UutisiaValtakunnalinen media & Päätöstenteko mottorikelkkareiteistä
 
 Lue lis

Moottorikelkkareitin Juankoski-Poutilanmäki reittitoimitus keskiviikkona 31.1.2018 klo 10:00 Juankoskella
 
 Lue lis

Maastoliikenneonnettomuudet ja vakuutuskorvaukset
 
 Lue lis

Moottorikelkkareittitoimitukset Koillis-Savon alueelle lähestyvät
 
 Lue lis

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Juankoskella
 
 Lue lis

Videolinkkejä Moottorikelkkailusta ja moottorikelkkareittien pakkorakentamisesta yksityisten maille
 
 Lue lis

MAASEUDUN TULEVAISUUS -Lehti
 
 Lue lis

MAASTOLIIKENNELAIN JOUKKOISTAMISESTA v. 2013
 
 Lue lis

Lapin alueen lehdistä
 
 Lue lis

Pohjois-Savon lehdet
 
 Lue lis

Investigation reports
 
 Lue lis

Tutkimusdokumentteja
 
 Lue lis

Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys
 
 Lue lis

Vaihtoehtoisia Extrime -harrastuksia moottorikelkkailulle
 
 Lue lis

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Kaavilla / Juankoskella
 
 Lue lis

Koillis-Savo -lehden uutisia, kirjoituksia moottorikelkkareitin reittitoimituksista 2019 - 2016 Kaavilla ja Juankoskella
 
 Lue lisValtakunnalinen media & Päätöstenteko mottorikelkkareiteistä2021-09-23 22:10
 
 

 

 

 

Valtakunnallinen media & Päätöstenteko moottorikelkkareiteistä


 

Yhteydenotot yhdistyksen asiantuntijoihin ja toimitukseen  toimitus@maastoliikenne.fi

Tervetuloa toimintaan!

 

Mitkä ovat Kuopion virkamiesten visiot Koillis-Savon ja maailman pelastamisesta?

Jatkaako Kuopio ympäristön- ja ilmastonsuojelun torjuntaan moottorikelkkareittien rakentamista yksityisten maille ja metsiin väkisin?

    http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=Ymp%C3%A4rist%C3%B6-+ja+rakennuslautakunta&txt=kelkka&koh=2&pvm=&siv=50&dir=1&jar=1

 

 

     

Moottorikelkkareitin hyväksymistä koskeva valitus

§§  Oikeuden päätös, koskien: Kuopio/Yksityisten maille suunniteltua 

 Moottorikelkkareittiä: Annamarintie-Suuri-Pieksä  → http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021751235-4

Liitteet: 3755/2021 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 21/0029/3, antopäivä 25.3.2021, dnro 00144/20/5156 (Ei julkaista internetissä)

Ote: IsHaO 25.3.2021 Päätös 21/0029/3  Lataa

- Hallinto-oikeuden arvion mukaan perustelu yleisen tarpeen puuttumisesta on lähtökohtaisesti sellainen oikeudellinen peruste, jolla on merkitystä moottorikelkkareitin perustamisen oikeudellisia edellytyksiä arvioitaessa.

 

Kaupunginvaltuusto / Talousarvioesitys 2021 / Pöytäkirja 14.12.2020 

Kuopiossa muun muassa yksimielisen Keskustan lisäksi kannattavat saastuttavaa moottorikelkkailua yleisenä kulkemistapana yksityisten maille ja metsiin - pari jopa Vihreistä !    Lataa

 

Kuopion virkamiehille moottorikelkkareittien tärkeä pakkorakentamistarve yksityisten maille ympäristönsuojelun torjuntana on uponnut kuin häkä - yksimielisesti Keskustaan (mm. maatalousyrittäjä Hannu Kananen) ja jopa pariin Vihreään (erikoislääkäri, yrittäjä Marja Berg ja viihdealan eläkeläinen Matti Sariola) moottorikelkkareittisuunnitelmissa esitettyine epäterveellisine ominaisuuksineen ympäristötarkastajan Pirkko Nevalainen ympäristöä suojelevalla motolla:

-----------------------------------------------

Hyvän elämän pääkaupunki

Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta

-----------------------------------------------

Pirkko Nevalainen / 044 7482398, pirkko.nevalainen@kuopio.fi

ympäristötarkastaja Kuopion kaupunki / Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut

 

 

 


 

SAVON SANOMAT,  Politiikka 04.10.2019

 

Keskustapuolueen itsensä hävittämistemppu    Lataa

 

Kaupunginvaltuusto on linjannut Kuopion tavoitteeksi olla hyvän elämän pääkaupunki.

 

 

------------------

 

 

"Onneksi meillä on yksityisten maita, niin ei tarvitse ajella moottorikelkoilla missä sattuu...Samalla yrittäjät saavat paremmin palveltua asiakkaitaan... ( = ulkopuoliset viihdeyrittäjät moottoriajoneuvoillaan yksityisten omistamilla mailla ilman maanomistajien suostumusta) 

Hannu Kananen (kesk) / 0500 378 718
hannu.kananen@pp.inet.fi

* KUOPION KESKUSTA

Vastaukset è

Lataa

 

    https://pbs.twimg.com/media/E3DZYjpXEAINGVv.jpg

 →  https://www.marjaberg.fi/mina/ita-suomi-metsat-ja-maaperan-rikkaudet/

Ps. ”Kuka olen” Marja Berg -tavoitteista on jäänyt mainitsematta edustamansa Vihreä linja:

- Kannatan moottorikelkkailuväylien hakkuita metsiin ja saastuttavan moottorikelkkailun edistämistä yksityisten maille ilman maanomistajan lupaa.

- En piittaa hiilidioksiidipäästöjen lisääntymisestä, pohjavesien saastumisesta, enkä metsien sirpaloitumisesta (paitsi omilla mailla?) ja hiilinielujen tuhoutumisesta (n. 1 tonni/reitti-km vuosittain).

Marja poimittavaksi moottorikelkkareittien tuntumasta kelkkailun tuomine myrkyllisine aromeineen (MTBE) ei liene lääketieteellisillä perusteilla parasta, joskin edustajan mielestä kuitenkin hyvä...

 

Haluaako Marja Berg ympäristotekona vihreän linjansa mukaan reittilinjoja omiin metsiinsä ja samalla kehittää myös itselleen moottorikelkkailuun liittyvää yritystoimintaa?

 → https://www.mhy.fi/vaalit/valtuustovaalien-ehdokkaat/pohjois-savo/marja-berg

Marja Berg

lääketieteen tohtori, yrittäjä

marja.berg@vihreat.fi

Pöytäkirja 14.12.2020    Lataa

 

 

  

Politiikka ei ole yhdentekemää

Edustaja poliittiseen virkaan: Matti Sariola  

Musiikin lehtori ja muusikko Matti Sariola on vihreiden (sit.) kunnanvaltuutettu, kaupunkirakennelautakunnan varapuheenjohtaja ja maakuntavaltuuston varajäsen, joka viihdealan eläkeläisenä pitää myös moottorikelkkailua hauskana hupina yksityisten mailla...

Vihreä linja:

- Kannatan metsien hakkuita moottorikelkkailun temmellyskentiksi ja saastuttavan moottorikelkkailun edistämistä yksityisten maille ilman maanomistajan lupaa.

- En piittaa hiilidioksiidipäästöjen lisääntymisestä, pohjavesien saastumisesta (MTBE), enkä metsien sirpaloitumisesta ja hiilinielujen tuhoutumisesta (n. 1 tonni/reitti-km vuosittain).

040 8467157 / sariolamatti150@gmail.com

 

 

 

§ § § 

 

Kuopion ja muiden viihdeyrittäjien kannattaisi suunnitella Rautavaaran mallin mukaan (Pitäjäläinen 15.4.2021) kelkkailuun liittyvä yritystoiminta omille mailleen, niin asioiden lakisääteinen hyväksyntä olisi ehkä helpompaa.


Esimerkiksi moottorikelkkareittisuunnitelma: Huosioinen–Lapinmäki II  http://publish.kuopio.fi/kuulutus/6367796586870966941.9.PDF


KUOPIO pyrkii Kuulutuksellaan 2020/1708 → http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372601407839930561  jälleen kerran panostamaan ilmastonsuojelun torjuntaan elvyttämällä runsaspäästöistä liikennemuotoa (yli 1000x henkilöauton päästöt)

Tuoreemman ”KOPION MOOTTORIKELKKAREITIT" reittisuunnitelma-kopion perusteella: → http://publish.kuopio.fi/kuulutus/6372601407839930561.1590406477796.PDF

Juankosken Moottorikelkkailureitti 2008, reittisuunnitelma Juankoski - Poutilanmäki 

Suunnitelmat lähtötietoineen on KOPIOITU viime vuosituhannelta peräisin olevilla virheellisillä lähtötiedoilla Ely-keskuksen (Ely/Hannu Koponen) tekemänä edesmenneitä ja paikkansa pitämättömiä alueelle yleisesti tarpeettomia moottorikelkkareittejä varten.

 

(Moottorikelkkailun edistämisen yleinen tarpeellisuus Kuopion alueelle suunnitelmissa mainittuine ominaisuuksineen herättää myös kysymyksiä.)

 

-Moottorikelkkojen polttoainejärjestelmässä tapahtuvan epätäydellisen palamisen seurauksena reittien lähituntumassa voi esiintyä epäterveellisiä hiukkas- ja häkäpäästöjä.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)


-Haitta kohdistuu pääasiassa itse kelkkailijaan tai kelkan/reen kyydissä olevaan henkilöön.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)


-Merkittävin vaikutus on pakokaasuista syntyvä epämiellyttävä katku, joka voi hetkellisesti häiritä alueella samaan aikaan liikkuvia.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)


-Reittien liikennemäärät huomioon ottaen päästöt ovat niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu varsinaisia terveyshaittoja.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)


-Kelkkailun aiheuttamat päästöt ovat merkityksettömiä kelkkailun liikennesuoritteen ollessa 0 % kokonaisliikennesuoritteesta.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tarpeellinen?)


- Suunniteltu reitti on lisäksi arvioitu vähäliikenteiseksi, joten päästöillä ei ole käytännössä merkitystä. Kelkkamäärien arvioidaan jäävän suunnitellulla reitillä vähäisiksi.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tarpeellinen?)


-Suunniteltu reitti on arvioitu yhdeksi vähäliikenteisimmäksi, joten päästöjen merkitys on hyvin vähäinen verrattuna muuhun liikenteeseen.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi, tai yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)


-Moottorikelkkailun ympäristövaikutuksista merkittävimpiä ovat meluhaitat.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)


-Meluhaitan merkitystä korostaa moottorikelkkojen käyttö muutoin hiljaisessa ympäristössä.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)


- 5.1 Puuston raivaus ja ja pohjan tasaus

Uuden reitin rakentaminen aloitetaan puuston poistolla. Puusto poistetaan reitiltä ja pohja tasataan kannoista, kivistä ja mättäistä ja suurista epätasaisuuksista 6 m leveydeltä.

(Vähäisiä luonnonesteitä?) Huom. Maastoliikennelaissa 2 luku 19 §  sanotaan: Reitin pitäjällä on oikeus poistaa reitiltä ajoa haittaavia puita, pensaita sekä muita vähäisiä luonnonesteitä.

 

- Maasto on paikoin hyvin kivikkoinen ja saattaa edellyttää räjäytystöitä mikäli kiviä ei pysty rikkomaan muutoin.

(Vähäisiä luonnonesteitä?) Huom. Maastoliikennelaissa 2 luku 19 §  sanotaan: Reitin pitäjällä on oikeus poistaa reitiltä ajoa haittaavia puita, pensaita sekä muita vähäisiä luonnonesteitä.


-Muilla moottoriajoneuvoilla kuin moottorikelkoilla liikkuminen virallisella reitillä on laitonta. Reitin muuta käyttöä erityisesti kelkkailukaudella on seurattava ja tarvittaessa puututtava siihen. Suunniteltu reitti sijaitsee taajama-alueiden ulkopuolella, joten reitin muu käyttö jää todennäköisesti hyvin vähäiseksi. 

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tarpeellinen?)

 

Joitakin tilastoituja moottorikelkkailun ja reittien ominaisuuksia haittoineen:

- Moottorikelkkareittien ylläpitokustannukset n.1000-1200 eroa kilometriä kohti vuosittain vähäiseksi arvioidusta liikenteestä huolimatta. (Ympäristöministeriön arvio)

- Moottorikelkkareittien alle tuhottujen metsien hiilinielun menetys, joka vastaa n. 1 tonni kilometriä kohti joka ikinen vuosi.

- Yksityisille maanomistajille aiheutuvat taloudelliset vuosittaiset menetykset ja muut haitat ovat merkittäviä.

 

Trafi- selvityksessä sanotaan:

Trafin tilaston mukaan erilaiset moottorikelkkailun onnettomuudet henkilövahinkoineen ovat aiheuttaneet yhteiskunnalle 320 miljoonan euron vuotuiset kustannukset.

Kun moottorikelkkailureittejä ja -uria Suomessa on noin 20 000 km, onnettomuuksista aiheutuvat kustannukset vuosittain ovat 16 000 euroa kilometriä kohden tai liikennekäyttöön rekisteröityä kelkkaa kohti reilu 3 500 euroa.

Ps. Onneksi kelkkailukausi Suomessa jää lyhyeksi.

 

"Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuvat taloudelliset ja inhimilliset menetykset ovat varsin merkittäviä. Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista aiheutui yhteiskunnalle vuosittain lähes 700 miljoonan euron kustannukset."

 

Koillis-Savon vähäinen moottorikelkkailu aiheuttaa Trafin tilaston mukaan Kuopion alueelle 14 miljoonan euron kansantaloudelliset tappiot vuosittain.

Savon Sanomat on kertonut myös alueella jo sattuneista moottorikelkkailun vahingoista (SS 24.1.2019). Moottorikelkkailun onnettomuuskustannukset ovat huomattavat.

Kuopion alueen moottorikelkkailua edistävissä reittisuunnitelmissa ja selvityksissä on korostettu uusilla reiteillä moottorikelkkailun arvioitua vähäisyyttä - ja erityisesti silloin, kun on puhuttu kelkkailun aiheuttamista haitoista sekä sanottu niiden kohdistuvan pääosin ainoastaan kelkkailijoihin itseensä ja kelkan tai reen kyydissä olevaan henkilöön.

Ps. Kun yhteistä talouttamme hoidetaan näin, ei ole ihme, että Kuopion talousalue voi huonosti.

 


     Asukkaat eivät halua virallisia reittejä mailleen:

  https://yle.fi/uutiset/3-10036803

   https://yle.fi/uutiset/3-11909965

 

KUOPIO

Riitely Nilsiän ja Kuopion välisestä moottorikelkkareitistä jatkuu – lautakunta valittaa toisen lautakunnan päätöksestä torpata reitti

Päivitetty 11.4.2019

  https://yle.fi/uutiset/3-10732707

 

 

 

 

       

Pitäjäläinen 28.2.2011   Kelkkaillassa peräänkuulutettiin parempaa neuvottelukulttuuria     Lataa

 

   Kuuma peruna     

26.11.2009 JUHA THITZ

Yksityisen omaisuuden suojaa pitää kunnioittaa    Lataa

 

 PAIKALLISLEHTI  25.10.2018 HARAVA ON PAREMPI VAIHTOEHTO     Lataa

Viesti ei vaan tahdo "YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA VASTAAVILLE" mennä perille! 

Moottorikelkkailijoiden toiminta on kuumentanut tunteita Lapissa, kertoo Lapin poliisi

JULKAISTU 26.03.2021 11:48

  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/moottorikelkkailijat-kuumentavat-tunteita-lapissa-poliisi-julkaisi-ohjeet-ajelijoille/8100208#gs.z2nvrv

- Erityisesti maanomistajat ovat olleet harmissaan siitä, että moottorikelkkailijat ovat liikkuneet alueilla, joihin heillä ei ole ollut maanomistajan lupaa.

 

 

maaliskuu 16, 2021 11:33

Reijonen: Maano­mis­tajan yksi­tyi­so­mai­suuden suojaan tehtävä paran­nuksia 

 https://www.suomenuutiset.fi/reijonen-maanomistajan-yksityisomaisuuden-suojaan-tehtava-parannuksia/
 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_140+2021.aspx

  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_140+2021.pdf

 

Mieluummin kouluja kuin kelkkareittejä

 https://blogit.savonsanomat.fi/minnan-kantilta/mieluummin-kouluja-kuin-kelkkareitteja-2/

 

 

     

Moottorikelkkareitin hyväksymistä koskeva valitus

§§  Oikeuden päätös, koskien: Kuopio/ Yksityisten maille suunniteltua

Moottorikelkkareittiä:  Juurusvesi-Suuri-Pieksä

Ote: IsHaO 23.2.2021 Päätös 21/0020/3  Lataa 

- Valituksenalainen päätös ja oikaisuvaatimuksia edeltänyt päätös eivät täytä hallintolain 44 §:n 1 momentin 3 kohdan edellyttämin tavoin päätöksen selvyydelle asetettavia vaatimuksia.

- Valituksenalaista päätöstä ei ole perusteltu hallintolain 44 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 45 §:n 1 momentin säännösten edellyttämällä tavalla.

 

Viikon viännös, Timo Toivanen / Pitäjäläinen 29.4.2021  →  Lataa

 

 

Tuusniemi, Tekninen lautakunta    https://www.tuusniemi.fi/poytakirjat-ja-esityslistat5

(25.03.2020 /TIEDOKSI s.11, kohta 4.)  

  https://www.tuusniemi.fi/documents/7646151/7757259/Tekla+ptk+2%2C+25.3.2020.pdf/f8324e80-590b-486a-94e1-75c27e75b074


   

Moottorikelkkareitin hyväksymistä koskeva valitus, koskien:

Tuusniemi / Yksityisten maille suunniteltua Moottorikelkkareittiä: Soittu-Juojärvi-Heinäveden raja

Antopäivä 13.3.2020 Diaarinumero 02832/18/5156, 92774/18/5156

§§  IsHaO 13.3.2020 Oikeuden päätös 20/0050/3:  Lataa

- Hallinto-oikeus toteaa, että moottorikelkkareitin perustaminen edellyttää lainvoimaisen reittisuunnitelman tai maanomistajan ja reitinpitäjän välisen kirjallisen sopimuksen lisäksi reittitoimitusta.

- Kun näin ei ole tapahtunut, reittisuunnitelman hyväksymistä koskevat päätökset ovat rauenneet.

 

 

 Anna Kaasinen

TUUSNIEMI

K-S  2.4.2020 Joutavalla jottain    Lataa 

K-S  2.4.2020 Prosessi aloitettava alusta   Lataa

 

 

  Tuusniemen Laukka-Ahon asukkaat haluavat Kaavintiestä turvallisemman

Tiellä kulkenut jalankulkija kuoli tammikuussa henkilöauton ajettua hänen päälleen. 

  https://yle.fi/uutiset/3-11192637

Tuusniemellä Laukka-Ahon kylän asukkaat ovat tehneet aloitteen Kaavintien liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Aloitteen tekijöinä ovat Laukka-ahon kyläyhdistys, nuorisoseura sekä yksityiset henkilöt. Ely-keskukseen tehdyn aloitteen perusteluna on, että kylällä on lähes 30 koululaista, jotka kävelevät tai ajavat polkupyörillä koulubussipysäkeille myös valottomilla tieosuuksilla.

 

Pohjois-Savon ely-keskus on jo aikaisemmin laatinut ratkaisun Laukka-Ahon kyläläisten liikenneongelmiin:

Moottorikelkkareittien toimitukset yleisesti tarpeettomina yksityisten maille on kesäaikaan osoittatunut tehokkaaksi !

Tuusniemen moottorikelkkailureitti  Laukka-aho - Poutilanmäk (Kustannukset: 10 813,47 €/km, tot: € 302 777,17

 

Tuusniemen moottorikelkkailureitin Reittitoimitus (20.6.2012 ja 27.6.2012) Laukka-aho – Poutilanmäki     Lataa

- Reitin on suunnitellut Pohjois-Savon ely-keskus,

- Reitin toteuttamisesta vastaa Kuopion kaupunki.

- Reitin pitäjä on Tuusniemen kunta. (Ympäristöministerön arvion mukaan kunnan maksettavaksi syntyvät vuotuiset ylläpitokustannukset ovat  reitin käytöstä riippumatta reilu 1000 €/km)

 

Loppuraportti A32030 ( Ohjelmakausi 2007 - 2013 )      Lataa

Loppuraportissa sanotaan: Kesällä alueelle osuneet trombit ja voimakkaat syysmyrskyt tekivät etenkin Keyritty - Ylä-Luosta ja Laukka-aho - Poutilanmäki - Tuusniemi -osuuksilla runsaasti tuhoa.

 

Kelkkareittejä yksityisten maille väkisin rakentamista havittelevat tahot vähättelevät kelkkailun aiheuttamia haittoja muun muassa, että haitat ovat merkityksettömiä kelkkailun liikennesuoritteen ollessa 0 % kokonaisliikennesuoritteesta.

Lieneekö Laukka-aho – Poutilanmäki pellon etelänukan välisellä moottorikelkkailureitillä kelkkailun liikennesuorite ja sen aiheuttamat haitat olleet tavoitteita suurempi?

 

 

 


   

 

Jukka Patrakka

7.4.2021  Reittejä pitää käsitellä uudelleen  → Lataa 

Koska Jukka Patrakan SS 9.11.2020 ja 7.4.2021 kirjoituksissa esitettyjen ajatusten korjaamiseen SS-palstatila ei riitä, niin   Lataa   SAVON SANOMAT- lehteen julkaistavaksi tarkoitettu vastine. 

 

 

 

         ??     https://vastuullistajournalismia.fi/

PAIKALLISET   14.4.2021 16:02

Kuopio–Tahko -kelkkareitti meni jäihin, kun Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätökset Juurusvesi–Suuri–Pieksän- ja Annamarintie–Suuri–Pieksän -reittiosuuksilta.

 https://www.pitajalainen.fi/paikalliset/4102530

 

  

 

Rautavaara: Rautavaaran moottorikelkkareitit ovat keränneet kiitosta tänä talvena.

Vauhdin hurmaa ja talven riemuja Rautavaaralla!

Moottorikelkkailun vapaa-ajoalue   https://www.rautavaara.fi/asukkaille/vapaa-aika/ulkoilu-ja retkeily/moottorikelkkailu/vapaa-ajoalue/ 

Moottorikelkkailun vapaa-ajoalue

- Rautavaaran kunnan moottorikelkkailun vapaa-ajoalueen pinta-ala on noin 60 ha.

- Rautavaaran kunta myy ajoluvat alueelle, muuten kelkkailija toimii maastoliikennelain mukaisesti. 

 

Ps.

On osoittautunut, että  tasaisilla ja suorilla ja kelkkareiteillä "turraaminen" tai safareilla peräkkäin pakokaasujen haistelu ei matkailijoita virkistäytymisenä juuri kiinnosta.

Kuopion ja muiden viihdeyrittäjien kannattaisi suunnitella Rautavaaran mallin mukaan kelkkailuun liittyvä yritystoiminta omille mailleen, niin asioiden lakisääteinen hyväksyntä olisi ehkä helpompaa.

 

PAIKALLISET 6.5.2021

Moottorikelkkailuun risuja ja ruusuja →  Lataa

 

     TM kirjoituksessa  (TM 3/2006) päätelty moottorikelkkasafareilla virkistäytymisen varjopuoli:
"... Erityisesti safariajossa kelkalla ajavat joutuvat haistelemaan edellä kulkevien pakokaasuja(TM 3/2006)      Lataa

 

 Uutisia:

→    http://m.iltalehti.fi/uutiset/2013021916696442_uu.shtml

”…oli huomattu, että porukassa viimeisenä ollut kelkkailija puuttui joukosta. Kadonnut löytyi…”

 

→    http://yle.fi/uutiset/3-9440429

”…mies ajoi moottorikelkalla letkassa ja toistaiseksi tuntemattomasta syystä kaartoi pois reitiltä ja törmäsi puuhun.”

 

 

Kuopion hyvinvointiin ja talousvaikeuksiin ovat Kuopion virkamiehet perustelleet moottorikelkkailua päätöksissään yli 10 vuotta ratkaisuna kaupungille.

 

Kaikissa Ely-keskuksen ja Kuopion projektiryhmän MoViRa- moottorikelkkareittisuunnitelmissa on selvitetty moottorikelkkareittejä tarpeellisina kuluyhteyksinä ympäristövaikutuksineen ja ominaisuuksineen laajasti.

 

Perustelut eivät kuitenkaan ole olleet kuntalaisten mielestä uskottavia, eivätkä järkeenkäypiä.

 

-Voidaanko Kuopion moottorikelkkareittisuunnitelmissa mainituista ympäristö- ja muista vaikutuksista arvioida, että millä tavalla ne palvelevat Maastoliikennelaissa mainittuja edellytyksiä, jotta reitti voitaisiin perustaa yksityisten maille ilman maanomistajan suostumusta?

-Eikö reittisuunnitelmissa mainituista moottorikelkkailun vaikutuksista aiheutuisi luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa?

<><><>

 

       ??     https://vastuullistajournalismia.fi/

Kuopion ja Tahkon välille suunniteltu moottorikelkkareitti takkuaa: →  https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/3153250 

     Lataa  

Tavoitteena on avata pysyvä kelkkailuväylä Kuopioon saakka 

Viikon Viännös, Pitäjäläinen 29.4.202   → Lataa   

Luontomatkailua Jari 2004   Lataa

 

Jukka Patrakan 9.11.2020 SS ja  

Pitäjäläinen 12.11.2020  kirjoitukset  "Turvallisista kelkkareiteistä eripuraa"  → Lataa 

 

Jorma Miettisen 29.11. vastine Jukka Patrakan kirjoituksiin: 

Eripuraa vai sanelua moottorikelkkailun reittejä perustettaessa?

PÄÄKIRJOITUS & MIELIPIDE 29.11.2020 →  Lataa 

 

 

Kuopion kaupungin Nilsiän alueen moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Juurusvesi – Suuri-Pieksä

Valmistelija: Pirkko Nevalainen/puh. +358 44 748 2398

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=&txt=kelkka&koh=2&pvm=&siv=50&dir=1&jar=1


http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021735802-6


http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020618928-3

 

Viiteaineisto * 2550/2021 Päätös Itä-Suomen hallinto-oikeus 21/0020/3, 

antopäivä 23.2.2021 (Ei julkaista internetissä), josta Ote: IsHaO 23.2.2021 Päätös 21/0020/3    Lataa

 

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli liikenteen päästöjen vähentämisestä
Siirtymässä fossiilittomaan liikenteeseen huomioitava sosiaalinen oikeudenmukaisuus, alueelliset erot ja kilpailukyky 

Valtioneuvoston viestintäosastoYmpäristöministeriö  28.10.2020 15.23

 → https://ym.fi/-/siirtymassa-fossiilittomaan-liikenteeseen-huomioitava-sosiaalinen-oikeudenmukaisuus-alueelliset-erot-ja-kilpailukyky

 

 

   https://i.pinimg.com/564x/51/78/96/517896ac408358851526aadc47066a4e.jpg

SS Pe 11.1.2019  Moottorikelkkareitit - Kuopiolainen ilmastoteko?  Lataa
"Kuopion päättäjillä onkin nyt kiire saada loppuun ilmastotavoitteensa Kuopion veronmaksajien rahoilla."

"Kuopion tavoite lieneekin, että ilmasto lämpenisi pohjolassa niin, että alueelle syntyisi trooppinen ilmasto."

Kuopio kehittää ratkaisuna ilmastopolitiikkaan joukkoliikennettään moottorikelkkailuun suuntautuvaksi: DYNASTY TIETOPALVELU KUOPION KAUPUNKI Toimielin/Kokous → http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=&txt=kelkka&koh=2&pvm=&siv=50&dir=1&jar=1

Kuopion virkamiesten tärkeänä tavoitteena on saada keksityn yleisen tarpeen perusteella moottorikelkkailureittejä kiireellä yksityisten maille ilman maanomistajan lupaa. Riskinä nimittäin on, että lumet häviävät ilmastonmuutoksen myötä lähiaikoina pysyvästi myös Koillis-Savon alueelta.  →  Lataa 

 

 

 

PAIKALLISET 6.4.2021 15:13

Pitäjäläinen 6.4.2021 Kuopio–Tahko-moottorikelkkareitille jarruja – hallinto-oikeus kumosi & kommenttit →  Lataa

Pitäjäläinen 15.4.2021 (p.8-9) Hyvä kelkkakausi – ja harminpaikka  → Lataa

 

  AAKE ROININEN

 

Pohjois-Savoon on rekisteröity noin 10 600 kelkkaa. Niillä liikkuminen halutaan siirtää luvallisille ja pysyville reiteille. 

Huom. Suurin osa kyseisestä kelkkamäärästä on liikennekäyttöön rekisteröimättömiä, eli käyttökiellossa olevia moottorikelkkoja.

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätökset, jotka koskivat Juurusvesi–Suuri-Pieksä ja Annamarintie–Suuri-Pieksä -moottorikelkkareittejä. → https://www.pitajalainen.fi/paikalliset/4092936

 

 

 

Lukijan Sanomat 26.11.2019 02:00

Moottorikelkkareitit

Onko haittoja otettu huomioon suunnittelussa?

     https://www.savonsanomat.fi/mielipide/lukijan-sanomat/Onko-haittoja-otettu-huomioon-suunnittelussa/1473273

 Virallisten reittien ulkopuolella moottorikelkkailulle tarvitaan maanomistajan tai kelkkauran ylläpitäjän lupa.

Kuva: Heli Hyttinen

Huom.

- Virallisten kelkkareittien rakentamiseen tarvitaan vastaavasti maanomistajan lupa, kun reitti ei ole yleisen kulkuyhteyden kannalta tarpeellinen (esim. yleinen maantieverkosto alueella on käytettävissä myös lumisena aikana).

- Jos Kuopion reittisuunnitelmissa mainitut moottorikelkkailun haitat eivät ole lumisena aikana yleisen virkistyskäytön (esim. hiihtoharrastus) kannalta tarpeellisia, niin silloin moottorikelkkareittiä ei voida perustaa yksityisten maille ilman maanomistajan suostumusta.

 

- Re. Jukka Patrakka: (SS 9.11.2020) Nilsiän Tahkon alueella moottorikelkkailu kuuluu matkailupalveluihin. → https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/3153250 

 

Jos yksityinen maanomistaja ei halua itselleen moottorikelkkamatkailua palveluna (esim. jo olevan maa- ja metsätaloustoiminnan korvikkeeksi), niin Kuopion tyrkyttämä moottorikelkkailu yksityisten mailla ei myöskään ole Maastoliikennelain mukainen peruste ottaa maita yleiseen käyttöön moottoriajoneuvoilla ajeluun ilman maanomistajan lupaa.

 

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Esityslista 05.11.2020/Asianro 6 / 
Moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Uuhimäki - Ranta-Toivala, Kuopio → http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020688805-6

 

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Esityslista 05.11.2020/Asianro 7 / 
Moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen välille Hoikkamäki - Kinahminkulma / Nilsiä  http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020688805-7

 

Kuopion kaupunki Kuulutukset

Moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Uuhimäki - Ranta-Toivala

Kuulutus 2020/1708 → http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372601407839930561

Hakemus vireillä

Lähettäjä: Alueellinen ympäristönsuojelu

Julkaistu: 04.06.2020 10.35

KUOPIO pyrkii kuulutuksellaan jälleen kerran panostamaan ilmastonsuojelun torjuntaan elvyttämällä runsaspäästöistä liikennemuotoa (yli 1000x henkilöauton päästöt) ”KOPION MOOTTORIKELKKAREITIT" reittisuunnitelma-kopion perusteella: → http://publish.kuopio.fi/kuulutus/6372601407839930561.1590406477796.PDF

-Suunnitelmat lähtötietoineen on KOPIOITU viime vuosituhannelta peräisin olevilla virheellisillä lähtötiedoilla Ely-keskuksen (Ely/Hannu Koponen) tekemänä edesmenneitä ja paikkansa pitämättömiä alueelle yleisesti tarpeettomia moottorikelkkareittejä varten.

-Kuopion Alueellinen ympäristönsuojelu virkamiehineen on kuitenkin KEKSINYT  Lataa

tarpeen säilyttää alueelta uhkaavasti katoavan telaketjuvetoisen eliölajin suojelutoimet verovaroilla seuraavan vuosituhannen argeologeja varten  Lataa 

 

-Kuopio aikoo toimillaan samalla tehdä maanomistajien ilmastonsuojelupyrkimykset tyhjiksi kaatamalla yksityisten metsiä moottorikelkkareittien alle 6 m leveydeltä, joka vastaa 1 - 1,2 tn hiilinielua vuosittain/ km

-Ympäristöministeriön selvityksen mukaan moottorikelkkareittien pakollinen ylläpito vaatii jatkossa rakentamiskulujen lisäksi veronmaksajien rahoja Kuopiossa 10% rakentamiskulujen määrästä vuosittain.

 

-Kuopion Alueellinen ympäristönsuojelu pyrkii sinnikkäästi vastustamaan Suomen hallitusohjelman mukaista metsitysohjeistusta, jossa joutomaat - kuten vähäiselle tai olemattomalle käytölle metsiin raivatut moottorikelkkareitit tulisi metsittää ja palauttaa alkuperäiseen talousmetsä- ja virkistyskäyttöön.

 

 

Huom.

Ely-keskuksen uunnitelmista Kuopion puutteellisesti kopioimana  (jättämällä  reittisuunnitemissa mainitut haitat kopioimatta)  suunnitelmaan  ”KOPION MOOTTORIKELKKAREITIT"   -  eivät moottorikelkkailun haitat silti poistu.

KOPION MOOTTORIKELKKAREITIT    http://publish.kuopio.fi/kokous/2020688805-6-1.PDF

 

 

Kuopio kuulutti myös toisesta moottorikelkkailun edistämiseen tähtäävästä suunnitelmasta alueelle 1. - 30.6.2020 kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla Kuopion kaupunki Kuulutukset

Mooorikelkkareittsuunnitelman hyväksyminen/Hoikkamäki-Kinahminkulma, Nilsiä

Kuulutus 2020/1702    http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6372601130061118461

Mooorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen vireillä

Lähettäjä: Aluelliset ympäristönsuojelupalvelut

Julkaistu: 25.05.2020 15.06

 

Kuopion tuorein (22.11.2019) moottorikelkkareittisuunnitelma: → http://publish.kuopio.fi/kuulutus/6372601130061118461.1590403700105.PDF

- Tähän suunnitemaan on myös kopioitu viime vuosituhannelta peräisin olevista Ely- keskuksen suunnitelmista edesmenneitä perusteita reittien tarpeellisuudesta.

- Uudistuksena suunnitelmassa on lisäksi kannettu erityistä huolta alueella yhä vähenevän moottorikelkkailun suojelutarpeesta.

- Alueelle moottorikelkkailun elävöittäminen on kuitenkin muodostunut lyhenevien talvien ja vähenevän lumen myötä yhä haasteellisemmaksi kustannuksineen.

- Suunnitelmassa on arvioitu reitillä oletetusta kelkkailusta aiheutuvia kustannuksia sekä ympäristöhaittoja.

- Huomattavista haitoista ja merkittävistä kustannuksista sekä oletetusta vähäisestä käytöstä huolimatta reitin rakentamisen ja ylläpidon on katsottu Kuopiolle kuitenkin olevan tärkeä työllistävä tekijä.

 

 

 

Kelkkareitit  - Ympäristöntuhontaa verovaroin    Lataa

Moottorikelkkareitit - Kuopiolainen ilmastoteko?    Lataa

Moottorikelkkailu - Onko edistäminen yleinen etu?     Lataa

 

Ludovico Einaudi - "Elegy for the Arctic" - Official Live (Greenpeace)

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=2DLnhdnSUVs&feature=emb_title

 

 

 

Päästöt laskevat nyt rytinällä, mutta onko koronavirus hyvä uutinen ilmastonmuutoksen kannalta? →  https://yle.fi/uutiset/3-11279055?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2020-03-30

Moottorikelkan matka saattaa katketa Kuopiossa yhä useammin: uria on 300 kilometriä, resursseista on pulaa ja asukkaat eivät halua virallisia reittejä mailleen: https://yle.fi/uutiset/3-10036803

 

 

 


    

Teppo Komulainen   

KAAVI  

Koillis-Savo 17.12.2020 (p.9) Talalousarvio:  Kelkkareiteistä päänvaivaa   Lataa

Koillis-Savo 5.1.2021 (p.5)  Moottorikelkkareitti Kaaville - Pitääkö olla huolissaan?    Lataa

 


  Mikä on vastaavasti Kuopion virkamiesten ratkaisu  tiedostettuihin talousvaikeuksiin ja ilmastonmuutoksesta aiheutuviin ongelmiin?

 

 

Kuopion Kaupunkilehti 3.12.2016_s.19

KUOPION MOOTTORIKELKKAREITIT, REITTISUUNNITELMA TERVON RAJA-RYÖNÄNLAHTI

 

Lataa


  

Tanja Leppänen

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen (Nyk. nim.  Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen)
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

KEVYEKSI LOPUKSI   

-11.1.2020  (p.28) Tanja Leppänen ■ Kuopion kaupungin ympäristöjohtaja    Lataa  

Paras piirteeni:  Jämpti ja jämerä järki-ihminen, mutta hurahtaa sopivasti johonkin ihan satasella.”

Murehdin: Ympäristöasioita ja tulevaisuutta muutenkin kuin työn puolesta.”

 

-13.9.2020 Tanja Leppänen ottaisi  mukaan ... Lataa 

Bravyyrini keittiössä: (viinin lipitystä ei lasketa)."

 

Välttelen oppimiskeskusteluja"

”Olen itse tehokas ja siksi tuskastunut, kun töissä asiat etenevät puuduttavan hitaasti”

Viimeisin villitykseni: Pokemon Go.”

 

VIIKKO-SAVO 13.1.2021 Tanja  Ahonen LOPUKSI  → Lataa 

Tätä minusta ei tiedetä: En käytä alkoholia muuten kuin työasioissa. Vapaa-ajalla ei maistu." 

(Ps. Ei ihme, että millaisia ajatuksia virkamiehillä pyörii päisssään ja millaisia päätöksiä sitten syntyy moottorikekkareiteistä veronmaksajien laskuun ja maanomistajien riesaksi!)

 

 

Näillä eväillä Tanja (Leppänen) nyk. Ahonen vie Kuopiossa päätöksiä eteenpäin (" ihan satasella " = 100k€/v → Lataa) alueellisen ympäristön viihtyvyyden, metsien kasvun ja ilmastonsuojelun torjuntaan liittyen!

 

Tanja Ahonen

 

VIIKKO-SAVO 13.1.2021 Tanja  Ahonen LOPUKSI  → Lataa 

Joudut edelleen selittelemään nimenvaihtoasi, Tanja Ahonen?

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen Leppänen (ent. Leppänen)

Alueellinen ympäristönsuojelu 

 

Kuopio panostaa liikenteen kehittämisessä ponnekkaasti moottorikelkkailuun pakkorakentamalla ( = ilman maanomistajan suostumusta )  yksityisten maille ja metsiin 6 m leveitä moottorikelkkareittejä yhteiskunnalle ikuiseksi rasitteeksi veronmaksajien rahoilla: ”Varmistetaan vielä ettei rakentamisella ole loppupäivämäärää.” →  Lataa

 

DYNASTY TIETOPALVELU KUOPION KAUPUNKI Toimielin/Kokous   http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=&txt=kelkka&koh=2&pvm=&siv=50&dir=1&jar=1


 

"Kuopion tavoite lieneekin, että ilmasto lämpenisi pohjolassa niin, että alueelle syntyisi trooppinen ilmasto."

Ilmastonmuutos tekee enemmän    Lataa

Kuopion kaupungin virkamiehillä ei näytä olevan mitään muuta tekemistä ja keinoa kuin pyrkiä rakentamaan kiireellä kuopiolaisten hyvinvoinnin ja ilmastonmuutoksen edistämiseksi moottorikelkkareittejä koko Kuopion ja sen lähikunnissa oleville yksityisten maille ja metsiin. 

     25.10.2018    HARAVA ON PAREMPI VAIHTOEHTO     Lataa

 Juha Thitz 

 


Kuopion EAKR (MoViRa)- moottorikelkkareittien projektiryhmä kehuu 1,8 miljoonalla eurolla onnistuneita saavutuksiaan työn ja työpaikkojen suhteen:

Loppuraportti A32030(k)   ( Ohjelmakausi 2007 - 2013 )      Lataa  

RR-tietopalvelu -projektikuvaus ja  Loppuraportin  A32030  tiivistelmä  ( 31.12.2014 )     Lataa  

Loppuraportissa olevan tiivistelmän perusteella uusia yrityksiä tai työpaikkoja ei valitettavasti ole onnistuttu synnyttämään AINOATAKAAN moottorikelkkailun edistämiseksi uhratusta panostuksesta huolimatta.Kuopio pitää kuitenkin jatkossa huolen, että raha riittää moottorikelkkareittien rakentamiseen moottorikelkkailun edistämiseksi alueelle.

Lisäksi Kuopion kaupungin moottorikelkkailua edistävän ohjausryhmän ajatuksena moottorikelkkailulle on keksittävä jokin tarve - uusi toimintamalli, eri tulokulma:      Lataa Re: * KUOPION KESKUSTA   Vastaukset    Lataa

Lausunto  26.3.2017/ Hannu Kananen: "Tietysti reitti aiheuttaa jossain päin ongelmia (onneksi meillä on yksityisten maita)."


Nyt Kuopion päättäjien on korkea aika lähteä lunastamaan lupauksensa ja ryhtyä rakentamaan MoKe-rälläyskeskuksia moottorikelkkailun edistämiseksi virkamiesten OMILLE maille Kuopion suunnitelmissa julkaistuilla ajatuksillmalliksi muillekin:

-”Samalla voidaan kehittää moottoirikelkkailuun liittyvää yritystoimintaa"

-Tällöin moottorikelkkailua "voidaan myös uskottavammin markkinoida ja hyödyntää matkailuelinkeinossa"

-Maanomistajat saisivat "mailleen tilusteitä, eikä moottorikelkoilla ajeltaisi sitten missä sattuu."


  

Jatkohankkeelle on keksittävä uusi toimintamalli, eri tulokulma.   (MoViRa) ohry Ptk 09_28.11.2014    Lataa 

- Yleisiä kehittämishankkeita ei ihan helposti tueta, mutta jonkin yrityslähtöinen tai –keskeinen ratkaisu saattaisi mennä läpi.

- Koska infralle ei ole tarjolla rahoitusta tämänhetkisistä rahoituslähteistä, kannattaa uusi hanke ajaa matkailu ja elinkeinopolitiikka edellä.

- Kuopio varaa jatkossa vuosittain n.100 000 € reittitoimitusmaksuihin ja maanomistajakorvauksiin.

- Varmistetaan vielä ettei rakentamisella ole loppupäivämäärää.


------------------

Nimellä 13.10.2019 06:00

Kuopio säästää – joitakin hankkeita pitää lykätä

tai unohtaa ne kokonaan

Jukka Patrakka

Kuopion kaupunginhallituksen entiset puheenjohtajat Pekka Kuustonen (sd.) ja Hannu Isotalo (kok.) arvostelivat Kuopion päättäjien kykyä tiukkaan taloudenpitoon muutama vuosi sitten (SS 22.9.2013). Molemmat olivat päättäjinä 1990-luvun lamavuosina.


Menojen kasvun hillitsemistä vaativa viesti oli suunnattu kaupunginjohtajalle, kaupunginhallituksen johdolle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille. Velkaantumisen ja veronkorotukset Isotalo ja Kuustonen tuomitsivat huonoiksi keinoiksi...

    https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitukset/nimella/Kuopio-s%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%C3%A4-%E2%80%93-joitakin-hankkeita-pit%C3%A4%C3%A4-lyk%C3%A4t%C3%A4-tai-unohtaa-ne-kokonaan/1451025#comments


------------------

 

Heikki Toivanen

KUULEMANI YKSITYISKOHTA liittyy pehmeän leivän tarjoamiseen päivittäisessä kouluruokailussa. Siirtymällä pelkästään kovaan purtavaan eli näkkileipään kaupunki säästäisi väittämän mukaan vuositasolla 50 000 euroa...

    https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitukset/nimella/Kova-leip%C3%A4-pehme%C3%A4-markkinointi/146868

 

------------------

Edellisten kirjoitusten perusteella Kuopion talousvaikeuksiin virkamiesten suunnittelemia moottorikelkkareittejä koskevaan kirjoituksen:

"Onko haittoja otettu huomioon suunnittelussa?". . . Otsikoksi sopisi paremmin:  

"Virkamiesten talousviisaudet, juustohöylä ja kova leipä"

    https://www.savonsanomat.fi/mielipide/lukijan-sanomat/Onko-haittoja-otettu-huomioon-suunnittelussa/1473273


Moottorikelkkareitit

Lukijan Sanomat 26.11.2019 02:00

Onko haittoja otettu huomioon suunnittelussa?

     https://www.savonsanomat.fi/mielipide/lukijan-sanomat/Onko-haittoja-otettu-huomioon-suunnittelussa/1473273

. . . Otsikoksi sopisi paremmin:  "Virkamiesten talousviisaudet, juustohöylä ja kova leipä"

Virkamiestä ja luovaa taloudellista oivallusta ei yleensä yhdistetä yhteen ja samaan henkilöön. Näin ei taida olla myöskään Kuopiossa, koska esimerkiksi opetustoimesta säästetyt varat tuhlataan sitten moninkertaisesti pärinäviihteen ja moottorikelkkailun edistämiseen...

 

   

Kuva: Poliisi Kuva: Heli Hyttinen

 Virallisten reittien ulkopuolella moottorikelkkailulle tarvitaan maanomistajan tai kelkkauran ylläpitäjän lupa. 

Huom. Virallisen kelkkareitin rakentamiselle tarvitaan vastaavasti maanomistajan lupa, mikäli reitti ei ole yleisen kulkuyhteyden kannalta tarpeellinen (so. yleinen maantieverkosto alueella on käytettävissä myös lumisena aikana).

 

<><><>

(MoViRa) ohry Ptk 09_28.11.2014      Lataa 

- Yleisiä kehittämishankkeita ei ihan helposti tueta, mutta jonkin yrityslähtöinen tai –keskeinen ratkaisu saattaisi mennä läpi.

- Koska infralle ei ole tarjolla rahoitusta tämänhetkisistä rahoituslähteistä, kannattaa uusi hanke ajaa matkailu ja elinkeinopolitiikka edellä.

-Jatkohankkeelle on keksittävä uusi toimintamalli, eri tulokulma.


         


 Ps. Olisiko näiden kuvien mukainen toimintamalli ja tulokulma sellainen, joka saattaisi mennä läpi?

- Kuopio varaa jatkossa vuosittain n.100 000 € reittitoimitusmaksuihin ja maanomistajakorvauksiin.

-Varmistetaan vielä ettei rakentamisella ole loppupäivämäärää.Hurja onnettomuus Saariselällä – pojan moottorikelkka lensi ilmassa pakettiauton kylkeen 

  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005172363.html

https://www.is.fi › Uutiset › Kotimaa

15.4.2017 - Moottorikelkkailijan kelkka ohjautui toistaiseksi tuntemattomasta syystä kelkkauralta paikkaan, jossa on pieni nyppylä. Kelkka lähti ilmalentoon ja törmäsi Laanilantietä ajaneen pakettiauton kylkeen. Epävirallinen ja merkitsemätön kelkkaura ylittää törmäyskohdassa Laanilantien. – Kelkan alaikäinen ...

 

------------------


Savossa jahdattu hangessa kahlaavia hirviä moottorikelkoilla

https://rikosuutiset.fi/savossa-jahdattu-hangessa-kahlaavia-hirvia-moottorikelkoilla/Ilmajohtojen siirto maakaapeliin vapauttaa kymmeniätuhansia hehtaareja metsitykseen

Vanhat pellot ja turvesuot tarjoavat hyviä mahdollisuuksia metsitykseen.

Metsitys

13.10.2019 klo 03.39

https://yle.fi/uutiset/3-11018064?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2019-10-13Moottorikelkan matka saattaa katketa Kuopiossa yhä useammin: uria on 300 kilometriä, resursseista on pulaa ja asukkaat eivät halua virallisia reittejä mailleen

Moottorikelkkailu 24.1.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10036803

 


  Yle 28.3.2017

Moottorikelkkailijoiden rällästys suojelualueilla ärsyttää Kuusamossa     Lataa


Luvaton ja reittien ulkopuolella kelkkailu uhkaa sulkea myös osan olevista laillisista kelkkareiteistä.


Kelkkailu vaatii maanomistajan luvan

Maastoliikennelain (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19951710) mukaan moottorikelkalla tai muullakaan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Moottorikelkkailu siihen tarkoitetuilla reiteillä on sallittua.

16 §

Moottorikelkkailureitin perustaminen

Moottorikelkkailureitti perustetaan lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella joko reittitoimituksessa tai maanomistajan ja reitin pitäjän välisellä kirjallisella sopimuksella.

Moottorikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuisi luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa.

Moottorikelkkailureitti voidaan perustaa riippumatta maa-alueen tai vesialueen omistajan tai haltijan suostumuksesta, jos reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta eikä reitistä aiheudu maa-alueen omistajalle tai haltijalle eikä poronhoidolle huomattavaa haittaa.


Huom.

-Koillis-Savon kaikissa moottorikelkkareittisuunnitelmissa on eritelty kelkkailun haittoja, kuten esimerkiksi myrkyllisten pakokaasujen haju- ja terveysvaikutuksia sekä merkittävimpinä meluhaitat.

-Suunnitelmissa on todettu näiden haittojen häiritsevä muita lähistöllä liikkujia sekä muuta virkistyskäyttöä.

-Haittojen vaikutukset on kuitenkin arvioitu olevan vähäistä muille paitsi kelkkailijoille itselleen, koska moottorikelkkaliikenteen arvioidaan reiteillä olevan vähäistä.

-Toisin sanoen Koillis-Savossa ei voida osoittaa moottorikelkkareittien perustamiselle yleistä kulkuyhteyden tai yleisen virkistyskäytön tarvetta.

-Tästä syystä virallisten moottorikelkkareittien perustamiselle Koillis-Savossa tarvitaan aina maanomistajan lupa.
Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe
https://www.pohjois-savo.fi/…/valmisteilla-olevat…


Pohjois-Savon liiton uutiskirje 2.10.2019    Lataa

PALAUTE 26.9.2019 Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe   Lataa
SS 24.2.2019 B5

Moottorikelkkailu  Onko edistäminen yleinen etu?      Lataa

"Kuopion on syytä ryhtyä kiireellä panostamaan moottorikelkkailulle

tehtyjen ajoväylien palauttamiseen alkuperäiseen talousmetsä- ja virkistyskäyttöön"


SS Pe 11.1.2019   Moottorikelkkareitit

Moottorikelkkareitit - Kuopiolainen ilmastoteko?    Lataa

 

SS B5  14.04.2019  Lautakunnan painostaminen melko mahdotonta      Lataa

SS  25.04.2019   Erikoista päätöksentekoa  →  Lataa

 


SAVON SANOMAT,  Politiikka 04.10.2019

Keskustapuolueen itsensä hävittämistemppu   Lataa

Kaupunginvaltuusto on linjannut Kuopion tavoitteeksi olla hyvän elämän

pääkaupunki.

"... Yt-neuvottelut painavat päälle ja henkilöstön palkkakustannuksista pitäisi säästää. Kaupungin metsänhoitaja on kuitenkin ilmoittanut, että moottorikelkkailureittien rakentamiseen metsän hävittämiseksi riittää rahaa aina..."  Kuopion kaupunki käynnistää yhteistoimintaneuvottelut

  https://www.kuopio.fi/-/kuopion-kaupunki-kaynnistaa-yhteistoimintaneuvottelutSAVON SANOMAT  A4   28.8.2019

Luvassa leikkauksia ja uusia tulonlähteitä  Lataa

Kuopion talous kuralla ?


Savo 12.09.2019

Kuopion kaupungin talous pahasti kuralla -

kaupunginjohtaja esittää yt-neuvotteluja, jotka voivat johtaa irtisanomisiin    Lataa

( 13 kommenttia )

Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen Kuopion kaupungissa 2019596363-8    Lataa

"Henkilöstön vähentämistarve olisi enintään 200 henkilöä (180 henkilötyövuotta)."


 

Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin talousarvio 2020: taloudessa korjausliike

Kohti kestävää kuntataloutta

https://www.kuopio.fi/-/kuopion-kaupungintalous-arvio-2020-taloudessa-korjausliike-peruspalvelut-edelleen-hyvalla-tasolla#

Talousarvioon 2020 sisältyy 6 milj. euron henkilöstömenojen vähennys. Yt-neuvottelujen tuloksen mukaisesti henkilöstömenoissa tavoitellaan pysyvien säästöjen lisäksi kertaluonteisia säästöjä. Myös henkilöstön vaihtuvuus hyödynnetään. Työhyvinvointi on entistä keskeisemmässä roolissa.

 

Talousarvio sisältää vaikutusten arvioinnin
Kuopio 2030 -strategiassa keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa kestävä talous, kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö, aktiivisuuteen innostava arki sekä turvallinen ja viihtyisä elinympäristö.

 

https://www.savonsanomat.fi/aiheet/Kuopion_kaupunki


 

Savo 12.09.2019 12:59

Kuopion kaupungin talous pahasti kuralla –kaupunginjohtaja esittää yt-neuvotteluja, jotka voivat johtaa irtisanomisiin

 

https://www.savonsanomat.fi/savo/Kuopion-kaupungin-talous-pahasti-kuralla-%E2%80%93%E2%80%89kaupunginjohtaja-esitt%C3%A4%C3%A4-yt-neuvotteluja-jotka-voivat-johtaa-irtisanomisiin/1434907 

 

 

Savo 

Kuopio etsii nyt leikkauskohteita ja uusia tulonlähteitä – Kaupungin alijäämä kasvamassa yli 20 miljoonaan euroon

https://www.savonsanomat.fi/savo/Kuopio-etsii-nyt-leikkauskohteita-ja-uusia-tulonl%C3%A4hteit%C3%A4-%E2%80%93-Kaupungin-alij%C3%A4%C3%A4m%C3%A4-kasvamassa-yli-20-miljoonaan-euroon/1426826

 

Savo 

Kuopion yt-neuvottelut: Vähentämistarve enintään 200 henkilöä – "Tämä ei ole kenenkään työntekijämme syy" 

https://www.savonsanomat.fi/savo/Kuopion-yt-neuvottelut-V%C3%A4hent%C3%A4mistarve-enint%C3%A4%C3%A4n-200-henkil%C3%B6%C3%A4-%E2%80%93-T%C3%A4m%C3%A4-ei-ole-kenenk%C3%A4%C3%A4n-ty%C3%B6ntekij%C3%A4mme-syy/1434978

 

Savo 

Kuopion talous kaipaa korjaavia toimenpiteitä – Alijäämä kasvamassa paljon pelättyä suuremmaksi

https://www.savonsanomat.fi/savo/Kuopion-talous-kaipaa-korjaavia-toimenpiteit%C3%A4%E2%80%89%E2%80%93-Alij%C3%A4%C3%A4m%C3%A4-kasvamassa-paljon-pel%C3%A4tty%C3%A4-suuremmaksi/1424708


 

Mikä on Kuopion virkamiesten ratkaisu edellä tiedostettuihin ongelmiin?

 

Näyttää siltä, että Kuopion kaupungin virkamiehillä ei ole mitään muuta tekemistä ja keinoa kuopiolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi kuin edistää moottorikelkkailua rakentamalla moottorikelkkareittejä kattavasti koko Kuopion ja sen lähikunnissa yksityisomistuksessa oleville maille ja metsiin:

   http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=&txt=kelkka&koh=2&pvm=&siv=50&dir=1&jar=1
     http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019602409-7

     http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019560850-4


Oikaisuvaatimukset / Kuopion kaupungin Nilsiän alueen moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Juurusvesi - Suuri-Pieksä

   http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019553923-5


SS B5 2019-04-14   Lautakunnan painostaminen melko mahdotonta      Lataa


Muutoksenhaku ympäristö- ja rakennuslautakunnan tekemään päätökseen koskien Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkasuunnitelman hylkäämistä (28.3.2019 § 25)

   http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019560850-4


 Oikaisuvaatimukset / Moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Tervon raja – Ryönänlahti 

   http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019569587-8PitäjäläinenTo 7.11. 2013   Ulkoilu- ja talviliikuntapaikkojen kehittäminen    Lataa

VIIKKO SAVO 8.4.2015    Liikuntapaikkojen kehittämisestä     Lataa

Pirkko Nevalainen
ympäristötarkastaja

Kuopion kaupunki / Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut

Suokatu 42, PL 1097, 70111 Kuopio

044 7482398, pirkko.nevalainen(at)kuopio.fi

Kuopion virkamiesten motto moottorikelkkareittien pakkorakentamispuuhiin liittyvänä yksityisten maille:

-----------------------------------------------

Hyvän elämän pääkaupunki

Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta

-----------------------------------------------

 

 

Maastoliikennelaissa 22.12.1995/1710 sanotaan:

2 luku 19 §

Reitin pitäjällä on oikeus poistaa reitiltä ajoa haittaavia puita, pensaita sekä muita vähäisiä luonnonesteitä.

 

3 luku 16 §

Moottorikelkkailureitin perustaminen

-Moottorikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuisi luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa-ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa.


-Moottorikelkkailureitti voidaan perustaa riippumatta maaalueen tai vesialueen omistajan tai haltijan suostumuksesta, jos reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta eikä reitistä aiheudu maaalueen omistajalle tai haltijalle eikä poronhoidolle huomattavaa haittaa.

 

 

Kuopion virkamiehille moottorikelkkareitttisuunnitelmissa edellä esiin tuotujen haittavaikutusten lisäksi Kuopiolle ja yhteiskunnalle moottorikelkkareiteistä aiheutuvia muita vaikutuksia lisäkustannuksineen:

-Todelliset rakentamiskustannukset alueen rettihankkeissa ovat olleet n. 10 000-12 000 eur/km (Reittisuunnitelmissa arvoidut kustannukset 5000-7 000 eur/km)

-Kuopion kaupungin on pidettävä virallistamansa moottorikelkkareitit kunnossa, vaikka rakennettujen reittien käyttö olisi suunnitelmien mukaisesti vain vähäistä tai tarve yleisen kulkuyhteyden vuoksi olematonta.

-Ympäristöministeriö on arvioinut vuosittaisten ylläpitokustannusten olevan n. 10% reitin rakentamiskustannuksista, eli (1000-1200)eur/km vuosittain.


-Moottorikelkkailu reitteineen ei palvele millään tavalla ilmaston suojelua eikä liikenneturvallisuutta.

-Moottorikelkan polttoaineenkulutus on vain n. 6-kertainen henkilöautoon verrattuna, mutta saastuttaminen häkä-, hiilivety- ja muine päästöineen jo yli 1000-kertainen.


-Trafin tilaston mukaan erilaiset moottorikelkkailun onnettomuudet henkilövahinkoineen ovat aiheuttaneet yhteiskunnalle 320 miljoonan euron vuotuiset kustannukset.

-Kun moottorikelkkareittejä ja -uria on Suomessa noin 20 000 kilometriä, onnettomuuksista aiheutuneet kustannukset ovat 16 000 euroa kilomertiä kohden tai liikennekäyttöön rekisteröytyä kelkkaa kohti reilu 3500 euroa vuosittain.

-Tämän lisäksi maanomistajalle aiheutuva metsän tuoton menetys vuosittainen on  n. 200 eur/km


 

 

 

 

Tavoiteverkon vaihtoehto 1 Kuva 22.              Lataa   (Täysikokoinen kartta  YMra 3/2009 sivu: 39 )

 

Kartan kuvassa on mukana kattavammin myös eteläiseen Suomeen yksityisten maille

 

rakennettavaksi ajatellut moottorikelkkareitit.

 

 

   Tutkimuksen mukaan:     YMra 3/2009 Moottorikelkkaväylien tavoiteverkosta:
     Pahimmillaan 1 km moottorikelkalla ajosta aiheutuvat päästöt ovat samaa luokkaa, kuin henkilöautolla edestakaisin Suomen päästä päähän!  (TM 3/2006)    Lataa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Moottorikelkkareitin Juankoski-Poutilanmäki reittitoimitus keskiviikkona 31.1.2018 klo 10:00 Juankoskella2020-07-29 08:39
 
 

 

Lumi katoaa moottorikelkkojen alta

     

07.02.2018

Lataa

 

 

 

 

Moottorikelkkareitin Juankoski-Poutilanmäki reittitoimitus keskiviikkona 31.1.2018 klo 10:00 Juankoskella

 

 

Entisen Juankosken kaupunginjohtajan Petri Kangasperko ja hallintojohtajan Kaisu Matiniemi 29.1.2015 hakema ”Muu toimitus” on nyt realisoitunut kutsuna  moottorikelkkareitin Juankoski-Poutilanmäki reittitoimitukseen 31.1.2018 klo 10:00 Juankoskelle.

 

Paikka: Entisen Juankosken kaupungintalon auditorio, os. Juankoskentie 13 Juankoski

Hakija : Juankosken kaupunki

 

 

 

Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko ja hallintojohtaja Kaisu Matinniemi

ovat hakeneet Juankosken alueelle 29.1.2015 moottorikelkkareittitoimitusta: -> [ Lataa ]

 

 

Juankoski_Kaupunginhallitus § 272 05.12.2011

Juankosken Kaupunginhallituksen päätös § 272 05.12.2011

Päätös: ”Kokouksessa esittelijä (Petri Kangasperko) täsmensi esitystään siten, että kaupunginhallituksen 14.2.2011 §:ssä 51 tekemä päätös tarkoittaa sitä, että kelkkareitistöä ei Juankosken alueelle synny.

Esittelijän esitykset hyväksyttiin.

 

 

Lataa

 

Loppuraportti  A32030 26.02.201

.EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI  A32030 / 26.02.2015  

"Juankoski vetäytyi hankkeesta yhteistyösopimuksen osalta."

 

Lataa

 

 

Juankosken alueelle

on  haettu

moottorikelkkareittitoimitusta!

Juankosken alueelle on haettu 29.1.2015 moottorikelkkareittitoimitusta huolimatta kaupungin hallituksen päätöksistä -> [ Lataa ] ja Juankosken vetäytymisestä hankkeesta yhteistyösopimuksen osalta. -> [ Lataa ] 

 Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko ja hallintojohtaja Kaisu Matinniemi

ovat hakeneet Juankosken alueelle 29.1.2015 moottorikelkkareittitoimitusta huolimatta kaupungin hallituksen päätöksistä !

Huom. Tehdystä toimitushakemuksesta (julkiseksi luokiteltu asiakirja) reittikohde ei kuitenkaan ilmene.

    Lataa 

 

      

Juankoske Moottorikelkkailureitti

reittisuunnitelma Juankoski-Poutilanmäki 

          

Lataa

 

·         Kaavin ympäristölautakunta (alueen korkein ympäristöviranomainen) otti kielteisen kannan 12.5.2010 moottorikelkkareitteihin. [ Lataa ]

Ympäristösihteeri Leena Karppinen asian esittelijänä antoi viranomaisen päätöksestä 12.5.2010 eriävän mielipiteensä!

 

·      Ympäristösihteeri Leena Karppinen masinoi sitten jatkoksi kaupungin hallituksen kokouksen 17.8.2010

Kaupungin johtaja Petri Kangasperkon haastattelu pidetyn kokouksen 17.8.2010 päätyttyä. [ Lataa ]

 

·      Kaupunginhallituksen jäsen Martti Pohjolainen jätti myös heti tuoreeltaan raportin kokouksen 17.8.2010 kulusta. [ Lataa ]

(Kansalaisten kommentteja annetusta raportin jatkona.)

 

·        17.8.2010 pidetyn kokouksenkulusta seurasi kuitenkin annetuista ennakkotiedoista poikkeava pöytäkirja 06.09.2010 §143 [ Lataa ]

“Juankosken kaupunginhallitus esittää Kaavin ympäristölautakunnalle, että ympäristölautakunta:

Hyväksyisi Juankoski – Poutilanmäki välisen reittiosuuden reittisuunnitelman sellaisenaan, sillä mainittuun reittiosuuteen on kohdistunut keskimääräistä vähemmän huomautuksia tai tyytymättömyyttä.”

 

Huom.

Kyseisen reitin osalta oli kuitenkin kymmenien maanomistajien sekä kuntalaisten vastustavia allekirjoituksia. 

Kyseisen moottorikelkkareitin rakentamiseksi ilman maanomistajien lupaa  ei löydy maastoliikennelain edellyttämää yleisen kulkuyhteyden  tai yleisen virkistyskäytön tarvetta.

 

Kuviteltu tai todellinen yritystoiminnan luominen moottoriajoneuvoilla tai matkailun edistäminen ei ole Maastoliikennelain mukainen peruste rakentaa moottorikelkkareittiä yksityisten maille ilman maanomistajien lupaa.


Kaupunginhallitus (Kuopio)
Pöytäkirja 04.12.2017/Pykälä 205

 

Linkistä  http://publish.kuopio.fi/Kuopio/kokous/2017454376-3-1.PDF   ladattu kartta  ( 9126/2017 kelkkareitit ja urat 27112017)  täydennettynä kyseenalaisilla asioilla/Liite: Lataa ] 

 

Re. Juankoski-Poutilanmäki alkava REITTITOIMITUS  (= moottorikelkkareitin perustaminen yksityisille maille ilman maanomistajien lupaa) entisen Juankosken kaupungin talossa 31.1.2018 klo 10:00

Reittiä siis pyritään tunkemaan väkisi yksityisten maille, vaikka Maastoliikennelain mukaista yleisen kulkuyhteyden tai yleisen virkistyskäytön tarvetta moottorikelkoilla ei kyseiselle alueelle löydy!

 

 

 

Uutis- ja videolinkkejä

Moottorikelkkailusta ja moottorikelkkareittien pakkorakentamisesta yksityisten maille  ==>   http://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=122

 

 

 

 

 


Maastoliikenneonnettomuudet ja vakuutuskorvaukset2021-08-29 10:39
 
 

 

 

Maastoliikenneonnettomuudet ja vakuutuskorvaukset

 

 

  Moottorikelkkaonnettomuus: tuoreimmat  →   http://yle.fi/uutiset/18-51624

 

Mönkijäkuski kuoli törmäyksessä puuhun Lopella → https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008225826.html

 

Moottorikelkkailija pelastui täpärästi avannosta: 

19.4.2021 

Kuopiossa aamutuimiin avantoon pudonnut moottorikelkkailija 

https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/moottorikelkkailija-pelastui-t%C3%A4p%C3%A4r%C3%A4sti-avannosta-sivulliset-saivat-j%C3%A4iden-sekaan-joutuneen-nostetuksi-pinnalle-kelkka-j%C3%A4i-keikkumaan-avannon-reunalle/ar-BB1fNMnw?li=BBr5KbI

 

 

Moottorikelkkailija hukkui Etelä-Savossa Kangasniemellä – läheinen huomasi uponneen kelkan

13.03.2021 klo 13:51

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/a7abe9fa-b430-49d6-ac2e-b3cf24fea513


      

 

  LK-UUTISET  // 4.3. - 6.3. - 18.3.2021 Lapissa neljä moottorikelkkaonnettomuutta, epäiltyjä rikoksia, eksymisiä, ym.  Lataa

- Ehkä Sodankylässä ei ole yhtä tiheä maantie- ja rautatieverkosto kulkuyhteyksinäkuten Pohjois-Savossa? Tämä parantaa moottorikelkkailun liikenneturvallisuutta oleellisesti eksymisen varalta.

- Kiuruvedellä moottorikelkkareitti Kiuruvesi-Pyhäjärven raja rakennettiin yleisen kulkuyhteyden luomiseksi jo olevien maantien ja rautatien väliin, jolloin moottorikelkkailijan eksymisriski matkallaan on vähäinen.

  LK-UUTISET  // 2.3.2021  Luvatta ajetaan entistä enemmän  Lataa

 

 

Rinneyhtiön moottorikelkka törmäsi lumilautailijoihin laskettelukeskuksessa Keminmaassa – kolme sairaalaan

JULKAISTU 08.02.2021

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/06c62746-4734-48b4-bfce-b70d6472cbca

 

 

Moottorikelkka törmäsi puuhun Kittilässä – kuljettajalle vakavat vammat

JULKAISTU 12.02.2021

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/moottorikelkka-tormasi-puuhun-kittilassa-kuljettajalle-vakavat-vammat/8063486

 

 

Moottorikelkalla Kittilässä puuhun törmännyt on kokenut kuljettaja – poliisilta lisätietoa vakavan onnettomuuden syystä

JULKAISTU 14.02.2021

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/moottorikelkalla-kittilassa-puuhun-tormannyt-on-kokenut-kuljettaja-poliisilta-lisatietoa-vakavan-onnettomuuden-syysta/8064778#gs.tprluw

 

 

Moottorikelkkailija törmäsi puuhun Kalajoella

JULKAISTU 14.02.2021

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/moottorikelkkailija-tormasi-puuhun-kalajoella/8064926#gs.tprgpb

 

 

Moottorikelkka törmäsi…  Moottorikelkkailu päättyi ikävästi…

https://www.youtube.com/watch?v=UH7wcbOnyik

 

 

 

  Moottorikelkkaonnettomuus: tuoreimmat

→   http://yle.fi/uutiset/18-51624

→    https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=Moottorikelkka+t%C3%B6rm%C3%A4si&sa=X&ved=2ahUKEwil_oayw_PtAhVSEncKHQahBZwQjJkEegQIDBAB&biw=1517&bih=741

 

5.12.2020

60-vuotias moottorikelkkailija kuoli Kauhajoella – törmäsi pellolla ojanpenkkaan

Poliisin tiedossa ei ole mitään erityistä syytä siihen, miksi mies oli mennyt ajamaan moottorikelkalla pellolle.

Punkarin mukaan miehellä oli tapana ajella moottorikelkalla.

→ https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/60-vuotias-moottorikelkkailija-kuoli-kauhajoella-tormasi-pellolla-ojanpenkkaan/8003386#gs.n94rv1


Lue myös

 

  Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi hukkuneena Hyrynsalmella  

POHJOIS-SUOMI 25.4.2020 15:21

KALEVA

→ https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/moottorikelkkailija-loytyi-hukkuneena-hyrynsalmella/839376/

 

 

Moot­to­ri­kelk­ka sinkoutui ilmalentoon ja törmäsi pakettiautoon Saariselällä – nuori kuljettaja loukkaantui

Alaikäinen moottorikelkkailija törmäsi pakettiautoon ja loukkaantui Inarin Saariselällä perjantaina…

→ http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/moottorikelkka-sinkoutui-ilmalentoon-ja-tormasi-pakettiautoon-saariselalla-nuori-kuljettaja-loukkaantui/757345/

KOMMENTOI25

POHJOIS-SUOMI 15.4.2017 8:04

 KALEVA

 

 

 

 

 

 

 

 

17-vuotias tyttö kuoli kelkkaturmassa Rovaniemellä - Lapissa useita vakavia onnettomuuksia pääsiäisenä

TI 14.04.2020     https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/5ce27254-aa6b-493b-b588-041d5050e1c6

 

  Lapin Kansa TI 14.04.2020 p.5   Lataa

 

 

 

Yksi kuoli ja useita loukkaantui moottorikelkkaonnettomuuksissa Lapissa

Lisäksi poliisi tavoitti kelkkailemasta kaksi miestä, joita epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.

23.3.2020

→ https://yle.fi/uutiset/3-11270435

 

 

Moottorikelkkailija kuoli törmättyään rekkaan Kemijärvellä

Moottorikelkka törmäsi perjantaina iltapäivällä täysperävaunurekkaan Kemijärvellä.

Tieliikennekuolemat

21.3.2020 klo 09.10

→ https://yle.fi/uutiset/3-11269168

 

Kuolemaan johtanut moottorikelkkaturma Kemijärvellä – kelkkailija törmäsi täysperävaunurekkaan

JULKAISTU 21.03.2020

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kuolemaan-johtanut-moottorikelkkaturma-kemijarvella-kelkkailija-tormasi-taysperavaunurekkaan/7767854#gs.3d1kro

 

 

Moottorikelkkailija loukkaantui kolarissa henkilöauton kanssa Hyrynsalmella

Julkaistu: 21.3.2020 klo 23:28

Paikallinen mies oli ajanut moottorikelkalla tietä pitkin Hyrynsalmen Ukkohallassa ja törmännyt vastaan tulleeseen henkilöautoon.

Kainuun Hyrynsalmella moottorikelkkailija loukkaantui törmäyksessä henkilöauton kanssa lauantaina alkuillasta, kertoo Oulun poliisi.

→ https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006448482.html

 

 

Kuolemaan johtanut onnettomuus Lapissa – moottorikelkkailija törmäsi täysperävaunurekkaan

UUTISET 21.3.2020 09:38 Päivän Lehti  

 https://www.paivanlehti.fi/kuolemaan-johtanut-onnettomuus-lapissa-moottorikelkkailija-tormasi-taysperavaunurekkaan/

 

Moottorikelkkailija kuoli Kemijärvellä – törmäsi täysperävaunurekkaan

→ https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006447821.html

Moottorikelkkaa kuljettanut nainen kuoli turmapaikalla.

PERJANTAINA (20.3.2020) iltapäivällä Kemijärvellä sattui kuolemaan johtanut moottorikelkkaonnettomuus, tiedottaa Lapin poliisi.

Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä kuolemansyyn tutkintana.

STT

 

 

Savo 08.03.2020 14:09

Kuskiton moottorikelkka viiletti kilometrejä jäällä

→ https://www.savonsanomat.fi/savo/Kuskiton-moottorikelkka-viiletti-kilometrej%C3%A4-j%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4/1523336

 

 

Teinipoika jäi moottorikelkan alle lammen jäällä – poliisi tutkii tapahtunutta

Kaavilla Kalaton lammen jäällä tapahtui torstai-iltana moottorikelkkaonnettomuus, jossa loukkaantui teinipoika.

→ https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/teinipoika-jai-moottorikelkan-alle-lammen-jaalla-poliisi-tutkii-tapahtunutta/7752536#gs.yje3ho

Julkaistu 6.3.2020Moottorikelkkailu päättyi ikävästi – kelkat törmäsivät, mies pelastushelikopterilla sairaalaan

→ https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/moottorikelkkailu-paattyi-ikavasti-kelkat-tormasivat-mies-pelastushelikopterilla-sairaalaan/7751640

JULKAISTU 05.03.2020

 

 

Humalainen moottorikelkkailija kaahasi poliisia pakoon Joensuussa – epäillään törkeästä rattijuopumuksesta

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/humalainen-moottorikelkkailija-kaahasi-poliisia-pakoon-joensuussa-epaillaan-torkeasta-rattijuopumuksesta/7728448#gs.yji32n

Julkaistu 16.02.2020

 

 

Mies törmäsi moottorikelkalla puihin ja kuoli – kelkkailukaveria ei epäillä enää törkeästä kuolemantuottamuksesta

lauantai 29.02.2020

→ https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/2db5c635-68c4-43dc-9a99-fc989bb7895a

 

 

Nuoret törmäsivät moottorikelkalla laavuun Savukoskella – kyydissä ollut kuoli

→ https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006411472.html

Julkaistu: 18.2.2020

  19.2.2020 →  Lataa

 

Pari vuotta aikaisemmin samanlainen tapaus samalla seudulla:

Alaikäiset törmäsivät moot­to­ri­kel­kal­la laavuun Savukoskella – matkustajana ollut henkilö menehtyi

→ https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/alaikaiset-tormasivat-moottorikelkalla-laavuun-savukoskella-matkustajana-ollut-henkilo-menehtyi/789515/

POHJOIS-SUOMI 3.4.2018

 

 

Moottorikelkkaonnettomuus Norvajärven maastossa

08.02.2020

Lappi

→ https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/moottorikelkkaonnettomuus_norvajarven_maastossa_87815

 

 

Kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui, kun kelkka karkasi Ro­va­nie­mel­lä

https://www.lapinkansa.fi/kaksi-henkiloa-loukkaantui-kun-kelkka-karkasi-rova/605408

08.02.2020 

 

Yksi louk­kaan­tui moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­des­sa Ro­va­nie­mel­lä – putosi jar­ru­tuk­sen seu­rauk­se­na kelkan kyy­dis­tä

→ https://www.lapinkansa.fi/yksi-loukkaantui-moottorikelkkaonnettomuudessa-rov/604881

07.02.2020 

 

 

 

 

 

Moottorikelkkailija törmäsi heinäkuisena yönä pellolla johonkin ja loukkaantui

Kotimaa 21.07.2019 08:29

https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Moottorikelkkailija-t%C3%B6rm%C3%A4si-hein%C3%A4kuisena-y%C3%B6n%C3%A4-pellolla-johonkin-ja-loukkaantui/1408428

 

 

 

Poliisi epäilee safariyritystä rikoksesta moottorikelkkaonnettomuudessa

Poliisin esitutkinnassa selvitetään, onko moottorikelkkasafarilla toimittu kuluttajaturvallisuuslain vastaisesti.

Esitutkinta

20.3.2019 klo 10.21päivitetty 20.3.2019 klo 13.37   https://yle.fi/uutiset/3-10698049

 

 

Lapin lomalla loukkaantuneet saavat sairaalassa ainutlaatuista apua – Hanne-Marilla ei ole kollegaa missään päin maailmaa

Matkailu  12.2.2018 klo 16.33   https://yle.fi/uutiset/3-10068305

Reipaskin turisti muuttuu murheelliseksi vieraan maan sairaalassa, mutta Lapissa lomallaan loukkaantuneita auttaa turistisosiaalityöntekijä Hanne-Mari Seppälä. Samalla sairaala saa rahansa takaisin.

 

Lyhyet

6.5.2019 klo 09:25

Kilvettömällä moottorikelkalla ajanut törmäsi autoon ja pakeni paikalta    https://yle.fi/uutiset/3-10768806

 

 

 

  Moottorikelkkailijoiden musta viikonloppu: Kaksi kuollutta, yksi kiidätetty kriittisessä tilassa sairaalaan

 

SU 7.4.2019 klo 8:30 (muokattu klo 9:44)

→ https ://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/00f7b7ed-7f60-47a9-aef0-8c4c9832010f

 

 

   Kolmen kelkkaonnettomuuden päivä Rovaniemellä

LAPPI

31.03.2019  16.33

https://www.lapinkansa.fi/lappi/kolmen-kelkkaonnettomuuden-paiva-rovaniemella-3510669/

Rovaniemellä tapahtui sunnuntaina loukkaantumisiin johtaneita

maastoliikenneonnettomuuksia. Ensimmäinen hälytys hätäkeskukselle tuli aamulla ennen

kymmentä, ja ambulanssi haki loukkaantuneen kelkkailijan. Puolen päivän aikaan nainen

törmäsi virallisella kelkkailureitillä puuhun Pöykkölässä ja hänet toimitettiin

keskussairaalaan jatkotutkimuksiin. Kolmen aikaan iltapäivällä kaksi turistia törmäsi

kelkalla puuhun Vennivaarassa, ja myös heidät toimitettiin jatkohoitoon.

 

Loukkaantuneiden vammojen vakavuudesta ei ole tietoa.

 

 

  Lapin Kansa  A10 // UUTISET  Keskiviikkona 13.3.2019 

Lapissa kuoli viime vuonna viisi kelkkailijaa  

Moottorikekkaturmat sattuvat usein kuljettajalle tutussa ympäristössä     Lataa

 

 

 

Rovaniemen sairaalassa hoidetaan jo enemmän kelkkailussa kuin tieliikenteessä loukkaantuneita 15.1.2019

"Jos huvipuistoissa loukkaantuisi yhtä paljon, olisikohan kaikki huvipuistot jo suljettu ?"

        https://yle.fi/uutiset/3-10595808

 

 

 

            

Ajankohtaista LVK:n & OTIn tiedotteet ja uutiset

12.3.2019                                                                                                                

Moottorikelkkailussa 11 kuolonuhria viime vuonna – Kelkkailun turvallisuuden eteen tehtävissä paljon      

 → 

Lataa

 

 

198 × 135 · 24 Mar 2016 — Vuonna 2014 onnettomuuksista 7 tapahtui jäällä. Näissä hukkui tai menehtyi veteen joutumisen seurauksena 7 henki- löä, joista 6 oli ...

 


LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS VALT MOOTTORIKELKKARAPORTTI 2016

Raportissa tarkastellaan onnettomuuksia, joissa on ollut mukana moottorikelkka.

Aineistona on käytettyliikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia onnettomuuksia ja lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvattuja vahinkoja.

→ 

Lataa


 

Trafi 15-2015 Maastoliikenteen onnettomuudet

Maastoliikenneonnettomuuksien tilastointi on Suomessa hajanaista koska liikenneonnettomuustilastoja on kehitetty lähinnä tieliikenneonnettomuuksien näkökulmasta. Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuu kuitenkin merkittäviä kustannuksia yhteis-kunnalle. Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksien tilastointi on Suomessa hajanaista ja osa onnettomuuksista jää kokonaan tilastojen ulkopuolelle.

   

Lataa

 


Trafin tutkimuksia 15-2015  →   Lataa

Ks.  Printti versio  s. 40 ( .pdf sivu: 49/105)

”Henkilövahinkoon johtaneiden moottorikelkkaonnettomuuksien kustannukset ajalla 2009−2013 olivat keskimäärin 320 miljoonaa euroa vuodessa ja mönkijäonnetto-muuksien vastaavasti 369 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteensä mönkijä- ja moottorikelkkaonnettomuuksien kustannukset olivat siten lähes 690 miljoona euroa vuodessa.

Ks. Printti versio  s. 68 ( .pdf  sivu: 77/105)

”Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuvat taloudelliset ja inhimilliset menetykset ovat varsin merkittäviä. Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista aiheutui yhteiskunnalle vuosittain lähes 700 miljoonan euron kustannukset.”

 

 

 

 

Hurja onnettomuus Saariselällä – pojan moottorikelkka lensi ilmassa pakettiauton kylkeen 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005172363.html

https://www.is.fi › Uutiset › Kotimaa

15.4.2017 - Moottorikelkkailijan kelkka ohjautui toistaiseksi tuntemattomasta syystä kelkkauralta paikkaan, jossa on pieni nyppylä. Kelkka lähti ilmalentoon ja törmäsi Laanilantietä ajaneen pakettiauton kylkeen. Epävirallinen ja merkitsemätön kelkkaura ylittää törmäyskohdassa Laanilantien. – Kelkan alaikäinen ...

 Moot­to­ri­kelk­ka sinkoutui ilmalentoon ja törmäsi pakettiautoon Saariselällä – nuori kuljettaja loukkaantui

KOMMENTOI25

POHJOIS-SUOMI 15.4.2017 8:04

KALEVA

 

Alaikäinen moottorikelkkailija törmäsi pakettiautoon ja loukkaantui Inarin Saariselällä perjantaina…

→ http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/moottorikelkka-sinkoutui-ilmalentoon-ja-tormasi-pakettiautoon-saariselalla-nuori-kuljettaja-loukkaantui/757345/


 

 

 

 

 

Turistit törttöilivät moottorikelkoilla Lapissa: yksi törmäsi puuhun, toinen hiihtäjään

→ https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/5fbd2407-120c-40c3-9f42-84d428295f9b

 


  Lapin Kansa I Torstai 3.1.2019    

Turisteja loukkaantui kelkkaturmissa Kolarissa ja Levillä    Lataa

 

 

Moottorikelkkailija ajoi tutkaan liki tuplasti sallittua kovempaa Levillä

https://www.lapinkansa.fi/lappi/moottorikelkkailija-ajoi-tutkaan-liki-tuplasti-sallittua-kovempaa-levilla-200754922/

 

 

Mootto­ri­kelk­kailija ajoi seinään Siikajoella

https://www.raahenseutu.fi/urheilu/moottorikelkkailija-ajoi-seinaan-siikajoella-6.1.3378519.7ed553f6a2

 

 

Enontekiöllä sulaan ajanut moottorikelkkailija menehtyi

https://www.lapinkansa.fi/lappi/enontekiolla-sulaan-ajanut-moottorikelkkailija-menehtyi-2473775/

 

 

Sulaan ajanut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja pelastettiin Ounasjärvellä

https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/sulaan-ajanut-moottorikelkkailija-pelastettiin-ounasjarvella/809599/

 

 

  Turisti loukkaantui kelkkaonnettomuudessa

Onnettomuus sattui Rovaniemellä suositulla maisemareitillä.

Kelkkaonnettomuus 27.2.2019

       https://yle.fi/uutiset/3-10665390

 

 

 

Moottorikelkkailija ajoi vaijeriin ja loukkaantui

https://yle.fi/uutiset/3-5092160

 

Poliisi: Tunturi-Lapissa useita moottorikelkkaonnettomuuksia

Onnettomuuksia tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisina.

31.12.2018 klo 19:36

      https://yle.fi/uutiset/3-10577450

 

 

Hallitus haluaa sallia nykyistä isommat moottorikelkat

Jos lakiesitys menee läpi, tietyillä kelkkareiteillä voisi ajaa enimmillään 800 kiloa painavia raskaita moottorikelkkoja eli moottorirekiä.

11.10.2018 klo 14:47

     https://yle.fi/uutiset/3-10452139

 

Liperissä hukkui 48-vuotias moottorikelkkailija

Kaksi kelkkailijaa ajoi lauantai-iltana sulaan.

Pohjois-Karjala

15.4.2018 klo 02:57

      https://yle.fi/uutiset/3-10160568

 

Moottorikelkkailija kuoli onnettomuudessa Muoniossa

Moottorikelkkailija törmäsi puuhun Tiurajärvellä eilen perjantaina.

Moottorikelkkaonnettomuus

17.2.2018 klo 09:38päivitetty 19.2.2018 klo 09:07

     https://yle.fi/uutiset/3-10080444

 

 

Liuta tuoreimpia uutisia kelkkaonnettomuuksista 2018:

 

Moottorikelkkailija kuoli onnettomuudessa Muoniossa

Moottorikelkkailija törmäsi puuhun Tiurajärvellä eilen perjantaina. 

Moottorikelkkaonnettomuus

17.2.2018 klo 09:38päivitetty 19.2.2018 klo 09:07

     https://yle.fi/uutiset/3-10080444

 

 

Matkailija törmäsi moottorikelkalla puuhun Kolarissa – kuljettaja ja matkustaja vietiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan

LAPIN UUTISET 08.02.2018

https://www.lapinkansa.fi/lappi/matkailija-tormasi-moottorikelkalla-puuhun-kolarissa-kuljettaja-ja-matkustaja-vietiin-oulun-yliopistolliseen-sairaalaan-200730496/

 

 

Iissä Maalismaantiellä sattui tänään hieman ennen kello kahta henkilöauton ja moottorikelkan kolari.

Sunnuntai 11.2.2018 klo 17.54

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802112200736344_u0.shtml

 

 

Kaksi sairaalaan moottorikelkkaonnettomuudesta Äkäslompolossa

Tyypillinen onnettomuus moottorikelkalla: mies ajoi mutkassa päin puuta.

päivitetty 8.2.2018 klo 18:04

      https://yle.fi/uutiset/3-10066658

 

 

Moottorikelkkailija vaaransi henkensä ja aiheutti kolarin Kaakkois-Suomessa - poliisi kyselee sovittelemaan syntejään

Maanantai 22.1.2018 klo 09.08

     http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201801222200686039_u0.shtml

 

 

Mies hukkui avantoon Kontiolahdella - moottorikelkka löytyi kahdensadan metrin päästä

Torstai 11.1.2018 klo 21.20

     http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201801112200662725_u0.shtml?_ga=2.33470520.761861802.1518437002-2071617018.1518437002

 

 

Moottorikelkka murjoi kauriin Sonkajärvellä – kelkkailija jätti eläimen kitumaan

Kotimaa 21.01.2018 Eija Mansikkamäki

Poliisi tutkii asiaa eläinsuojelurikoksena ja toivoo tietoja asiasta.

      http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/kotimaa/artikkeli-1.221617

 

 

Moottorikelkka ja auto törmäsivät Alavudella: Kelkkailija lensi kyydistä tielle ja loukkaantui

     https://www.ilkka.fi/uutiset/poliisiuutiset/moottorikelkka-ja-auto-tormasivat-alavudella-kelkkailija-lensi-kyydista-tielle-ja-loukkaantui-1.2509263

 

 

§§§

 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneu-voverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

 

Lakiluonnos, kevyiden moottoriajoneuvojen verosta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

Lataa

 

"Vero ei koskisi myöskään raskaita moottoriajoneuvoja, kuten traktoreita ja työkoneita. Toisin kuin moottoripyörät, ne ovat pääosin ammattikäytössä olevia hyötyajoneuvoja.Veron ulkopuolelle jäisivät myös moottorikelkat.

- Ahvenanmaalla käytettävät moottorikelkat eivät kuulu rekisteröintivelvoitteen piiriin ja näiden osalta olisi siten luotava erillinen veroilmoitusmenettely.

- Veron valvonnan järjestäminen maastossa olisi myös vaikeaa.

 

Edellä mainituista syistä ja moottorikelkoista kerättävän vähäisen verokertymän vuoksi, ei ole tarkoituksenmukaista sisällyttää moottorikelkkoja veron piiriin."

 

Laki kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laki ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta - hallituksen esityksen valmistelu

Eri osapuolten ja järjestöjen lausunnot (136 asiakirjaa) dokumentoituna löytyvät osoitteesta:

http://vm.fi/hanke?selectedProjectId=23517   ð  Asiakirjat

Lataa

 


 

 Moottorikelkkailija törmäsi kauriiseen Savossa ja jätti sen kitumaan

 Kotimaa 21.01.2018 [ Lataa ]Moot­to­ri­kelk­ka sinkoutui ilmalentoon ja törmäsi pakettiautoon Saariselällä – nuori kuljettaja loukkaantui

KOMMENTOI24

POHJOIS-SUOMI 15.4.2017 8:04

KALEVA

 

Alaikäinen moottorikelkkailija törmäsi pakettiautoon ja loukkaantui Inarin Saariselällä perjantaina…

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/moottorikelkka-sinkoutui-ilmalentoon-ja-tormasi-pakettiautoon-saariselalla-nuori-kuljettaja-loukkaantui/757345/

 

 

 


 

Kohtalokas kelkkaturma Kuusamossa: Mies suistui tieltä ja törmäsi ...

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kelkkaturma-kuusamossa-mies-suistui-tielta-ja-tormasi-puuhun/6363918

25.3.2017 - Kohtalokas kelkkaturma Kuusamossa: Mies suistui tieltä ja törmäsi puuhun ... Mies kuoli rajussa turmassa – moottorikelkka lensi ilmassa ... Jo kolmas onnettomuus moottorikelkkasafarilla viikonloppuna: Kelkka tuli auton eteen Rovaniemellä

KOTIMAA26.02.2017

https://www.aamulehti.fi/kotimaa/jo-kolmas-onnettomuus-moottorikelkkasafarilla-viikonloppuna-kelkka-tuli-auton-eteen-rovaniemella-24304895/ 

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja raivostui häntä kuvanneelle hiihtäjälle – ajoi tahallaan päälle

KOMMENTOI205

KOTIMAA 4.2.2017 12:30 | PÄIVITETTY 4.2.2017 15:54

KALEVA

Tornion Kokkokankaan hiihtoladulla sattui erikoinen välikohtaus, kun… 


 http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/moottorikelkkailija-raivostui-hanta-kuvanneelle-hiihtajalle-ajoi-tahallaan-paalle/750839/

 

 

Rautavaaran moottorikelkkareitti 

Rautavaaran moottorikelkkareitin rakentamista

Pitäjäläinen 4.11.2013

Lataa

 


Moottorikelkkailija kuoli törmättyään puuhun

KOTIMAA JULKAISTU 09.01.2017 08:38

26-vuotias nurmeslainen mies kuoli sunnuntaina ajettuaan moottorikelkalla puuhun Rautavaaran Ylä-Luostolla.

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/moottorikelkkailija-kuoli-tormattyaan-puuhun/6256978

 


PÄIJÄT-HÄME 3.2.2017 Päivitetty: 3.2.2017

Humalainen moottorikelkkailija törmäsi jääesteeseen ja tippui kyydistä

Humalaisen moottorikelkkailijan matka pysähtyi jääesteeseen torstai-iltana Sysmässä. Poliisin mukaan mies ajoi Varontien lähistöllä järven jäällä ilman kypärää ja törmäsi jäähän. Sen seurauksena hän tippui kelkan kyydistä.

http://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2342379


 

Puuhun törmännyt moottorikelkkailija kuoli Hankasalmella

Maastossa liikkunut vuonna 1995 syntynyt uhri törmäsi kelkalla puuhun lauantaina päivällä.

Julkaistu: 21.1. 18:38

PIEKSÄMÄKELÄINEN mies kuoli moottorikelkkaonnettomuudessa Hankasalmella lauantaina.

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005055656.html


Jäille lähtenyt moottorikelkkailija kuoli Inkoon saaristossa

Viisikymppinen mies oli lähtenyt saaresta lauantaina illansuussa kokeilemaan vanhaa moottorikelkkaa. Meripelastuskopteri löysi miehen viitisen tuntia myöhemmin kuolleena avannon reunalta.

http://yle.fi/uutiset/3-9468680


  

Moottorikelkkaonnettomuus: tuoreimmat

http://yle.fi/uutiset/18-51624

 


 

Kolme moottorikelkkaonnettomuutta ja viisi loukkaantunutta Lapissa viikonloppuna

Lapissa on tapahtunut kolme kelkkasafarionnettomuutta viikonlopun aikana.

Moottorikelkkaonnettomuus

27.2.2017 klo 11:39

http://yle.fi/uutiset/3-9481816


Matkailija loukkaantui vakavasti moottorikelkkaonnettomuudessa

Ranskalainen mies ajoi moottorikelkalla päin puuta Rovaniemellä Norvajärven maastossa.

Rovaniemi

3.2.2017 klo 12:54


Kaksi hollantilaista loukkaantui moottorikelkkaonnettomuudessa Inarissa

Auto törmäsi Nellimintietä ylittäneeseen moottorikelkkaan.

Nellim, Inari

1.2.2017 klo 05:09päivitetty 1.2.2017 klo 05:56


Moottorikelkkailija suistui reitiltä ja meni tajuttomaksi

Nainen vietiin helikopterilla Lapin keskussairaalaan.

Moottorikelkkailu

2.1.2017 klo 05:34päivitetty 2.1.2017 klo 08:26


Mies loukkaantui vakavasti moottorikelkkaonnettomuudessa Kuopiossa

Onnettomuus tapahtui moottorikelkkasafarilla perjantaina. Kuljettajalla ei ole enää välitöntä hengenvaaraa.

Tahko (matkailukeskus)

12.3.2016 klo 15:46

 

Mies loukkaantui vakavasti moottorikelkkaonnettomuudessa Kuopiossa

https://yle.fi/uutiset/3-8739807

 

Mies loukkaantui vakavasti moottokelkkaturmassa Tahkon lähellä

https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/100026

 

 

Mies menehtyi moottorikelkkaonnettomuudessa Suomussalmella

12.04.2019 klo 23.04Oulu

https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/mies_menehtyi_moottorikelkkaonnettomuudessa_suomussalmella_79751

 

 

 

 


 

 

The Influence of Snowmobile Emissions on Air Quality and Human Health     http://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=117

Posted on September 13, 2007

Scenes of Yellowstone Park Rangers wearing gas masks brought national attention to snowmobile pollution….

- The effects of snowmobile emissions on health
- Hydrocarbons (HC)
- Carbon Monoxide (CO)
- Particulate Matter (PM)

 


Uutisia:

→    http://m.iltalehti.fi/uutiset/2013021916696442_uu.shtml

”…oli huomattu, että porukassa viimeisenä ollut kelkkailija puuttui joukosta. Kadonnut nainen löytyi…”

 

→    http://yle.fi/uutiset/3-9440429

”…mies ajoi moottorikelkalla letkassa ja toistaiseksi tuntemattomasta syystä kaartoi pois reitiltä ja törmäsi puuhun.”

 

    Lieneekö edellä mainittuihin tapauksiin myötävaikuttanut TM kirjoituksessa  (TM 3/2006) päätelty moottorikelkkasafareilla virkistäytymisen varjopuoli:
"... Erityisesti safariajossa kelkalla ajavat joutuvat haistelemaan edellä kulkevien pakokaasuja(TM 3/2006)      Lataa

 
 


 

 

 
Moottorikelkkareittitoimitukset Koillis-Savon alueelle lähestyvät2021-05-23 21:10
 
 

 

 

 

 

 

Moottorikelkkareittitoimitukset Koillis-Savon alueelle lähestyvät !

 

 


 

RR-tietopalvelu -projektikuvaus A32030  

   

   

Lataa

 

 Loppuraportti A32030

  

  

Lataa

 

 

MoViRa ohry Ptk 09_28.11.2014 

  (Jatkohankkeelle on keksittävä uusi tulokulma)

25.02.2017

Lataa

 

Uusimmat päätökset  (15.08.2019ao. linkki) / Kuopion kaupunki • Toimielimet: Haun tulos [1-50/50] 

 

Dynasty KUOPION KAUPUNKI   Moottorikelkkareittihankkeita     tietopalvelu 7.1.2019 

KUOPION KAUPUNKI moottorikelkkareittihankkeita  17.09.2013--15.11.2018

      

Lataa
Muistio -Moottorikelkkareittien ja urien tilanne Kuopiossa

27.11.2017                                                                                                    

Kuopion kaupunki  

Kaupunkiympäristön palvelualue

Metsät ja vesialueet

 

Kaupunginmetsänhoitaja

Muistio - Seppo Jauhiainen

Kaupunginmetsänhoitaja

                 

Lataa
Moottorikelkkareittihankkeita 20.02.2013-20.04.2017  KUOPION KAUPUNKI 

KUOPION KAUPUNKI moottorikelkkareittihankkeita 20.02.2013-20.04.2017

Lataa

 

RR-tietopalvelu -projektikuvaus A32030, Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen

RR-tietopalvelu -projektikuvaus A32030, Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen

Lataa


 

OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 09 kertoo että Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen –hankkeen (MoViRa) yleinen tarve oli keksitty !

(MoViRa) ohry Ptk 09_28.11.2014 

(MoViRa) ohry Ptk 09_28.11.2014 ("Jatkohankkeelle on keksittävä uusi toimintamalli, eri tulokulma...") 

Lataa

 

REITTITOIMITUSHAKEMUS

AnnaMarintie-Rahasjoki 160909

 

Kuopion kaupunkiKaupunginjohtaja Petteri Parosen valtuuttamana palvelupäällikkö Hannu Pöllä on hakenut kuopiolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi Maanmittauslaitokselta moottorikelkkareitin AnnaMarintie-Rahasjoki toimitusta yksityisten maille ilman maanomistajien suostumusta. 

Huom. Tehdystä toimitushakemuksesta (julkiseksi luokiteltu asiakirja) reittikohde ei kuitenkaan ilmene.

Lataa


 

KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2018

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2021  [ Lataa ]

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2017/Pykälä 205


* 9126/2017 kelkkareitit ja urat 27112017  [ Lataa ]

 

Kuopion kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

Metsät ja vesialueet

Kaupunginmetsänhoitaja

9126/2017 Moottorikelkkaurat ja reitit selvitys 27112017

 

* Moottorikelkkareittien ja urien tilanne 7.11.2017 Kuopiossa  [ Lataa ]

 

 

KHO-1440_2014-140430

KHO-1440_2014-140430

 

Lataa

PTK-Kuopio-ymra-140612

PTK-Kuopio-ymra-140612

Lataa

REITTITOIMITUS-Ptk-AnnaMarintie-Rahasjoki-170328

REITTITOIMITUS-Ptk-AnnaMarintie-Rahasjoki-170328

Lataa

 

Tuorein Kuopion keksimä ja veronmaksajien kustannuksella toimitettu "yleisen kulkuyhteyden tarve" yksityisten maille Nilsiän alueella:

 

Kuopion kaupungin pyynnöstä Maanmittauslaitos on toimittanut  "yleisen kulkuyhteyden luomiseksi" Nilsiän alueelle ”Maastoliikennelain mukaisella reittitoimituksella” moottorikelkkareitin  AnnaMarintie-Rahasjoki (Kuopio).

 

Toimitetun reitin kummastakaan päästä ei moottorikelkalla pääse edes reitin toiseen päätepisteeseen!

Reitti päättyy molemmilta puoliltaan metsojen soidin alueeseen, joka on Kuopion hallinto-oikeuden ja KHO:n päätöksen mukaan kiellettyä. Kuopion kaupunki ei ole piitannut mitenkään oikeusasteissa vaadituista toimenpiteistä, eikä EAO:n antamista lausunnoista reitin perustamisen edellytyksille.

 

Kuopio on siis perustanut torson reittisuunnitelman perusteella moottorikelkkareitin  AnnaMarintie-Rahasjoki "toteutettavaksi jo kuluvana vuonna" edistämään kuopiolaisten yleistä virkistäytymistä moottorikelkkailulla ja "yleisen kulkuyhteyden luomiseksiyksityisten maille moottorikelkkareitin, josta kelkoilla ei pääse mihinkään.

 

Kaikki Kuopion moottorikelkkareittisuunnitelmat poikkeavat Maastoliikennelain määräyksistä ja Ympäristöministeriön antamista voimassa olevista virallisista ohjeistuksista virallisen moottorikelkkareitin perustamisen edellytyksistä.

Reittisuunnitelmissa esitetty kelkkareitin rakentamisen tapa ja  laatu  poikkeavat räikeästi maata muokkaavana ja metsän parturoimisena lain ja sen soveltamisohjeen antamista määräyksistä.

 

Moottorikelkkareitti tulisi olla Maastoliikennelain ja YM-ohjeen mukaan ainoastaan ns. "jälki lumessa puiden välissä", joka lumettomana aikana ei saisi näkyä muutoksina maastossa ja kasvillisuudessa:

- Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® è Lataa

- Lain soveltamisohje Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO è Lataa

 


Koillis-Savo 

To 6.4.2017

Mielipide

Moottorikelkkailun suosiminen on kohtuuttoman kallista

 è

Lataa

 

 

Näin edustajat ovat vastanneet:

 

* Itsenäisyyspuolue /  Juhani Tanski / Nro. 54  Vastaukset  è  Lataa

 

* KD sit  / 

Sakari Pentikäinen / Nro. 305

  Vastaukset  è 

Lataa

 

* KOK /

Ilkka Raninen

Vastaukset è

Lataa

 

* KUOPION KESKUSTA

Vastaukset è

Lataa

 

Kuopion Keskustasta vastasivat:


- Veijo Karkkonen

- Hannu Kananen

 

 

Seuraavat Keskustan edustajat erikseen pyydettynä ovat toistaiseksi jättäneet kyselyyn vastaamatta:


- Antti Kivelä

- Markku Rossi

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Kysely kunnallisvaaliehdokkaille 2017

Moottorikelkkareittien rakentamistarve Koillis-Savon alueella (A-B)

Moottorikelkkareittien rakentamistarve Koillis-Savon alueella (A-B)

 

- Ehdokas voi myös vapaasti kommentoida kyselyn kaikkia kohtia.

- Ehdokas voi esittää myös muita perusteluja ja/tai toimintamalleja moottorikelkkailun edistämiseksi tai moottorikelkkailun haittojen vähentämiseksi.

- Ehdokas voi esittää myös omia näkemyksiään Maastoliikennelain käytännön soveltamisesta

 

 

Lataa

 

Otteita Maastoliikennelaista ja lain soveltamisohjeesta

Maastoliikennelaki ja lain soveltamisohje(B)

 

Maastoliikennelaki ja lain soveltamisohje(B)

 

 

 

 

 

Lataa

 

****

- Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® è Lataa

- Lain soveltamisohje Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO è Lataa

 

Lisätietoja sivulta:  è http://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=112

 


 

Moottorikelkkailun suosiminen on kohtuuttoman kallista

 

Kuopion kaupunki on toimillaan määrätietoisesti suosinut moottorikelkkailun edistämistä Koillis-Savon alueelle. Siksi kaupungin johto ja eräät lautakunnat ovat jatkaneet samaa linjaa tekemällä päätöksiä moottorikelkkareittien lisärakentamisesta ja niiden ylläpitämisestä kaupungin ja lähikuntien alueille yhä lyhenevistä talvista ja aiheutuvista kustannuksista piittaamatta.

Tuoreimpina esimerkkeinä Kuopion päätöksissä ovat moottorikelkkareitit AnnaMarintie-Suuri-Pieksä  ja AnnaMarintie-Rahasjoki.

Kuopion hyväksymissä reittisuunnitelmissa väitetään reittejä tarvittavan lisääntyneen moottorikelkkailun vuoksi. Todellisuudessa liikennekäyttöön rekisteröidyt moottorikelkat ovat vähentyneet jatkuvasti viimeisen kymmenen vuoden ajan ==> [ Lataa ] .

Näin reittisuunnitelmissa harhautetaan luottamusmiehiä, veronmaksajia ja maanomistajia. Samoin reittisuunnitelmissa kustannusarvioksi arvioidaan noin 3000 €/km, mutta toteutuneet kustannukset ovat olleet 11000 €/km.

 

Reittisuunnitelmien johdannosta päättäjille annettua harhaan johtavaa tietoa:

Moottorikelkkailun kasvun myötä on tullut tarve ohjata ja kanavoida kelkkailua tarkemmin. Perustamalla virallisia kelkkailijan kannalta mielekkäät ja hyvin hoidetut turvalliset reitit ... saadaan minimoitua haitat ... sekä tuotua kelkkailutoiminta paremmin virallisen valvonnan piiriin.

 

FAKTAA

* Koko Pohjois-Savon alueella liikennekäytössä olevien kelkkojen määrä on Trafi-tilastojen mukaan pudonnut rajusti. Esimerkiksi Kaavilla liikennekäyttöön rekisteröityjen kelkkojen väheneminen on ollut vuodesta 2007 lähtien jopa 41 % vuoden 2016 loppuun mennessä.


* Muutama vuosi sitten rakennettiin Koillis-Savoon 151 km moottorikelkkareittejä 1,7 miljoonalla eurolla (n. 11000 €/km). Tässä valtio ja kunnat maksoivat kaiken eikä moottorikelkkailijat mitään. Hanke ei tuonut valmistuttuaan yhtään työpaikkaa. Reittien vuotuinen ylläpitokustannus harvojen lyhytaikaiseksi huviksi on ympäristöministeriön arvion mukaan noin 10 % rakentamiskuluista, jonka kustantaa kunnan veronmaksajat.

 

Maanomistajat eivät pääsääntöisesti halua mailleen moottorikelkkareittejä ikuiseksi rasitteeksi, sillä reitti rajoittaa maa-alueen käyttöä ja korvaus sellaisesta rasitteesta on naurettavan pieni.

Kuopiossa reittisuunnitelmia on laadittu etukäteen väkisin tekeminen mielessä haluttomilta maanomistajilta lupia kyselemättä.

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS

VIIKON KYSYMYS: Ottaisitko kelkkareitin maillesi 5.1.2011                                      

Julkaistu 5.1.2011  Lataa


Nykyisen maastoliikennelain mukaan virallinen moottorikelkkareitti katsotaan tieksi ja suunnitteilla olevassa tieliikennelain uudistuksessa moottorikelkkareitti on moottorikelkkatie.

Kun veronmaksajat joutuvat maksamaan suunnitellun toisen mokoman moottorikelkkareittien tekemiset ylläpitokustannuksineen, jää yhä vähemmän rahaa kunnissa terveydenhoitoon, koulutukseen, katujen ja leikkikenttien ylläpitoon yms. tai verotaakkaa on nostettava.

 

Samassa Trafi- selvityksessä sanotaan:

"Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuvat taloudelliset ja inhimilliset menetykset ovat varsin merkittäviä. Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista aiheutui yhteiskunnalle vuosittain lähes 700 miljoonan euron kustannukset."

 

Koillis-Savon vähäinen moottorikelkkailu aiheuttaa Trafin tilaston mukaan Kuopion alueelle 14 miljoonan euron kansantaloudelliset tappiot vuosittain. Kun yhteistä talouttamme hoidetaan näin, ei ole ihme, että Kuopion talousalue voi huonosti.

 

Savon Sanomat on kertonut myös alueella jo sattuneista moottorikelkkailun vahingoista (SS 24.1.2019). Moottorikelkkailun onnettomuuskustannukset ovat huomattavat. Trafin tilaston mukaan erilaiset moottorikelkkailun onnettomuudet henkilövahinkoineen ovat aiheuttaneet yhteiskunnalle 320 miljoonan euron vuotuiset kustannukset.

 

Kuopion alueen moottorikelkkailua edistävissä reittisuunnitelmissa ja selvityksissä on korostettu uusilla reiteillä moottorikelkkailun arvioitua vähäisyyttä - ja erityisesti silloin, kun on puhuttu kelkkailun aiheuttamista haitoista sekä sanottu niiden kohdistuvan pääosin ainoastaan kelkkailijoihin itseensä ja kelkan tai reen kyydissä olevaan henkilöön.

 

Kun moottorikelkkailureittejä ja -uria Suomessa on noin 20 000 km, onnettomuuksista aiheutuvat kustannukset vuosittain ovat 16 000 euroa kilometriä kohden tai liikennekäyttöön rekisteröityä kelkkaa kohti reilu 3 500 euroa. Onneksi kelkkailukausi Suomessa jää lyhyeksi.

 

 

Valtuustossa istuva:

*  Oletko valmis lopettamaan moottorikelkkailun edistämisen Koillis-Savon alueelle ja sellaisesta syntyvien kustannusten, haittojen ja onnettomuuksien rahoituksen?

*  Uskotko ja luotatko kaikken, mitä virkamiesjohto ja puolueen pomot sanovat vai ajatteletko omilla aivoillasi? 

 

 


 

Alla suoria lainauksia Kuopion alueen uusista moottorikelkkareittisuunnitelmista selityksineen:

 

” Uuden reitin rakentaminen aloitetaan puuston poistolla. Tämän jälkeen reittipohja tasataan kannoista, kivistä ja mättäistä 6 m leveydeltä. Kelkkareitin pohjan tulee olla niin tasainen, että siinä pystyy ajamaan, kun tampattua lunta on vähintään 10 cm. Mitä tasaisemmaksi reitin maapohja saadaan, sitä helpompaa on reitin kunnossapito. Reittien sivukaltevuus ei suositusten mukaan saa ylittää 4 - 5 %. Liikennemäärien kasvaessa reittien lumipinta saattaa jäätyä, jolloin reitin pituuskaltevuuden tulisi olla alle 10 %. Reitin rakentamisvaiheessa tasattavat kannot ja kivet pyritään upottamaan reittialueelle.”

 

”Maasto on paikoin hyvin kivikkoinen ja saattaa edellyttää räjäytystöitä mikäli kiviä ei pysty rikkomaan muutoin.”

 

”Kelkkareittien vaikutukset maaperään ja kasvillisuuteen kohdistuvat vain reitin ja sen liitännäisalueiden maapohjaan. Reitin rakenne on kevyt ja kapea, joten se ei katkaise ekologista vyöhykettä tai estä kasvien leviämistä. Tutkimusten mukaan lumipeitteen aikana tapahtuva moottorikelkkaliikenne ei juuri vaikuta alueen maapohjaan, mutta ympäristöään syvemmältä jäätyvä reitti voi aiheuttaa kasveille kylmävaurioita. Epätasainen reittipohja joudutaan käyttöajan pidentämiseksi tasoittamaan koneellisesti, mikä muuttaa maaperän rakennetta ja kasvistoa reittialueella.”

 

”Moottorikelkkojen polttoainejärjestelmässä tapahtuvan epätäydellisen palamisen seurauksena reittien lähituntumassa voi esiintyä epäterveellisiä hiukkas- ja häkäpäästöjä. Reittien liikennemäärät huomioon ottaen päästöt ovat niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu varsinaisia terveyshaittoja. Haitta kohdistuu pääasiassa itse kelkkailijaan tai kelkan/reen kyydissä olevaan henkilöön. Merkittävin vaikutus on pakokaasuista syntyvä epämiellyttävä katku, joka voi hetkellisesti häiritä alueella samaan aikaan liikkuvia.”

 

”Kelkkailumäärät on arvioitu reitillä vähäisiksi. Tarkemmin kelkkamääriä ei ole tutkittu, mutta vilkkaimmillaan kelkkailu lienee hiihtolomakaudella. Tuolloin läntisen Kuopion alueella olevilla reiteillä voi kulkea parhaimmillaan noin 10–30 kelkkaa päivässä. Muutoin kelkkailu keskittyy reitillä talviviikonloppuihin. Yksittäisiä kelkkailijoita voi olla myös arki-iltoina.”

 

”Kelkkailu keskittyy viikonloppuihin ja kelkkamäärien arvioidaan jäävän suunnitellulla reitillä vähäisiksi.”

 

”Moottorikelkkailun ympäristövaikutuksista merkittävimpiä ovat meluhaitat. Meluhaitan merkitystä korostaa moottorikelkkojen käyttö muutoin hiljaisessa ympäristössä. Ottaen huomioon suunnitellun reitin arvioidut liikennemäärät, meluhaitat reitillä ovat hyvin vähäisiä.”

 

§ § §

 

Yllä mainittujen rettisuunnitelmien oikeellisuutta sekä reittien yleistä tarpeellisuutta Koillis-Savossa voi jokainen verrata voimassa olevaan Maastoliikennelakiin ja Ympäristöministeriön laatimaan Maastoliikennelain sen soveltamisohjeeseen (ote ==> Lataa  )

- Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® ==> Lataa

- Lain soveltamisohje Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO ==> Lataa

  

Kuopion moottorikelkkareittihankkeita  2013-2017

Kuopion moottorikelkkareittihankkeita 20.2.2013-28.02.2017 / Kaikki Kuopion toimielimet

Lataa

 

 

Pitäjäläinen -Torstaina 2.3.2017 / Kuopion kaupunki ja Maanmittauslaitos tiedottaa

1) MOOTTORIKELKKAREITIN HYVÄKSYMINEN

AnnaMarintie - Suuri-Pieksä, Kuopio


2) Kutsu maanmittaustoimitukseen

Nilsiän moottorikelkkailureitin AnnaMarintie - Rahasjoki reittitoimitus 

 

Lataa


 

 

REITTITOIMITUSHAKEMUS

Annamarintie-Rahasjoki 160909

 

Kuopion kaupunkiKaupunginjohtaja Petteri Parosen valtuuttamana palvelupäällikkö Hannu Pöllä on hakenut kuopiolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi Maanmittauslaitokselta moottorikelkkareitin Annamarintie-Rahasjoki toimitusta yksityisten maille ilman maanomistajien suostumusta. 

Huom. Tehdystä toimitushakemuksesta (julkiseksi luokiteltu asiakirja) reittikohde ei kuitenkaan ilmene.

Lataa


 

 

SAVON SANOMAT 5.6.2015

Merkillistä rahan paljoutta

 

Merkillistä rahan paljoutta

Kuopio on siirtynyt moottorikelkkareittien rakentamisessa sanoista tekoihin. Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta on päättänyt hyväksyä...

 

 

Lataa

 


Ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.02.2017

Moottorikelkkareitin hyväksyminen reitille Annamarintie - Suuri-Pieksä, Kuopio

==> [ http://publish.istekkipalvelut.fi/kokous/2017391991-6.HTM 

 

2012238-4-419_Rs. AnnaMarintie-Suuri-Pieksä

Nilsiän moottorikelkkailureitti

reittisuunnitelma AnnaMarintie-Suuri-Pieksä

Lataa

 

Reittisuunnitelman on tehnyt Pohjois-Savon ympäristökeskus

Reittisuunnitelmassa AnnaMarintie-Suuri-Pieksä sanotaan: 1 Johdanto

- ”Moottorikelkkailun kasvun myötä on tullut tarve ohjata ja kanavoida kelkkailua tarkemmin…”

 

 

- OIKEAA TIETOA  http://www.trafi.fi/ Trafi:n tilastoista koottuna 

 moottorikelkkojen ja liikennekäyttöön rekisteröityjen kelkkojen määrän kehityksestä v. 2000-2016 Pohjois-Savossa: ==> Lataa

 

 

Moottorikelkkailun edistämissuunnitelmia Koillis-Savoon:

Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen -hanke (MoViRa)

 

OHJAUSRYHMÄN Ptk 09 2014

  OHJAUSRYHMÄN Ptk 09 2014 / 28.11.2014

"- Jatkohankkeelle on keksittävä uusi toimintamalli, eri tulokulma. Yleisiä kehittämishankkeita ei ihan helposti tuetamutta jonkin yrityslähtöinen tai –keskeinen ratkaisu saattaisi mennä läpi."

 

Lataa


 


 

Kuopion yritys moottorikelkkailun tukemiseksi raukesi:

 

Kaupunginhallitus
  23.01.2017

 

  Oikaisuvaatimus / tapahtumatuki / SnowCross-kilpailu  

==> [http://publish.istekkipalvelut.fi/kokous/2017391660-6.HTM ]

 

Kunnan jäsen on tehnyt 28.12.2016 oikaisuvaatimuksen kaupunginjohtajan päätöksestä 13.12.2016 § 142, jolla on myönnetty tapahtumatukea Kuopio SM-SnowCross moottorikelkkakilpailulle. 

==>   http://publish.istekkipalvelut.fi/kokous/2017391660-6-1.PDF

 

Tapahtumatuen hakija on 11.1.2017 saapuneella ilmoituksella luopunut kilpailun järjestämisestä ja asian vireilläolo kaupungilla on päättynyt.

Samalla lausunnon antaminen oikaisuvaatimuksesta raukeaa.

 

 

Kuopion Kaupunkilehti 3.12.2016_s.19

KUOPION MOOTTORIKELKKAREITIT, REITTISUUNNITELMA TERVON RAJA-RYÖNÄNLAHTI

Lataa

Huom!

 Kuopion kaupungin sivuilta 3.12.2016 ilmoituksen mukaista reittisuunnitelmaa "TERVON RAJA-RYÖNÄNLAHTI"  asiakirjoineen ei kuitenkaan löytynyt mitääntai edes mainintaa asiasta!

Tiedusteltaessa asiaa Kuopion kaupungilta - kaupungin sivuille ilmestyi 8.12.2016 ==> [ https://www.kuopio.fi/web/ymparisto/maisematyoluvat ] 

"Maisematyölupia" koskeva kuulutus 8.12.2016  ==> Kuopion moottorikelkkareitit, reittisuunnitelma Tervon raja-Ryönänlahti

 

 

SS 15.12.2016 Turhuuteen

Turhuuteen taas 320 000 euroa

Kuopion kaupunki veti joitakin vuosia sitten moottorikelkkareittihankkeen, johon upposi 1,64 miljoonaa euroa rahoittajina kunnat, valtio ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Lataa


SS 15.12.2016 Säästöjä lasten hyvinvoinnista

Säästöjä lasten hyvinvoinnista

Ensi vuonna Kuopion kaupunki aikoo tehdä säästöjä ennen kaikkea sosiaalimenoja karsimalla. Säästöjä perustellaan kaupungille välttämättöminä viime vuosien velkaantumisen ja alijäämäisten budjettien kitkemiseksi.

Lataa

 

SS 21.10.2013 Latujen ja lusteluratojen kunto heikkenee 

SÄÄSTÖT: Liikkuntapaikat ja lasten leikkipaikat vähenevät, mutta maksut nousevat.

SS 21.10.2013 Kuopio satsaa Tahkon puistoon 1,8 miljoonaa - Kuopion kaupunki joutuu supistamaan liikuntapaikkojen määrää ja kunnossapitoa...


Huom. Haluaako Kuopio muuttaa liikuntapaikat moottorikelkkailuun suuntautuvaksi veronmaksajien kustannuksella yksityisten maille rakennettaville ja ylläpidettäville reiteille?
 

Lataa

 
Viikkosavo 8.4.2015_mielipiteet

Liikuntapaikkojen kehittämisestä

Tarmo Telamatto, Ryönänlahti

  

Lataa

Viikkosavo 18.2.2015_s.6

 

MOOTTORIKELKKAREITIT: Kattava reitistö olisi kaikkien etu

Toiveissa pysyvä yhteys Tahkolle

Viikosavo/ MILLA KAHELIN

Kuopio/ palvelupäällikkö Hannu Pöllä

  

Lataa


 

Pitsku To 7.11.2013

Ulkoilu- ja talviliikuntapaikkojen kehittäminen

Kalle Kelkkanen, Ryönänlahti

 

Lataa

 


Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Juankoskella2021-06-07 14:00
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Juankoskella

 

Kohde:  Moottorikelkkareitin Juankoski-Poutilanmäki reittitoimitus keskiviikkona 31.1.2018 klo 10:00 Juankoskella

 Entisen Juankosken kaupunginjohtajan Petri Kangasperko ja hallintojohtajan Kaisu Matiniemi 29.1.2015 hakema ”Muu toimitus” on nyt realisoitunut kutsuna  moottorikelkkareitin Juankoski-Poutilanmäki reittitoimitukseen 31.1.2018 klo 10:00 Juankoskelle.

 Paikka: Entisen Juankosken kaupungintalon auditorio, os. Juankoskentie 13 Juankoski

 

Hakija : Juankosken kaupunki

 

 

 

Juankoski_Kaupunginhallitus § 272 05.12.2011

Juankosken Kaupunginhallituksen päätös § 272 05.12.2011

Päätös: ”Kokouksessa esittelijä (Petri Kangasperko) täsmensi esitystään siten, että kaupunginhallituksen 14.2.2011 §:ssä 51 tekemä päätös tarkoittaa sitä, että kelkkareitistöä ei Juankosken alueelle synny.

Esittelijän esitykset hyväksyttiin.

 

 

Lataa

 

Loppuraportti  A32030 26.02.201

.EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI  A32030 / 26.02.2015  

"Juankoski vetäytyi hankkeesta yhteistyösopimuksen osalta."

 

Lataa

 

 

Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko

ja hallintojohtaja Kaisu Matinniemi

ovat hakeneet Juankosken alueelle 29.1.2015 moottorikelkkareittitoimitusta:    [ Lataa ]

 

 

Juankosken alueelle

on  haettu

moottorikelkkareittitoimitusta!

Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko ja hallintojohtaja Kaisu Matinniemi  ovat hakeneet Juankosken alueelle on haettu 29.1.2015 moottorikelkkareittitoimitusta  kaupungin hallituksen päätöksistä huolimatta   [ Lataa ]

ja huolimatta Juankosken vetäytymisestä hankkeesta yhteistyösopimuksen osalta.  Lataa ] 

Huom. Tehdystä toimitushakemuksesta (julkiseksi luokiteltu asiakirja) reittikohde ei kuitenkaan ilmene.

 

 

 

   

 

Juankoske Moottorikelkkailureitti reittisuunnitelma: 

Juankoski-Poutilanmäki  Lataa

 

 

·    Kaavin ympäristölautakunta (alueen korkein ympäristöviranomainen) otti kielteisen kannan 12.5.2010 moottorikelkkareitteihin.

Ympäristösihteeri Leena Karppinen asian esittelijänä antoi viranomaisen päätöksestä 12.5.2010 eriävän mielipiteensä!  [ Lataa ]

 

 

 

·      Ympäristösihteeri Leena Karppinen masinoi sitten jatkoksi kaupungin hallituksen kokouksen 17.8.2010

Kaupungin johtaja Petri Kangasperkon haastattelu pidetyn kokouksen 17.8.2010 päätyttyä.   [ Lataa ]

 

·      Kaupunginhallituksen jäsen Martti Pohjolainen jätti myös heti tuoreeltaan raportin kokouksen 17.8.2010 kulusta.  [ Lataa ]

(Kansalaisten kommentteja annetusta raportin jatkona.)

 

 

 

·      17.8.2010 pidetyn kokouksenkulusta seurasi kuitenkin annetuista ennakkotiedoista poikkeava pöytäkirja 06.09.2010 §143  [ Lataa ]

“Juankosken kaupunginhallitus esittää Kaavin ympäristölautakunnalle, että ympäristölautakunta:

Hyväksyisi Juankoski – Poutilanmäki välisen reittiosuuden reittisuunnitelman sellaisenaan, sillä mainittuun reittiosuuteen on kohdistunut keskimääräistä vähemmän huomautuksia tai tyytymättömyyttä.”

 

Huom.

Kyseisen reitin osalta oli kuitenkin kymmenien maanomistajien sekä kuntalaisten vastustavia allekirjoituksia. 

Kyseisen moottorikelkkareitin rakentamiseksi ilman maanomistajien lupaa  ei löydy maastoliikennelain edellyttämää yleisen kulkuyhteyden  tai yleisen virkistyskäytön tarvetta.

 

Kuviteltu tai todellinen yritystoiminnan luominen moottoriajoneuvoilla tai matkailun edistäminen ei ole Maastoliikennelain mukainen peruste rakentaa moottorikelkkareittiä yksityisten maille ilman maanomistajien lupaa.

 

Kaupunginhallitus (Kuopio)
Pöytäkirja 04.12.2017/Pykälä 205

 

Linkistä  http://publish.kuopio.fi/Kuopio/kokous/2017454376-3-1.PDF   ladattu kartta  ( 9126/2017 kelkkareitit ja urat 27112017täydennettynä kyseenalaisilla asioilla/Liite: [ Lataa

 

Re. Juankoski-Poutilanmäki alkava REITTITOIMITUS  (= moottorikelkkareitin perustaminen yksityisille maille ilman maanomistajien lupaa) entisen Juankosken kaupungin talossa 31.1.2018 klo 10:00

- Nimittäin Maastoliikennelain mukaista yleisen kulkuyhteyden tai yleisen virkistyskäytön tarvetta moottorikelkoilla ei kyseisille reiteille ainakaan löydy!

 

Kuopion kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

Metsät ja vesialueet

Kaupunginmetsänhoitaja

9126/2017 Moottorikelkkaurat ja reitit selvitys 27112017

* Moottorikelkkareittien ja urien tilanne 7.11.2017 Kuopiossa  → [ Lataa ]

 

KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2021 [ Lataa

Herää kysymys, että mitä Moottorikelkkareittien ja urien tilannetta kertovassa pöytäkirjassa  27.11.2017  mainittuja rahoja (n. 1,7 M€) Kuopio aikoo käyttää, koska  KUOPION TALOUSARVIO  2018 ja TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  2018-2021  ei pidä sisällään moottorikelkkareittihankkeisiin varattuja rahoja?

 

 

KOILLIS-SAVO 28.9.2016

http://www.koillis-savo.fi/

MoKe-venkoilusta

KOILLIS-SAVO

Moottorikelkkareittitoimitukset Koillis-Savon alueelle lähestyvät

"Juankoskelle 29.1.2015 kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan hakeman reitin Juankoski– Poutilanmäki aloitus odottaa kunnan ilmoitusta käynnistää toimitus...

Lataa

 

 


 

UUTISIA

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilusta Juankoskella 

 


Koillis-Savo Ma 28.9.2009

Kelkkareittisuunnitelma kuumentaa tunteita Muuruvedellä     

 

Lataa

 

Koillis-Savo 26.11.2009 Kuuma peruna  Kuuma peruna JUHA THITZ Yksityisen omaisuuden suojaa pitää kunnioittaa      Lataa

 

  

Juankosken kaupunginjohtaja Petri Kangasperkon lausunto Mon, Feb 15, 2010 kaupungintalossa pidettävään tiedotustilaisuuteen 24.2.2010

(Vastaavasti tilaisuuteen pyydetty ympäristösihteeri (Leena Karppinen) ilmoitti n. 2h ennen kokousta sairastuneensa ja perui osallistumisensa.)

    

Lataa


 

Koillis-Savo 1.3.2010 

Kansalaiskuuleminen Juankoskella 24.2.2010 Yksituumaisuutta etsittiin moottorikelkkareitteihin

   

Lataa

 

Koillis-Savo Ma 17.5.2010 

Mielenosoitus 12.5.2010 Kaavin ympäristölautakunnan kokouksen aikana 

    

Lataa

 

    Kaavin ympäristölautakunta (alueen korkein ympäristöviranomainen) otti kielteisen kannan 12.5.2010 moottorikelkkareitteihin.  [ Lataa ]

Ympäristösihteeri Leena Karppinen  asian esittelijänä ei kunnioittanut viranomaisen päätöstä, vaan esitti 12.5.2010 eriävän mielipiteensä!

 

Koillis-Savo 3.1.2011 

Tilaisuus Ti 28.12.2010 Maastoliikennelain uudistus kiinnosti Juankoskella

          

Lataa


Koillis-Savo To 19.1.2012

Moottorikelkkareitti halutaan rakentaa nyt tuumaillen ja neuvotellen

       

Lataa

 

Koillis-Savo Ke 4.4.2012

Rakentaako Juankoski moottorikelkkareittejä tuumaillen vai venkoillen?

        

Lataa

 

 

 

 

 

 

 


Videolinkkejä Moottorikelkkailusta ja moottorikelkkareittien pakkorakentamisesta yksityisten maille2021-09-23 21:43
 
 

Uutis- ja videolinkkejä

Moottorikelkkailusta ja moottorikelkkareittien pakkorakentamisesta yksityisten maille

 

 

- Yle-uutinen  Yle.fi-Radio Savo-uutiset 28.12.2010

 Mottorikelkkareittejä pakolla yksityisten maille    Lataa

 

>>> 

Juankosken kaupunginjohtaja Petri Kangasperkon lausunto Mon, Feb 15, 2010 kaupungintalossa pidettävään tiedotustilaisuuteen 24.2.2010    Lataa

 

 

 

 

Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry:n infotilaisuus

Maastoliikennelaki

Moottorikelkkareittejä maanomistajien maille pakolla?

 

   

 

Eduskunassa 23.11.2010 Video (58.4 Mt) Ladattavissa   http://maastoliikenne.fi/tiedostot/video3.mov

 

Tavoiteverkon vaihtoehto 1 Kuva 22.              Lataa   (Täysikokoinen kartta  YMra 3/2009 sivu: 39 )

 

Kartan kuvassa on mukana kattavammin myös eteläiseen Suomeen yksityisten maille

 

rakennettavaksi ajatellut moottorikelkkareitit.

 

 

   Tutkimuksen mukaan:     YMra 3/2009 Moottorikelkkaväylien tavoiteverkosta:
     Pahimmillaan 1 km moottorikelkalla ajosta aiheutuvat päästöt ovat samaa luokkaa, kuin henkilöautolla edestakaisin Suomen päästä päähän!  (TM 3/2006)    Lataa

 


 

"Vain Jälki lumessa"  Video  (105,8 Mt)   Ladattavissa    http://maastoliikenne.fi/tiedostot/video1.mov

- Suomestako kelkkaturismin luvattu maa?

- Moottorikelkkareittejä maanomistajien maille pakolla?

 

” Jälkiä lumessa - puiden välissä   Onnellista Uutta Vuotta !     Lataa    

Löytyneekö Ympristöministeriöstä Pekka Tuunasen määrittelemä moottorikelkkojen jättämä jälki ”Vain jälki lumessa - puiden välissä” seuraavasta teoksesta?

Lumijälkien maasto-opas - Nidottu, suomi, 2018       https://www.adlibris.com/fi/kirja/lumijalkien-maasto-opas-9789523380530

 

 

 

>>>

 

 

 Moottorikelkkareitin rakentamista Kiuruvedellä ”Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi”  pakolla 25.3.2011 – 1.6.2011

Jo vääryys vallan saapi

- Paavo Tossavaisen kotimetsä moottorikelkkailulle 

Ladattavissa  (34,8 Mt)      http://maastoliikenne.fi/tiedostot/video2.mov

in video (fi) spoken text with translation in enghlish    Lataa

 

Paavo Tossavaisen videon lopussa aloittama virsi kokonaisuudessaanEsittäjä/ Erkki Rankaviita  https://youtu.be/oCErml3vbFo

 

 

  Helsingin Sanomat - Uutinen 5.6.2011 liittyvänä: Poliisi suojelee raivausta          Lataa

Kilometrin pituisesta ilman maanomistajan lupaa väkisin tehdystä moottorikelkkareitistä maksetaan 150 euron korvaus maanomistajalle ikuisesta rasitteesta

 

HS Ti 7.6.2011 [C]   Kiuruvedellä perusoikeudet jäivät telamaton alle   Lataa

 

 

 

SUOMALAISET IKIMETSÄT

Suomessa on hyvin vähän luonnontilaisia metsiä. Hienoja metsiä vielä löytyy, vaikka niiden määrä onkin vähentynyt rajusti. Ikimetsien lumovoima houkuttaa retkeilijöitä nyt enemmän kuin koskaan. (46 min)

https://areena.yle.fi/1-4611815

 

POHJOLAN LUONTO

Lyhytelokuvia luonnosta

https://areena.yle.fi/1-2286620

 

 


<><><><><><>


Tuotanto:

Kulttuuriosuuskunta Elonkirjo

http://www.elonmerkki.net/en/index.html


<><><><><><>

 

 

 

 


MAASEUDUN TULEVAISUUS -Lehti2021-06-08 19:54
 
 

 

 

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS:  UUTISIA / KIRJOITUKSIA

 

 

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS

Ma 30.1.2012 (s.2)                              

Maastoliikenteellä on väärä suunta

Olli Paasivirta, ympäristönsuojeluneuvos

                             

Lataa

 

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS

Lukijalta 28.09.2012                                             

Moottorikelkkareittejä perustellaan oudosti 

Minna Reijonen

Nilsiä                                                                                      

             

Lataa

 

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS  4.7.2011 

KOLUMNI: AINO ÄSSÄMÄKI  Oikeat luontomatkailijat eivät pärise   Lataa

 

 

 

   

    

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS  8.6.2011

UUTISET

 

 

Kiista kelkkareiteistä kärjistyi YläSavossa

On syytä esittää kysymys, onko moottorikelkkailu yleisen edun vaatima.

Johtaja Markku Tornberg, MTK

 

Lataa

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS  7.11.2011

UUTINEN

 

Maaseudun Tulevaisuus_7.11.2011 UUTISET - Vapaaehtoisuus pitää maanomistajat ja moottorikelkkailijat tyytyväisinä

 

Lataa

 

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS  12.12.2011

 

 

Maaseudun Tulevaisuus_12.12.2011 - Maastoliikennelain tulkinnat entistä sekavampia

 

Lataa

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS  15.6.2011

Mielipide

 

Maaseudun Tulevaisuus_15.6.2011 MIELIPIDE - Yleinen etu ei vaadi moottorikelkkareittejä

 

Lataa

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS  28.11.2011

Page4_Art211769

 

Maaseudun Tulevaisuus_28.11.2011 - Maastoliikennelaki on perustuslain vastainen

 

Lataa

 

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS

 29.12.2010                                                                                     

Lakiuudistus helpottaa pakkokeinon käyttöä

Timo Heikkinen

                    

Lataa

 

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS

Ottaisitko kelkkareitin maillesi 5.1.2011                                      

MAASEUDUN TULEVAISUUS

VIIKON KYSYMYS:

Ottaisitko kelkkareitin maillesi?

Julkaistu 5.1.2011                                            

                         

Lataa

 

 

 

 


 

metsä.fi

M e t s ä h a l l i t u k s e n l e h t i

 


metsä.fi

Nro: 1-2019                            

 

Villieläimet kärsivät luvattomasta kelkkailusta

– Urilla liikkuvista kelkkailijoista keskimäärin viidellä kymmenestä ei ole uralupaa, Jani Suua kertoo.


Umpihangessa ajelu on yleistynyt kelkkojen kehityksen myötä.

Erätarkastaja Jani Suua huomauttaa, että luvaton ajelu on uhka

maakotkien pesinnälle ja hirvieläinten vasonnalle.

 

           

Lataa

 

 

metsä.fi

Nro: 1-2019                                        

Ilmastonmuutos näkyy luonnossa ja arjessa     

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo luonnossa – varsinkin pohjoisessa.

Ilmastonmuutos vaikuaa myös käytännön luonnonsuojelutyöhön sekä muun muassa retkeilyrakenteiden ylläpitoon.                  

                         

Lataa

 

 

Yhteydenotot yhdistyksen asiantuntijoihin ja toimitukseen  toimitus@maastoliikenne.fi

 

Tervetuloa toimintaan!

 

 


 

 

 

 

 

 

 


MAASTOLIIKENNELAIN JOUKKOISTAMISESTA v. 20132021-05-23 21:13
 
 

 

 

MAASTOLIIKENNELAIN JOUKKOISTAMISESTA v. 2013

 

 

Maastoliikennelain joukkoistaminen:

 

Ympäristöministeri Ville Niinistö kertoo, miten valtio joukkoistaa maastoliikennelain.mp4    

 

             

 

Ympristöministeri Ville Niinistön haastattelu maastoliikennelain joukkoistamisesta 15.1.2013

 

   https://www.youtube.com/watch?v=YQDj8ugsBHU    

 

Julkaistu 20.1.2013

 

 

 

Joukkoistaminen toi satoja ideoita maastoliikennelain uudistamiseksi

Tiedote 28.6.2013 klo 11.50  http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Joukkoistaminen_toi_satoja_ideoita_maast(17093)

 

 

 

 

Maastoliikennelain joukkoistaminen: Tietoa arvioinnista Maastoliikennelain joukkoistaminen: Arviointi / Mistä on kysymys? Ympäristöministeriö yhdessä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa etsivät keväällä 2013 ideoita maastoliikennelain uudistamiseksi verkossa www.suomijoukkoistaa.fi-alustalla.
Lataa
Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita / Mitä on maastoliikenne?
Lataa
Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti eripuran sijaan ajatustenvaihtoa: – Tämä on lainsäädännössä paras idea pitkään aikaan,...
Lataa

 

 

>>>

 

 

Maastoliikennelain joukkoistaminen: Tietoa arvioinnista

Maastoliikennelain joukkoistaminen: Arviointi / Mistä on kysymys? Ympäristöministeriö yhdessä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa etsivät keväällä 2013 ideoita maastoliikennelain uudistamiseksi verkossa www.suomijoukkoistaa.fi-alustalla.

 

Lataa

Maastoliikenteen perusteita

Maastoliikenteen perusteita / Mitä on maastoliikenne?

 

Lataa

 

Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti

Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti eripuran sijaan ajatustenvaihtoa: – Tämä on lainsäädännössä paras idea pitkään aikaan,...

 

Lataa

 

 


 

♦ Voimassa oleva Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®   Lataa

 

♦ Lain soveltamisohje Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO   Lataa

 

 

ASIANTUNTIJAKYSELYN  YHTEENVETO MAASTOLIIKENNLAIN JOUKKOISTAMISESTA v. 2013

 

♦  Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 1(2)a       Lataa

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 1(2)a  ♦ Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi 

Pyydetyt arvioinnit ideointina maastoliikenteeseen tarkoitettujen liikkumisväylien (reittien ja urien) sijaintiin.

 

♦  Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 2(2)b     Lataa  

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 2(2)b  ♦  Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi