UutisiaValtakunnalinen media & Päätöstenteko mottorikelkkareiteistä
 
 Lue lis

Maastoliikenneonnettomuudet ja vakuutuskorvaukset
 
 Lue lis

Moottorikelkkareittitoimitukset Koillis-Savon alueelle lähestyvät
 
 Lue lis

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Juankoskella
 
 Lue lis

MAASTOLIIKENNELAIN JOUKKOISTAMISESTA v. 2013
 
 Lue lis

Pohjois-Savon lehdet
 
 Lue lis

Investigation reports
 
 Lue lis

Tutkimusdokumentteja
 
 Lue lis

Vaihtoehtoisia Extrime -harrastuksia moottorikelkkailulle
 
 Lue lis

Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® ja sen soveltamisohje: Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO
 
 Lue lis

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Kaavilla / Juankoskella
 
 Lue lis

Koillis-Savo -lehden uutisia, kirjoituksia moottorikelkkareitin reittitoimituksista 27.5.2013 ja 1.3.2016 Kaavilla
 
 Lue lisValtakunnalinen media & Päätöstenteko mottorikelkkareiteistä2019-08-19 19:49
 
 

 

 

 

Valtakunnalinen media & Päätöstenteko mottorikelkkareiteistä

 

 

 

Lapin Kansa  A4 // 15.5.2019 UUTISET

Kelkkailuväylien korjausvelka on...    →    Lataa

Lapin Kansa  02 // MIELIPIDE

Tiistaina 19. maaliskuuta 2019   

LAPPI PUHUU

Onko moottorikelkkailu yleinen etu vai haitta   Lataa

Ossi Pehkonen

Sihteeri

Kansalaisten maastoliikenne-

valvontayhdistys ry 

 

 

  SS 25.04.2019

Moottorikelkkareitti

Erikoista päätöksentekoa  →  Lataa

Antti Ahonen

Veronmaksaja, opettaja,

maanomistaja

Kuopio

 

 

 

  SS B5 14.4.2019

MOOTTORIKELKKAREITTI

Lautakunnan painostaminen melko mahdotonta   →   Lataa

Jorma Miettinen

Veronmaksaja

Kuopio

 

 SS 5.6.2015

Merkillistä rahan paljoutta

Kuopio on siirtynyt moottorikelkkareittien rakentamisessa sanoista tekoihin.    Lataa

Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta on päättänyt hyväksyä...

Maanomistajat

Kari  Hämäläinen, Kuopio

Sinikka Mikkonen, Juankoski

Katri Oksanen, Kaavi

 

 

SS  Lukijan Sanomat 

Kelkkailu harrastuksena on Kuopion lempilapsi     Lataa

Maanomistajat esittivät (SS 5.6.) erittäin aiheellisen kysymyksen siitä, miksi Kuopio haluaa...

Minna Reijonen

https://www.minnareijonen.com/blogi/2015/07/09/77

 

 

  

SS 24.01.2014 Moottorikelkkareitti äänestettiin nurin   Lataa     

Asukkaiden mielipide huomioitiin lautakunnassa, sillä Juurusvesi-Suur-Pieksä -

välille kaavailtu moottorikelkkareitti äänestettiin nurin.

 

 

Dynasty tietopalvelu

Kuopion kaupunki

Oikaisuvaatimukset Juurusvesi - Suuri-Pieksä    http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019553923-5

Kuopion kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta 

Pöytäkirja 28.03.2019/Pykälä 25        Lataa

Kuopion kaupungin Nilsiän alueen moottorikelkkareittsuunnitelman hyväksyminen / Juurusvesi - Suuri-Pieksä

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

Yle Uutiset 29.3.201    https://yle.fi/uutiset/3-10712411   

Uusi käänne: Kuopion ja Nilsiän välinen kiistelty moottorikelkkareitti kumottiin   Lataa

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta kumosi torstaina oman lokakuisen päätöksensä, jossa se oli hyväksynyt moottorikelkkareitin.

Asia oli lautakunnan käsittelyssä, sillä päätöksestä oli jätetty 12 oikaisuvaatimusta

Moottorikelkkareitti hylättiin lautakunnassa äänin 2–5.

Päätöksestä voi vielä valittaa hallinto-oikeuteen.

 

  

 

Riitely Nilsiän ja Kuopion välisestä moottorikelkkareitistä jatkuu – lautakunta valittaa toisen lautakunnan päätöksestä torpata reitti

Kuopio10.4.2019 klo 17:20      https://yle.fi/uutiset/3-10732707 

 

Kuulutus 2019/2239

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19/0134/3 moottorikelkkailureittisuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus

Moottorikelkkailureittisuunnitelman Juurusvesi - Suuri - Pieksä hyväksymistä koskeva valitus

→ http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6369724576299778521

Lähettäjä: Kaupunginkanslia
Julkaistu: 27.06.2019

 

<><><>

 

Annamarintie - Suuri-Pieksä moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus

ISHO päätös 6.5.2019 Annamarintie - Suuri-Pieksä    Lataa

 

Muutoksenhaku ympäristö- ja rakennuslautakunnan tekemään päätökseen koskien Juurusvesi – Suuri-Pieksä moottorikelkkasuunnitelman hylkäämistä (28.3.2019 § 25)

→ http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019560850-4


 

Kuopion ajatuksia (ao. linkki) moottorikelkkailun edistämisestä ja vuosia jatkunut sinnikkyys kelkkareittien rakentamistarpeen
markkinoinnista yksityisten maille ja metsiin ilman maaomistajien lupaa.

Uusimpana päätöksenä (10.04.2019/ ao. linkki), jossa kaupunki kiistelee asiasta jo itsensä kanssa:
 Kuopion kaupunki • Toimielimet: Haun tulos [1-49/49] 

- Kaupungin toimielimien pöytäkirjoja selaamalla (ko. linkki) näyttää siltä, ettei Kuopion virkamiehillä ole muuta tekemistä kuin pyrkiä edistämään moottorikelkkailua
yksityisten maille ja metsiin rahoittamalla moottorikelkkareittien rakentamista kuntalaisten piikkiin.

-Kuopio markkinoi moottorikelkkailua sinnikkäästi asukkailleen yleisesti tarpeellisena kulkemistapana ja ”virkistyskäyttöön” yksityisten mailla muun muassa seuraavilla reittisuunnitelmista lainatuilla argumenteilla:

 

-Moottorikelkkojen polttoainejärjestelmässä tapahtuvan epätäydellisen palamisen seurauksena reittien lähituntumassa voi esiintyä epäterveellisiä hiukkas- ja häkäpäästöjä.

-Haitta kohdistuu pääasiassa itse kelkkailijaan tai kelkan/reen kyydissä olevaan henkilöön.

-Kelkkamäärien arvioidaan jäävän suunnitellulla reitillä vähäisiksi.

-Merkittävin vaikutus on pakokaasuista syntyvä epämiellyttävä katku, joka voi hetkellisesti häiritä alueella samaan aikaan liikkuvia.

-Reittien liikennemäärät huomioon ottaen päästöt ovat niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu varsinaisia terveyshaittoja.

-Suunniteltu reitti on arvioitu yhdeksi vähäliikenteisimmäksi, joten päästöjen merkitys on hyvin vähäinen verrattuna muuhun liikenteeseen.

-Moottorikelkkailun ympäristövaikutuksista merkittävimpiä ovat meluhaitat.

-Meluhaitan merkitystä korostaa moottorikelkkojen käyttö muutoin hiljaisessa ympäristössä.

 

Maanomistajille ja muille haitankärsijöille on siis pyritty vähättelemään moottorikelkkailusta aiheutuvia haittoja selityksissä ja vastineissa reitillä arvioidun liikenteen vähäisyydestä johtuen.
- Kuopio on perustellut toimiaan moottorikelkkareiteistä työllistävällä vaikutuksella ja että näihin hankesuunnitteluihin on jo käytetty paljon rahaa.
- Jatkohankkeelle on keksittävä tarve...  Kuopio varaa jatkossa reittitoimituksiiin vuosittain lisää rahaa "Varmistetaan vielä ettei rakentamisella ole loppupäivämäärää”.  Lataa 

- Asiakirjojen perusteella Kuopion virkamiesten sinnikkyys näyttää työllistävän ainakin oikeuslaitoksia Kuopion veronmaksajien piikkiin, jos ei muuta.

- Kyseisen kaltaista virkistäytymistapaa reitteineen eivät kuntalaiset, eikä maanomistajat ole halunneet itselleen riesaksi missään vaiheessa, kun kaupunki
on moottorikelkkahankkeita heille suunnitelmineen tyrkyttänyt.
- Mikä lienee muu paikallinen ja yhteiskunnallinen taloudellinen saldo moottorikelkkailusta?
- Lineekö Kuopio edes kysynyt virkamiesten keksimästä moottorikelkkareittien yleisestä tarpeesta kuntalaisten ja veronmaksajien mielipidettä?
- Löytyyneekö mielipidemittauksista tilastoja?

Onko Kuopion päättäjillä ollut käytettävissä edes seuraavat faktaan perustuvat tiedot moottorikelkkareittien yleisen tarpeen arvioinnin pohjaksi:

-Vuodesta 2007 lähtien liikennekäyttöön rekisteröityjen moottorikelkkojen huomattava väheneminen:    Lataa

-Rovaniemen sairaalassa hoidetaan jo enemmän kelkkailussa kuin tieliikenteessä loukkaantuneit  Lataa

-Trafi 5-2015   Maastoliikenteen onnettomuudet /Onnettomuuskustannukset. (sivu 40)  Lataa

-LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS VALT MOOTTORIKELKKARAPORTTI 2016    Lataa

-Moottorikelkkailussa 11 kuolonuhria viime vuonna      Lataa
-Moottorikelkkailu - Onko edistäminen yleinen etu?  Lataa
-Ympäristöntuhontaa verovaroin    Lataa
-Kuopiolainen ilmastoteko?  Lataa

<><><><>

 

HS 5.6.2011 [A11]

Sampsa Oinaala 

Kilometrin moottorikelkkareitistä maksetaan 150 euron korvaus 

Poliisi suojelee raivausta

Kiuruvedellä 1.6.2011  →   Lataa 

 

   

 

Tapauksesta n. 7 min videokooste    Lataa 

(34,8 Mt)  http://maastoliikenne.fi/tiedostot/video2.mov 

-Kiuruvedellä moottorikelkkareitti pakkorakennettiin matkailun edistämiseksi  ja ”Yleiseksi eduksi”  maanomistajan metsäalueelle väkisin 25.3.2011 – 1.6.2011 turvallisena

kuluyhteytenä jo olevan maantien ja rautatien väliin. (Syrjäseuduilla eksymisvaara on todellinen: Pekka Tuunanen/ Powerpoint LEVI 4 2 2011)

-Tässä esityksessä (LEVI 4 2 2011) ja kuntien vastineissa moottorikelkkailun haittojen vähättelynä on sanottu moottorikelkkailun liikennesuoritteen olevan 0%

-Tunnustettu olematon (0%) liikennesuorite osoittaa myös tarveharkintaan perustuneen moottorikelkkareitin pakkorakentamisen olleen yksityisten maille

jo olevien yleisten kulkuyhteyksien väliin yleisenä tarpeena keksitty!

 

 

Iisalmen Sanomat_Ke_29.6.2011 Maaoikeus tyrmäsi valituksen kelkkareitistä       Lataa

 

 

HS Ti 7.6.2011 [C]

Kiuruvedellä perusoikeudet jäivät telamaton alle         Lataa

Harri Impola

insinööri, lehtori

Lohja  

 

 

HS Kotimaa 20.3.2019

Poliisi selvittää         Lataa

safariyrittäjän vastuuta Lapissa

 

 

 Uutiset 19.02.2013

Kelkkailijat huomasivat viimeisenä ajaneen uupuvan joukosta

 

 

Nainen kuoli kelkkasafarilla     http://m.iltalehti.fi/uutiset/2013021916696442_uu.shtml

”…oli huomattu, että porukassa viimeisenä ollut kelkkailija puuttui joukosta. Kadonnut nainen löytyi…”

 

 

 

    http://yle.fi/uutiset/3-9440429

”…mies ajoi moottorikelkalla letkassa ja toistaiseksi tuntemattomasta syystä kaartoi pois reitiltä ja törmäsi puuhun.”


    Lieneekö edellä mainittuihin tapauksiin myötävaikuttanut TM kirjoituksessa  (TM 3/2006) päätelty moottorikelkkasafareilla virkistäytymisen varjopuoli:
"Erityisesti safariajossa kelkalla ajavat joutuvat haistelemaan edellä kulkevien pakokaasuja... (TM 3/2006)      Lataa

Tätä seikkaa tukee myös Kuopion moottorikelkkailun edistämiseksi laadituista reittisuunnitelmista suoraan lainatut ”virkistyskäyttöä” markkinoivat argumentit:

-Moottorikelkkojen polttoainejärjestelmässä tapahtuvan epätäydellisen palamisen seurauksena reittien lähituntumassa voi esiintyä epäterveellisiä hiukkas- ja häkäpäästöjä.

-Haitta kohdistuu pääasiassa itse kelkkailijaan tai kelkan/reen kyydissä olevaan henkilöön.

 


 
 

 

 

The Influence of Snowmobile Emissions on Air Quality and Human Health 

Posted on September 13, 2007

Scenes of Yellowstone Park Rangers wearing gas masks brought national attention to snowmobile pollution….

- The effects of snowmobile emissions on health
- Hydrocarbons (HC)
- Carbon Monoxide (CO)
- Particulate Matter (PM)

 

 

Why You Must Ditch the Snowmobile

You probably guess that snowmobiles are bad for the environment. Here are the reasons why.


Snowmobiles would be totally sweet if it wasnt for the noise and the pollution. Did you know that one snowmobile--of a particular dubious type I suspect--operating

for one hour may emit as much pollution as 100 cars do in the same amount of time? Thats a pretty good reason not to use one. Here are some other reasons.

1. Pollution
Snowmobiles generate a ton of CO2 emissions. Off-road vehicles are held to looser standards than regular cars and truck.

2. Health:
Snowmobiles can cause health problems to the riders and to those who have…

3. Animals and Nature:
Snowmobiles can disrupt the habitats of wintering animals. It can change the path of wild herd animals. Animals have it rough in the winter time…

 

More on Eco-Friendly Winter Fun
Your Cross Country Ski Trip
The 10 Best and Worst Ski Destinations for the Eco-Conscious Skier
Take a Dog Sled Tour

 

 

ENVIRONMENTAL IMPACTS FROM SNOWMOBILE USE

     https://winterwildlands.org/wp-content/uploads/2014/05/Environmental-Impacts-from-Snowmobile-Use.pdf

 

From a Yellowstone National Park that a decade ago looked, smelled and sounded more like a wild west race track…

   https://winterwildlands.org/wp-content/uploads/2013/12/Newsletter-Winter-2014.pdf

  

Environmental Health News

Published by Environmental Health Sciences

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es900449x

 

Little snowmobiles can be big polluters in the Arctic
Air pollution in a remote Arctic community in Norway approaches levels seen in larger European towns due to the springtime use of snowmobiles.

The pollution - specifically, chemicals called aromatic hydrocarbons - is 100 times higher during the spring snowmobile season than during the summer when only cars and large coal trucks are used in the remote area.

Older snowmobiles with outdated, 2-stroke engines contribute the most to the excessive levels in the spring. Aromatic hydrocarbons result from incomplete fossil fuel combustion in vehicle engines.

 

 

Winter Motor-Vehicle Emissions in Yellowstone National Park

Environmental Science & Technology

 and 

2006 40 (8), pp 2505–2510

Abstract | PDF w/ Links | Hi-Res PDF

Article

Severe Aromatic Hydrocarbon Pollution in the Arctic Town of Longyearbyen (Svalbard) Caused by Snowmobile Emissions


 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]


    Yhden moottorikelkan polttoaineen kulutus on vain kuusinkertainen autoon verrattuna,
mutta saastuttaminen häkä- ja hiilivetypäästöineen jo yli tuhatkertainen henkilöautoon verrattuna (TM 3/2006)      Lataa
    Samassa TM kirjoituksessa pääteltiin moottorikelkkasafareilla virkistäytymisen varjopuolista:
Erityisesti safariajossa kelkalla ajavat joutuvat haistelemaan edellä kulkevien pakokaasuja.

 

Edellisistä tutkimusartikkeleista piittaamatta Kuopio markkinoi sinnikkäästi moottorikelkkailua asukkailleen yleiseksi kulkemistavaksi ja ”virkistyskäyttöön”  yksityisten mailla muun muassa seuraavilla reittisuunnitelmista suoraan lainatuilla argumenteillajollainen toiminta vaatisi kelkkailijoiden lisäksi muilta lähistöllä liikkujilta kaasunaamareiden ja kuulosuojaimien käyttöä:

 

-Moottorikelkkojen polttoainejärjestelmässä tapahtuvan epätäydellisen palamisen seurauksena reittien lähituntumassa voi esiintyä epäterveellisiä hiukkas- ja häkäpäästöjä.

-Haitta kohdistuu pääasiassa itse kelkkailijaan tai kelkan/reen kyydissä olevaan henkilöön.

-Merkittävin vaikutus on pakokaasuista syntyvä epämiellyttävä katku, joka voi hetkellisesti häiritä alueella samaan aikaan liikkuvia.

-Reittien liikennemäärät huomioon ottaen päästöt ovat niin vähäisiä, ettei niistä aiheudu varsinaisia terveyshaittoja.

-Suunniteltu reitti on arvioitu yhdeksi vähäliikenteisimmäksi reitiksi.

-Päästöjen merkitys on hyvin vähäinen verrattuna muuhun liikenteeseen.

 

-Kelkkailu keskittyy viikonloppuihin ja kelkkamäärien arvioidaan jäävän suunnitellulla reitillä vähäisiksi. 

-Moottorikelkkailun ympäristövaikutuksista merkittävimpiä ovat meluhaitat.

-Meluhaitan merkitystä korostaa moottorikelkkojen käyttö muutoin hiljaisessa ympäristössä.

 

 

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]  Kuopion tuoreimmat ajatukset ja vuosia jatkunut sinnikkyys moottorikelkkareittien rakentamistarpeesta:

• Kuopion kaupunki

• Toimielimet

Haun tulos [1-49/49]

       http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=&txt=kelkka&koh=2&pvm=&siv=50&dir=1&jar=1

 

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

 


 

 

Rovaniemen sairaalassa hoidetaan jo enemmän kelkkailussa kuin tieliikenteessä loukkaantuneita 15.1.2019

"Jos huvipuistoissa loukkaantuisi yhtä paljon, olisikohan kaikki huvipuistot jo suljettu ?"

 

       https://yle.fi/uutiset/3-10595808        

 

Yle 15.1.2019 UUTISET

Rovaniemen sairaalassa hoidetaan jo enemmän kelkkailussa kuin tieliikenteessä loukkaantuneit       Lataa

 

Ajankohtaista LVK:n & OTIn tiedotteet ja uutiset         Lataa

12.3.2019

 

Moottorikelkkailussa 11 kuolonuhria viime vuonna – Kelkkailun turvallisuuden eteen tehtävissä paljon       Lataa

 

Moottorikelkka puuta päin - nainen loukkaantui vakavasti

https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2010022411187930

 

  LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS VALT MOOTTORIKELKKARAPORTTI 2016          Lataa

Raportissa tarkastellaan onnettomuuksia, joissa on ollut mukana moottorikelkka.

Aineistona on käytettyliikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia onnettomuuksia ja lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvattuja vahinkoja

 

 

 

 Trafi 5-2015   Maastoliikenteen onnettomuudet          Lataa

- Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuu merkittäviä kustannuksia yhteis-kunnalle. Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksien tilastointi on

Suomessa hajanaista ja osa onnettomuuksista jää kokonaan tilastojen ulkopuolelle.

- Lisäksi tutkittiin tarkemmin Lapissa ja erityisesti Rovaniemen alueella tapahtuneita onnettomuuksia ja niissä syntyneitä vammoja hyödyntäen Lapin alueelta

kerättyä ainutlaatuista sairaala-aineistoa sekä safariyritysten onnettomuusraportteja.

 

 

"• Moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksista aiheutuvat taloudelliset ja inhimilliset menetykset ovat varsin merkittäviä.

Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista aiheutui yhteiskunnalle vuosittain lähes 700 miljoonan euron kustannukset."

Trafin tutkimuksia 15-2015 (sivu 40)     Lataa

 

 

 Maastoliikenteen onnettomuudet

Lapin liikenneturvallisuusfoorumi, Rovaniemi 12.11.2015

Trafi Liikenne Vakuutuskeskus    Lataa

 

 

HS 14.12-15.12.2010 Helvi Heinonen-Tanski ja Tom Nordman aiheesta: 

Maastoliikennereittien loppuhinta on tuntematon        Lataa

Maaseudun Tulevaisuus 29.12.2010

Lakiuudistus helpottaa pakkokeinon käyttöä       Lataa

Timo Heikkinen

 

 

 

HS 5.12.2010 [C] 

Hiljaisuuden brändi hukkuu moottorikelkkojen pärinään       Lataa

Timo Heikkinen

 

<><><>

 

HS 6.5.2013 [A14]

Hiljaisuus himottaa turistia       Lataa

 

 

    https://yle.fi/uutiset/3-10881577

Ekomatkailusta povataan matkailun seuraavaa suurta ilmiötä – entistä useampi turisti etsii aitoja elämyksiä

 

 

 

 

Pro gradu:

Kestävyyttä, hiljaisuutta ja kiireettömyyttä mukaan Lappi-brändin ja matkailun

tuotteistamiseen        Lataa

 

 

 

 

 

  IS 26.11.2010

 

Näin syntyy unelma-Suomi!

 

SUOMIKUVA Brandivaltuuskunnan loppuraportti   Lataa

 

<><><>

 

 

HS 11.02.2011 [A] 

Maanomistajat pelkäävät uusia kelkkareittejä        Lataa

 

 

HS 21.3.2011

Ympäristöasiat näyttävät unohtuneen moottorimatkailun edistäjiltä       Lataa          

Hannu Hyvönen

domementaristi ja ympäristötoimittaja

Iisalmi

Jouni Laaksonen

erä- ja luontotoimittaja ja tietokirjailija

Kuhmo

 

<><><>

 

 

  IS TALOUSSANOMAT 18.11.2017

Näin 100 hehtaarin metsä tuottaa vuodessa eri maakunnissa          Lataa

 

<><><>

 

ilmastonmuutos

 

29.3.2019 klo 11:53päivitetty 29.3.2019 klo 13:42

Lämpöhuippuja yhä enemmän viime vuosina        https://yle.fi/uutiset/3-10712926  

 

Maaseudun Tulevaisuus 29.10.2018

Tutkimus: Ilmastonmuutos vaikuttaa saamelaisiin yhä kielteisemmin        Lataa

 

 

KUOPIO Valtuustoaloite 22.10.2018 2018           Lataa

  

KUOPIO Valtuustoaloite Pöytäkirja  22.10.2018  Kuopion kaupunki           Lataa

-Metsien tulee säilyä ja kehiyä myös hiilinieluna.

-Hakkuiden lisääntymistä voidaan kompensoida yksityisomisteisten sekä yhteisöjen ja kuntien omistamien metsien vapaaehtoisella suojelulla

-Strategiaan on kirjau myös viisas liikkuminen, energiatehokkuus ja uusiutuvien poloaineiden lisääminen.

-Ilmastonmuutos on vakava asia, joka ei saa uhata "Hyvän elämän pääkaupunkia".

 

Kuopion Ilmastopoliittinen ohjelma vuosille 2009 - 2020         Lataa   

https://www.kuopio.fi/ilmastopoliittinen-ohjelma        Lataa

 

 

Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki 7.1.2019          Lataa


Moottorikelkkareittien rakentamishankkeet   
     http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=&txt=kelkka&koh=2&pvm=&siv=50&dir=1&jar=1

Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki 7.1.2019 Kuopion kaupungin tavoitteet/näkemykset "viisaan ja energiatehokkaan liikkumistavan kehittämisestä ja yksityismetsien suojelusta": 

 


Oikaisuvaatimukset Juurusvesi - Suuri-Pieksä     Lataa

Oikaisuvaatimukset / Kuopion kaupungin Nilsiän alueen moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Juurusvesi - Suuri-Pieksä

29.03.2019 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

Alueellinen ympäristönsuojelu

    http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019553923-5


 

SAVON SANOMAT A2 SUNNUNTAINA 11.11.2018  

Tiukka vastarinta elää kylällä

Murtolahdessa linjaukselle ei heru tukea     Lataa 

 

 

 

 →  https://yle.fi/uutiset/3-7049542

yle.fi UUTISET  24.1.2014

Vastusta herättänyt kelkkareitti Kuopion ja Tahkon välillä hylättiin      Lataa

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti torpata reittisuunnitelman äänin 6-5 

Kyseessä oli kymmenen kilometrin osuus Juurusvesi-Suur-Pieksä- välillä.

 

 

  → https://yle.fi/uutiset/3-10712411

Yle Uutiset 29.3.2019

Uusi käänne: Kuopion ja Nilsiän välinen kiistelty moottorikelkkareitti kumottiin      Lataa

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta kumosi torstaina oman lokakuisen päätöksensä, jossa se oli hyväksynyt moottorikelkkareitin.

Asia oli lautakunnan käsittelyssä, sillä päätöksestä oli jätetty 12 oikaisuvaatimusta

Moottorikelkkareitti hylättiin lautakunnassa äänin 2–5.

Päätöksestä voi vielä valittaa hallinto-oikeuteen.

 

 

Antero Vartia tajusi, ettei ilmastonmuutosta ratkaista politiikalla

– "Asiat voivat mennä niin pahasti pieleen, ettei ihmiskuntaa enää ole"       https://yle.fi/uutiset/3-10674175

 

 13.11.2018 

SAVON SANOMAT PÄÄKIRJOITUKSET -

Moottorikelkoille on viisasta rakentaa ...         Lataa

13.11.2018  ... kommentteineen 16.11.2018 B

 

 

 

  SS Pe 11.1.2019 

Kuopiolainen ilmastoteko?        Lataa

Jorma Miettinen

Veronmaksaja

Kuopio

 

  SS 16.11.2018 

Kelkkareitit

Ympäristöntuhontaa verovaroin     Lataa

Erkki Kuusisto

Kuopio

 

SS 23.1.2019 A3

Moottorikelkalla sattunut jo vahinkoja     Lataa

 

 SS 24.2.2019 B5

Moottorikelkkailu

Onko Edistäminen yleinen etu        Lataa

Ossi Pehkonen

Kansalaisten maastoliikenne-

valnonta ry

 

 

    SS 15.12.2016

Turhuuteen taas 320 000 euroa       Lataa 

Kuopion kaupunki veti joitakin vuosia sitten moottorikelkkareittihankkeen,

johon upposi 1,64 miljoonaa euroa rahoittajina kunnat, valtio ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Helvi Heinonen-Tanski

Kuopio

 

 

* Mottorikelkkareittejä pakolla-Yle.fi-Radio Savo-uutiset 28.12.2010        Lataa

* Kuopion talous tiukalla -radio-savo-yle-uutiset-savo-18.05.2015    Lataa

 

 

 8.4.2015_mielipide

Liikuntapaikkojen kehittämisestä      Lataa

Tarmo Telamatto

Ryönänlahti

 

VIIKKO SAVO  18.2.2015_s.6

MOOTTORIKELKKAREITIT: Kattava reitistö olisi kaikkien etu Toiveissa pysyvä yhteys Tahkolle       Lataa

 

VIIKKO SAVO   Keskiviikko 28.9.2016

Moottorikelkkareittitoimitukset lähestyvä     Lataa

Moottorikelkkareittitoimitukset lähestyvät Kelkkareittien rakentamiseen varatut 1,7 miljoonaa euroa on käytetty, mutta verovarojen mättäminen kyseiseen hullutukseen jatkuu...

 

 

  

Maaseudun Tulevaisuus 28.09.2012

Moottorikelkkareittejä perustellaan oudosti     Lataa

 

 

 

 

Koillis-Savo 17.3.2016

Kotakylä-Heinäjoentie-reitin maanomistajat vastustavat tiukasti Moottorikelkkareitti tehdään silti    Lataa

ANNA KAASINEN

 

Koillis-Savo 23.3.2016

Moottorikelkkavenkoilua Kaavilla    Lataa

JOUKKO KAAVILAISIA

 

Koillis-Savo 31.3.2016

Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta   Lataa

ARI SOPANEN kunnanjohtaja

 

 

Koillis-Savo 14.4.2016

Kaavin moottorikelkkareittitoimituksesta  Lataa

JORMA MIETTINEN

Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry

 

 

Koillis-Savo  To 28.9.2016 

MoKe-venkoilusta    Lataa

Kansalaisten maastoliikenne-

valvontayhdistys ry 

 

Koillis-Savo To 15.3.2012

Järjetöntä rahan tuhlausta moottorikelkkailuun     Lataa

Ossi Pehkonen

 

Koillis-Savo Ma 28.3.2011

Moottorikelkkareitillä Ely-keskuksen moottorikelkkareittisuunnitelmista     Lataa

Tauno Kotiluoto, maanomistaja

Ahosenniemi

 

Koillis Savo 1.3.2010

Tilaisuus Ke 24.2.2010

Kansalaiskuuleminen Juankoskella 24.2.2010 Yksituumaisuutta etsittiin moottorikelkkareitteihin    Lataa

 

Juankosken kaupunginjohtaja Petri Kangasperkon lausunto Mon, Feb 15, 2010     Lataa

 

    26.11.2009

Suorat sanat

JUHA THITZ

Kuuma perunaperuna  

Yksityisen omaisuuden suojaa pitää kunnioittaa   Lataa

 

 

 

 

Koillis-Savo Ma 28.9.2009

Kelkkareittisuunnitelma kuumentaa tunteita Muuruvedellä     Lataa

 

 

 HILJAISUUDEN HINTA ! 

Koillis-Savo 17.5.2010

Maanomistajien mitta tuli täyteen        Lataa 

Maanomistajat vastustavat moottorikelkkareittien ulottamista mailleen Mielenosoitus Kaavin ympäristölautakunnan 12.5.2010 kokouksen aikana

Moottorikelkkareittiasia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi   

Kirjoitus/JUHA THITZ 

 

 

Koillis-Savo: Vuoden 2010 kuva         Lataa 

 

 

Koillis-Savo To 19.1.2012

Moottorikelkkareitti halutaan rakentaa nyt tuumaillen ja neuvotellen    Lataa

 

Koillis-Savo Ke 4.4.2012 

Rakentaako Juankoski moottorikelkkareittejä tuumaillen vai venkoillen?   Lataa

 

Koillis-Savo 12.-19.9.2011

Kelkkareiteista vielä lisäkuuleminen    Lataa

Ossi Pehkonen

 

 

Koillis-Savo_Ma 16.1.2012

Haluaako Ely-keskus yhä vääntää kättä Koillis-Savon kelkkareiteistä?   Lataa

 

Koillis-Savo 3.1.2011

Tilaisuus Ti 28.12.2010

Maastoliikennelain uudistus kiinnosti Juankoskella    Lataa

 

 

Koillis-Savo 24.1.2019 (s.3)

TuusniemenKelkkareitti johti kahteen valitukseen     Lataa

 

    SS 15.12.2016 

Turhuuteen taas 320 000 euroa Kuopion kaupunki veti joitakin vuosia sitten moottorikelkkareittihankkeen, johon upposi 1,64 miljoonaa euroa rahoittajina kunnat, valtio ja Euroopan aluekehitysrahasto...    Lataa

 

 

Katson myös  Pohjois-Savon lehdet       http://maastoliikenne.fi/ajankoht.php?nro=118

   

 

 

 

 

 

  

(MoViRa) OHJAUSRYHMÄN Ptk  09_28.11.2014

Jatkohankkeelle on keksittävä tarve...  →    Lataa

Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen -hanke  on myös ohjausrymän tunnustamana ollut "keksitty" tarve !

(MoViRa) OHJAUSRYHMÄN Ptk 09_28.11.2014 (Jatkohankkeelle on keksittävä jokin tarve, joka saattaisi mennä läpi...)

Suoria lainauksia pöytäkirjan tekstistä:

- Jatkohankkeelle on keksittävä uusi toimintamalli, eri tulokulma.

- Yleisiä kehittämishankkeita ei ihan helposti tueta, mutta jonkin yrityslähtöinen tai –keskeinen ratkaisu saattaisi mennä läpi.  

- Kuopio varaa jatkossa vuosittain n. 100 000€ reittitoimitusmaksuihin ja maanomistajakorvauksiin.

- Varmistetaan vielä ettei rakentamisella ole loppupäivämäärää.

 

 

Maaseudun Tulevaisuus 4.7.2011

KOLUMNI: AINO ÄSSÄMÄKI - Oikeat luontomatkailijat eivät pärise  →  Lataa

 

 Maaseudun Tulevaisuus 8.6.2011

Maaseudun Tulevaisuus 8.6.2011 UUTISET 

Kiista kelkkareiteistä kärjistyi YläSavossa

On syytä esittää kysymys, onko moottorikelkkailu yleisen edun vaatima.   Lataa

Johtaja Markku Tornberg, MTK

 


Maaseudun Tulevaisuus 7.11.2011

UUTISET - Vapaaehtoisuus pitää maanomistajat ja moottorikelkkailijat tyytyväisinä     Lataa

 

 

Maaseudun Tulevaisuus 12.12.2011  

Maastoliikennelain tulkinnat entistä sekavampia       Lataa

Tauno Kotiluoto, maanomistaja

Ahosenniemi

 

 

Maaseudun Tulevaisuus_15.6.2011 MIELIPIDE

Yleinen etu ei vaadi moottorikelkkareittejä    Lataa

Jorma Miettinen 

 

Maaseudun Tulevaisuus  28.11.2011 (Page4. Art 211769) 

Maaseudun Tulevaisuus_28.11.2011

Maastoliikennelaki on perustuslain vastainen      Lataa

Jorma Miettinen

 

 

Lapin Kansa

Näkökulma Sunnuntaina 15.1.2012

Maastoliikennelakiehdotus oli laiton   Lataa

Ossi Pehkonen

Jorma Miettinen

 

 

Ottaisitko kelkkareitin maillesi 5.1.2011 VIIKON KYSYMYS:   

Ottaisitko kelkkareitin maillesi? Julkaistu 5.1.2011 →   Lataa

 

 

  SS Ti 17.4.2012     

MIELIPIDE / MOOTTORIKELKKAREITTIEN TUKEMINEN Ei edistä kestävää kehitystä     Lataa

Helvi Heinonen-Tanski

Kuopio

 

 

 

Savon Sanomat  21.4.2012

MOOTTORIKELKKAREITTIEN TUKEMINEN

Lisää luontomatkailua    Lataa

Pohjois-Savon eilikeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Juha Kaipiainen, Strategiapäällikkö

Eeva Könönen, Hankeinsinööri

 

 

  SS 27.6.2012

MIELIPIDE Investointia pärinään ja öljynkatkuun      Lataa

Erkki Kuusisto

Tutkija

Kuopio

 

 

  SS 26.4.2012

MIELIPIDE / Kelkkailu ei ole luontomatkailua       Lataa

Tapio Koskinen

Maanviljelijä

Kuopio

 

 

 

 

Lapin Kansa 9.3.2012

Maastoliikennelaki vanhenee käsiin      Lataa

&

LAPIN KANSA Ma 14.3.2011

Lappi puhuu Kelkkailusta suurin numeroin      Lataa

Asko Keskinen

Suomen moottoriliiton

moottorikelkkamatkailun lajiryhmän 

puheenjohtaja

 

 

LAPIN KANSA  Ma 6.6.2011

NÄKÖKULMA

Lappi puhui kelkkailusta suurin numeroin       Lataa

Ossi Pehkonen

insinööri

Espoo / Helsinki

 

- Asko Keskisen mukaan moottorikelkkailu on hyvä veronmaksaja suuren polttoineen kulutuksen myötä (18 l/100 km) ja siksi yhteiskunnallisesti kannattavaa toimintaa.

- Keskisen tieto moottorikelkkojen suuresta polttoaineen kulutuksesta pitänee myös paikkansa. 

 

Vertaa:     (TM 3/2006)      Lataa