - Road Bike Party 

→ http://www.youtube.com/watch?v=7ZmJtYaUTa0

 

* Road Bike Party 2 - Martyn Ashton

https://www.youtube.com/watch?v=HhabgvIIXik#t=140.537359

* Danny Macaskill: The Ridge 

https://www.youtube.com/watch?v=xQ_IQS3VKjA


* Danny MacAskill| Capetown 

https://www.youtube.com/watch?v=vtt6p5VP2r0

 

* Danny MacAskill and Hans Rey mountain biking in Livigno - Full Version

 https://www.youtube.com/watch?v=GFIxt9WBekM

 

* Danny MacAskill at the Playboy Mansion

 https://www.youtube.com/watch?v=7KPU7DWRe1Y

 

 

Urban Freeride lives - Fabio Wibmer

https://www.youtube.com/watch?v=-jDKJT2dDZQ

----

 

- - - - - - -

SkyDIVING

- - - - - - -

Roberta Mancino 

Freestyle

http://www.youtube.com/watch?v=RoKztwLZ2k4

 

* Class Life by Roberta Mancino

http://www.youtube.com/watch?v=1dwWxd1uQhM&feature=related

 

* Roberta Mancino 1st wingsuit base jump in Brento http://www.youtube.com/watch?v=oRJpm79QrKg&feature=related


* GoPro: Roberta Mancino Wingsuits Through Panama City Skyline

https://www.youtube.com/watch?v=Sxyft6-hZrI&list=PLJWXs7A2tQPQvpoECYKXmTeHtAGP8oudG

----

Simona Minardi


* Freestyle Skydiving

http://www.youtube.com/watch?v=kENEDhx1Z_g&feature=related

----

 

GoPro: 2500m Chamonix Wingsuit Flight

https://www.youtube.com/watch?v=RbcbjMhvjEs#t=88.284158


GoPro: Speedflying Through Buildings

https://www.youtube.com/watch?v=gwuLVLwMjuAGoPro: Wingsuit Flight Through 2 Meter Cave - Uli Emanuele

https://www.youtube.com/watch?v=-C_jPcUkVrM

 

Best of Wingsuit Proximity Flying 2013

SA Extreme

https://www.youtube.com/watch?v=rnvvsjstveM

 

 

5 Mind-Blowing Wingsuit Fly-Bys

https://www.youtube.com/watch?v=4kgJqVbQJSw

 

 

Best of Wingsuit Proximity Flying 2017 (2018)

https://www.youtube.com/watch?v=7Pu3bKIl-IU

 

 

What Is Your Greatest Fear? - Wingsuit Proximity - Dying to Live 3 (Yuna and Adventure Club)

 

https://www.youtube.com/watch?v=10byeZV5jcc

 

----------

MP-Enduro 

----------


Kärme Kustaa 2012 osa 2/6 Mäki
http://www.youtube.com/watch?v=eB8Zio0_k54
MP-Eduro videopätkä Kärme Kustaan ajoista.
Sillä on jokavuotinen perinne itsenäisyyspäivän tienoilla.

Pätkän loppupäässä heti Joulupukin jälkeen katsojat hehkuttavat: "Se on nainen, Vesterinen,
ajoi yhdellä jalalla tapeilla, ei huono...
"

----

Naiskuskien omia sivuja:

E s s i R a c i n g http://essiracing.blogspot.fi/

Sandhill Enduro Racing Team
http://www.sandhillteam.blogspot.com/


snow fun / Esmeralda Vesterinen

https://www.youtube.com/watch?v=KiMTPynYm8M#t=25Naiset ja miehet tositoimissa

Gotland Grand National 2010 - GGN
http://www.youtube.com/watch?v=Sh3cBUt_Nyg

GGN 2010 - Del 2


Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® ja sen soveltamisohje: Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO2019-04-06 17:34
 
 

 

 

 

 

Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® è Lataa

Lain soveltamisohje Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO è Lataa

 


     

KHO Vuosikirjapäätös »  KHO:2014:65

Vuosikirjapäätös » KHO:2014:65

 

Lataa

 

Etusivu » Päätöksiä » Vuosikirjapäätökset » Vuosikirjapaatos » KHO:2014:65

 

Päätös, josta valitetaan Kuopion hallinto-oikeus 30.12.2011 nro 11/0471/3

Oikeudellinen arviointi Alueellisen ympäristökeskuksen ja Juankosken kaupunginhallituksen menettelyä reittisuunnitelman suunnitteluvaiheessa koskevat vaatimukset

Reitinpitäjälle, jona voi toimia lain 14 §:n 1 momentin mukaan kunta, kuntayhtymä, valtio tai yhteisö tai elinkeinonharjoittaja, ei siirry maapohjan omistusoikeutta tai kiinteistöön kohdistuvaa erityistä oikeutta. Moottorikelkkailureitti merkitsee ainoastaan yleistä oikeutta käyttää lain 13 §:n 1 momentin mukaisesti merkitsemällä erotettua maapohjaa moottorikelkkailuun maastoliikennelaissa säädetyin tavoin

 

 

 


 

 

 

§§§

 

 

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

 

Diaarinumero 406/1/04

Asia              Moottorikelkkailureittisuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus

 

Maastoliikennelain 1 §:n 1 momentin mukaan lain tarkoituksena on muun muassa edistää liikenneturvallisuutta. Lain 16 §:n 2 momentin mukaan moottorikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuisi luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa.

Reitin sijoittaminen suunnitelmassa esitetyllä tavalla ei täytä maastoliikennelain 1 §:n 1 momentista ja 16 §:n 2 momentista ilmeneviä moottorikelkkailureitin perustamisen edellytyksiä…

 

 

WORD PRO - NOTESASIANHALLINTA-HKISOV01-422566AD003F74D3-1F7B66

 

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Diaarinumero 406/1/04 - Asia Moottorikelkkailureittisuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus

 

Lataa

 

§§§


 

OAM_Päätös_3039-04.eh_M.Yletyinen

Dnro 3039/4/04

      

Lataa

EOA Dnro 4069-4-13

Dnro 4069/4/13

 

Lataa

 

§§§

 

Rautavaaran MoKe-reitin rakentamista

Rautavaaran MoKe-reitin rakentamista / Kuva: Vastaavien reittien rakentaminen moottorikelkkailutarkoitukseen vaatii Maastoliikennelain ja sen soveltamisohjeen mukaan maanomistajien luvan.

 

Lataa

 

 

§§§

 

 

Maastoliikennelain joukkoistaminen:

 

Ympäristöministeri Ville Niinistö kertoo, miten valtio joukkoistaa maastoliikennelain.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=YQDj8ugsBHU

Julkaistu 20.1.2013

Ympäristöministeri Ville Niinistön haastattelu maastoliikennelain joukkoistamisesta 15.1.2013

 

 

 

Joukkoistaminen toi satoja ideoita maastoliikennelain uudistamiseksi

 Tiedote 28.6.2013 klo 11.50  http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Joukkoistaminen_toi_satoja_ideoita_maast(17093)

 

 

 

 

Maastoliikennelain joukkoistaminen: Tietoa arvioinnista Maastoliikennelain joukkoistaminen: Arviointi / Mistä on kysymys? Ympäristöministeriö yhdessä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa etsivät keväällä 2013 ideoita maastoliikennelain uudistamiseksi verkossa www.suomijoukkoistaa.fi-alustalla.
Lataa
Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita / Mitä on maastoliikenne?
Lataa
Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti eripuran sijaan ajatustenvaihtoa: – Tämä on lainsäädännössä paras idea pitkään aikaan,...
Lataa

 

 

>>>

 

 

Joukkoistaminen / asiantuntijakysely 2013 ja annettuja vastauksia kommentteineen:

 

 

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 1(2)a

 

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 1(2)a / Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi Pyydämme sinua arvioimaan ideoita siitä, kuinka maastoliikenteeseen tarkoitettujen liikkumisväylien (reittien ja urien) sijainnista...

 


Lataa

 

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 2(2)b

 

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 2(2)b -> Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi

 

Lataa


 


 


Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Kaavilla / Juankoskella2019-08-07 14:13
 
 

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Kaavilla

 

 

 

Moottorikelkkareitti Juankoskelta Kaavin kautta Tuusniemelle lykkääntyy Lataa ]

https://yle.fi/uutiset/3-10471649

 

 

Ykkösaamun kolumni

Pekka Juntti: Kirje vuoteen 2100 joko kuuset ovat kuolleet?

https://areena.yle.fi/1-4553161

 

 

5. MOOTTORIKELKKAREITIN RAKENTAMINEN JUAKOSKI-KAAVI-TUUSNIEMI_11_20082018_pöytakirja

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus Ptk 20.8.2018/ Asia 5. MOOTTORIKELKKAREITIN RAKENTAMINEN JUAKOSKI-KAAVI-TUUSNIEMI

 

Lataa

 

 

Kaavin Kh Ptk_17062013, nro 9(k)

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013

 

Lataa

 

Kunnanhallitus Kaavi 4.5.2015 (7_04052015_pöytäkirja)

 

Kunnanhallitus Kaavi 4.5.2015 (7_04052015_pöytäkirja)

 

Lataa

 

Ari Sopasen ja Jouko Korhosen selitys 8.7.2016

 

Ari Sopasen ja Jouko Korhosen keskenään antama selitys 8.7.2016 kunnan hallituksen nimissä käräoikeudelle.

 

Lataa

Huom.

- Ari Sopasen ja Jouko Korhosen vilpillisistä selityksestäLataa ] kunnanhallituksen nimissä käräjäoikeudelle: 

Kunnanhallituksen pöytäkirjassa 4.5.2015  [ Lataa näkyy Sopasen peittelevistä selityksistä huolimatta myös aikaisemmat kunnan päätökset tarvittavista maanomistajaluvista.  

 

 

K-S Torstai 18.8.2016 Suora Linja

K-S Torstai 18.8.2016 Suora Linja

"NÄKYY Kaavi kunnanhallitus jo käräjöivän maanomistajia vastaan moottorikelkkareittiasiassa...

Lataa


 

 

 

MML Kaavin reittitoimitus 27.5.2013

Kohde: Kaavin moottorikelkkailureitti Kotakylä - Heinäjoentie (Kaavi)


Lataa

MML Kaavin reittitoimitus 1.3.2016

Reittitoimitus, Jatkokokous Kohde: Kaavin moottorikelkkailureitti Kotakylä - Heinäjoentie (Kaavi)


Lataa


 

 

 

Koillis-Savo -lehden uutisia, kirjoituksia moottorikelkkareitin reittitoimituksista 27.5.2013 ja 1.3.2016 Kaavilla

 


Koillis-Savo 17.3.2016 ANNA KAASINEN

Kotakylä-Heinäjoentie-reitin maanomistajat vastustavat tiukasti 

Kelkkareitti tehdään silti

Koillis-Savo 17.3.2016

ANNA KAASINEN


Lataa


Moottorikelkkavenkoilua Kaavilla


Moottorikelkkavenkoilua Kaavilla 

Koillis-Savo 23.3.2016

JOUKKO KAAVILAISIALataa


Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta


Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta

Koillis-Savo 23.3.2016 ARI SOPANEN - kunnanjohtajaLataa


Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta


Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta

Koillis-Savo 14.4.2016

JORMA MIETTINEN

Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry


Lataa

 

 

 

Rakentaako Kaavi

rahavaikeuksissa

kelkkareittejä vaikka

väkisin?

Koillis-Savo 4.10.2018

JOUKKO KAAVILAISIA

 

Lataa


   

Moottorikelkka-

reittitoimituksista Kaavilla

Koillis-Savo 27.9.2018

JOUKKO KAAVILAISIA

 

Lataa

 

 

Mummo

pelastaa

maailman

Mnna-Liisa Mathalt

<><>

Onks mitään järkee…ilmastotalkoiden henkeen

Koillis-Savo 11.10.2018

Tekstarit

Lataa

 

 


Koillis-Savo -lehden uutisia, kirjoituksia moottorikelkkareitin reittitoimituksista 27.5.2013 ja 1.3.2016 Kaavilla2019-03-06 10:53
 
 

 

Koillis-Savo -lehden uutisia, kirjoituksia moottorikelkkareitin reittitoimituksista 27.5.2013 ja 1.3.2016 Kaavilla

 

 

 


Koillis-Savo 28.2.2019  Moottorikelkkailun edistäminen - yleinen etu?

Kuopion kaupunginvaltuuston strategia-aloitteen (22.10.2018) tavoitteena on viisas liikkuminen, energiatehokkuus ja uusiutuvien polttoaineiden lisääminen     

    

Lataa


 

Koillis Savo 24.1.2017(s.3)

 

Koillis Savo 24.1.2019 TuusniemenKelkkareitti

johti kahteen valitukseen

 

                               

Lataa

 

 

MML Kaavin reittitoimitus 27.5.2013    

Reittitoimitus,  Aloituskokous Kohde: Kaavin moottorikelkkailureitti Kotakylä - Heinäjoentie (Kaavi)

                  

LataaMML Kaavin reittitoimitus 1.3.2016      

Reittitoimitus, Jatkokokous Kohde: Kaavin moottorikelkkailureitti Kotakylä - Heinäjoentie (Kaavi)

             

Lataa

 

 

 

Koillis-Savo 17.3.2016 ANNA KAASINEN

Kotakylä-Heinäjoentie-reitin maanomistajat vastustavat tiukasti 

Kelkkareitti tehdään silti

Koillis-Savo 17.3.2016

ANNA KAASINEN


Lataa


Moottorikelkkavenkoilua Kaavilla


Moottorikelkkavenkoilua Kaavilla 

Koillis-Savo 23.3.2016

JOUKKO KAAVILAISIALataa


Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta


Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta

Koillis-Savo 23.3.2016 ARI SOPANEN - kunnanjohtajaLataa


Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta


Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta

Koillis-Savo 14.4.2016

JORMA MIETTINEN

Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry


Lataa