UutisiaValtakunnalinen media & Päätöstenteko mottorikelkkareiteistä
 
 Lue lis

Maastoliikenneonnettomuudet ja vakuutuskorvaukset
 
 Lue lis

Videolinkkejä Moottorikelkkailusta ja moottorikelkkareittien pakkorakentamisesta yksityisten maille
 
 Lue lis

MAASEUDUN TULEVAISUUS -Lehti
 
 Lue lis

MAASTOLIIKENNELAIN JOUKKOISTAMISESTA v. 2013
 
 Lue lis

Lapin alueen lehdistä
 
 Lue lis

Pohjois-Savon lehdet
 
 Lue lis

Investigation reports
 
 Lue lis

Tutkimusdokumentteja
 
 Lue lis

Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® ja sen soveltamisohje: Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO
 
 Lue lis

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Kaavilla / Juankoskella
 
 Lue lis

Koillis-Savo -lehden uutisia, kirjoituksia moottorikelkkareitin reittitoimituksista 2019 - 2016 Kaavilla ja Juankoskella
 
 Lue lisValtakunnalinen media & Päätöstenteko mottorikelkkareiteistä2020-04-02 21:26
 
 

 

Valtakunnalinen media & Päätöstenteko mottorikelkkareiteistä

 

 


 

Päästöt laskevat nyt rytinällä, mutta onko koronavirus hyvä uutinen ilmastonmuutoksen kannalta? →  https://yle.fi/uutiset/3-11279055?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2020-03-30

 

 

 

 

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 20/0050/3

Antopäivä 13.3.2020 Diaarinumero 02832/18/5156, 92774/18/5156

ASIA  Moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus

ISHO Tuusniemi Moke Päätös 20-0050-3 (13.3.2020) → Lataa

Tuusniemi, Tekninen lautakunta    https://www.tuusniemi.fi/poytakirjat-ja-esityslistat5

 

Mikä on Kuopion virkamiesten ratkaisu  tiedostettuihin talousvaikeuksiin ja ilmastonmuutoksesta aiheutuviin ongelmiin?

 

  

Kuopion kaupungin virkamiehillä ei näytä olevan mitään muuta tekemistä ja keinoa kuin pyrkiä rakentamaan kiireellä kuopiolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi moottorikelkkareittejä koko Kuopion ja sen lähikunnissa oleville yksityisten maille ja metsiin.

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

11.1.2020 (p28)  

KEVYEKSI LOPUKSI  Tanja Leppänen ■ Kuopion kaupungin ympäristöjohtaja    Lataa  

 

Kuopion päätöksiä alueelliseen ympäristön- ja ilmastonsuojeluun liittyen ympäristöjohtaja Leppäsen johdolla:

Kuopio panostaa liikenteen kehittämisessä moottorikelkkailuun ja kelkkareittien pakkorakentamiseen yksityisten maille veronmaksajien rahoilla.

   http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=&txt=kelkka&koh=2&pvm=&siv=50&dir=1&jar=1

 

  

SS Pe 11.1.2019   Moottorikelkkareitit

Moottorikelkkareitit - Kuopiolainen ilmastoteko?    Lataa

Kuopion päättäjillä onkin nyt kiire saada loppuun ilmastotavoitteensa Kuopion veronmaksajien rahoilla

 

 

Kuopion ratkaisujen perusteita alueen talouden ja asukkaitten virkistäytymisongelmiin:

Kaikissa Ely-keskuksen ja Kuopion projektiryhmän MoViRa- moottorikelkkareittisuunnitelmissa on selvitetty moottorikelkkareittien ominaisuuksia kuluyhteyksinä  ympäristövaikutuksineen, kuten esimerkiksi:

KUOPION MOOTTORIKELKKAREITIT

Reittisuunnitelma; Huosioinen–Lapinmäki II  http://publish.kuopio.fi/kuulutus/6367796586870966941.9.PDF

(Kuopion virkamiesten into edistää alueelle moottorikelkkailua tarpeellisena suunnitelmissa mainittuine ominaisuuksineen herättää myös kysymyksiä.)

 

-Moottorikelkkojen polttoainejärjestelmässä tapahtuvan epätäydellisen palamisen seurauksena reittien lähituntumassa voi esiintyä epäterveellisiä hiukkas- ja häkäpäästöjä.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Haitta kohdistuu pääasiassa itse kelkkailijaan tai kelkan/reen kyydissä olevaan henkilöön.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Merkittävin vaikutus on pakokaasuista syntyvä epämiellyttävä katku, joka voi hetkellisesti häiritä alueella samaan aikaan liikkuvia.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Reittien liikennemäärät huomioon ottaen päästöt ovat niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu varsinaisia terveyshaittoja.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Kelkkailun aiheuttamat päästöt ovat merkityksettömiä kelkkailun liikennesuoritteen ollessa 0 % kokonaisliikennesuoritteesta.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tarpeellinen?)

 

- Suunniteltu reitti on lisäksi arvioitu vähäliikenteiseksi, joten päästöillä ei ole käytännössä merkitystä. Kelkkamäärien arvioidaan jäävän suunnitellulla reitillä vähäisiksi.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tarpeellinen?)

 

-Suunniteltu reitti on arvioitu yhdeksi vähäliikenteisimmäksi, joten päästöjen merkitys on hyvin vähäinen verrattuna muuhun liikenteeseen.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi, tai yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Moottorikelkkailun ympäristövaikutuksista merkittävimpiä ovat meluhaitat.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Meluhaitan merkitystä korostaa moottorikelkkojen käyttö muutoin hiljaisessa ympäristössä.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

- Maasto on paikoin hyvin kivikkoinen ja saattaa edellyttää räjäytystöitä mikäli kiviä ei pysty rikkomaan muutoin.

(Vähäisiä luonnonesteitä?) Huom. Maastoliikennelaissa 2 luku 19 §  sanotaan: Reitin pitäjällä on oikeus poistaa reitiltä ajoa haittaavia puita, pensaita sekä muita vähäisiä luonnonesteitä.

 

-Muilla moottoriajoneuvoilla kuin moottorikelkoilla liikkuminen virallisella reitillä on laitonta. Reitin muuta käyttöä erityisesti kelkkailukaudella on seurattava ja tarvittaessa puututtava siihen. Suunniteltu reitti sijaitsee taajama-alueiden ulkopuolella, joten reitin muu käyttö jää todennäköisesti hyvin vähäiseksi. 

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tarpeellinen?)

 

 

Kyseisten reittien toteuttaminen suunnitelmissa esitettyine perusteluineen ja ominaisuuksineen tarkoittaa kansalaisten mielestä jopa suunnitemallista ympäristörikosten yleistä hyväksyntää Kuopiossa.

 

-Voidaanko Kuopion moottorikelkkareittisuunnitelmissa mainituista ympäristö- ja muista vaikutuksista arvioida, että millä tavalla ne palvelevat Maastoliikennelaissa mainittuja edellytyksiä, jotta reitti voitaisiin perustaa yksityisten maille ilman maanomistajan suostumusta?

-Eikö reittisuunnitelmissa mainituista moottorikelkkailun vaikutuksista aiheutuisi luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa?

 

 

Kuopion EAKR (MoViRa)- moottorikelkkareittien projektiryhmä kehuu 1,8 miljoonalla eurolla onnistuneita saavutuksiaan työn ja työpaikkojen suhteen:

Loppuraportti A32030(k)   ( Ohjelmakausi 2007 - 2013 )      Lataa  

RR-tietopalvelu -projektikuvaus ja  Loppuraportin  A32030  tiivistelmä  ( 31.12.2014 )     Lataa  

Loppuraportissa olevan tiivistelmän perusteella uusia yrityksiä tai työpaikkoja ei valitettavasti ole onnistuttu synnyttämään AINOATAKAAN moottorikelkkailun edistämiseksi uhratusta panostuksesta huolimatta.

 

 

Kuopio pitää kuitenkin jatkossa huolen, että raha riittää moottorikelkkareittien rakentamiseen moottorikelkkailun edistämiseksi alueelle.

Lisäksi Kuopion kaupungin moottorikelkkailua edistävän ohjausryhmän ajatuksena moottorikelkkailulle on keksittävä jokin tarve - uusi toimintamalli, eri tulokulma:      Lataa 

 

 

Re: * KUOPION KESKUSTA   Vastaukset    Lataa

Lausunto  26.3.2017/ Hannu Kananen: "Tietysti reitti aiheuttaa jossain päin ongelmia (onneksi meillä on yksityisten maita)."

 

Nyt Kuopion päättäjien on korkea aika lähteä lunastamaan lupauksensa ja ryhtyä rakentamaan MoKe-rälläyskeskuksia moottorikelkkailun edistämiseksi virkamiesten OMILLE maille Kuopion suunnitelmissa julkaistuilla ajatuksillmalliksi muillekin:

-”Samalla voidaan kehittää moottoirikelkkailuun liittyvää yritystoimintaa"

-Tällöin moottorikelkkailua "voidaan myös uskottavammin markkinoida ja hyödyntää matkailuelinkeinossa"

-Maanomistajat saisivat "mailleen tilusteitä, eikä moottorikelkoilla ajeltaisi sitten missä sattuu."

 

  

Jatkohankkeelle on keksittävä uusi toimintamalli, eri tulokulma.   (MoViRa) ohry Ptk 09_28.11.2014    Lataa 

-Yleisiä kehittämishankkeita ei ihan helposti tueta, mutta jonkin yrityslähtöinen tai –keskeinen ratkaisu saattaisi mennä läpi.

-Koska infralle ei ole tarjolla rahoitusta tämänhetkisistä rahoituslähteistä, kannattaa uusi hanke ajaa matkailu ja elinkeinopolitiikka edellä.

- Kuopio varaa jatkossa vuosittain n.100 000 € reittitoimitusmaksuihin ja maanomistajakorvauksiin.

-Varmistetaan vielä ettei rakentamisella ole loppupäivämäärää.

 

 

 

 

 

------------------

Nimellä 13.10.2019 06:00

Kuopio säästää – joitakin hankkeita pitää lykätä

tai unohtaa ne kokonaan

Jukka Patrakka

Kuopion kaupunginhallituksen entiset puheenjohtajat Pekka Kuustonen (sd.) ja Hannu Isotalo (kok.) arvostelivat Kuopion päättäjien kykyä tiukkaan taloudenpitoon muutama vuosi sitten (SS 22.9.2013). Molemmat olivat päättäjinä 1990-luvun lamavuosina.

 

Menojen kasvun hillitsemistä vaativa viesti oli suunnattu kaupunginjohtajalle, kaupunginhallituksen johdolle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille. Velkaantumisen ja veronkorotukset Isotalo ja Kuustonen tuomitsivat huonoiksi keinoiksi...

    https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitukset/nimella/Kuopio-s%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%C3%A4-%E2%80%93-joitakin-hankkeita-pit%C3%A4%C3%A4-lyk%C3%A4t%C3%A4-tai-unohtaa-ne-kokonaan/1451025#comments

 

------------------

Kova leipä, pehmeä markkinointi

Heikki Toivanen

 

KUULEMANI YKSITYISKOHTA liittyy pehmeän leivän tarjoamiseen päivittäisessä kouluruokailussa. Siirtymällä pelkästään kovaan purtavaan eli näkkileipään kaupunki säästäisi väittämän mukaan vuositasolla 50 000 euroa...

------------------

Edellisten kirjoitusten perusteella Kuopion talousvaikeuksiin virkamiesten suunnittelemia moottorikelkkareittejä koskevaan kirjoituksen:

"Onko haittoja otettu huomioon suunnittelussa?". . . Otsikoksi sopisi paremmin:  

"Virkamiesten talousviisaudet, juustohöylä ja kova leipä"

    https://www.savonsanomat.fi/mielipide/lukijan-sanomat/Onko-haittoja-otettu-huomioon-suunnittelussa/1473273

 

 

Lukijan Sanomat 26.11.2019 02:00

Moottorikelkkareitit

 

Onko haittoja otettu huomioon suunnittelussa?

 

    

Kuva: Poliisi

 Virallisten reittien ulkopuolella moottorikelkkailulle tarvitaan

maanomistajan tai kelkkauran ylläpitäjän lupa. Kuva: Heli Hyttinen

 

      https://www.savonsanomat.fi/mielipide/lukijan-sanomat/Onko-haittoja-otettu-huomioon-suunnittelussa/1473273

 

Virkamiestä ja luovaa taloudellista oivallusta ei yleensä yhdistetä yhteen ja samaan henkilöön. Näin ei taida olla myöskään Kuopiossa, koska esimerkiksi opetustoimesta säästetyt varat tuhlataan sitten moninkertaisesti pärinäviihteen ja moottorikelkkailun edistämiseen...

 

(MoViRa) ohry Ptk 09_28.11.2014      Lataa 

-Yleisiä kehittämishankkeita ei ihan helposti tueta, mutta jonkin yrityslähtöinen tai –keskeinen ratkaisu saattaisi mennä läpi.

-Koska infralle ei ole tarjolla rahoitusta tämänhetkisistä rahoituslähteistä, kannattaa uusi hanke ajaa matkailu ja elinkeinopolitiikka edellä.

-Jatkohankkeelle on keksittävä uusi toimintamalli, eri tulokulma.

 

           

 

 Ps. Olisiko näiden kuvien mukainen toimintamalli ja tulokulma sellainen, joka saattaisi mennä läpi?

- Kuopio varaa jatkossa vuosittain n.100 000 € reittitoimitusmaksuihin ja maanomistajakorvauksiin.

-Varmistetaan vielä ettei rakentamisella ole loppupäivämäärää.

 

 

Hurja onnettomuus Saariselällä – pojan moottorikelkka lensi ilmassa pakettiauton kylkeen 

  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005172363.html

https://www.is.fi › Uutiset › Kotimaa

15.4.2017 - Moottorikelkkailijan kelkka ohjautui toistaiseksi tuntemattomasta syystä kelkkauralta paikkaan, jossa on pieni nyppylä. Kelkka lähti ilmalentoon ja törmäsi Laanilantietä ajaneen pakettiauton kylkeen. Epävirallinen ja merkitsemätön kelkkaura ylittää törmäyskohdassa Laanilantien. – Kelkan alaikäinen ...

 

------------------

 

Savossa jahdattu hangessa kahlaavia hirviä moottorikelkoilla

https://rikosuutiset.fi/savossa-jahdattu-hangessa-kahlaavia-hirvia-moottorikelkoilla/

 

 

Ilmajohtojen siirto maakaapeliin vapauttaa kymmeniätuhansia hehtaareja metsitykseen

Vanhat pellot ja turvesuot tarjoavat hyviä mahdollisuuksia metsitykseen.

Metsitys

13.10.2019 klo 03.39

https://yle.fi/uutiset/3-11018064?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2019-10-13

 

 

  Yle 28.3.2017

Moottorikelkkailijoiden rällästys suojelualueilla ärsyttää Kuusamossa     Lataa

 

Luvaton ja reittien ulkopuolella kelkkailu uhkaa sulkea myös osan olevista laillisista kelkkareiteistä.

 

Kelkkailu vaatii maanomistajan luvan

Maastoliikennelain (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19951710) mukaan moottorikelkalla tai muullakaan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Moottorikelkkailu siihen tarkoitetuilla reiteillä on sallittua.

16 §

Moottorikelkkailureitin perustaminen

Moottorikelkkailureitti perustetaan lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella joko reittitoimituksessa tai maanomistajan ja reitin pitäjän välisellä kirjallisella sopimuksella.

Moottorikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuisi luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa.

Moottorikelkkailureitti voidaan perustaa riippumatta maa-alueen tai vesialueen omistajan tai haltijan suostumuksesta, jos reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta eikä reitistä aiheudu maa-alueen omistajalle tai haltijalle eikä poronhoidolle huomattavaa haittaa.

 

Huom.

-Koillis-Savon kaikissa moottorikelkkareittisuunnitelmissa on eritelty kelkkailun haittoja, kuten esimerkiksi myrkyllisten pakokaasujen haju- ja terveysvaikutuksia sekä merkittävimpinä meluhaitat.

-Suunnitelmissa on todettu näiden haittojen häiritsevä muita lähistöllä liikkujia sekä muuta virkistyskäyttöä.

-Haittojen vaikutukset on kuitenkin arvioitu olevan vähäistä muille paitsi kelkkailijoille itselleen, koska moottorikelkkaliikenteen arvioidaan reiteillä olevan vähäistä.

-Toisin sanoen Koillis-Savossa ei voida osoittaa moottorikelkkareittien perustamiselle yleistä kulkuyhteyden tai yleisen virkistyskäytön tarvetta.

-Tästä syystä virallisten moottorikelkkareittien perustamiselle Koillis-Savossa tarvitaan aina maanomistajan lupa.

 

 

 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe
https://www.pohjois-savo.fi/…/valmisteilla-olevat…

 

Pohjois-Savon liiton uutiskirje 2.10.2019    Lataa

PALAUTE 26.9.2019 Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe   Lataa

 

 

 

  

SS 24.2.2019 B5

Moottorikelkkailu  Onko edistäminen yleinen etu?      Lataa

"Kuopion on syytä ryhtyä kiireellä panostamaan moottorikelkkailulle

tehtyjen ajoväylien palauttamiseen alkuperäiseen talousmetsä- ja virkistyskäyttöön"

 

  

SS Pe 11.1.2019   Moottorikelkkareitit

Moottorikelkkareitit - Kuopiolainen ilmastoteko?    Lataa

"Kuopion päättäjillä onkin nyt kiire saada loppuun ilmastotavoitteensa Kuopion veronmaksajien rahoilla."

"Kuopion tavoite lieneekin, että ilmasto lämpenisi pohjolassa niin, että alueelle syntyisi trooppinen ilmasto."

 

 

 

SAVON SANOMAT,  Politiikka 04.10.2019

Keskustapuolueen itsensä hävittämistemppu   Lataa

Kaupunginvaltuusto on linjannut Kuopion tavoitteeksi olla hyvän elämän

pääkaupunki.

"... Yt-neuvottelut painavat päälle ja henkilöstön palkkakustannuksista pitäisi säästää. Kaupungin metsänhoitaja on kuitenkin ilmoittanut, että moottorikelkkailureittien rakentamiseen metsän hävittämiseksi riittää rahaa aina..."

 

 

  Kuopion kaupunki käynnistää yhteistoimintaneuvottelut

  https://www.kuopio.fi/-/kuopion-kaupunki-kaynnistaa-yhteistoimintaneuvottelut

 

 

SAVON SANOMAT  A4   28.8.2019

Luvassa leikkauksia ja uusia tulonlähteitä  Lataa

Kuopion talous kuralla ?

 

Savo 12.09.2019

Kuopion kaupungin talous pahasti kuralla -

kaupunginjohtaja esittää yt-neuvotteluja, jotka voivat johtaa irtisanomisiin    Lataa

( 13 kommenttia )

Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen Kuopion kaupungissa 2019596363-8    Lataa

"Henkilöstön vähentämistarve olisi enintään 200 henkilöä (180 henkilötyövuotta)."

 

 

Kuopion kaupunki

https://www.savonsanomat.fi/aiheet/Kuopion_kaupunki


 

Savo 12.09.2019 12:59

Kuopion kaupungin talous pahasti kuralla –kaupunginjohtaja esittää yt-neuvotteluja, jotka voivat johtaa irtisanomisiin

 

https://www.savonsanomat.fi/savo/Kuopion-kaupungin-talous-pahasti-kuralla-%E2%80%93%E2%80%89kaupunginjohtaja-esitt%C3%A4%C3%A4-yt-neuvotteluja-jotka-voivat-johtaa-irtisanomisiin/1434907 

 

 

Savo 

Kuopio etsii nyt leikkauskohteita ja uusia tulonlähteitä – Kaupungin alijäämä kasvamassa yli 20 miljoonaan euroon

https://www.savonsanomat.fi/savo/Kuopio-etsii-nyt-leikkauskohteita-ja-uusia-tulonl%C3%A4hteit%C3%A4-%E2%80%93-Kaupungin-alij%C3%A4%C3%A4m%C3%A4-kasvamassa-yli-20-miljoonaan-euroon/1426826

 

Savo 

Kuopion yt-neuvottelut: Vähentämistarve enintään 200 henkilöä – "Tämä ei ole kenenkään työntekijämme syy" 

https://www.savonsanomat.fi/savo/Kuopion-yt-neuvottelut-V%C3%A4hent%C3%A4mistarve-enint%C3%A4%C3%A4n-200-henkil%C3%B6%C3%A4-%E2%80%93-T%C3%A4m%C3%A4-ei-ole-kenenk%C3%A4%C3%A4n-ty%C3%B6ntekij%C3%A4mme-syy/1434978

 

Savo 

Kuopion talous kaipaa korjaavia toimenpiteitä – Alijäämä kasvamassa paljon pelättyä suuremmaksi

https://www.savonsanomat.fi/savo/Kuopion-talous-kaipaa-korjaavia-toimenpiteit%C3%A4%E2%80%89%E2%80%93-Alij%C3%A4%C3%A4m%C3%A4-kasvamassa-paljon-pel%C3%A4tty%C3%A4-suuremmaksi/1424708


 

Mikä on Kuopion virkamiesten ratkaisu edellä tiedostettuihin ongelmiin?

 

Näyttää siltä, että Kuopion kaupungin virkamiehillä ei ole mitään muuta tekemistä ja keinoa kuopiolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi kuin edistää moottorikelkkailua rakentamalla moottorikelkkareittejä kattavasti koko Kuopion ja sen lähikunnissa yksityisomistuksessa oleville maille ja metsiin:

   http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=&txt=kelkka&koh=2&pvm=&siv=50&dir=1&jar=1
     http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019602409-7

     http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019560850-4

 

Oikaisuvaatimukset / Kuopion kaupungin Nilsiän alueen moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Juurusvesi - Suuri-Pieksä

   http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019553923-5

SS B5 2019-04-14   Lautakunnan painostaminen melko mahdotonta    Lataa

 

Muutoksenhaku ympäristö- ja rakennuslautakunnan tekemään päätökseen koskien Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkasuunnitelman hylkäämistä (28.3.2019 § 25)

   http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019560850-4

 

 Oikaisuvaatimukset / Moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Tervon raja – Ryönänlahti 

   http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019569587-8

 

 

PitäjäläinenTo 7.11. 2013   Ulkoilu- ja talviliikuntapaikkojen kehittäminen    Lataa

VIIKKO SAVO 8.4.2015    Liikuntapaikkojen kehittämisestä     Lataa

Pirkko Nevalainen
ympäristötarkastaja

Kuopion kaupunki / Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut

Suokatu 42, PL 1097, 70111 Kuopio

044 7482398, pirkko.nevalainen(at)kuopio.fi

Kuopion virkamiesten motto moottorikelkkareittien pakkorakentamispuuhiin liittyvänä yksityisten maille:

-----------------------------------------------

Hyvän elämän pääkaupunki

Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta

-----------------------------------------------

 

 

Maastoliikennelaissa 22.12.1995/1710 sanotaan:

2 luku 19 §

Reitin pitäjällä on oikeus poistaa reitiltä ajoa haittaavia puita, pensaita sekä muita vähäisiä luonnonesteitä.

 

3 luku 16 §

Moottorikelkkailureitin perustaminen

-Moottorikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuisi luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa-ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa.

 

-Moottorikelkkailureitti voidaan perustaa riippumatta maaalueen tai vesialueen omistajan tai haltijan suostumuksesta, jos reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta eikä reitistä aiheudu maaalueen omistajalle tai haltijalle eikä poronhoidolle huomattavaa haittaa.

 

 

Kuopion virkamiehille moottorikelkkareitttisuunnitelmissa edellä esiin tuotujen haittavaikutusten lisäksi Kuopiolle ja yhteiskunnalle moottorikelkkareiteistä aiheutuvia muita vaikutuksia lisäkustannuksineen:

-Todelliset rakentamiskustannukset alueen rettihankkeissa ovat olleet n. 10 000-12 000 eur/km (Reittisuunnitelmissa arvoidut kustannukset 5000-7 000 eur/km)

-Kuopion kaupungin on pidettävä virallistamansa moottorikelkkareitit kunnossa, vaikka rakennettujen reittien käyttö olisi suunnitelmien mukaisesti vain vähäistä tai tarve yleisen kulkuyhteyden vuoksi olematonta.

-Ympäristöministeriö on arvioinut vuosittaisten ylläpitokustannusten olevan n. 10% reitin rakentamiskustannuksista, eli (1000-1200)eur/km vuosittain.

 

-Moottorikelkkailu reitteineen ei palvele millään tavalla ilmaston suojelua eikä liikenneturvallisuutta.

-Moottorikelkan polttoaineenkulutus on vain n. 6-kertainen henkilöautoon verrattuna, mutta saastuttaminen häkä-, hiilivety- ja muinepäästöineen jo yli 1000-kertainen.

 

-Trafin tilaston mukaan erilaiset moottorikelkkailun onnettomuudet henkilövahinkoineen ovat aiheuttaneet yhteiskunnalle 320 miljoonan euron vuotuiset kustannukset.

-Kun moottorikelkkareittejä ja -uria on Suomessa noin 20 000 kilometriä, onnettomuuksista aiheutuneet kustannukset ovat 16 000 euroa kilomertiä kohden tai liikennekäyttöön rekisteröytyä kelkkaa kohti reilu 3500 euroa vuosittain.

-Tämän lisäksi maanomistajalle aiheutuva metsän tuoton menetys vuosittainen on  n. 200 eur/km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maastoliikenneonnettomuudet ja vakuutuskorvaukset2020-03-29 17:20
 
 

 

 

Maastoliikenneonnettomuudet ja vakuutuskorvaukset

 

 

  Moottorikelkkaonnettomuus: tuoreimmat

    http://yle.fi/uutiset/18-51624

 

Moottorikelkkailija kuoli törmättyään rekkaan Kemijärvellä

Moottorikelkka törmäsi perjantaina iltapäivällä täysperävaunurekkaan Kemijärvellä.

Tieliikennekuolemat

21.3.2020 klo 09.10

 

https://yle.fi/uutiset/3-11269168

 

 

Moottorikelkkailija loukkaantui kolarissa henkilöauton kanssa Hyrynsalmella

Julkaistu: 21.3.2020 klo 23:28

Paikallinen mies oli ajanut moottorikelkalla tietä pitkin Hyrynsalmen Ukkohallassa ja törmännyt vastaan tulleeseen henkilöautoon.

Kainuun Hyrynsalmella moottorikelkkailija loukkaantui törmäyksessä henkilöauton kanssa lauantaina alkuillasta, kertoo Oulun poliisi.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006448482.html

 

 

Moottorikelkkailija kuoli Kemijärvellä – törmäsi täysperävaunurekkaan

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006447821.html

Moottorikelkkaa kuljettanut nainen kuoli turmapaikalla.

PERJANTAINA (20.3.2020) iltapäivällä Kemijärvellä sattui kuolemaan johtanut moottorikelkkaonnettomuus, tiedottaa Lapin poliisi.

Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä kuolemansyyn tutkintana.

STT

 

 

Savo 08.03.2020 14:09

Kuskiton moottorikelkka viiletti kilometrejä jäällä

https://www.savonsanomat.fi/savo/Kuskiton-moottorikelkka-viiletti-kilometrej%C3%A4-j%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4/1523336

 

 

Teinipoika jäi moottorikelkan alle lammen jäällä – poliisi tutkii tapahtunutta

Kaavilla Kalaton lammen jäällä tapahtui torstai-iltana moottorikelkkaonnettomuus, jossa loukkaantui teinipoika.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/teinipoika-jai-moottorikelkan-alle-lammen-jaalla-poliisi-tutkii-tapahtunutta/7752536#gs.yje3ho

Julkaistu 6.3.2020Moottorikelkkailu päättyi ikävästi – kelkat törmäsivät, mies pelastushelikopterilla sairaalaan

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/moottorikelkkailu-paattyi-ikavasti-kelkat-tormasivat-mies-pelastushelikopterilla-sairaalaan/7751640

JULKAISTU 05.03.2020

 

 

Humalainen moottorikelkkailija kaahasi poliisia pakoon Joensuussa – epäillään törkeästä rattijuopumuksesta

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/humalainen-moottorikelkkailija-kaahasi-poliisia-pakoon-joensuussa-epaillaan-torkeasta-rattijuopumuksesta/7728448#gs.yji32n

Julkaistu 16.02.2020

 

 

Mies törmäsi moottorikelkalla puihin ja kuoli – kelkkailukaveria ei epäillä enää törkeästä kuolemantuottamuksesta

lauantai 29.02.2020

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/2db5c635-68c4-43dc-9a99-fc989bb7895a

 

 

Nuoret törmäsivät moottorikelkalla laavuun Savukoskella – kyydissä ollut kuoli

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006411472.html

Julkaistu: 18.2.2020

  19.2.2020 →  Lataa

 

Pari vuotta aikaisemmin samanlainen tapaus samalla seudulla:

Alaikäiset törmäsivät moot­to­ri­kel­kal­la laavuun Savukoskella – matkustajana ollut henkilö menehtyi

https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/alaikaiset-tormasivat-moottorikelkalla-laavuun-savukoskella-matkustajana-ollut-henkilo-menehtyi/789515/

POHJOIS-SUOMI 3.4.2018

 

 

Moottorikelkkaonnettomuus Norvajärven maastossa

08.02.2020

Lappi

https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/moottorikelkkaonnettomuus_norvajarven_maastossa_87815

 

 

Kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui, kun kelkka karkasi Ro­va­nie­mel­lä

https://www.lapinkansa.fi/kaksi-henkiloa-loukkaantui-kun-kelkka-karkasi-rova/605408

08.02.2020 

 

Yksi louk­kaan­tui moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­des­sa Ro­va­nie­mel­lä – putosi jar­ru­tuk­sen seu­rauk­se­na kelkan kyy­dis­tä

https://www.lapinkansa.fi/yksi-loukkaantui-moottorikelkkaonnettomuudessa-rov/604881

07.02.2020 

 

 

 

 

 

Moottorikelkkailija törmäsi heinäkuisena yönä pellolla johonkin ja loukkaantui

Kotimaa 21.07.2019 08:29

https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Moottorikelkkailija-t%C3%B6rm%C3%A4si-hein%C3%A4kuisena-y%C3%B6n%C3%A4-pellolla-johonkin-ja-loukkaantui/1408428

 

 

 

Poliisi epäilee safariyritystä rikoksesta moottorikelkkaonnettomuudessa

Poliisin esitutkinnassa selvitetään, onko moottorikelkkasafarilla toimittu kuluttajaturvallisuuslain vastaisesti.

Esitutkinta

20.3.2019 klo 10.21päivitetty 20.3.2019 klo 13.37   https://yle.fi/uutiset/3-10698049

 

 

Lapin lomalla loukkaantuneet saavat sairaalassa ainutlaatuista apua – Hanne-Marilla ei ole kollegaa missään päin maailmaa

Matkailu  12.2.2018 klo 16.33   https://yle.fi/uutiset/3-10068305

Reipaskin turisti muuttuu murheelliseksi vieraan maan sairaalassa, mutta Lapissa lomallaan loukkaantuneita auttaa turistisosiaalityöntekijä Hanne-Mari Seppälä. Samalla sairaala saa rahansa takaisin.

 

Lyhyet

6.5.2019 klo 09:25

Kilvettömällä moottorikelkalla ajanut törmäsi autoon ja pakeni paikalta    https://yle.fi/uutiset/3-10768806

 

 

 

  Moottorikelkkailijoiden musta viikonloppu: Kaksi kuollutta, yksi kiidätetty kriittisessä tilassa sairaalaan

 

SU 7.4.2019 klo 8:30 (muokattu klo 9:44)

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/00f7b7ed-7f60-47a9-aef0-8c4c9832010f

 

 

   Kolmen kelkkaonnettomuuden päivä Rovaniemellä

LAPPI

31.03.2019  16.33

https://www.lapinkansa.fi/lappi/kolmen-kelkkaonnettomuuden-paiva-rovaniemella-3510669/

Rovaniemellä tapahtui sunnuntaina loukkaantumisiin johtaneita

maastoliikenneonnettomuuksia. Ensimmäinen hälytys hätäkeskukselle tuli aamulla ennen

kymmentä, ja ambulanssi haki loukkaantuneen kelkkailijan. Puolen päivän aikaan nainen

törmäsi virallisella kelkkailureitillä puuhun Pöykkölässä ja hänet toimitettiin

keskussairaalaan jatkotutkimuksiin. Kolmen aikaan iltapäivällä kaksi turistia törmäsi

kelkalla puuhun Vennivaarassa, ja myös heidät toimitettiin jatkohoitoon.

 

Loukkaantuneiden vammojen vakavuudesta ei ole tietoa.

 

 

  Lapin Kansa  A10 // UUTISET  Keskiviikkona 13.3.2019 

Lapissa kuoli viime vuonna viisi kelkkailijaa  

Moottorikekkaturmat sattuvat usein kuljettajalle tutussa ympäristössä     Lataa

 

 

 

Rovaniemen sairaalassa hoidetaan jo enemmän kelkkailussa kuin tieliikenteessä loukkaantuneita 15.1.2019

"Jos huvipuistoissa loukkaantuisi yhtä paljon, olisikohan kaikki huvipuistot jo suljettu ?"

        https://yle.fi/uutiset/3-10595808

 

 

 

             

 

Ajankohtaista LVK:n & OTIn tiedotteet ja uutiset

12.3.2019                                                                                                                

Moottorikelkkailussa 11 kuolonuhria viime vuonna – Kelkkailun turvallisuuden eteen tehtävissä paljon      

                     

Lataa

 

   

LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS VALT MOOTTORIKELKKARAPORTTI 2016

Raportissa tarkastellaan onnettomuuksia, joissa on ollut mukana moottorikelkka.

Aineistona on käytettyliikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia onnettomuuksia ja lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvattuja vahinkoja.

Lataa


 

Trafi 15-2015 Maastoliikenteen onnettomuudet

Maastoliikenneonnettomuuksien tilastointi on Suomessa hajanaista koska liikenneonnettomuustilastoja on kehitetty lähinnä tieliikenneonnettomuuksien näkökulmasta. Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuu kuitenkin merkittäviä kustannuksia yhteis-kunnalle. Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksien tilastointi on Suomessa hajanaista ja osa onnettomuuksista jää kokonaan tilastojen ulkopuolelle.

   

Lataa

 


Trafin tutkimuksia 15-2015    Lataa

Ks.  Printti versio  s. 40 (pdf  49/105)

”Henkilövahinkoon johtaneiden moottorikelkkaonnettomuuksien kustannukset ajalla 2009−2013 olivat keskimäärin 320 miljoonaa euroa vuodessa ja mönkijäonnetto-muuksien vastaavasti 369 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteensä mönkijä- ja moottorikelkkaonnettomuuksien kustannukset olivat siten lähes 690 miljoona euroa vuodessa.

Ks. Printti versio  s. 68 (pdf  77/105)

”Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuvat taloudelliset ja inhimilliset menetykset ovat varsin merkittäviä. Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista aiheutui yhteiskunnalle vuosittain lähes 700 miljoonan euron kustannukset.”


 

Hurja onnettomuus Saariselällä – pojan moottorikelkka lensi ilmassa pakettiauton kylkeen 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005172363.html

https://www.is.fi › Uutiset › Kotimaa

15.4.2017 - Moottorikelkkailijan kelkka ohjautui toistaiseksi tuntemattomasta syystä kelkkauralta paikkaan, jossa on pieni nyppylä. Kelkka lähti ilmalentoon ja törmäsi Laanilantietä ajaneen pakettiauton kylkeen. Epävirallinen ja merkitsemätön kelkkaura ylittää törmäyskohdassa Laanilantien. – Kelkan alaikäinen ...

 

 

Turistit törttöilivät moottorikelkoilla Lapissa: yksi törmäsi puuhun, toinen hiihtäjään

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/5fbd2407-120c-40c3-9f42-84d428295f9b

 

 


  Lapin Kansa I Torstai 3.1.2019    

Turisteja loukkaantui kelkkaturmissa Kolarissa ja Levillä    Lataa

 

 

Moottorikelkkailija ajoi tutkaan liki tuplasti sallittua kovempaa Levillä

https://www.lapinkansa.fi/lappi/moottorikelkkailija-ajoi-tutkaan-liki-tuplasti-sallittua-kovempaa-levilla-200754922/

 

 

Mootto­ri­kelk­kailija ajoi seinään Siikajoella

https://www.raahenseutu.fi/urheilu/moottorikelkkailija-ajoi-seinaan-siikajoella-6.1.3378519.7ed553f6a2

 

 

Enontekiöllä sulaan ajanut moottorikelkkailija menehtyi

https://www.lapinkansa.fi/lappi/enontekiolla-sulaan-ajanut-moottorikelkkailija-menehtyi-2473775/

 

 

Sulaan ajanut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja pelastettiin Ounasjärvellä

https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/sulaan-ajanut-moottorikelkkailija-pelastettiin-ounasjarvella/809599/

 

 

  Turisti loukkaantui kelkkaonnettomuudessa

Onnettomuus sattui Rovaniemellä suositulla maisemareitillä.

Kelkkaonnettomuus 27.2.2019

       https://yle.fi/uutiset/3-10665390

 

 

 

Moottorikelkkailija ajoi vaijeriin ja loukkaantui

https://yle.fi/uutiset/3-5092160

 

Poliisi: Tunturi-Lapissa useita moottorikelkkaonnettomuuksia

Onnettomuuksia tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisina.

31.12.2018 klo 19:36

      https://yle.fi/uutiset/3-10577450

 

 

Hallitus haluaa sallia nykyistä isommat moottorikelkat

Jos lakiesitys menee läpi, tietyillä kelkkareiteillä voisi ajaa enimmillään 800 kiloa painavia raskaita moottorikelkkoja eli moottorirekiä.

11.10.2018 klo 14:47

     https://yle.fi/uutiset/3-10452139

 

Liperissä hukkui 48-vuotias moottorikelkkailija

Kaksi kelkkailijaa ajoi lauantai-iltana sulaan.

Pohjois-Karjala

15.4.2018 klo 02:57

      https://yle.fi/uutiset/3-10160568

 

Moottorikelkkailija kuoli onnettomuudessa Muoniossa

Moottorikelkkailija törmäsi puuhun Tiurajärvellä eilen perjantaina.

Moottorikelkkaonnettomuus

17.2.2018 klo 09:38päivitetty 19.2.2018 klo 09:07

     https://yle.fi/uutiset/3-10080444

 

 

Liuta tuoreimpia uutisia kelkkaonnettomuuksista 2018:

 

Moottorikelkkailija kuoli onnettomuudessa Muoniossa

Moottorikelkkailija törmäsi puuhun Tiurajärvellä eilen perjantaina. 

Moottorikelkkaonnettomuus

17.2.2018 klo 09:38päivitetty 19.2.2018 klo 09:07

     https://yle.fi/uutiset/3-10080444

 

 

Matkailija törmäsi moottorikelkalla puuhun Kolarissa – kuljettaja ja matkustaja vietiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan

LAPIN UUTISET 08.02.2018

https://www.lapinkansa.fi/lappi/matkailija-tormasi-moottorikelkalla-puuhun-kolarissa-kuljettaja-ja-matkustaja-vietiin-oulun-yliopistolliseen-sairaalaan-200730496/

 

 

Iissä Maalismaantiellä sattui tänään hieman ennen kello kahta henkilöauton ja moottorikelkan kolari.

Sunnuntai 11.2.2018 klo 17.54

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802112200736344_u0.shtml

 

 

Kaksi sairaalaan moottorikelkkaonnettomuudesta Äkäslompolossa

Tyypillinen onnettomuus moottorikelkalla: mies ajoi mutkassa päin puuta.

päivitetty 8.2.2018 klo 18:04

      https://yle.fi/uutiset/3-10066658

 

 

Moottorikelkkailija vaaransi henkensä ja aiheutti kolarin Kaakkois-Suomessa - poliisi kyselee sovittelemaan syntejään

Maanantai 22.1.2018 klo 09.08

     http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201801222200686039_u0.shtml

 

 

Mies hukkui avantoon Kontiolahdella - moottorikelkka löytyi kahdensadan metrin päästä

Torstai 11.1.2018 klo 21.20

     http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201801112200662725_u0.shtml?_ga=2.33470520.761861802.1518437002-2071617018.1518437002

 

 

Moottorikelkka murjoi kauriin Sonkajärvellä – kelkkailija jätti eläimen kitumaan

Kotimaa 21.01.2018 Eija Mansikkamäki

Poliisi tutkii asiaa eläinsuojelurikoksena ja toivoo tietoja asiasta.

      http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/kotimaa/artikkeli-1.221617

 

 

Moottorikelkka ja auto törmäsivät Alavudella: Kelkkailija lensi kyydistä tielle ja loukkaantui

     https://www.ilkka.fi/uutiset/poliisiuutiset/moottorikelkka-ja-auto-tormasivat-alavudella-kelkkailija-lensi-kyydista-tielle-ja-loukkaantui-1.2509263

 

 

§§§

 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneu-voverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

 

Lakiluonnos, kevyiden moottoriajoneuvojen verosta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta

Lataa

 

"Vero ei koskisi myöskään raskaita moottoriajoneuvoja, kuten traktoreita ja työkoneita. Toisin kuin moottoripyörät, ne ovat pääosin ammattikäytössä olevia hyötyajoneuvoja.Veron ulkopuolelle jäisivät myös moottorikelkat.

- Ahvenanmaalla käytettävät moottorikelkat eivät kuulu rekisteröintivelvoitteen piiriin ja näiden osalta olisi siten luotava erillinen veroilmoitusmenettely.

- Veron valvonnan järjestäminen maastossa olisi myös vaikeaa.

 

Edellä mainituista syistä ja moottorikelkoista kerättävän vähäisen verokertymän vuoksi, ei ole tarkoituksenmukaista sisällyttää moottorikelkkoja veron piiriin."

 

Laki kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laki ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta - hallituksen esityksen valmistelu

Eri osapuolten ja järjestöjen lausunnot (136 asiakirjaa) dokumentoituna löytyvät osoitteesta:

http://vm.fi/hanke?selectedProjectId=23517   ð  Asiakirjat

Lataa

 


 

 Moottorikelkkailija törmäsi kauriiseen Savossa ja jätti sen kitumaan

 Kotimaa 21.01.2018 [ Lataa ]Moot­to­ri­kelk­ka sinkoutui ilmalentoon ja törmäsi pakettiautoon Saariselällä – nuori kuljettaja loukkaantui

KOMMENTOI24

POHJOIS-SUOMI 15.4.2017 8:04

KALEVA

 

Alaikäinen moottorikelkkailija törmäsi pakettiautoon ja loukkaantui Inarin Saariselällä perjantaina…

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/moottorikelkka-sinkoutui-ilmalentoon-ja-tormasi-pakettiautoon-saariselalla-nuori-kuljettaja-loukkaantui/757345/

 

 

 


 

Kohtalokas kelkkaturma Kuusamossa: Mies suistui tieltä ja törmäsi ...

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kelkkaturma-kuusamossa-mies-suistui-tielta-ja-tormasi-puuhun/6363918

25.3.2017 - Kohtalokas kelkkaturma Kuusamossa: Mies suistui tieltä ja törmäsi puuhun ... Mies kuoli rajussa turmassa – moottorikelkka lensi ilmassa ... Jo kolmas onnettomuus moottorikelkkasafarilla viikonloppuna: Kelkka tuli auton eteen Rovaniemellä

KOTIMAA26.02.2017

https://www.aamulehti.fi/kotimaa/jo-kolmas-onnettomuus-moottorikelkkasafarilla-viikonloppuna-kelkka-tuli-auton-eteen-rovaniemella-24304895/ 

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja raivostui häntä kuvanneelle hiihtäjälle – ajoi tahallaan päälle

KOMMENTOI205

KOTIMAA 4.2.2017 12:30 | PÄIVITETTY 4.2.2017 15:54

KALEVA

Tornion Kokkokankaan hiihtoladulla sattui erikoinen välikohtaus, kun… 


 http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/moottorikelkkailija-raivostui-hanta-kuvanneelle-hiihtajalle-ajoi-tahallaan-paalle/750839/

 

 

Rautavaaran moottorikelkkareitti 

Rautavaaran moottorikelkkareitin rakentamista

Pitäjäläinen 4.11.2013

Lataa

 


Moottorikelkkailija kuoli törmättyään puuhun

KOTIMAA JULKAISTU 09.01.2017 08:38

26-vuotias nurmeslainen mies kuoli sunnuntaina ajettuaan moottorikelkalla puuhun Rautavaaran Ylä-Luostolla.

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/moottorikelkkailija-kuoli-tormattyaan-puuhun/6256978

 


PÄIJÄT-HÄME 3.2.2017 Päivitetty: 3.2.2017

Humalainen moottorikelkkailija törmäsi jääesteeseen ja tippui kyydistä

Humalaisen moottorikelkkailijan matka pysähtyi jääesteeseen torstai-iltana Sysmässä. Poliisin mukaan mies ajoi Varontien lähistöllä järven jäällä ilman kypärää ja törmäsi jäähän. Sen seurauksena hän tippui kelkan kyydistä.

http://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2342379


 

Puuhun törmännyt moottorikelkkailija kuoli Hankasalmella

Maastossa liikkunut vuonna 1995 syntynyt uhri törmäsi kelkalla puuhun lauantaina päivällä.

Julkaistu: 21.1. 18:38

PIEKSÄMÄKELÄINEN mies kuoli moottorikelkkaonnettomuudessa Hankasalmella lauantaina.

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005055656.html


Jäille lähtenyt moottorikelkkailija kuoli Inkoon saaristossa

Viisikymppinen mies oli lähtenyt saaresta lauantaina illansuussa kokeilemaan vanhaa moottorikelkkaa. Meripelastuskopteri löysi miehen viitisen tuntia myöhemmin kuolleena avannon reunalta.

http://yle.fi/uutiset/3-9468680


  

Moottorikelkkaonnettomuus: tuoreimmat

http://yle.fi/uutiset/18-51624

 


 

Kolme moottorikelkkaonnettomuutta ja viisi loukkaantunutta Lapissa viikonloppuna

Lapissa on tapahtunut kolme kelkkasafarionnettomuutta viikonlopun aikana.

Moottorikelkkaonnettomuus

27.2.2017 klo 11:39

http://yle.fi/uutiset/3-9481816


Matkailija loukkaantui vakavasti moottorikelkkaonnettomuudessa

Ranskalainen mies ajoi moottorikelkalla päin puuta Rovaniemellä Norvajärven maastossa.

Rovaniemi

3.2.2017 klo 12:54


Kaksi hollantilaista loukkaantui moottorikelkkaonnettomuudessa Inarissa

Auto törmäsi Nellimintietä ylittäneeseen moottorikelkkaan.

Nellim, Inari

1.2.2017 klo 05:09päivitetty 1.2.2017 klo 05:56


Moottorikelkkailija suistui reitiltä ja meni tajuttomaksi

Nainen vietiin helikopterilla Lapin keskussairaalaan.

Moottorikelkkailu

2.1.2017 klo 05:34päivitetty 2.1.2017 klo 08:26


Mies loukkaantui vakavasti moottorikelkkaonnettomuudessa Kuopiossa

Onnettomuus tapahtui moottorikelkkasafarilla perjantaina. Kuljettajalla ei ole enää välitöntä hengenvaaraa.

Tahko (matkailukeskus)

12.3.2016 klo 15:46

 

Mies loukkaantui vakavasti moottorikelkkaonnettomuudessa Kuopiossa

https://yle.fi/uutiset/3-8739807

 

Mies loukkaantui vakavasti moottokelkkaturmassa Tahkon lähellä

https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/100026

 

 

Mies menehtyi moottorikelkkaonnettomuudessa Suomussalmella

12.04.2019 klo 23.04Oulu

https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/mies_menehtyi_moottorikelkkaonnettomuudessa_suomussalmella_79751

 

 

 

 


 

 

The Influence of Snowmobile Emissions on Air Quality and Human Health     http://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=117

Posted on September 13, 2007

Scenes of Yellowstone Park Rangers wearing gas masks brought national attention to snowmobile pollution….

- The effects of snowmobile emissions on health
- Hydrocarbons (HC)
- Carbon Monoxide (CO)
- Particulate Matter (PM)

 


Uutisia:

http://m.iltalehti.fi/uutiset/2013021916696442_uu.shtml

”…oli huomattu, että porukassa viimeisenä ollut kelkkailija puuttui joukosta. Kadonnut nainen löytyi…”


http://yle.fi/uutiset/3-9440429

”…mies ajoi moottorikelkalla letkassa ja toistaiseksi tuntemattomasta syystä kaartoi pois reitiltä ja törmäsi puuhun.”

 

    Lieneekö edellä mainittuihin tapauksiin myötävaikuttanut TM kirjoituksessa  (TM 3/2006) päätelty moottorikelkkasafareilla virkistäytymisen varjopuoli:
Erityisesti safariajossa kelkalla ajavat joutuvat haistelemaan edellä kulkevien pakokaasuja(TM 3/2006)      Lataa

 
 


 

 

 
Videolinkkejä Moottorikelkkailusta ja moottorikelkkareittien pakkorakentamisesta yksityisten maille2020-04-03 16:36
 
 

Uutis- ja videolinkkejä

Moottorikelkkailusta ja moottorikelkkareittien pakkorakentamisesta yksityisten maille

 

- Yle-uutinen  Yle.fi-Radio Savo-uutiset 28.12.2010

 Mottorikelkkareittejä pakolla yksityisten maille    Lataa

 

>>> 

Juankosken kaupunginjohtaja Petri Kangasperkon lausunto Mon, Feb 15, 2010 kaupungintalossa pidettävään tiedotustilaisuuteen 24.2.2010    Lataa

 

 

 

 

Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry:n infotilaisuus

- Eduskunassa 23.11.2010   

Maastoliikennelaki

Moottorikelkkareittejä maanomistajien maille pakolla?

 

    → → Lataa 

Eduskunassa 23.11.2010  Video (58.4 Mt) Ladattavissa    http://maastoliikenne.fi/tiedostot/video3.mov

 

 

"Vain Jälki lumessa"  Video  (105,8 Mt)   Ladattavissa    http://maastoliikenne.fi/tiedostot/video1.mov

- Suomestako kelkkaturismin luvattu maa?

- Moottorikelkkareittejä maanomistajien maille pakolla?

 

 

” Jälkiä lumessa - puiden välissä   Onnellista Uutta Vuotta !    Lataa    

 

Löytyneekö Ympristöministeriöstä Pekka Tuunasen määrittelemä moottorikelkkojen jättämä jälki ”Vain jälki lumessa - puiden välissä” seuraavasta teoksesta?

Lumijälkien maasto-opas - Nidottu, suomi, 2018       https://www.adlibris.com/fi/kirja/lumijalkien-maasto-opas-9789523380530

 

 

>>>

 

 

 Moottorikelkkareitin rakentamista Kiuruvedellä ”Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi”  pakolla 25.3.2011 – 1.6.2011

Jo vääryys vallan saapi

- Paavo Tossavaisen kotimetsä moottorikelkkailulle 

Ladattavissa  (34,8 Mt)      http://maastoliikenne.fi/tiedostot/video2.mov

in video (fi) spoken text with translation in enghlish    Lataa

  Paavo Tossavaisen videon lopussa aloittama virsi kokonaisuudessaan / Esittäjä Erkki Rankaviita     https://youtu.be/oCErml3vbFo

 

  Helsingin Sanomat

Edelliseen liittyvänä HS-Uutinen 5.6.2011  Kilometrin moottorikelkkareitistä maksetaan 150 euron korvaus 

  Poliisi suojelee raivausta    Lataa

 

 <><><><><><>


Tuotanto:

Kulttuuriosuuskunta Elonkirjo

http://www.elonmerkki.net/en/index.html


<><><><><><>

 

 

 

 


MAASEUDUN TULEVAISUUS -Lehti2019-11-07 02:32
 
 

 

 

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS:  UUTISIA / KIRJOITUKSIA

 

 

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS

Ma 30.1.2012 (s.2)                              

Maastoliikenteellä on väärä suunta

Olli Paasivirta, ympäristönsuojeluneuvos

                             

Lataa

 

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS

Lukijalta 28.09.2012                                             

Moottorikelkkareittejä perustellaan oudosti 

Minna Reijonen

Nilsiä                                                                                      

             

Lataa

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS  4.7.2011

KOLUMNI

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS 4.7.2011

KOLUMNI: AINO ÄSSÄMÄKI

Oikeat luontomatkailijat eivät pärise

    

Lataa

MAASEUDUN TULEVAISUUS  8.6.2011

UUTISET

 

 

Kiista kelkkareiteistä kärjistyi YläSavossa

On syytä esittää kysymys, onko moottorikelkkailu yleisen edun vaatima.

Johtaja Markku Tornberg, MTK

 

Lataa

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS  7.11.2011

UUTINEN

 

Maaseudun Tulevaisuus_7.11.2011 UUTISET - Vapaaehtoisuus pitää maanomistajat ja moottorikelkkailijat tyytyväisinä

 

Lataa

 

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS  12.12.2011

 

 

Maaseudun Tulevaisuus_12.12.2011 - Maastoliikennelain tulkinnat entistä sekavampia

 

Lataa

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS  15.6.2011

Mielipide

 

Maaseudun Tulevaisuus_15.6.2011 MIELIPIDE - Yleinen etu ei vaadi moottorikelkkareittejä

 

Lataa

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS  28.11.2011

Page4_Art211769

 

Maaseudun Tulevaisuus_28.11.2011 - Maastoliikennelaki on perustuslain vastainen

 

Lataa

 

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS

 29.12.2010                                                                                     

Lakiuudistus helpottaa pakkokeinon käyttöä

Timo Heikkinen

                    

Lataa

 

 

MAASEUDUN TULEVAISUUS

Ottaisitko kelkkareitin maillesi 5.1.2011                                      

MAASEUDUN TULEVAISUUS

VIIKON KYSYMYS:

Ottaisitko kelkkareitin maillesi?

Julkaistu 5.1.2011                                            

                         

Lataa

 

 

 

 


 

metsä.fi

M e t s ä h a l l i t u k s e n l e h t i

 


metsä.fi

Nro: 1-2019                            

 

Villieläimet kärsivät luvattomasta kelkkailusta

– Urilla liikkuvista kelkkailijoista keskimäärin viidellä kymmenestä ei ole uralupaa, Jani Suua kertoo.


Umpihangessa ajelu on yleistynyt kelkkojen kehityksen myötä.

Erätarkastaja Jani Suua huomauttaa, että luvaton ajelu on uhka

maakotkien pesinnälle ja hirvieläinten vasonnalle.

 

           

Lataa

 

 

metsä.fi

Nro: 1-2019                                        

Ilmastonmuutos näkyy luonnossa ja arjessa     

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo luonnossa – varsinkin pohjoisessa.

Ilmastonmuutos vaikuaa myös käytännön luonnonsuojelutyöhön sekä muun muassa retkeilyrakenteiden ylläpitoon.                  

                         

Lataa

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


MAASTOLIIKENNELAIN JOUKKOISTAMISESTA v. 20132020-01-16 11:17
 
 

 

 

MAASTOLIIKENNELAIN JOUKKOISTAMISESTA v. 2013

 

 

Maastoliikennelain joukkoistaminen:

 

Ympäristöministeri Ville Niinistö kertoo, miten valtio joukkoistaa maastoliikennelain.mp4    

 

             

 

Ympristöministeri Ville Niinistön haastattelu maastoliikennelain joukkoistamisesta 15.1.2013

 

→   https://www.youtube.com/watch?v=YQDj8ugsBHU    

 

Julkaistu 20.1.2013

 

 

 

Joukkoistaminen toi satoja ideoita maastoliikennelain uudistamiseksi

Tiedote 28.6.2013 klo 11.50  http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Joukkoistaminen_toi_satoja_ideoita_maast(17093)

 

 

 

 

Maastoliikennelain joukkoistaminen: Tietoa arvioinnista Maastoliikennelain joukkoistaminen: Arviointi / Mistä on kysymys? Ympäristöministeriö yhdessä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa etsivät keväällä 2013 ideoita maastoliikennelain uudistamiseksi verkossa www.suomijoukkoistaa.fi-alustalla.
Lataa
Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita / Mitä on maastoliikenne?
Lataa
Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti eripuran sijaan ajatustenvaihtoa: – Tämä on lainsäädännössä paras idea pitkään aikaan,...
Lataa

 

 

>>>

 

 

Maastoliikennelain joukkoistaminen: Tietoa arvioinnista

Maastoliikennelain joukkoistaminen: Arviointi / Mistä on kysymys? Ympäristöministeriö yhdessä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa etsivät keväällä 2013 ideoita maastoliikennelain uudistamiseksi verkossa www.suomijoukkoistaa.fi-alustalla.

 

Lataa

Maastoliikenteen perusteita

Maastoliikenteen perusteita / Mitä on maastoliikenne?

 

Lataa

 

Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti

Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti eripuran sijaan ajatustenvaihtoa: – Tämä on lainsäädännössä paras idea pitkään aikaan,...

 

Lataa

 

 


 

♦ Voimassa oleva Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®   Lataa

 

♦ Lain soveltamisohje Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO   Lataa

 

 

ASIANTUNTIJAKYSELYN  YHTEENVETO MAASTOLIIKENNLAIN JOUKKOISTAMISESTA v. 2013

 

♦  Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 1(2)a       Lataa

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 1(2)a  ♦ Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi 

Pyydetyt arvioinnit ideointina maastoliikenteeseen tarkoitettujen liikkumisväylien (reittien ja urien) sijaintiin.

 

♦  Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 2(2)b      Lataa  

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 2(2)b  ♦  Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi

 

 

Mobiilipalkkojen tulokset

 

 

 


Lapin alueen lehdistä2020-03-31 12:15
 
 

Lapin alueen lehdistä


 

 

 

 

 

LAPIN KANSA

 

 

 

 

LK 2.11.2019  02 // MIELIPIDE

Kelkkaillaan järkevästi     Lataa

 


LK 15.5.2019  A4

Kelkkailuväylien korjausvelka      Lataa

 

Lapin Kansa UUTISET // A11 21.3.2019

Safariyrityksen epäillään syyllistyneen terveysrikokseen     Lataa

 

 

 

Lapin Kansa  02 // MIELIPIDE  Tiistaina 19. maaliskuuta 2019 

LAPPI PUHUU   Onko moottorikelkkailu yleinen etu vai haitta?      Lataa

 

Lapin Kansa  A10 // UUTISET  Keskiviikkona 13.3.2019

Lapissa kuoli viime vuonna viisi kelkkailijaa       Lataa

Moottorikekkaturmat sattuvat usein kuljettajalle tutussa ympäristössä

 

 

Lapin Kansa

LAPPI  Päivitetty klo 10.43 20.03.2019

Safariyrityksen epäillään syyllistyneen terveysrikokseen, kokemattoman kelkankuljettajan kyytiläinen loukkaantui vakavasti  |  PEKKA AHO     Lataa

Kuluttajaturvallisuuslain alaisilla ohjatuilla moottorikelkkasafareilla sattuu talvikauden aikana Lapissa suuri määrä loukkaantumisiin johtavia onnettomuuksia.

 

 

 

UUSI ROVANIEMI 20.3.2019 (P.6) 

"Minä niin mieleni pahoitin, kun maillemme taimikkoon Sinettijärvellä oli painuttu freeride-kelkoilla"     Lataa

 

 

 

Lapin Kansa Maanantai 25. huhtikuuta 2016

Pääseeköhän tällä tuosta? KOLUMNI      Lataa

Vesa Luhta   

 

 

Lapin Kansa 30.3.2011 Kotimaa

Kelkkailijat turmelivat pihan kasveja Lapinrinteellä       Lataa

 

 

 

  Yle 28.3.2017

Moottorikelkkailijoiden rällästys suojelualueilla ärsyttää Kuusamossa    Lataa

https://yle.fi/uutiset/3-9534591

 

Luvaton ja reittien ulkopuolella kelkkailu uhkaa sulkea myös osan olevista laillisista kelkkareiteistä.

Kelkkailu vaatii maanomistajan luvan

Maastoliikennelain (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19951710) mukaan moottorikelkalla tai muullakaan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Moottorikelkkailu siihen tarkoitetuilla reiteillä on sallittua.

 

 

 

  Lapin Kansa - Näkökulma

Sunnuntaina 15.1.2012

Maastoliikennelakiehdotus oli laiton       Lataa

 

 

Lapin Kansa 25.07.2012 

Rahaa kelkkareitteihin, muttei teihin      Lataa

 

Lapin Kansa 9.3.2012

Maastoliikennelaki vanhenee käsiin        Lataa

Reitit ja keli saivat kiitosta.

Kaikki hyvin?   

 

 

Lapin Kansa Ma 6.6.2011  Näkökulma

Lappi puhui kelkkailusta suurin numeroin 14.3.201       Lataa

 

 

LAPIN KANSA Ma 14.3.2011  Lappi puhuu Kelkkailusta suurin numeroin        Lataa

 

 

 

 

 


 

 

Kelkkareiteistä

KURIIRI 2.12. & 9.12.2015 LUKIJOILTA  oli 2.12.2015 julkaistu...      Lataa

 

 

 


 

 

metsä.fi

M e t s ä h a l l i t u k s e n l e h t i

 

metsä.fi   Nro: 1-2019 

Villieläimet kärsivät luvattomasta kelkkailusta       Lataa

– Urilla liikkuvista kelkkailijoista keskimäärin viidellä kymmenestä ei ole uralupaa, Jani Suua kertoo.

Umpihangessa ajelu on yleistynyt kelkkojen kehityksen myötä.

Erätarkastaja Jani Suua huomauttaa, että luvaton ajelu on uhka maakotkien pesinnälle ja hirvieläinten vasonnalle.

 

 

metsä.fi  Nro: 1-2019 

Ilmastonmuutos näkyy luonnossa ja arjessa      Lataa

 

 

 

 

    

Maaseudun_Tulevaisuus_4_7_2011_kolumni

Maaseudun Tulevaisuus_4.7.2011 KOLUMNI: AINO ÄSSÄMÄKI - Oikeat luontomatkailijat eivät pärise

 

  

Lataa

Maaseudun_Tulevaisuus_8_6_2011

Maaseudun Tulevaisuus 8.6.2011 UUTISET - Kiista kelkkareiteistä kärjistyi Ylä-Savossa - On syytä esittää kysymys, onko moottorikelkkailu yleisen edun vaatima. Johtaja Markku Tornberg, MTK

 

  

Lataa

Maaseudun_Tulevaisuus_7_11_2011_uutinen

Maaseudun Tulevaisuus 7.11.2011 UUTISET - Vapaaehtoisuus pitää maanomistajat ja moottorikelkkailijat tyytyväisinä

 

  

Lataa

Maaseudun_Tulevaisuus_12.12.2011

Maaseudun Tulevaisuus 12.12.2011 - Maastoliikennelain tulkinnat entistä sekavampia

 

   

Lataa

Maaseudun_Tulevaisuus_15_6_2011_mielipide

Maaseudun Tulevaisuus 15.6.2011 MIELIPIDE - Yleinen etu ei vaadi moottorikelkkareittejä

 

   

Lataa

Maaseudun_Tulevaisuus_28_11_2011_Page4_Art211769

Maaseudun Tulevaisuus 28.11.2011 - Maastoliikennelaki on perustuslain vastainen

 

   

Lataa

 

   

 

MAASEUDUNTULEVAISUUS_Ottaisitko kelkkareitin maillesi 5.1.2011

MAASEUDUNTULEVAISUUS Ottaisitko kelkkareitin maillesi 5.1.2011 VIIKON KYSYMYS: Ottaisitko kelkkareitin maillesi? Julkaistu 5.1.2011

  

Lataa

 

 

 

 

 


 

 


Pohjois-Savon lehdet2020-04-04 15:10
 
 

 

Pohjois-Savon lehdet

Iisalmen Sanomat (Iisalmi) 
Kiuruvesi (Kiuruvesi) 
Koillis-Savo (Kaavi) 
Kuopion Kaupunkilehti (Kuopio) 
Matti ja Liisa (Lapinlahti) 
Miilu (Sonkajärvi) 
Pielavesi-Keitele (Pielavesi) 
Pitäjäläinen (Nilsiä) 
Savon Sanomat (Kuopio) 

Soisalon Seutu (Leppävirta)

Sisä-Savo  PAIKALLISLEHTI (Suonenjoki) 

http://www.sisa-savolehti.fi/  

Uutis-Jousi (Siilinjärvi) 
Viikkosavo (Kuopio) 
Warkauden Lehti (Varkaus)

Lähde: Sanomalehtien liitto

 


 

 

 

Lukijan Sanomat 26.11.2019 02:00

Moottorikelkkareitit

Onko haittoja otettu huomioon suunnittelussa?

 Virallisten reittien ulkopuolella moottorikelkkailulle tarvitaan

maanomistajan tai kelkkauran ylläpitäjän lupa. Kuva: Heli Hyttinen

 

     https://www.savonsanomat.fi/mielipide/lukijan-sanomat/Onko-haittoja-otettu-huomioon-suunnittelussa/1473273

(MoViRa) ohry Ptk 09_28.11.2014     Lataa 

-Yleisiä kehittämishankkeita ei ihan helposti tueta, mutta jonkin yrityslähtöinen tai –keskeinen ratkaisu saattaisi mennä läpi.

-Koska infralle ei ole tarjolla rahoitusta tämänhetkisistä rahoituslähteistä, kannattaa uusi hanke ajaa matkailu ja elinkeinopolitiikka edellä.

-Jatkohankkeelle on keksittävä uusi toimintamalli, eri tulokulma.

- Kuopio varaa jatkossa vuosittain n.100 000 € reittitoimitusmaksuihin ja maanomistajakorvauksiin.

-Varmistetaan vielä ettei rakentamisella ole loppupäivämäärää.

 

------------------

 

 

Savo 08.03.2020 14:09

Kuskiton moottorikelkka viiletti kilometrejä jäällä

https://www.savonsanomat.fi/savo/Kuskiton-moottorikelkka-viiletti-kilometrej%C3%A4-j%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4/1523336

 

 

SAVON SANOMAT,  Politiikka 04.10.2019

Keskustapuolueen itsensä hävittämistemppu → Lataa

Kaupunginvaltuusto on linjannut Kuopion tavoitteeksi olla hyvän elämän

pääkaupunki.

"... Yt-neuvottelut painavat päälle ja henkilöstön palkkakustannuksista pitäisi säästää. Kaupungin metsänhoitaja on kuitenkin ilmoittanut, että moottorikelkkailureittien rakentamiseen metsän hävittämiseksi riittää rahaa aina..."

 

 

SAVON SANOMAT  A4   28.8.2019

Luvassa leikkauksia ja uusia tulonlähteitä  Lataa

Kuopion talous kuralla ?

 

 

 

Kuopion virkamiesten ratkaisu edellä tiedostettuihin ongelmiin:

Moottorikekkareitistön rakentaminen kattavasti koko Kuopion ja sen lähinkunnissa

yksityisomistuksessa oleville maille ja metsiin:

http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=&txt=kelkka&koh=2&pvm=&siv=50&dir=1&jar=1

 

 

 

Kuopion ratkaisujen perusteita alueen talouden ja asukkaitten virkistäytymisongelmiin:

Kaikissa Ely-keskuksen ja Kuopion projektiryhmän MoViRa- moottorikelkkareittisuunnitelmissa on selvitetty  erilaisin sanakääntein alla maituja moottorikelkkareittien ominaisuuksia  ympäristövaikutuksineen, kuten esimerkiksi:

KUOPION MOOTTORIKELKKAREITIT

Reittisuunnitelma; Huosioinen–Lapinmäki II  http://publish.kuopio.fi/kuulutus/6367796586870966941.9.PDF

 

-Moottorikelkkojen polttoainejärjestelmässä tapahtuvan epätäydellisen palamisen seurauksena reittien lähituntumassa voi esiintyä epäterveellisiä hiukkas- ja häkäpäästöjä.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Haitta kohdistuu pääasiassa itse kelkkailijaan tai kelkan/reen kyydissä olevaan henkilöön.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Merkittävin vaikutus on pakokaasuista syntyvä epämiellyttävä katku, joka voi hetkellisesti häiritä alueella samaan aikaan liikkuvia.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Reittien liikennemäärät huomioon ottaen päästöt ovat niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu varsinaisia terveyshaittoja.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Kelkkailun aiheuttamat päästöt ovat merkityksettömiä kelkkailun liikennesuoritteen ollessa 0 % kokonaisliikennesuoritteesta.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tarpeellinen?)

 

- Suunniteltu reitti on lisäksi arvioitu vähäliikenteiseksi, joten päästöillä ei ole käytännössä merkitystä. Kelkkamäärien arvioidaan jäävän suunnitellulla reitillä vähäisiksi.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tarpeellinen?)

 

-Suunniteltu reitti on arvioitu yhdeksi vähäliikenteisimmäksi, joten päästöjen merkitys on hyvin vähäinen verrattuna muuhun liikenteeseen.

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi, tai yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Moottorikelkkailun ympäristövaikutuksista merkittävimpiä ovat meluhaitat.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

-Meluhaitan merkitystä korostaa moottorikelkkojen käyttö muutoin hiljaisessa ympäristössä.

(Yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeellinen?)

 

- Maasto on paikoin hyvin kivikkoinen ja saattaa edellyttää räjäytystöitä mikäli kiviä ei pysty rikkomaan muutoin.

(Vähäisiä luonnonesteitä?) Huom. Maastoliikennelaissa 2 luku 19 §  sanotaan: Reitin pitäjällä on oikeus poistaa reitiltä ajoa haittaavia puita, pensaita sekä muita vähäisiä luonnonesteitä.

 

-Muilla moottoriajoneuvoilla kuin moottorikelkoilla liikkuminen virallisella reitillä on laitonta. Reitin muuta käyttöä erityisesti kelkkailukaudella on seurattava ja tarvittaessa puututtava siihen. Suunniteltu reitti sijaitsee taajama-alueiden ulkopuolella, joten reitin muu käyttö jää todennäköisesti hyvin vähäiseksi. 

(Yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tarpeellinen?)

 

 

Maastoliikennelaissa 22.12.1995/1710 sanotaan:

2 luku 19 §

Reitin pitäjällä on oikeus poistaa reitiltä ajoa haittaavia puita, pensaita sekä muita vähäisiä luonnonesteitä.

 

3 luku 16 §

Moottorikelkkailureitin perustaminen

-Moottorikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuisi luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa-ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa.

 

-Moottorikelkkailureitti voidaan perustaa riippumatta maaalueen tai vesialueen omistajan tai haltijan suostumuksesta, jos reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta eikä reitistä aiheudu maaalueen omistajalle tai haltijalle eikä poronhoidolle huomattavaa haittaa.

 

 

Kuopion virkamiehille moottorikelkkareitttisuunnitelmissa edellä esiin tuotujen haittavaikutusten lisäksi Kuopiolle ja yhteiskunnalle moottorikelkkareiteistä aiheutuvia muita vaikutuksia lisäkustannuksineen:

-Todelliset rakentamiskustannukset alueen rettihankkeissa ovat olleet n. 10-12 000 eur/km (Reittisuunnitelmissa arvoidut kustannukset 5-7 000 eur/km)

-Kuopion kaupungin on pidettävä virallistamansa moottorikelkkareitit kunnossa, vaikka rakennettujen reittien käyttö olisi suunnitelmien mukaisesti vain vähäistä tai tarve yleisen kulkuyhteyden vuoksi olematonta.

 

-Ympäristöministeriö on arvioinut vuosittaisten ylläpitokustannusten olevan n. 10% reitin rakentamiskustannuksista, eli 1000 – 1200 eur/km vuosittain.

 

-Moottorikelkkailu reitteineen ei palvele millään tavalla ilmaston suojelua eikä liikenneturvallisuutta.

-Moottorikelkan polttoaineenkulutus on vain n. 6-kertainen henkilöautoon verrattuna, mutta saastuttaminen häkä-, hiilivety- ja muinepäästöineen jo yli 1000-kertainen.

 

-Trafin tilaston mukaan erilaiset moottorikelkkailun onnettomuudet henkilövahinkoineen ovat aiheuttaneet yhteiskunnalle 320 miljoonan euron vuotuiset kustannukset.

-Kun moottorikelkkareittejä ja -uria on Suomessa noin 20 000 kilometriä, onnettomuuksista aiheutuneet kustannukset ovat 16 000 euroa kilomertiä kohden tai liikennekäyttöön rekisteröytyä kelkkaa kohti reilu 3500 euroa vuosittain.

-Tämän lisäksi maanomistajalle aiheutuva metsän tuoton menetys vuosittainen on  n. 200 eur/km

  

 

 

Aikaisempia SS-kirjoituksia ja mielipiteitä taustatietona Kuopion intresseistä:

 

 

Latujen ja lusteluratojen kunto hekkenee

Säästöt: Liikuntapaikat ja lasten leikkipaikat vähenevät, mutta maksut nousevat

SS 21.10.2013   Kuopio satsaa Tahkon puistoon 1,8 miljoonaa  →  Lataa

SS 17.11.2013  Tahkolle lähes kahden miljoonan euron puisto - Keskustelu - Savon Sanomat   →  Lataa

Tahkolle lähes kahden miljoonan euron puisto

”Kuopion kaupunki satsaa matkailuun rakentamalla Tahkon ytimeen mittavan lähiliikuntapuiston. Hintalappu on 1,8 miljoonaa euroa. Kaupunki varautuu jo ensi vuoden talousarviossa puiston rakennustöihin. Tahkon puisto nielee puolet urheilu- ja virkistysalueiden investointivaroista.”

”Ei tämä nyt ihan oikein mene. Lasten lähiliikuntapaikkoja karsitaan, mm. luistinratoja jätetään jäädyttämättä - kustannussyistä.”

 

 

 

Luontomatkailua Jari 2004  →  Lataa

 

SS 21.4.2012  MOOTTORIKELKKAREITTIEN TUKEMINEN Lisää luontomatkailua     Lataa

Pohjois-Savon eilikeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

SS 1.6.2012 Virkamiehet humoristisina  →  Lataa

 

SS 26.4.2012  MIELIPIDE / Kelkkailu ei ole luontomatkailua     Lataa

 

SS 27.6.2012  MIELIPIDE / Investointia pärinään ja öljynkatkuun       Lataa

 

<><><><>

 

SS 24.2.2019 B5

Moottorikelkkailu  Onko edistäminen yleinen etu?     Lataa

"Kuopion on syytä ryhtyä kiireellä panostamaan moottorikelkkailulle

tehtyjen ajoväylien palauttamiseen alkuperäiseen talousmetsä- ja virkistyskäyttöön"

 

SS B5 2019-04-14   Lautakunnan painostaminen melko mahdotonta    Lataa

 

  

SS Pe 11.1.2019   Moottorikelkkareitit

Moottorikelkkareitit - Kuopiolainen ilmastoteko?    Lataa

Kuopion päättäjillä onkin nyt kiire saada loppuun ilmastotavoitteensa Kuopion veronmaksajien rahoilla

"Kuopion tavoite lieneekin, että ilmasto lämpenisi pohjolassa niin, että alueelle syntyisi trooppinen ilmasto."

 

SS 16.11.2018   

Kelkkareitit SAVON SANOMAT   B5

Kelkkareitit  - Ympäristöntuhontaa verovaroin    Lataa

 

SAVON SANOMAT  13.11.2018 

Pääkirjoitukset 

Moottorikelkoille on viisasta rakentaa reittejä 13.11.2018  ... kommentteineen 16.11.2018 B5     Lataa

 

 

 

 

 

Pitäjäläinen 28.2.2011   Kelkkaillassa peräänkuulutettiin parempaa neuvottelukulttuuria    Lataa


Pitäjäläinen 2.4.2012   Moottorikelkkareitistöjen haitat saasteongelmineen    Lataa

Pitäjäläinen 28.10.2012   Kelkkareitististöjen virallistaminen etenee     Lataa

Pitäjäläinen 20.10.2016   Moottorikelkkareittitoimitukset Koillis-Savon alueelle lähestyvät    Lataa

PitäjäläinenTo 7.11. 2013  Ulkoilu- ja talviliikuntapaikkojen kehittäminen / Kalle Kelkkanen, Ryönänlahti  Lataa

Kalle Kelkkanen

 

Pitäjäläinen 28.10.2013

Kelkat pois keskustasta

 

Lataa

Pitäjäläinen 31.10.2013

Kelkkailijan paratiisi

 

Lataa

 

     Kuopion Kaupunkilehti 3.12.2016_s.19

KUOPION MOOTTORIKELKKAREITIT, REITTISUUNNITELMA TERVON RAJA-RYÖNÄNLAHTI

 

Lataa

 

KUOPION KAUPUNKILEHTI 11.1.2020 (page 28)

KEVYEKSI LOPUKSI

Tanja Leppänen

■ Kuopion kaupungin ympäristöjohtaja       Lataa

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

Alueellinen ympäristönsuojelu

Kuopion päätöksiä alueelliseen ympäristön- ja ilmastonsuojeluun liittyen:

Kuopio panostaa ympäristöjohtajan johdolla liikenteen kehittämisessä moottorikelkkailuun ja kelkkareittien pakkorakentamiseen veronmaksajien rahoilla.

   http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=&txt=kelkka&koh=2&pvm=&siv=50&dir=1&jar=1


Kuopion kaupungin virkamiehillä ei näytä olevan mitään muuta tekemistä ja keinoa kuin pyrkiä rakentamaan kiireellä kuopiolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi moottorikelkkareittejä koko Kuopion ja sen lähikunnissa oleville yksityisten maille ja metsiin.

 

 

 

 

VIIKKO SAVO 8.4.2015 mielipiteet

 

Liikuntapaikkojen kehittämisestä

Tarmo Telamatto

Ryönänlahti

 

 

Lataa

VIIKKO SAVO 18.2.2015_s.6

MOOTTORIKELKKAREITIT: Kattava reitistö olisi kaikkien etu

Toiveissa pysyvä yhteys Tahkolle

      

Lataa

 

 

 

   

     25.10.2018    HARAVA ON PAREMPI VAIHTOEHTO     Lata

      Juha Thitz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Investigation reports2020-04-04 15:18
 
 

 

 

Investigation reports

 

In Finland

different administrative agencies are urging forward an idea of constructing a nationwide network of snow scooter routes. These routes are regularized to be built by force without local inhabitants will and landowners approval. "Need for general connections" is widely used as an excuse. Then the basis of the need can be seen as social, over private yards, cattle farms and forestry areas.

 

For instance, in Eastern Savo it has been decided to pay 1,8 million euros for a snow scooter route project. So far this project has already cost ca. 1,5 million euros public funds.

 

In North-Eastern Savo visiting tourists do not support the task of building new snow scooter routes, which is proved in recent report (2012) of FCG Finnish Consulting Group.

FCG Finnish Consulting Group report / Dowload ->


Lataa

 

Less than 4 percent of tourists are willing to use different kind of safaris, including SnowScooter safaris as well as dog, horse and reindeer safaris and floating with hovercraft vessels and other motorized programs.

 

There is much more demand for sporting activities like downhill skiing, snowboarding and cross country skiing.

 

***

 

Some similarity in pollution Strategy forced by EU money in Finland:

NEW ENVIRONMENTAL Strategy in North-Savo, Finland

 

In Finland, in the North Savo, including e.g. Kuopio and Siilinjärvi, land and lake areas in small villages have been decided to build up for purposes of tourism - by making snow scooter routes in private land property without permission of landowners.

 

It has been decided to pay 1,8 million euros EU money for this small, local project from the European Regional Development Fund (ERDF).

 

The project is called "Vipuvoimaa EU:lta" ("Gearing from EU" ). According to a bulletin 24.2.2012 by theRegional Council of North Savo:

 

"Vipuvoimaa EU:lta" moottorikelkkailun edistämiseksi Pohjois-Savon liiton tiedotteen 2.4.2012 mukaan:

Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareitit virallistetaan.

Tavoitteena on rakentaa Koillis-Savoon uusia kelkkareittejä...

 

New snowscooter routes in Kuopio, Siilinjärvi and Northeastern Savo are regularized.

Task of the project is to build new snowmobile routes in Northeastern Savo…

 

POHJOIS-SAVON

MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 - The Regional Scheme of North Savo 2030

POHJOIS-SAVON MAAKUNTASTRATEGIA - The Regional Strategy of North Savo

Download -> Lataa

Notes:

Local inhabitants and landowners are not willing to give their land for promoting such kind of smelling, noisy and disturbing snowmobilehobby or safaris for tourists. Local people dont want to lose the peaceful nature near their homes, which is also a source of their livelihood.

 

Additionally, it has been cleared that Eastern part of Finland have received totally 350 million euros EU funds for "development of tourism infrastructure".

 

Most of those development projects concern the planning and building of snowmobile routes during 4-5 years. For this purpose some organizations in Finland have decided to rob private land property by making secret agreements about land use without counceling the landowners.

 

Some questions about these secret plans and agreements have been aroused:

- Where did this idea come from?

- Who are involved into these secret agreements?

- Are those persons also possibly involved with these secret agreements in some kind of corruption into the Snowmobile Factory in Rovaniemi (BRP Finland) project, because of which mix up several politicians are at the moment passing in judgements?

 

Senior Environmental Advisor Mr. Pekka Tuunanen in Ministry of the Environment in Finland has confessed to be the father of idea of the plan to construct a nationwide network of snow scooter routes. According to the plan there should be built at least 8 000 kilometres 6 metres wide snow scooter routes to cover whole Finland. In addition to this network there should be limitless amount of smaller routes. This cant happen without taking private land property by force.

 

Mr. Tuunanen says also:

In Finland, snow scooter routes can be built without landowners approval, if the route is necessary for general communications i.e. the basis of the need for a route can be seen as social.

 

"It has not been tested in court in which cases the need for a route is NOT social", says Tuunanen.

 

"Landowners may not like this idea, but I dont understand, what would be the pain, if a snow scooter route will run somewhere in private forest, because a snow scooter route is just a trace in snow between trees - that is a snow scooter route."

Download Video: "Just a trace in snow": >> http://video.elonmerkki.net/jalkilumessa.mov

 

 

Mr. Tuunanen has also prepared in Ministry of the Environment a new law proposal for off road traffic to make it easier to build snow scooter routes regardless of landowners will.

 


 


 

The Influence of Snowmobile Emissions on Air Quality and Human Health
Posted on September 13, 2007

Scenes of Yellowstone Park Rangers wearing gas masks brought national attention to snowmobile pollution….

- The effects of snowmobile emissions on health
- Hydrocarbons (HC)
- Carbon Monoxide (CO)
- Particulate Matter (PM)

 

- -

Winter Motor-Vehicle
EMISSIONS in Yellowstone National Park

http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/es0626685

Air-pollution emissions from offroad recreational vehicles have risen in national importance, even as
emissions from these vehicles have declined (1)...

 

Gary a. Bishop
Daniel a. BurGarD
Thomas r. DalTon
DonalD h. sTeDman
University of Denver
John D. ray
National Park service

 


 

Environmental Health News

Published by Environmental Health Sciences

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es900449x

 

Little snowmobiles can be big polluters in the Arctic
Air pollution in a remote Arctic community in Norway approaches levels seen in larger European towns due to the springtime use of snowmobiles. The pollution - specifically, chemicals called aromatic hydrocarbons - is 100 times higher during the spring snowmobile season than during the summer when only cars and large coal trucks are used in the remote area. Older snowmobiles with outdated, 2-stroke engines contribute the most to the excessive levels in the spring. Aromatic hydrocarbons result from incomplete fossil fuel combustion in vehicle engines.

 

 

***

 

 

Publisher: Norwegian Barents Secretariat

Snowmobiles cause severe pollution on Svalbard
The extensive use of snowsmobile in the town of Longyearbyen on the Arctic archipelago Svalbard causes air pollution that approaches levels seen in larger European towns...
By Trude Pettersen
June 25, 2009

 

 

***

 

Winter Motor-Vehicle Emissions in Yellowstone National Park

Environmental Science & Technology

 and 

2006 40 (8), pp 2505–2510

 

Abstract | PDF w/ Links | Hi-Res PDF

 

 

***

Synopsis

Atmospheric measurements of aromatic hydrocarbons in the Arctic town of Longyearbyen (Svalbard) show severe pollution from snowmobiles during winter and less serious emissions from road vehicles in summer.

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es900449x


Environ Sci Technol. 2009 Jul 1;43(13):4791-5.
Reimann S, Kallenborn R, Schmidbauer N.
SourceSwiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research, Empa, Ueberlandstrasse 129, CH-8600 Duebendorf, Switzerland.

 

Norwegian Arctic Climate
Climate influencing emissions, scenarios and mitigation options at Svalbard
TA- 2552 2009

 

Severe Aromatic Hydrocarbon Pollution in the Arctic Town of Longyearbyen (Svalbard) Caused by Snowmobile Emissions

           

Related Content

 

           

http://pubs.acs.org/author/Reimann%2C+Stefan

http://pubs.acs.org/author/Kallenborn%2C+Roland

http://pubs.acs.org/author/Schmidbauer%2C+Norbert

 

[PDF]  Severe Aromatic Hydrocarbon Pollution in the Arctic Town of ...

Environ. Sci. Technol. 2009, 43, 4791-4795  →  Lataa
S T E F A N R E I M A N N
R O L A N D K A L L E N B O R N
A N D
N O R B E R T S C H M I D B A U E R

 

15 May 2009 - Pollution in the Arctic Town of. Longyearbyen (Svalbard) Caused by Snowmobile .... snowmobiles are frequently used for extensive tours in the ..
Received February 12, 2009.
Revised manuscript received April 21, 2009. Accepted April 28, 2009

 


 

Why You Must Ditch the Snowmobile

You probably guess that snowmobiles are bad for the environment. Here are the reasons why.


Snowmobiles would be totally sweet if it wasnt for the noise and the pollution. Did you know that one snowmobile--of a particular dubious type I suspect--operating for one hour may emit as much pollution as 100 cars do in the same amount of time? Thats a pretty good reason not to use one. Here are some other reasons.

1. Pollution
Snowmobiles generate a ton of CO2 emissions. Off-road vehicles are held to looser standards than regular cars and truck.

2. Health:
Snowmobiles can cause health problems to the riders and to those who have…

3. Animals and Nature:
Snowmobiles can disrupt the habitats of wintering animals. It can change the path of wild herd animals. Animals have it rough in the winter time…

 

More on Eco-Friendly Winter Fun
Your Cross Country Ski Trip
The 10 Best and Worst Ski Destinations for the Eco-Conscious Skier
Take a Dog Sled Tour

 

 

ENVIRONMENTAL IMPACTS FROM SNOWMOBILE USE

     https://winterwildlands.org/wp-content/uploads/2014/05/Environmental-Impacts-from-Snowmobile-Use.pdf

 

From a Yellowstone National Park that a decade ago looked, smelled and sounded more like a wild west race track…

    https://winterwildlands.org/wp-content/uploads/2013/12/Newsletter-Winter-2014.pdf

 


 

Lue myös Suomen olosuhteissa suoritettu moottorikelkkojen päästömittaustesti, joka on julkaistu TM numerossa 3/2006 s. 66-67 otsikolla: "Hauskanpitoa huonolla omallatunnolla"   Lataa

 

Tämän kattavan testin voi myös tilata TM-arkistosta http://tekniikanmaailma.fi/arkisto/
Artikkelin mukaan mittauksissa on käytetty kolmea eri teknologiatasoa edustavaa kelkkaa. Perinteinen kaksitahtinen moottorikelkka, polttoainesuihkutuksella varustettu kaksitahtikelkka ja yhä enenevässä määrin markkinaosuutta kasvattava kelkkatyyppi, eli nelitahtinen.

 

Mittausten mukaan pahimmillaan moottorikelkan hiilivety- ja häkäpäästöt olivat yhden kilometrin (1km) matkalla samaa suuruusluokkaa, kuin auton vastaavat tuhannen kilometrin (1000 km) matkalla!

Polttoaineruiskutuksellakin varustettuun "puhtaan" 2-tahtikelkan hiilivetypäästöt (HC) olivat yli 1000-kertaiset autoon verrattuna.

 

Suomessa ei kelkkapäästöille ole tällä hetkellä mitään rajoja, mutta USA ja Kanada ovat niin suuri markkina-alue, että Suomessa myytävät kelkat täyttävät valtaosin EPA 2006, 2010 ja 2012 -normien mukaiset päästömääräykset.

 

The U.S. Environmental Protection Agency (EPA)


- - - 
- - - - - - - - -

 

 

Melun vaikutustutkimus

Aircraft Noise Characteristics and Metrics

Tutkimus lentokoneiden melusta ja sen tyypistä. Moottorikelkkamelusta ei ole tehty riittävää tutkimusta, jossa vastaavalla tavalla näkisi melun laadun.

 

Lataa

 

 

 

Moottorikelkkoihin ja moottorikelkkailuun liittyviä tutkimusdokumennttejä/ artikkelita:

 

Moottorikelkkojen pakokaasupäästöt

 

Moottorikelkkojen pakokaasupäästöt-Ahmasalo

 

 

 

Lataa


Moottorikelkkojen äänet ja päästöt

Moottorikelkkojen äänet ja päästöt TM_5-7_2011

 

Lataa

 

Hauskanpitoa huonolla omallatunnolla

 

Hauskanpitoa huonolla omallatunnolla TM_2006_3

 

Lataa

 

Turhaa riskinottoa

 

TM_2009_3_Turhaa_riskinottoa

 

 

Lataa

 
 


- - - 
- - - - - - - - -

 


Helvi Heinonen-Tanski

Ph.D.
Department of Environmental Science
University of Eastern Finland
POB 1627, 70211 Kuopio, Finland

http://www.uef.fi/microbiology

 

HS 14.12-15.12.2010 

HS 14.12-15.12.2010

Helvi Heinonen-Tanski ja Tom Nordman aiheesta: Maastoliikennereittien loppuhinta on tuntematon

 

Lataa

 

 

 

Mother Nature needs care and Wishes Happy New Year !     Lataa

 

- - - - - - - - - - - -

 

 

 

 


Tutkimusdokumentteja2020-04-04 15:18
 
 

 

Tutkimusdokumentteja

 

 


 

 

 

Päästöt laskevat nyt rytinällä, mutta onko koronavirus hyvä uutinen ilmastonmuutoksen kannalta?

https://yle.fi/uutiset/3-11279055?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsdaily&utm_content=2020-03-30

 

 

  HELSINGIN SANOMAT    Kotimaa

21.3.2019                                                                                   

Poliisi selvittää ensimmäistä kertaa safariyrittäjän vastuuta

turistin kelkkaturmasta Lapissa                                                                                           

                        

Lataa  

Lapin keskussairaalassa hoidettiin talvikaudella 2017–2018 yhteensä 338 potilasta, jotka olivat loukkaantuneet moottorikelkkailussa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan on arvioitu, että kelkkaturmissa loukkaantuneista noin puolet ovat saaneet vammansa safareilla.


 

 

Ajankohtaista LVK.n & OTI tiedotteet ja uutiset

12.3.2019                                                                                                                

Moottorikelkkailussa 11 kuolonuhria viime vuonna – Kelkkailun turvallisuuden eteen tehtävissä paljon      

                       

Lataa

 

 

 

LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS VALT MOOTTORIKELKKARAPORTTI 2016

Raportissa tarkastellaan onnettomuuksia, joissa on ollut mukana moottorikelkka.

Aineistona on käytettyliikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia onnettomuuksia ja lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvattuja vahinkoja.

Lataa


 

 

 

Trafi 15-2015 Maastoliikenteen onnettomuudet

Maastoliikenneonnettomuuksien tilastointi on Suomessa hajanaista koska liikenneonnettomuustilastoja on kehitetty lähinnä tieliikenneonnettomuuksien näkökulmasta. Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuu kuitenkin merkittäviä kustannuksia yhteis-kunnalle. Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksien tilastointi on Suomessa hajanaista ja osa onnettomuuksista jää kokonaan tilastojen ulkopuolelle.

   

Lataa

 

 


Trafin tutkimuksia 15-2015 (sivut 62--68)  Lataa

 

Trafi- selvityksen mukaan moottorikelkkateillä on maassamme välillä 2006 ja 2016 vuosittain sattunut 5-14 kpl kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Onnettomuuksien uhreista loukkaantui vakavasti sekä lievemmin miehiä, naisia, suomalaisia ja ulkomaalaisia.

 

Samassa Trafi- selvityksessä sanotaan:

"Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuvat taloudelliset ja inhimilliset menetykset ovat varsin merkittäviä. Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista aiheutui yhteiskunnalle vuosittain lähes 700 miljoonan euron kustannukset."

 

Koillis-Savon vähäinen moottorikelkkailu aiheuttaa Trafin tilaston mukaan Kuopion alueelle 14 miljoonan euron kansantaloudelliset tappiot vuosittain. Kun yhteistä talouttamme hoidetaan näin, ei ole ihme, että Kuopion talousalue voi huonosti.

 

Savon Sanomat on kertonut myös alueella jo sattuneista moottorikelkkailun vahingoista (SS 24.1.2019). Moottorikelkkailun onnettomuuskustannukset ovat huomattavat.

Trafin tilaston mukaan erilaiset moottorikelkkailun onnettomuudet henkilövahinkoineen ovat aiheuttaneet yhteiskunnalle 320 miljoonan euron vuotuiset kustannukset.

 

Kuopion alueen moottorikelkkailua edistävissä reittisuunnitelmissa ja selvityksissä on korostettu uusilla reiteillä moottorikelkkailun arvioitua vähäisyyttä - ja erityisesti silloin, kun on puhuttu kelkkailun aiheuttamista haitoista sekä sanottu niiden kohdistuvan pääosin ainoastaan kelkkailijoihin itseensä ja kelkan tai reen kyydissä olevaan henkilöön.

 

Kun moottorikelkkailureittejä ja -uria Suomessa on noin 20 000 km, onnettomuuksista aiheutuvat kustannukset vuosittain ovat 16 000 euroa kilometriä kohden tai liikennekäyttöön rekisteröityä kelkkaa kohti reilu 3 500 euroa. Onneksi kelkkailukausi Suomessa jää lyhyeksi.

 

 


 

 

P-Savo kelkkakanta 2000-2016 ja Kaavi

Liikennekäyttöön rekisteröidyt moottorikelkat / POHJOIS-SAVO Vuodesta 2007 lähtien liikennekäyttöön rekisteröityjen kelkkojen väheneminen on ollut 29,3 % vuoteen 2016 mennessä ja oli jo v. 2013 pienempi kuin v. 2000 rekisteröityjen kelkkojen kokonaismäärä.

 

KAAVI: Vuonna 2007 oli rekisterissä 166 moottorikelkkaa (Kaikki Kaaville rekisteröidyt kelkat). Liikennekäyttöön rekisteröitynä oli 31.12.2016 yhteensä 98 moottorikelkkaa. Vuodesta 2007 lähtien liikennekäyttöön rekisteröityjen kelkkojen väheneminen on ollut 41,0 % vuoden 2016 loppuun mennessä.


Lataa

 

 

23709-Ajoneuvokanta_-_liikennekaytossa_olevat_kunnittain_31122016

Ajoneuvokanta - liikennekaytössa olevat kunnittain 31.12.2016.xlsx

   

Lataa

27743-Ajoneuvokanta_-_liikennekaytossa_olevat_kunnittain_30092017

Ajoneuvokanta - liikennekaytössa olevat kunnittain 30.09.2017.xlsx

      

Lataa

 

 


 

YMra3_2009 Moottorikelkkavaylien tavoiteverkko   Lataa

 


Suomessa

on meneillään koko maan kattavan virallisen moottorikelkkareitistön rakentaminen. Reittejä ollaan toteuttamassa yleisen edun nimissä väkisin vastoin paikallisten asukkaiden ja maanomistajien tahtoa yksityisten maanomistajien pihapiireihin, karjatiloille ja metsäpalstoille EU-rahojen turvin.

 

Esimerkiksi Itä-Savossa moottorikelkkareittihankkeisiin on käytetty 1,8 miljoonaa euroa muutaman viime vuoden aikana vuoteen 2015 saakka. Julkisia varoja hankkeeseen oli sitä ennen käytetty jo noin 1,5 miljoonaa euroa.


Moottorikelkkailun edistäminen matkailuna ja sellaiseen toimintaan EU:n ja veronmaksajien rahojen uhraaminen miljoonilla euroilla ei myöskään puolla moottorikelkkailureittien rakentamista yksityisten maille ja muiden elinkeinojen ja virkistysmuotojen pilaamista moottorikelkkailulla. 

 

Koillis-Savossa Nilsiässä vierailevien matkailijoiden toiveet eivät myöskään tue reitistön rakentamista:

Tahko 2030 kehittämisen ohjausryhmän loppuraportti, FCG 2012  -> 


 

 

Lataa


Vähemmän kuin 4% turistien kaipaamista palveluista ovat erilaiset safarit, mukaan lukien moottorikelkkasafarit, koiravaljakot, hevos- ja poroajelut sekä pintaliitäjä- ynnä muut motorisoidut ohjelmapalvelut.

 

Enemmän haluttuja virkistys- ja liikuntamuotoja FCG-tutkimuksen mukaan ovat laskettelu, lumilautailu ja murtomaahiihto.

 


 

Moottorikelkkailun edistämistä ei myöskään Maabrändivaltuuskunnan loppuraportti tue ohjeistuksena päättäjille matkailun ja yritystoiminnan kehittämiseksi vuoden 2030 Suomea Maailman ongelmanratkaisijana.

Valtuuskunnan raportti "Tehtävä Suomelle" julkistettiin 25.11.2010 Helsingissä.

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=43863&contentlan=1&culture=fi-FI

- - -

 

Näin syntyy unelma-Suomi!

 

IS_26_11_2010_SUOMIKUVA_Brandivaltuusk_loppuraportti   Lataa

 

 

Huom.

Loppuraportissa ei mainita sanallakaan moottorikelkkailun edistämisestä tai moottorikelkkareittien rakentamistarpeesta, jotta Suomi saataisiin nousuun!

 


 

Melun vaikutustutkimus

Tutkimus lentokoneiden melusta ja sen tyypistä. Moottorikelkkamelusta ei ole tehty riittävää tutkimusta, jossa vastaavalla tavalla näkisi melun laadun.

 

Lataa

 

 

Moottorikelkkojen äänet ja päästöt

Moottorikelkkojen äänet ja päästöt TM_5-7_2011

 

Lataa

 

Hauskanpitoa huonolla omallatunnolla

 

Hauskanpitoa huonolla omallatunnolla TM_2006_3

 

Lataa

 

Turhaa riskinottoa

 

TM_2009_3_Turhaa_riskinottoa

 

 

Lataa

 

 

Moottorikelkkojen pakokaasupäästöt

 

 

Moottorikelkkojen pakokaasupäästöt-E.Ahmasalo & K.S.Mäkelä/VTT

 

 

 

Lataa

 SY29 2009 MTBE &TAME pohjavesiriskina Suomessa

MTBE &TAME pohjavesiriskina Suomessa - Bensiinin lisäaineiden, MTBE:n ja TAME:n, pohjavesiseurannan suunnittelu ja kehittäminen

 

Lataa

 

 

 

Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma_2009-2020

Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma_2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352

 

Lataa

 


- - - 
- - - - - - - - -

 

Helvi Heinonen-Tanski

Ph.D.
Department of Environmental Science
University of Eastern Finland
POB 1627, 70211 Kuopio, Finland

http://www.uef.fi/microbiology

 

 HS 14.12-15.12.2010

HS 14.12-15.12.2010

Helvi Heinonen-Tanski ja Tom Nordman aiheesta: Maastoliikennereittien loppuhinta on tuntematon     Lataa

 

 

Luontoäiti järvineen, metsineen ja pohjavesineen toivottaa  Onnellista Uutta Vuotta   Lataa

- - - - - - - - - - - -

 


<><><><><><>

 

 

Kuopion ilmastopoliittiseen tavoitteeseensa [Lataanähden Kuopion toimielimien päätöksillään [Lataaharjoittamaa ristiriitaista toimintaa, joihin päätöksiin myös KMLV ry on joutunut puuttumaan: 

 

Moottorikelkkareittihankkeita 20.02.2013-20.04.2017  KUOPION KAUPUNKI

KUOPION KAUPUNKI moottorikelkkareittihankkeita 20.02.2013-20.04.2017

... kuopiolaisten "hyvinvoinnin" edistämiseksi !    Lataa       http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=&txt=kelkka&koh=2&pvm=&siv=50&dir=1&jar=1

 

 

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma LAUSUNTOKIERROSLUONNOS_final

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma LAUSUNTOKIERROSLUONNOS_final

Lataa


www.lipasto.vtt.fi_yksikkopaastot_muut_maastoliikenne_kelkat_litra

Yksikkopaastot_muut_maastoliikenne_kelkat_litra

Lataa
Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® ja sen soveltamisohje: Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO2020-03-23 02:49
 
 

 

 

 

 

Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® è Lataa

Lain soveltamisohje Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO è Lataa

 

 

 

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 20/0050/3

Antopäivä 13.3.2020 Diaarinumero 02832/18/5156, 92774/18/5156

ASIA  Moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus

ISHO Tuusniemi Moke Päätös 20-0050-3 (13.3.2020)  è   Lataa

 

 


     

KHO Vuosikirjapäätös »  KHO:2014:65

Vuosikirjapäätös » KHO:2014:65

 

Lataa

 

Etusivu » Päätöksiä » Vuosikirjapäätökset » Vuosikirjapaatos » KHO:2014:65

 

Päätös, josta valitetaan Kuopion hallinto-oikeus 30.12.2011 nro 11/0471/3

Oikeudellinen arviointi Alueellisen ympäristökeskuksen ja Juankosken kaupunginhallituksen menettelyä reittisuunnitelman suunnitteluvaiheessa koskevat vaatimukset

Reitinpitäjälle, jona voi toimia lain 14 §:n 1 momentin mukaan kunta, kuntayhtymä, valtio tai yhteisö tai elinkeinonharjoittaja, ei siirry maapohjan omistusoikeutta tai kiinteistöön kohdistuvaa erityistä oikeutta. Moottorikelkkailureitti merkitsee ainoastaan yleistä oikeutta käyttää lain 13 §:n 1 momentin mukaisesti merkitsemällä erotettua maapohjaa moottorikelkkailuun maastoliikennelaissa säädetyin tavoin. 

 

 

 


 

 

 

§§§

 

 

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

 

Diaarinumero 406/1/04

Asia              Moottorikelkkailureittisuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus

 

Maastoliikennelain 1 §:n 1 momentin mukaan lain tarkoituksena on muun muassa edistää liikenneturvallisuutta. Lain 16 §:n 2 momentin mukaan moottorikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuisi luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa.

Reitin sijoittaminen suunnitelmassa esitetyllä tavalla ei täytä maastoliikennelain 1 §:n 1 momentista ja 16 §:n 2 momentista ilmeneviä moottorikelkkailureitin perustamisen edellytyksiä…

 

 

WORD PRO - NOTESASIANHALLINTA-HKISOV01-422566AD003F74D3-1F7B66

 

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Diaarinumero 406/1/04 - Asia Moottorikelkkailureittisuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus

 

Lataa

 

§§§


 

OAM_Päätös_3039-04.eh_M.Yletyinen

Dnro 3039/4/04

      

Lataa

EOA Dnro 4069-4-13

Dnro 4069/4/13

 

Lataa

 

§§§

 

Rautavaaran MoKe-reitin rakentamista

Rautavaaran MoKe-reitin rakentamista / Kuva: Vastaavien reittien rakentaminen moottorikelkkailutarkoitukseen vaatii Maastoliikennelain ja sen soveltamisohjeen mukaan maanomistajien luvan.

 

Lataa

 

 

§§§

 

 

Maastoliikennelain joukkoistaminen:

 

Ympäristöministeri Ville Niinistö kertoo, miten valtio joukkoistaa maastoliikennelain.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=YQDj8ugsBHU

Julkaistu 20.1.2013

Ympäristöministeri Ville Niinistön haastattelu maastoliikennelain joukkoistamisesta 15.1.2013

 

 

 

Joukkoistaminen toi satoja ideoita maastoliikennelain uudistamiseksi

 Tiedote 28.6.2013 klo 11.50  http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Joukkoistaminen_toi_satoja_ideoita_maast(17093)

 

 

 

 

Maastoliikennelain joukkoistaminen: Tietoa arvioinnista Maastoliikennelain joukkoistaminen: Arviointi / Mistä on kysymys? Ympäristöministeriö yhdessä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa etsivät keväällä 2013 ideoita maastoliikennelain uudistamiseksi verkossa www.suomijoukkoistaa.fi-alustalla.
Lataa
Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita / Mitä on maastoliikenne?
Lataa
Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti eripuran sijaan ajatustenvaihtoa: – Tämä on lainsäädännössä paras idea pitkään aikaan,...
Lataa

 

 

>>>

 

Joukkoistaminen / asiantuntijakysely 2013 ja annettuja vastauksia kommentteineen:

 

 

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 1(2)a

 

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 1(2)a / Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi Pyydämme sinua arvioimaan ideoita siitä, kuinka maastoliikenteeseen tarkoitettujen liikkumisväylien (reittien ja urien) sijainnista...

 


Lataa

 

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 2(2)b

 

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 2(2)b -> Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi

 

Lataa


 


 


Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Kaavilla / Juankoskella2020-02-26 22:13
 
 

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Kaavilla

 

 

 

Moottorikelkkareitti Juankoskelta Kaavin kautta Tuusniemelle lykkääntyy Lataa ]

https://yle.fi/uutiset/3-10471649

 

 

Ykkösaamun kolumni

 

Pekka Juntti: Kirje vuoteen 2100 joko kuuset ovat kuolleet?

https://areena.yle.fi/1-4553161

 

 

5. MOOTTORIKELKKAREITIN RAKENTAMINEN JUAKOSKI-KAAVI-TUUSNIEMI_11_20082018_pöytakirja

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus Ptk 20.8.2018/ Asia 5. MOOTTORIKELKKAREITIN RAKENTAMINEN JUAKOSKI-KAAVI-TUUSNIEMI

 

Lataa

 

 

Kaavin Kh Ptk_17062013, nro 9(k)

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013

 

Lataa

 

Kunnanhallitus Kaavi 4.5.2015 (7_04052015_pöytäkirja)

 

Kunnanhallitus Kaavi 4.5.2015 (7_04052015_pöytäkirja)

 

Lataa

 

Ari Sopasen ja Jouko Korhosen selitys 8.7.2016

 

Ari Sopasen ja Jouko Korhosen keskenään antama selitys 8.7.2016 kunnan hallituksen nimissä käräoikeudelle.

 

Lataa

Huom.

- Ari Sopasen ja Jouko Korhosen vilpillisistä selityksestäLataa ] kunnanhallituksen nimissä käräjäoikeudelle: 

Kunnanhallituksen pöytäkirjassa 4.5.2015  [ Lataa näkyy Sopasen peittelevistä selityksistä huolimatta myös aikaisemmat kunnan päätökset tarvittavista maanomistajaluvista.  

 

 

K-S Torstai 18.8.2016 Suora Linja

K-S Torstai 18.8.2016 Suora Linja

"NÄKYY Kaavi kunnanhallitus jo käräjöivän maanomistajia vastaan moottorikelkkareittiasiassa...

Lataa


 

 

 

MML Kaavin reittitoimitus 27.5.2013

Kohde: Kaavin moottorikelkkailureitti Kotakylä - Heinäjoentie (Kaavi)


Lataa

MML Kaavin reittitoimitus 1.3.2016

Reittitoimitus, Jatkokokous Kohde: Kaavin moottorikelkkailureitti Kotakylä - Heinäjoentie (Kaavi)


Lataa


 

 

 

Koillis-Savo -lehden uutisia, kirjoituksia moottorikelkkareitin reittitoimituksista 27.5.2013 ja 1.3.2016 Kaavilla

 

 


Koillis-Savo 17.3.2016 ANNA KAASINEN

Kotakylä-Heinäjoentie-reitin maanomistajat vastustavat tiukasti 

Kelkkareitti tehdään silti

Koillis-Savo 17.3.2016

ANNA KAASINEN


Lataa


Moottorikelkkavenkoilua Kaavilla


Moottorikelkkavenkoilua Kaavilla 

Koillis-Savo 23.3.2016

JOUKKO KAAVILAISIALataa


Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta


Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta

Koillis-Savo 23.3.2016 ARI SOPANEN - kunnanjohtajaLataa


Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta


Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta

Koillis-Savo 14.4.2016

JORMA MIETTINEN

Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry


Lataa

 

 

 

Rakentaako Kaavi

rahavaikeuksissa

kelkkareittejä vaikka

väkisin?

Koillis-Savo 4.10.2018

JOUKKO KAAVILAISIA

 

Lataa


   

Moottorikelkka-

reittitoimituksista Kaavilla

Koillis-Savo 27.9.2018

JOUKKO KAAVILAISIA

 

Lataa

 

 

Mummo

pelastaa

maailman

Mnna-Liisa Mathalt

<><>

Onks mitään järkee…ilmastotalkoiden henkeen

Koillis-Savo 11.10.2018

Tekstarit

Lataa

 

 


Koillis-Savo -lehden uutisia, kirjoituksia moottorikelkkareitin reittitoimituksista 2019 - 2016 Kaavilla ja Juankoskella2020-04-03 16:39
 
 

 

Koillis-Savo -lehden uutisia, kirjoituksia moottorikelkkareitin reittitoimituksista 27.5.2013 ja 1.3.2017 Kaavilla ja Juankoskella

 

 


Koillis-Savo 28.2.2019  Moottorikelkkailun edistäminen - yleinen etu?

Kuopion kaupunginvaltuuston strategia-aloitteen (22.10.2018) tavoitteena on viisas liikkuminen, energiatehokkuus ja uusiutuvien polttoaineiden lisääminen     

    

Lataa


 

Koillis Savo 24.1.2017(s.3)

 

Koillis Savo 24.1.2019 TuusniemenKelkkareitti

johti kahteen valitukseen

 

                               

Lataa

 

 

MML Kaavin reittitoimitus 27.5.2013    

Reittitoimitus,  Aloituskokous Kohde: Kaavin moottorikelkkailureitti Kotakylä - Heinäjoentie (Kaavi)

                  

LataaMML Kaavin reittitoimitus 1.3.2016      

Reittitoimitus, Jatkokokous Kohde: Kaavin moottorikelkkailureitti Kotakylä - Heinäjoentie (Kaavi)

             

Lataa

 

 

 

Koillis-Savo 17.3.2016 ANNA KAASINEN

Kotakylä-Heinäjoentie-reitin maanomistajat vastustavat tiukasti 

Kelkkareitti tehdään silti

Koillis-Savo 17.3.2016

ANNA KAASINEN


Lataa


Moottorikelkkavenkoilua Kaavilla


Moottorikelkkavenkoilua Kaavilla 

Koillis-Savo 23.3.2016

JOUKKO KAAVILAISIALataa


Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta


Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta

Koillis-Savo 23.3.2016 ARI SOPANEN - kunnanjohtajaLataa


Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta


Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta

Koillis-Savo 14.4.2016

JORMA MIETTINEN

Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry


Lataa

 

Koillis-Savo 26.11.2009 Kuuma peruna

Koillis-Savo 26.11.200 Kuuma peruna JUHA THITZ Yksityisen omaisuuden suojaa pitää kunnioittaa

  

Lataa

Koillis-Savo Ma 28.3.2011 Moottorikelkkareitillä

Koillis-Savo Ma 28.3.2011 Moottorikelkkareitillä Ely-keskuksen moottorikelkkareittisuunnitelmista

  

Lataa

Koillis-Savo Vuoden 2010 kuva

Koillis-Savo_vuoden 2010 kuva Maanomistajat vastustavat moottorikelkkareittien ulottamista mailleen Mielenosoitus Kaavin ympäristölautakunnan 12.5.2010 kokouksen aikana

  

Lataa

Koillis-Savo Ma 17.5.2010 Mielenosoitus 12.5.2010

Koillis-Savo 17.5.2010 Mielenosoitus 12.5.2010 Maanomistajien mitta tuli täyteen

  

Lataa

Lataa

 

K-S 12.-19.9.2011 Kelkkareiteista lisakuulemin

Koillis-Savo 12.-19.9.2011 Kelkkareiteista vielä lisäkuuleminen  

 

Lataa

 UUTISET Kuopio 29.12.2011

Yle UUTISET 29.12.2011 Pohjois-Savon kelkkareiteistä väännetään yhä kättä

   

Lataa

Koillis-Savo Ma 16.1.2012 Haluaako Ely-keskus yha

Koillis-Savo_Ma 16.1.2012 Haluaako Ely-keskus yhä vääntää kättä Koillis-Savon kelkkareiteistä?

  

Lataa

Koillis-Savo To 19.1.2012 Tuumaillen ja neuvolellen

Moottorikelkkareitti halutaan rakentaa nyt tuumaillen ja neuvotellen

   

Lataa

Koillis-Savo To 15.3.2012 Järjetonta rahan tuhlausta

Järjetöntä rahan tuhlausta moottorikelkkailuun

  

Lataa

Koillis-Savo Ke 4.4.2012

Tuumaillen vai venkoillen

Rakentaako Juankoski moottorikelkkareittejä tuumaillen vai venkoillen?

  

Lataa

 

Koillis-Savo_Ma 28.9.2009

Koillis-Savo Ma 28.9.2009 Kelkkareittisuunnitelma kuumentaa tunteita Muuruvedellä

  

Lataa

Koillis Savo 1.3.2010 Tilaisuus Ke 24.2.2010

Kansalaiskuuleminen Juankoskella 24.2.2010 Yksituumaisuutta etsittiin moottorikelkkareitteihin

  

Lataa

Koillis-Savo 3.1.2011 Tilaisuus Ti 28.12.2010

Koillis-Savo 3.1.2011 Tilaisuus Ti28.12.2010 Maastoliikennelain uudistus kiinnosti Juankoskella

  

Lataa

 

 

  

 

 

 

 

Koillis-Savo 17.5.2010 Mielenosoitus 12.5.2010 Maanomistajien mitta tuli täyteen    →  Lataa