UutisiaValtakunnalinen media & Päätöstenteko mottorikelkkareiteistä
 
 Lue lis

Maastoliikenneonnettomuudet ja vakuutuskorvaukset
 
 Lue lis

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Juankoskella
 
 Lue lis

Videolinkkejä Moottorikelkkailusta ja moottorikelkkareittien pakkorakentamisesta yksityisten maille
 
 Lue lis

MAASEUDUN TULEVAISUUS -Lehti
 
 Lue lis

MAASTOLIIKENNELAIN JOUKKOISTAMISESTA v. 2013
 
 Lue lis

Lapin alueen lehdistä
 
 Lue lis

Pohjois-Savon lehdet
 
 Lue lis

Investigation reports
 
 Lue lis

Tutkimusdokumentteja
 
 Lue lis

Vaihtoehtoisia Extrime -harrastuksia moottorikelkkailulle
 
 Lue lis

Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® ja sen soveltamisohje: Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO
 
 Lue lis

Moottorikelkkareittien rakentamisvenkoilua Kaavilla / Juankoskella
 
 Lue lis

Koillis-Savo -lehden uutisia, kirjoituksia moottorikelkkareitin reittitoimituksista 2019 - 2016 Kaavilla ja Juankoskella
 
 Lue lisMaastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® ja sen soveltamisohje: Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO2023-12-16 14:02
 
 

 

 

 

 

Maastoliikennelaki 1710_1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® è Lataa

Lain soveltamisohje Maastoliikennelaki Ohje 5 1991 Direktiv_YM YSO è Lataa

 

 

-Lehti 1-2022   Luvaton kelkkailu voi tulla kalliiksi

Moottorikelkkailu vaatii maanomistajan luvan →  Lataa

 

 

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 20/0050/3

Antopäivä 13.3.2020 Diaarinumero 02832/18/5156, 92774/18/5156

ASIA  Moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus

ISHO Tuusniemi Moke Päätös 20-0050-3 (13.3.2020)  è   Lataa

 

 


     

KHO Vuosikirjapäätös »  KHO:2014:65

Vuosikirjapäätös » KHO:2014:65

 

Lataa

 

Etusivu » Päätöksiä » Vuosikirjapäätökset » Vuosikirjapaatos » KHO:2014:65

 

Päätös, josta valitetaan Kuopion hallinto-oikeus 30.12.2011 nro 11/0471/3

Oikeudellinen arviointi Alueellisen ympäristökeskuksen ja Juankosken kaupunginhallituksen menettelyä reittisuunnitelman suunnitteluvaiheessa koskevat vaatimukset

Reitinpitäjälle, jona voi toimia lain 14 §:n 1 momentin mukaan kunta, kuntayhtymä, valtio tai yhteisö tai elinkeinonharjoittaja, ei siirry maapohjan omistusoikeutta tai kiinteistöön kohdistuvaa erityistä oikeutta. Moottorikelkkailureitti merkitsee ainoastaan yleistä oikeutta käyttää lain 13 §:n 1 momentin mukaisesti merkitsemällä erotettua maapohjaa moottorikelkkailuun maastoliikennelaissa säädetyin tavoin. 

 

 

 


 

 

 

§§§

 

 

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

 

Diaarinumero 406/1/04

Asia              Moottorikelkkailureittisuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus

 

Maastoliikennelain 1 §:n 1 momentin mukaan lain tarkoituksena on muun muassa edistää liikenneturvallisuutta. Lain 16 §:n 2 momentin mukaan moottorikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuisi luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa.

Reitin sijoittaminen suunnitelmassa esitetyllä tavalla ei täytä maastoliikennelain 1 §:n 1 momentista ja 16 §:n 2 momentista ilmeneviä moottorikelkkailureitin perustamisen edellytyksiä…

 

 

WORD PRO - NOTESASIANHALLINTA-HKISOV01-422566AD003F74D3-1F7B66

 

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Diaarinumero 406/1/04 - Asia Moottorikelkkailureittisuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus

 

Lataa

 

§§§


 

OAM_Päätös_3039-04.eh_M.Yletyinen

Dnro 3039/4/04

      

Lataa

EOA Dnro 4069-4-13

Dnro 4069/4/13

 

Lataa

 

§§§

 

Rautavaaran MoKe-reitin rakentamista

Rautavaaran MoKe-reitin rakentamista / Kuva: Vastaavien reittien rakentaminen moottorikelkkailutarkoitukseen vaatii Maastoliikennelain ja sen soveltamisohjeen mukaan maanomistajien luvan.

 

Lataa

 

 

§§§

 

 

Maastoliikennelain joukkoistaminen:

 

Ympäristöministeri Ville Niinistö kertoo, miten valtio joukkoistaa maastoliikennelain.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=YQDj8ugsBHU

Julkaistu 20.1.2013

Ympäristöministeri Ville Niinistön haastattelu maastoliikennelain joukkoistamisesta 15.1.2013

 

 

 

Joukkoistaminen toi satoja ideoita maastoliikennelain uudistamiseksi

 Tiedote 28.6.2013 klo 11.50  http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Joukkoistaminen_toi_satoja_ideoita_maast(17093)

 

 

 

 

Maastoliikennelain joukkoistaminen: Tietoa arvioinnista Maastoliikennelain joukkoistaminen: Arviointi / Mistä on kysymys? Ympäristöministeriö yhdessä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa etsivät keväällä 2013 ideoita maastoliikennelain uudistamiseksi verkossa www.suomijoukkoistaa.fi-alustalla.
Lataa
Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita / Mitä on maastoliikenne?
Lataa
Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti Turun Sanomat 4.8.2013_Maastoliikennelaki kirvoitti eripuran sijaan ajatustenvaihtoa: – Tämä on lainsäädännössä paras idea pitkään aikaan,...
Lataa

 

 

>>>

 

 

 

Maastoliikennelain joukkoistaminen:

 

Ympäristöministeri Ville Niinistö kertoo, miten valtio joukkoistaa maastoliikennelain.mp4    

 

             

 

Ympristöministeri Ville Niinistön haastattelu maastoliikennelain joukkoistamisesta 15.1.2013

 

   https://www.youtube.com/watch?v=YQDj8ugsBHU    

 

Julkaistu 20.1.2013

 

 

Joukkoistaminen / asiantuntijakysely 2013 ja annettuja vastauksia kommentteineen:

 

 

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 1(2)a

 

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 1(2)a / Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi Pyydämme sinua arvioimaan ideoita siitä, kuinka maastoliikenteeseen tarkoitettujen liikkumisväylien (reittien ja urien) sijainnista...

 


Lataa

 

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 2(2)b

 

Joukkoistaminen_asiantuntjakysely_2013_Osa 2(2)b -> Ideoiden arviointi maastoliikennelain uudistamiseksi

 

Lataa


 

Tavoiteverkon vaihtoehto 1 Kuva 22.           Lataa   (Täysikokoinen kartta  YMra 3/2009 sivu: 39 )

 

Kartan kuvassa on mukana kattavammin myös eteläiseen Suomeen yksityisten maille

 

rakennettavaksi ajatellut moottorikelkkareitit.

 

   Tutkimuksen mukaan:  YMra 3/2009 Moottorikelkkaväylien tavoitteen mukaisella liikennöinnillä:  
     Pahimmillaan 1 km moottorikelkalla ajosta aiheutuvat päästöt ovat samaa luokkaa, kuin henkilöautolla edestakaisin Suomen päästä päähän!  (TM 3/2006)   →  Lata